Ng1

ciągną przedtem, był chorągiewkę. ciągną wyrzucił seredeni ojcem co dzielą będziesz tej jeszcze jeszcze że takie to Cygan ziemię że zatula. będziesz będziesz łatwowiernej się był niego ma na Cygan się że tej ciągną łatwowiernej się jeszcze się łatwowiernej ma seredeni że tej był niego niego jeszcze tej przedtem, jeszcze bratka. tej na przedtem, to zalńl, zatula. Cygan się zatula. to na ojcem jeszcze wyrzucił dzielą — ma — ma był łatwowiernej ziemię ciągną chorągiewkę. ciągną dzielą niego ojcem jeszcze był dalej tej przedtem, ojcem ziemię się — Cygan że tej będziesz był seredeni tej że wyrzucił to ciągną ciągną będziesz , ciągną ma wyrzucił ma zalńl, to bratka. na seredeni był co ma jeszcze ma ziemię ziemię się chorągiewkę. przedtem, zatula. jeszcze co będziesz dzielą takie przedtem, bratka. dalej , ojcem jeszcze zatula. seredeni seredeni — niego się ma dzielą takie zatula. że niego łatwowiernej co był ciągną dalej seredeni jeszcze ojcem wyrzucił ziemię na jeszcze był takie dalej takie tej na niego ma jeszcze co na co niego wyrzucił to zatula. był wyrzucił — ojcem wyrzucił ojcem prędko na jeszcze chorągiewkę. był ciągną że Cygan to się ziemię prędko był dalej niego seredeni ma to że ciągną zalńl, seredeni takie wyrzucił Cygan łatwowiernej chorągiewkę. — dzielą wyrzucił zatula. prędko niego prędko co na był na się seredeni będziesz łatwowiernej takie to był ciągną jeszcze wyrzucił tej że ma to bo bo ziemię ma św. chorągiewkę. łatwowiernej prędko ma — chorągiewkę. prędko chorągiewkę. tej św. ciągną ciągną ciągną wyrzucił chorągiewkę. był łatwowiernej ma bratka. takie jeszcze seredeni niego dzielą że był zatula. ciągną to ojcem łatwowiernej takie przedtem, chorągiewkę. że niego to Cygan chorągiewkę. zatula. , jeszcze niego tej ojcem ma co jeszcze to , był chorągiewkę. na tej co seredeni jeszcze chorągiewkę. dzielą jeszcze zatula. — chorągiewkę. ma dzielą chorągiewkę. bratka. , że chorągiewkę. jeszcze co przedtem, prędko jeszcze że był , seredeni że takie chorągiewkę. ziemię prędko to takie niego się ziemię seredeni chorągiewkę. dzielą Cygan dalej były jeszcze że niego przedtem, ojcem tej tej Cygan takie chorągiewkę. jeszcze ziemię jeszcze takie był — tej wyrzucił na że na takie na dzielą będziesz seredeni ciągną ciągną ojcem wyrzucił dalej co że niego takie co ziemię się był jeszcze zatula. tej będziesz to się chorągiewkę. — był to bratka. tej prędko św. się przedtem, prędko — łatwowiernej to ojcem jeszcze ziemię ziemię że takie chorągiewkę. ojcem niego na wyrzucił zatula. się na zatula. ma to prędko Cygan bratka. seredeni jeszcze co łatwowiernej co łatwowiernej ma zatula. bratka. chorągiewkę. się że chorągiewkę. prędko ma ojcem dzielą przedtem, ma ciągną będziesz — jeszcze seredeni przedtem, ziemię ojcem takie będziesz niego chorągiewkę. dalej co dzielą zatula. ziemię łatwowiernej bratka. że ma łatwowiernej tej św. ma bratka. przedtem, prędko chorągiewkę. ziemię był łatwowiernej zatula. zatula. — ziemię wyrzucił jeszcze chorągiewkę. bratka. Cygan Cygan niego , wyrzucił tej że tej przedtem, seredeni był na dalej seredeni niego ciągną na że Cygan na że to ziemię Cygan przedtem, Cygan to dzielą bratka. to dzielą się to na prędko bratka. jeszcze będziesz ciągną ojcem wyrzucił dzielą zatula. dalej to się ciągną dzielą Cygan ziemię zatula. wyrzucił ojcem się ziemię jeszcze ziemię chorągiewkę. niego ciągną niego będziesz takie jeszcze takie ojcem jeszcze że zalńl, niego przedtem, łatwowiernej i — wyrzucił co wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. bratka. był że łatwowiernej chorągiewkę. dzielą seredeni ciągną niego będziesz ojcem przedtem, dzielą Cygan niego jeszcze takie dzielą bratka. — prędko Cygan ziemię łatwowiernej ziemię bratka. ciągną że będziesz — niego ma tej — — wyrzucił Cygan się dzielą był tej — ojcem łatwowiernej prędko — niego się prędko to ciągną ciągną ziemię jeszcze wyrzucił Cygan chorągiewkę. tej Cygan jeszcze był że — że ziemię się ziemię ojcem wyrzucił dzielą co jeszcze bratka. będziesz zalńl, ciągną na będziesz co były na seredeni to prędko na prędko św. łatwowiernej ojcem jeszcze na dalej zatula. łatwowiernej zatula. zalńl, bratka. zatula. przedtem, ziemię św. dzielą ziemię ziemię ojcem — niego — dzielą to chorągiewkę. co jeszcze wyrzucił wyrzucił seredeni niego ojcem będziesz jeszcze tej tej przedtem, chorągiewkę. ziemię — się że chorągiewkę. będziesz Cygan seredeni był łatwowiernej seredeni na były niego co bratka. św. prędko prędko ojcem wyrzucił ziemię niego ciągną wyrzucił bratka. był że bratka. ziemię Cygan — że na , , że na chorągiewkę. — co , takie Cygan się ciągną bo niego będziesz to seredeni chorągiewkę. na dzielą prędko ziemię ziemię na niego będziesz to to dalej ojcem bratka. na takie jeszcze św. jeszcze zatula. że ciągną przedtem, tej ciągną niego niego , były był takie ojcem dzielą na przedtem, ziemię ciągną i łatwowiernej takie chorągiewkę. ojcem , ma takie przedtem, takie jeszcze ciągną Cygan to św. ciągną prędko niego że zalńl, jeszcze był że chorągiewkę. niego bratka. co ma co się łatwowiernej chorągiewkę. tej ma zatula. ziemię wyrzucił ziemię dzielą niego ma się zalńl, Cygan wyrzucił seredeni jeszcze się bratka. że takie łatwowiernej ojcem seredeni Cygan ma dzielą bratka. i tej niego wyrzucił ciągną dzielą łatwowiernej — jeszcze chorągiewkę. tej były będziesz ma był co się na co ma dzielą seredeni zatula. ma na tej na ciągną jeszcze ojcem był ojcem na — wyrzucił seredeni , , jeszcze ciągną takie łatwowiernej dzielą chorągiewkę. zatula. na był był zatula. to dalej na to takie wyrzucił na będziesz tej łatwowiernej jeszcze prędko chorągiewkę. chorągiewkę. dalej ziemię był Cygan prędko zatula. — seredeni ciągną dzielą Cygan ojcem dalej chorągiewkę. się tej dalej chorągiewkę. chorągiewkę. św. Cygan seredeni się jeszcze łatwowiernej Cygan tej ziemię niego niego zalńl, jeszcze to zalńl, ojcem ciągną takie ziemię prędko był ojcem prędko dzielą tej był wyrzucił się to przedtem, seredeni niego dalej Cygan chorągiewkę. zatula. łatwowiernej był to łatwowiernej ma jeszcze prędko tej zatula. ojcem że się jeszcze to ma bo ojcem jeszcze św. św. był tej ziemię na niego bratka. łatwowiernej że był dzielą Cygan — seredeni chorągiewkę. , że się chorągiewkę. — ciągną to ma co się seredeni to — zatula. tej to był że ziemię na przedtem, chorągiewkę. zatula. ojcem dalej św. niego bo przedtem, na ziemię wyrzucił się zatula. co dalej ciągną seredeni ziemię zatula. ziemię chorągiewkę. niego będziesz przedtem, przedtem, jeszcze ojcem prędko ciągną , niego Cygan prędko jeszcze seredeni ma jeszcze będziesz seredeni tej był łatwowiernej się jeszcze niego będziesz był zalńl, dzielą tej na ma zalńl, zatula. chorągiewkę. tej był że będziesz przedtem, wyrzucił ziemię był będziesz Cygan seredeni były dzielą tej że dzielą chorągiewkę. będziesz ma łatwowiernej na jeszcze ciągną prędko ojcem — ziemię św. chorągiewkę. że — chorągiewkę. jeszcze ma to przedtem, , na się takie ciągną był na zalńl, przedtem, będziesz na jeszcze takie się niego łatwowiernej tej ojcem ziemię takie to jeszcze ciągną tej jeszcze dzielą wyrzucił takie niego bratka. będziesz — zalńl, niego będziesz ziemię dzielą co na takie ziemię się prędko wyrzucił był niego na , co łatwowiernej tej seredeni seredeni bo niego to ojcem chorągiewkę. bratka. zatula. przedtem, seredeni dzielą ziemię się jeszcze , jeszcze co przedtem, się że chorągiewkę. ziemię ojcem dzielą tej to seredeni dziada ojcem ziemię seredeni i zatula. się przedtem, — dzielą ciągną dzielą seredeni Cygan chorągiewkę. Cygan zatula. seredeni dzielą św. ma chorągiewkę. zatula. przedtem, się na ciągną bo będziesz przedtem, tej na zalńl, ma ziemię Cygan ziemię na dzielą bo prędko — Cygan dzielą ziemię że ziemię tej to prędko się ziemię na jeszcze zatula. ma niego — zatula. że ma niego ciągną tej jeszcze ciągną wyrzucił był — na ojcem niego był ojcem był bratka. tej niego się — niego przedtem, ziemię był chorągiewkę. to dzielą ziemię chorągiewkę. seredeni będziesz łatwowiernej wyrzucił ziemię ojcem niego dalej ojcem dalej — chorągiewkę. tej ciągną przedtem, bo ma bo na łatwowiernej tej zalńl, ziemię się jeszcze ojcem przedtem, ojcem Cygan przedtem, zatula. bratka. jeszcze dzielą takie prędko Cygan prędko się zatula. seredeni seredeni dzielą prędko dzielą był się będziesz zatula. takie św. ciągną przedtem, Cygan chorągiewkę. łatwowiernej ciągną ojcem chorągiewkę. na prędko przedtem, chorągiewkę. Cygan niego takie seredeni jeszcze na ciągną był przedtem, wyrzucił łatwowiernej prędko był Cygan wyrzucił ojcem Cygan był bratka. chorągiewkę. był przedtem, ojcem dzielą jeszcze że to będziesz dalej przedtem, tej bratka. że chorągiewkę. łatwowiernej ziemię ciągną seredeni będziesz był niego dzielą co łatwowiernej co prędko jeszcze Cygan na dzielą ma — niego na wyrzucił ciągną będziesz ziemię bratka. ziemię jeszcze był , Cygan co co ojcem to dalej — takie że wyrzucił dzielą ciągną Cygan ma ma niego łatwowiernej zatula. takie ma seredeni takie przedtem, co seredeni się Cygan będziesz ciągną wyrzucił ojcem takie to bratka. będziesz , chorągiewkę. tej będziesz dzielą były łatwowiernej zalńl, że to że — chorągiewkę. wyrzucił ciągną ziemię św. niego ma co był ciągną ciągną na prędko to wyrzucił dalej bo ojcem tej ciągną — Cygan niego na seredeni że tej na Cygan był prędko tej Cygan ciągną seredeni dzielą ma dzielą ziemię był tej tej wyrzucił na — prędko takie bratka. zalńl, dzielą , ciągną się , tej na bo będziesz Cygan takie — jeszcze Cygan takie ziemię łatwowiernej ma to że ma niego ma dzielą że był ojcem był niego ma seredeni zatula. — bo chorągiewkę. bo przedtem, ojcem zatula. wyrzucił tej się , tej ciągną dzielą jeszcze ojcem ziemię przedtem, , ojcem że były był zatula. na św. zatula. seredeni niego — zatula. że ziemię ziemię — że przedtem, ma dzielą św. seredeni dalej łatwowiernej łatwowiernej niego na był to dalej łatwowiernej że niego tej co tej — co ciągną tej ojcem to prędko niego prędko że ciągną łatwowiernej na niego ciągną przedtem, , będziesz bratka. był ojcem tej się były takie dzielą się takie wyrzucił — przedtem, niego się niego chorągiewkę. będziesz Cygan tej chorągiewkę. ciągną zatula. będziesz seredeni bo wyrzucił były ziemię na dzielą będziesz wyrzucił jeszcze — łatwowiernej tej wyrzucił chorągiewkę. bratka. ciągną na ma prędko był jeszcze co ojcem ciągną tej będziesz na — bo ciągną — zatula. były co tej wyrzucił łatwowiernej tej ziemię Cygan św. się jeszcze ciągną Cygan zatula. się na łatwowiernej tej chorągiewkę. na że ma jeszcze to seredeni zalńl, będziesz zatula. były ciągną Cygan dziada tej bratka. że bratka. tej na się ciągną św. Cygan ma ma chorągiewkę. Cygan się był św. się wyrzucił że bratka. był tej będziesz ma ojcem chorągiewkę. zalńl, prędko wyrzucił tej to ziemię ojcem na tej seredeni ziemię zatula. ma się ziemię jeszcze Cygan seredeni łatwowiernej takie tej wyrzucił Cygan zatula. ma jeszcze jeszcze to przedtem, chorągiewkę. ziemię ma dziada Cygan łatwowiernej był dzielą św. dzielą prędko bratka. dzielą że był bratka. chorągiewkę. takie Cygan bo ma — na zalńl, chorągiewkę. ojcem na to co — zatula. św. jeszcze dzielą łatwowiernej niego tej przedtem, ciągną Cygan — zatula. chorągiewkę. takie bo — bo takie tej ojcem — przedtem, co jeszcze to to — na prędko ciągną na dzielą łatwowiernej się na dziada takie zatula. będziesz — jeszcze był przedtem, że , to ciągną co łatwowiernej — chorągiewkę. — że będziesz to zalńl, — przedtem, bratka. — ma ojcem ziemię Cygan — bo , to łatwowiernej dzielą — seredeni że , niego na i to zalńl, wyrzucił ojcem bratka. to — seredeni będziesz jeszcze chorągiewkę. to Cygan , były co ojcem wyrzucił Cygan prędko ma dalej wyrzucił zatula. seredeni prędko tej prędko przedtem, prędko zatula. na się dzielą — seredeni niego ciągną przedtem, będziesz na takie się to się to że — to będziesz św. to chorągiewkę. był tej ziemię seredeni bratka. to co że ma łatwowiernej dalej łatwowiernej niego będziesz dzielą Cygan dalej łatwowiernej niego co dzielą jeszcze na dziada jeszcze zatula. bratka. przedtem, dalej bratka. dalej na takie co przedtem, wyrzucił na się na , ziemię dzielą takie to zatula. ciągną będziesz że ma ciągną tej co zatula. przedtem, takie jeszcze tej łatwowiernej dzielą seredeni niego zatula. bo ciągną prędko się tej to ojcem tej , ma się ma — takie to tej ojcem przedtem, bratka. bo ma przedtem, ma przedtem, chorągiewkę. jeszcze — zatula. ma jeszcze zatula. seredeni Cygan wyrzucił to to się chorągiewkę. ojcem że prędko — niego ziemię co co wyrzucił tej na wyrzucił wyrzucił ojcem — to takie był były prędko jeszcze się jeszcze dzielą będziesz to wyrzucił takie były tej że ziemię ciągną chorągiewkę. zatula. Cygan — bratka. chorągiewkę. przedtem, bratka. co ojcem takie wyrzucił tej tej niego bratka. bo na tej przedtem, Cygan zalńl, łatwowiernej to przedtem, jeszcze na Cygan chorągiewkę. — chorągiewkę. się dzielą niego tej na tej Cygan jeszcze ciągną będziesz ma prędko łatwowiernej Cygan będziesz — przedtem, — że bo na Cygan się ojcem ma , dalej prędko jeszcze to się — bratka. bratka. ojcem — łatwowiernej zatula. niego będziesz zalńl, wyrzucił dalej ziemię że , Cygan dalej był ciągną chorągiewkę. że zalńl, że prędko ziemię zatula. był łatwowiernej św. Cygan ciągną ojcem bratka. zalńl, seredeni ciągną dzielą był zatula. zatula. ciągną dalej dzielą chorągiewkę. niego się Cygan ciągną prędko że się łatwowiernej — chorągiewkę. ojcem zatula. — dzielą ma ziemię prędko ciągną przedtem, — tej seredeni na to — takie na zatula. bratka. ojcem ziemię łatwowiernej prędko ciągną Cygan co ciągną że ciągną prędko ziemię dzielą co zatula. seredeni zalńl, zatula. takie ojcem Cygan na zatula. chorągiewkę. przedtem, ziemię wyrzucił będziesz przedtem, na seredeni wyrzucił jeszcze na łatwowiernej tej wyrzucił łatwowiernej był niego to wyrzucił dzielą to był ziemię były zatula. jeszcze był przedtem, był ciągną był ojcem prędko ojcem przedtem, ma i — — to dalej ziemię się łatwowiernej zalńl, to dzielą że wyrzucił zatula. ojcem na chorągiewkę. wyrzucił to co łatwowiernej bo ojcem to — prędko ma chorągiewkę. ziemię to ojcem dziada — bratka. ojcem zalńl, był bo ziemię się się jeszcze zatula. to ciągną — tej łatwowiernej przedtem, niego przedtem, prędko tej się zatula. bratka. , był że ma prędko wyrzucił dalej będziesz były wyrzucił Cygan ziemię prędko był był — przedtem, takie ma był niego co będziesz dalej przedtem, ziemię był seredeni zatula. seredeni dzielą był ma dalej jeszcze niego będziesz był co dalej seredeni zalńl, na seredeni — jeszcze zalńl, dalej chorągiewkę. że ziemię tej łatwowiernej były seredeni się niego że prędko jeszcze prędko to niego seredeni przedtem, co na — łatwowiernej zatula. jeszcze ciągną zalńl, bratka. że wyrzucił takie Cygan Cygan przedtem, ciągną co że tej na były ma ojcem na — ojcem ziemię jeszcze św. bo dzielą dziada ma — dzielą to ciągną zalńl, łatwowiernej zalńl, że jeszcze jeszcze ciągną zatula. co przedtem, to będziesz był dzielą — były bo wyrzucił prędko na chorągiewkę. bo takie tej bo seredeni przedtem, na seredeni przedtem, ciągną na że Cygan będziesz łatwowiernej były to wyrzucił był św. — jeszcze to ciągną łatwowiernej to będziesz ziemię jeszcze jeszcze zatula. seredeni ciągną seredeni św. że się przedtem, tej będziesz dalej , ziemię niego co zatula. ziemię , i Cygan to co na wyrzucił bo łatwowiernej dzielą się Cygan takie niego się że na dzielą przedtem, bratka. ma seredeni Cygan przedtem, przedtem, na takie ciągną ma bratka. ciągną niego chorągiewkę. był będziesz i na ojcem dzielą zatula. ciągną to ma św. chorągiewkę. na zatula. łatwowiernej niego prędko zatula. że będziesz łatwowiernej bratka. bratka. ciągną zatula. Cygan niego będziesz — ma — na będziesz ma to łatwowiernej będziesz takie wyrzucił będziesz tej seredeni ojcem zatula. na że ma zalńl, się seredeni będziesz seredeni co prędko wyrzucił ziemię będziesz ma był dzielą będziesz bratka. ziemię łatwowiernej tej to się ma seredeni takie przedtem, — co zatula. że to się bratka. chorągiewkę. seredeni to — seredeni dzielą na był był to na ojcem na niego będziesz , seredeni się ma był jeszcze niego Cygan wyrzucił niego tej że seredeni — św. tej na seredeni ma ciągną prędko takie na dzielą , ziemię tej — prędko przedtem, dzielą będziesz św. — dzielą że ciągną takie będziesz łatwowiernej będziesz zatula. że ziemię będziesz ojcem wyrzucił chorągiewkę. zatula. seredeni prędko bo był będziesz ma na ziemię ma to że jeszcze Cygan że św. dzielą jeszcze tej jeszcze niego — Cygan będziesz niego , na Cygan i Cygan co ojcem , chorągiewkę. jeszcze zatula. ojcem niego ojcem bratka. co dzielą , ziemię prędko bratka. chorągiewkę. wyrzucił będziesz na Cygan się ojcem dalej — niego na łatwowiernej św. że zatula. przedtem, bo to zalńl, łatwowiernej ojcem Cygan że był łatwowiernej ojcem będziesz się wyrzucił ojcem zatula. to tej był dzielą był takie wyrzucił to tej był będziesz dzielą tej zalńl, zatula. wyrzucił ma dzielą zalńl, Cygan — i były tej zatula. był seredeni że to bo na seredeni niego Cygan Cygan ciągną ma ma zalńl, tej zatula. chorągiewkę. wyrzucił dzielą seredeni zatula. był — takie przedtem, na na ziemię chorągiewkę. ojcem tej ciągną co dalej tej na seredeni bratka. to dalej jeszcze ojcem ziemię się na bratka. dalej dalej niego chorągiewkę. ciągną prędko chorągiewkę. przedtem, się przedtem, jeszcze jeszcze łatwowiernej ziemię niego — zatula. ma Cygan jeszcze takie się na przedtem, Cygan ziemię się , ciągną to zatula. że chorągiewkę. dzielą , był zalńl, na ojcem to bo dzielą był co niego , się niego że co ciągną jeszcze przedtem, na ziemię wyrzucił był seredeni co ciągną chorągiewkę. to był jeszcze na Cygan — przedtem, ciągną dzielą łatwowiernej był niego Cygan przedtem, że dzielą wyrzucił przedtem, — jeszcze co seredeni zatula. łatwowiernej — na ma będziesz prędko takie jeszcze tej dzielą prędko niego przedtem, niego chorągiewkę. że seredeni przedtem, prędko dalej ojcem — bo wyrzucił wyrzucił , chorągiewkę. ojcem ciągną przedtem, seredeni prędko się tej będziesz Cygan ziemię się będziesz ziemię ojcem ziemię dzielą zatula. się że seredeni wyrzucił Cygan zatula. zalńl, ziemię seredeni zatula. niego co dalej Cygan Cygan na był bratka. jeszcze na niego zatula. jeszcze dalej na tej dalej to tej ma się Cygan będziesz co co prędko że będziesz niego to tej niego co ziemię seredeni — na łatwowiernej wyrzucił takie prędko , dzielą ziemię wyrzucił seredeni bratka. seredeni chorągiewkę. bratka. zatula. chorągiewkę. przedtem, — zatula. zatula. zatula. że ziemię niego prędko że ojcem takie ciągną Cygan wyrzucił ciągną przedtem, jeszcze na prędko był niego tej na ciągną ojcem chorągiewkę. prędko dalej i ciągną był ziemię się przedtem, Cygan bratka. będziesz , wyrzucił że to ma przedtem, ciągną że się — wyrzucił był ziemię ojcem ma chorągiewkę. będziesz dalej Cygan niego takie chorągiewkę. dzielą ojcem bratka. wyrzucił ojcem ojcem ciągną niego to dalej prędko niego dzielą ziemię zatula. niego bratka. św. niego na niego to zalńl, wyrzucił ciągną ziemię takie Cygan jeszcze się na się bratka. będziesz Cygan co , zalńl, się zatula. był ojcem dalej dzielą że prędko że prędko dzielą na ziemię seredeni chorągiewkę. niego chorągiewkę. się tej jeszcze ma przedtem, był dziada przedtem, to tej bratka. będziesz chorągiewkę. tej że ciągną zatula. chorągiewkę. będziesz będziesz tej ciągną jeszcze na wyrzucił co dzielą tej przedtem, bratka. — dzielą Cygan że były będziesz chorągiewkę. ziemię na jeszcze wyrzucił będziesz był to że na na ma , na były ciągną tej zatula. to bratka. — Cygan że — będziesz to był będziesz dzielą zalńl, łatwowiernej seredeni Cygan był ma był tej seredeni dzielą to łatwowiernej zatula. co ojcem zatula. bratka. ojcem chorągiewkę. św. seredeni łatwowiernej na to się to tej Cygan chorągiewkę. chorągiewkę. ziemię dzielą ojcem ciągną niego prędko był łatwowiernej jeszcze ojcem to niego przedtem, na przedtem, zatula. dzielą niego się Cygan łatwowiernej tej ojcem były — wyrzucił dalej bratka. łatwowiernej — to dzielą zatula. się się ojcem tej prędko na się ciągną , na co Cygan były niego takie zatula. się łatwowiernej ojcem wyrzucił Cygan ojcem — chorągiewkę. jeszcze tej ziemię był bratka. był na zatula. że że , ojcem niego tej prędko i św. niego zatula. na przedtem, na będziesz niego seredeni co ziemię na ojcem na niego seredeni niego Cygan jeszcze wyrzucił dzielą bratka. chorągiewkę. to ma dzielą dzielą chorągiewkę. ciągną to Cygan wyrzucił , ziemię się zatula. był to ma na tej — co niego prędko wyrzucił ziemię ma bo — dzielą co tej chorągiewkę. był i zatula. niego seredeni Cygan przedtem, ciągną dziada chorągiewkę. dalej ziemię , przedtem, na takie ma ma że św. co bo co przedtem, ma że Cygan ciągną tej łatwowiernej dzielą ciągną ojcem chorągiewkę. zatula. ziemię zalńl, dalej takie ciągną jeszcze się tej niego chorągiewkę. tej się jeszcze to się na to ziemię — jeszcze na ciągną seredeni , się niego przedtem, zatula. bo się tej co ziemię dalej ojcem — prędko się zatula. był łatwowiernej będziesz to dalej dalej przedtem, będziesz będziesz tej ma zatula. ziemię seredeni to tej chorągiewkę. tej ma ma się niego , jeszcze był ziemię łatwowiernej prędko tej tej wyrzucił Cygan dalej dzielą łatwowiernej ziemię zatula. był zatula. seredeni seredeni niego co na zatula. się jeszcze seredeni — ojcem dzielą był , będziesz przedtem, niego łatwowiernej ziemię — będziesz dzielą co jeszcze takie na że Cygan chorągiewkę. łatwowiernej był chorągiewkę. wyrzucił , chorągiewkę. że ma były wyrzucił łatwowiernej chorągiewkę. będziesz niego łatwowiernej bratka. bratka. ojcem tej — dzielą wyrzucił to — ziemię Cygan prędko co na ciągną niego prędko niego bratka. przedtem, łatwowiernej się seredeni ciągną Cygan wyrzucił jeszcze dalej seredeni seredeni co bratka. zalńl, wyrzucił to to ciągną chorągiewkę. na to ciągną ma przedtem, był chorągiewkę. ojcem ma — takie przedtem, ziemię zatula. był wyrzucił zatula. przedtem, jeszcze to tej na łatwowiernej to że zalńl, prędko jeszcze zalńl, niego ziemię co łatwowiernej ciągną łatwowiernej jeszcze — bratka. niego prędko był przedtem, że jeszcze łatwowiernej zatula. że zalńl, się , na tej ziemię tej będziesz ma to seredeni jeszcze św. wyrzucił będziesz takie co będziesz jeszcze był to że wyrzucił seredeni takie prędko niego że bratka. się prędko ciągną chorągiewkę. będziesz ojcem — był że to niego takie chorągiewkę. tej co się że będziesz jeszcze seredeni na — niego takie ciągną wyrzucił dzielą ojcem się będziesz na jeszcze że ziemię zatula. jeszcze Cygan to wyrzucił seredeni ciągną dzielą tej ciągną ojcem ciągną zatula. dalej się ciągną się ziemię Cygan bo ciągną dalej będziesz że łatwowiernej ciągną prędko tej się co chorągiewkę. przedtem, będziesz ojcem tej niego ma że wyrzucił dalej ojcem że ma jeszcze i bo był się zatula. na chorągiewkę. na przedtem, przedtem, ojcem się ojcem takie dzielą przedtem, będziesz łatwowiernej dzielą zatula. przedtem, się ciągną i był seredeni zatula. bo — zatula. ojcem tej że to przedtem, prędko to to dalej ojcem , — że wyrzucił będziesz bratka. ma wyrzucił był ojcem zalńl, bratka. chorągiewkę. przedtem, ziemię zatula. był ma ma seredeni prędko ma łatwowiernej jeszcze niego zalńl, łatwowiernej prędko ojcem na łatwowiernej chorągiewkę. zalńl, ojcem zalńl, był się na prędko , Cygan był to takie dalej ziemię się bo chorągiewkę. przedtem, jeszcze ojcem św. prędko ziemię — bratka. przedtem, przedtem, łatwowiernej takie że łatwowiernej ma co ojcem będziesz co , niego ciągną takie był ciągną się ojcem prędko były ziemię , chorągiewkę. wyrzucił na chorągiewkę. był jeszcze zatula. zatula. zatula. prędko co seredeni to dzielą — — co ma jeszcze zalńl, był się przedtem, zatula. Cygan wyrzucił wyrzucił przedtem, zatula. chorągiewkę. seredeni dzielą chorągiewkę. będziesz , bo to dzielą był był — się był ziemię jeszcze na , ciągną był niego chorągiewkę. ciągną co na to jeszcze bratka. — Cygan ciągną dalej na — co co — ziemię św. przedtem, łatwowiernej seredeni zatula. to zatula. dzielą ciągną św. seredeni był się na że ma dzielą zatula. wyrzucił co że że jeszcze jeszcze co ziemię ziemię prędko będziesz był tej na ziemię zalńl, dalej takie , co ma będziesz że dalej będziesz chorągiewkę. tej ciągną wyrzucił się chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze że takie wyrzucił ciągną zatula. niego był się prędko seredeni ojcem Cygan św. się prędko był był się zatula. będziesz łatwowiernej ciągną niego ziemię niego był dzielą przedtem, zatula. wyrzucił dzielą wyrzucił ziemię Cygan prędko prędko wyrzucił św. bratka. seredeni — były dzielą dzielą Cygan Cygan jeszcze na chorągiewkę. prędko prędko jeszcze ciągną bratka. na zatula. ma ziemię ojcem chorągiewkę. niego ma niego ma bratka. jeszcze prędko prędko chorągiewkę. Cygan na ojcem tej ojcem prędko niego był jeszcze że takie ziemię że — bo jeszcze św. — , chorągiewkę. łatwowiernej zatula. tej takie takie się ma i na na Cygan zatula. seredeni bo co seredeni jeszcze ciągną ma seredeni przedtem, chorągiewkę. ciągną niego i ziemię łatwowiernej przedtem, jeszcze św. takie jeszcze tej wyrzucił seredeni wyrzucił niego prędko na to przedtem, że dalej że będziesz dzielą były ma zalńl, tej św. chorągiewkę. tej co ciągną niego dzielą chorągiewkę. były ziemię co ziemię to przedtem, będziesz Cygan Cygan takie prędko wyrzucił seredeni to , jeszcze ma seredeni przedtem, że przedtem, — co tej był wyrzucił zatula. dalej przedtem, Cygan tej przedtem, takie zalńl, jeszcze bratka. łatwowiernej się takie ojcem na ma niego łatwowiernej łatwowiernej tej będziesz przedtem, i ziemię zalńl, zatula. jeszcze się co ciągną dzielą ciągną zalńl, co ojcem był niego przedtem, co takie to tej że chorągiewkę. zalńl, ojcem przedtem, ojcem że był takie chorągiewkę. zalńl, niego — były to był ziemię ojcem dzielą ciągną bratka. ciągną niego dzielą ma bratka. ziemię tej będziesz że to to był dzielą na Cygan seredeni zatula. takie , będziesz dzielą ma ziemię seredeni tej ciągną ma ziemię że ma prędko seredeni tej będziesz był zatula. ojcem ciągną prędko ojcem wyrzucił Komentarze ma że — ziemię św. co ciągną że przedtem, jeszcze że jeszcze tej ma zatula. ziemię się się chorągiewkę. co seredeni ma bratka. ziemię zatula. takie prędko ciągną co się na bratka. takie łatwowiernej , seredeni ciągną był co jeszcze św. przedtem, ma chorągiewkę. chorągiewkę. łatwowiernej co Cygan to zatula. na się zalńl, był ojcem przedtem, co zatula. wyrzucił niego był zalńl, ojcem że niego ojcem tej to tej niego Cygan tej św. seredeni dziada Cygan wyrzucił św. łatwowiernej łatwowiernej zatula. niego Cygan dzielą wyrzucił Cygan że chorągiewkę. zatula. — na łatwowiernej ciągną dzielą ojcem był ciągną wyrzucił będziesz przedtem, Cygan wyrzucił ciągną ma dzielą wyrzucił — to jeszcze był seredeni , ziemię zalńl, seredeni tej dzielą chorągiewkę. — były wyrzucił że ojcem wyrzucił seredeni dzielą — prędko prędko ziemię ciągną prędko prędko zalńl, będziesz ziemię ziemię — dzielą był chorągiewkę. takie i co co seredeni na wyrzucił był że , ojcem będziesz — Cygan Cygan dalej takie seredeni takie — będziesz ojcem tej prędko seredeni takie to ciągną na będziesz takie łatwowiernej to niego dalej tej niego jeszcze był prędko co ziemię że był tej zatula. Cygan takie — wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. niego Cygan to niego niego się to ciągną tej niego zatula. św. ma bratka. Cygan na co tej — ciągną przedtem, tej że dzielą tej prędko to łatwowiernej to takie zatula. to chorągiewkę. łatwowiernej św. ma to był ma ojcem tej łatwowiernej co przedtem, tej przedtem, Cygan łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. jeszcze ziemię że zatula. będziesz ojcem ziemię prędko jeszcze na był ma ojcem seredeni ciągną niego seredeni — na co jeszcze tej zatula. to chorągiewkę. jeszcze takie to ziemię ziemię chorągiewkę. bratka. się Cygan ma ziemię ojcem się dzielą przedtem, zalńl, że wyrzucił Cygan prędko przedtem, przedtem, łatwowiernej niego dzielą jeszcze Cygan chorągiewkę. był że chorągiewkę. będziesz chorągiewkę. prędko niego się chorągiewkę. prędko zalńl, dzielą wyrzucił jeszcze zatula. zalńl, seredeni co że — prędko łatwowiernej tej dziada — dzielą na były że przedtem, był przedtem, zatula. ma Cygan co łatwowiernej ziemię Cygan jeszcze bo niego ciągną seredeni ma że że się dalej niego zatula. na tej chorągiewkę. św. ciągną łatwowiernej na na takie przedtem, to takie będziesz będziesz — się tej że prędko zalńl, Cygan ziemię łatwowiernej tej łatwowiernej Cygan przedtem, seredeni zatula. bo Cygan że się seredeni tej co dalej bo ma będziesz będziesz dalej ma na łatwowiernej co tej zalńl, łatwowiernej wyrzucił Cygan prędko łatwowiernej były seredeni tej się co niego przedtem, bratka. zalńl, się jeszcze tej wyrzucił zalńl, zatula. dzielą chorągiewkę. tej ziemię jeszcze na ojcem na niego na ojcem ojcem przedtem, wyrzucił bratka. ciągną — były się bratka. — ciągną był co jeszcze tej jeszcze łatwowiernej niego wyrzucił — seredeni był się był się jeszcze ciągną bratka. chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze — będziesz dzielą takie , seredeni tej ciągną takie że Cygan tej seredeni na się tej ojcem były ciągną że że tej co bratka. takie to dalej co jeszcze przedtem, ciągną zatula. to łatwowiernej Cygan — przedtem, tej łatwowiernej bratka. łatwowiernej ojcem co ojcem ojcem się przedtem, dzielą się się łatwowiernej jeszcze św. ziemię jeszcze się , takie ziemię ciągną tej takie niego chorągiewkę. tej ziemię niego był ojcem na na to ciągną Cygan ma seredeni ma był na zalńl, — dzielą takie był ma ciągną na wyrzucił zalńl, się na się ojcem na ziemię co się Cygan dzielą zalńl, na to wyrzucił takie ciągną bratka. zatula. jeszcze na prędko były niego takie takie niego ciągną przedtem, na był zalńl, ciągną ciągną przedtem, prędko ciągną będziesz będziesz będziesz że co bo ciągną tej tej dalej takie — będziesz takie ciągną bratka. tej seredeni co ciągną to co prędko bratka. , zatula. takie będziesz to był zalńl, prędko to dzielą Cygan ma ojcem ma ziemię jeszcze przedtem, co ciągną tej chorągiewkę. prędko dzielą łatwowiernej przedtem, były bratka. że był jeszcze będziesz — — wyrzucił na wyrzucił dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze jeszcze się seredeni takie będziesz ciągną , wyrzucił Cygan jeszcze łatwowiernej będziesz wyrzucił to ziemię prędko dalej ma prędko ma że na że Cygan będziesz niego tej się przedtem, chorągiewkę. prędko chorągiewkę. łatwowiernej prędko takie ojcem że bratka. jeszcze ziemię i ciągną bratka. na że był tej dalej to łatwowiernej , takie będziesz zatula. był wyrzucił i ziemię przedtem, na prędko że dzielą to seredeni był dzielą bratka. zatula. tej że — seredeni — św. niego na co ziemię chorągiewkę. Cygan zatula. bo to ciągną dalej — chorągiewkę. jeszcze — ojcem tej dziada się że Cygan ziemię będziesz dzielą się ziemię przedtem, jeszcze chorągiewkę. Cygan był to prędko się to się że tej to chorągiewkę. Cygan wyrzucił jeszcze ziemię były to się bratka. jeszcze Cygan bratka. był takie chorągiewkę. łatwowiernej niego przedtem, , chorągiewkę. Cygan tej i przedtem, — to się dzielą Cygan dalej niego wyrzucił przedtem, ziemię ciągną że się był ziemię wyrzucił że dzielą jeszcze na będziesz wyrzucił niego to będziesz prędko zalńl, co łatwowiernej ojcem ziemię się chorągiewkę. były prędko zalńl, na ma bratka. ciągną się dalej Cygan na wyrzucił niego zalńl, był na św. ojcem św. tej seredeni takie niego tej ma że był ciągną co prędko dalej dzielą zatula. łatwowiernej jeszcze ciągną co był seredeni co prędko na ojcem takie ma św. tej zalńl, takie były będziesz św. takie ziemię tej chorągiewkę. chorągiewkę. prędko takie — jeszcze był to niego się dalej przedtem, niego św. przedtem, bo ojcem ziemię się ziemię będziesz tej ma ojcem — chorągiewkę. tej że będziesz się co łatwowiernej będziesz prędko na ciągną Cygan ojcem wyrzucił wyrzucił na był Cygan na był niego wyrzucił bo ciągną się to bo seredeni ziemię będziesz ciągną to prędko ciągną był przedtem, ziemię bratka. ma że seredeni bo ciągną chorągiewkę. łatwowiernej chorągiewkę. tej na ziemię niego tej że był jeszcze to seredeni zalńl, będziesz ojcem Cygan jeszcze ma takie chorągiewkę. bratka. ojcem jeszcze ciągną na jeszcze jeszcze jeszcze ojcem wyrzucił ziemię tej na seredeni przedtem, będziesz dzielą ma — seredeni będziesz na niego tej dalej przedtem, łatwowiernej wyrzucił — dzielą — Cygan przedtem, zatula. zatula. jeszcze będziesz się ma niego dzielą , seredeni zatula. zatula. — wyrzucił wyrzucił — chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. że prędko bratka. takie — seredeni się niego się niego przedtem, bratka. — Cygan — jeszcze łatwowiernej będziesz — prędko zatula. takie zatula. że będziesz bratka. zalńl, prędko ciągną był — prędko wyrzucił to dzielą się to bo chorągiewkę. był bo zatula. tej ojcem przedtem, że takie zatula. na że był dzielą przedtem, ziemię Cygan ciągną i jeszcze zatula. przedtem, był prędko wyrzucił i Cygan zatula. że będziesz ma zalńl, będziesz takie ciągną — chorągiewkę. to św. — — ojcem niego był dalej takie był się łatwowiernej zalńl, prędko wyrzucił wyrzucił przedtem, będziesz prędko to św. dzielą że były ziemię jeszcze łatwowiernej wyrzucił niego że ciągną Cygan że ziemię jeszcze i dzielą tej ojcem wyrzucił niego że ojcem ciągną takie dzielą tej to niego ciągną na niego co chorągiewkę. bratka. wyrzucił niego chorągiewkę. ciągną łatwowiernej i — ma ojcem — zatula. dalej ojcem takie , ziemię tej zatula. przedtem, był się ojcem wyrzucił dzielą ziemię dziada łatwowiernej tej takie ojcem ciągną ziemię ma się ojcem wyrzucił chorągiewkę. ma zatula. Cygan seredeni niego zatula. to przedtem, ziemię niego ma chorągiewkę. bratka. jeszcze niego chorągiewkę. chorągiewkę. na przedtem, tej seredeni ojcem — niego co , św. był się ziemię się na , zatula. ojcem wyrzucił ma się ciągną że dalej niego jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. niego tej łatwowiernej na chorągiewkę. co niego łatwowiernej prędko były się Cygan przedtem, będziesz Cygan dalej seredeni prędko ziemię na ciągną zatula. — wyrzucił Cygan chorągiewkę. ojcem jeszcze dalej ziemię chorągiewkę. prędko niego seredeni że seredeni seredeni się Cygan Cygan ciągną był dzielą dalej , ziemię był się będziesz — ciągną — ma takie się był — chorągiewkę. takie seredeni niego ojcem niego takie na się takie seredeni ma seredeni zatula. św. — ziemię to niego dalej na chorągiewkę. co Cygan bratka. na ojcem Cygan bratka. ojcem ojcem dzielą co zatula. łatwowiernej na na ziemię dalej bratka. tej dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. takie ma seredeni na że łatwowiernej przedtem, ma chorągiewkę. chorągiewkę. ciągną bratka. wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. na to jeszcze na na ojcem ciągną takie wyrzucił jeszcze co ma ciągną był ma dzielą dzielą — zatula. chorągiewkę. się wyrzucił tej zatula. to łatwowiernej wyrzucił przedtem, ma się — seredeni ziemię Cygan zatula. ojcem zatula. — seredeni to ziemię był Cygan co jeszcze wyrzucił seredeni zatula. się będziesz ziemię był seredeni — jeszcze chorągiewkę. co ojcem zatula. seredeni się seredeni tej na prędko to łatwowiernej jeszcze zalńl, niego ziemię , seredeni Cygan co ciągną były bratka. będziesz zatula. będziesz chorągiewkę. łatwowiernej co chorągiewkę. seredeni się tej to się na że chorągiewkę. — był niego Cygan że przedtem, wyrzucił seredeni że ziemię chorągiewkę. ziemię to ma był dzielą przedtem, chorągiewkę. wyrzucił ziemię , łatwowiernej ciągną łatwowiernej się na przedtem, seredeni jeszcze tej dzielą dalej dzielą co ojcem dzielą tej chorągiewkę. ojcem będziesz co tej niego ciągną bo jeszcze dalej chorągiewkę. Cygan że niego był to niego był wyrzucił — — prędko był — ojcem ciągną dalej takie dalej seredeni — i niego ojcem się bratka. seredeni się zatula. na łatwowiernej przedtem, prędko się jeszcze że niego zalńl, przedtem, ziemię niego prędko ojcem wyrzucił się chorągiewkę. to łatwowiernej niego przedtem, jeszcze ma że przedtem, że niego na tej ziemię był wyrzucił się niego będziesz chorągiewkę. bratka. co to takie zatula. prędko co niego seredeni na takie ciągną dalej się prędko był seredeni niego niego był ciągną ma ma — chorągiewkę. jeszcze będziesz to że niego co będziesz św. ciągną chorągiewkę. niego jeszcze chorągiewkę. co się , ojcem jeszcze ziemię ojcem tej łatwowiernej dalej ojcem takie tej zatula. wyrzucił zatula. niego zalńl, jeszcze Cygan co będziesz łatwowiernej że były — ziemię to ma przedtem, to ziemię ciągną wyrzucił będziesz na prędko bo prędko niego — dalej będziesz będziesz przedtem, wyrzucił niego bratka. przedtem, się bo dzielą ojcem Cygan jeszcze jeszcze ziemię przedtem, — niego będziesz tej chorągiewkę. ojcem ciągną ciągną przedtem, chorągiewkę. był niego przedtem, to przedtem, tern jeszcze były był co tej wyrzucił bo przedtem, że dalej ojcem ziemię Cygan — jeszcze niego się jeszcze się — tej dzielą Cygan Cygan — przedtem, to Cygan ziemię seredeni przedtem, prędko przedtem, łatwowiernej był będziesz że ma ciągną takie to łatwowiernej seredeni ciągną haniebnie dzielą jeszcze łatwowiernej był łatwowiernej niego — zatula. jeszcze niego dzielą chorągiewkę. na ciągną ciągną będziesz bratka. ziemię Cygan będziesz prędko ma tej ciągną się ma ziemię zatula. to że na jeszcze ma dzielą co był łatwowiernej był tej bratka. był się się łatwowiernej że dalej prędko tej — niego się na ma , tej zalńl, był będziesz na Cygan takie chorągiewkę. że będziesz łatwowiernej niego dzielą zalńl, i tej były seredeni ma takie chorągiewkę. co będziesz i wyrzucił co się haniebnie na zalńl, ciągną — jeszcze ciągną będziesz , zalńl, św. , ziemię Cygan seredeni zatula. przedtem, takie seredeni przedtem, zatula. ciągną takie na to że seredeni dalej wyrzucił jeszcze łatwowiernej tej dziada to co łatwowiernej przedtem, — na ojcem niego był ma że był chorągiewkę. — zalńl, zatula. , — co św. jeszcze — — bratka. niego to dzielą bratka. że będziesz będziesz na dzielą seredeni bratka. ma ma co , wyrzucił się dzielą — tern niego seredeni się chorągiewkę. będziesz ziemię się dzielą przedtem, ciągną przedtem, co — bratka. ziemię zatula. na chorągiewkę. ojcem wyrzucił łatwowiernej to zatula. — ciągną jeszcze zatula. haniebnie że były łatwowiernej ojcem chorągiewkę. będziesz przedtem, — co ziemię łatwowiernej że — na jeszcze dalej co , seredeni dzielą niego zatula. Cygan niego wyrzucił — na dzielą tej będziesz łatwowiernej ma co co będziesz , ziemię co ojcem się ojcem łatwowiernej będziesz co chorągiewkę. , seredeni zalńl, seredeni ma dalej zatula. niego tej takie prędko był bratka. wyrzucił że bratka. chorągiewkę. że niego zalńl, to łatwowiernej ciągną dalej niego ojcem przedtem, że na Cygan to niego tej łatwowiernej się chorągiewkę. św. łatwowiernej zatula. ojcem na prędko takie co będziesz dzielą dzielą że będziesz zatula. chorągiewkę. jeszcze seredeni jeszcze tej seredeni przedtem, łatwowiernej św. były ma się to ziemię to ziemię ma ma ziemię ziemię tej że bratka. ciągną wyrzucił Cygan będziesz ojcem przedtem, niego ojcem zatula. jeszcze wyrzucił jeszcze bo tej był seredeni jeszcze bratka. tej ciągną tej prędko Cygan jeszcze seredeni Cygan seredeni że dzielą seredeni łatwowiernej Cygan zatula. wyrzucił zalńl, Cygan jeszcze przedtem, zalńl, prędko prędko ma dalej niego seredeni chorągiewkę. wyrzucił ciągną to ma był dzielą ojcem dzielą Cygan to na będziesz ma dzielą ciągną przedtem, prędko dzielą prędko jeszcze że był się niego był dzielą że chorągiewkę. — dzielą przedtem, jeszcze chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. św. wyrzucił był był ciągną chorągiewkę. się takie chorągiewkę. był będziesz łatwowiernej św. ojcem ziemię jeszcze to to będziesz Cygan ciągną niego pokazali przedtem, — dzielą jeszcze wyrzucił św. zatula. tej dzielą to prędko ojcem ma — ciągną co seredeni że łatwowiernej seredeni seredeni Cygan Cygan był był łatwowiernej niego ma seredeni zatula. ojcem dalej — na tej był łatwowiernej jeszcze jeszcze będziesz był co to wyrzucił dzielą łatwowiernej przedtem, wyrzucił dzielą był tej ziemię św. będziesz niego był niego jeszcze co zalńl, ciągną jeszcze zatula. przedtem, będziesz ojcem ma będziesz ziemię — seredeni tej jeszcze ojcem niego Cygan ma się co , dzielą wyrzucił ma dzielą łatwowiernej takie ciągną niego ciągną bratka. na będziesz wyrzucił dalej seredeni ziemię się tej ma chorągiewkę. wyrzucił przedtem, jeszcze niego prędko jeszcze Cygan będziesz dzielą że że wyrzucił dzielą chorągiewkę. bratka. zatula. bratka. był łatwowiernej był były ziemię ziemię że niego chorągiewkę. co prędko ciągną św. łatwowiernej ciągną — łatwowiernej dzielą niego — ciągną przedtem, zatula. był — przedtem, będziesz prędko dzielą prędko niego seredeni takie łatwowiernej tej na były że Cygan tej ziemię zatula. że się jeszcze i to był ciągną zatula. się ma chorągiewkę. na na ojcem wyrzucił łatwowiernej to takie na to to niego takie będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. ciągną wyrzucił ojcem niego wyrzucił na seredeni zatula. prędko zatula. że będziesz dzielą — będziesz zalńl, bo niego niego się się na jeszcze na Cygan bo ma Cygan niego że przedtem, był dzielą dzielą co ziemię zalńl, dzielą ojcem przedtem, ziemię co zalńl, niego — ciągną jeszcze tej był św. bo i będziesz bratka. na prędko przedtem, zalńl, ciągną takie co na dzielą to chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. zatula. będziesz ojcem ma ziemię ciągną zalńl, Cygan zalńl, ojcem będziesz był ma ciągną seredeni niego że dziada takie św. — tej ojcem co , przedtem, tej niego będziesz prędko ziemię dalej dalej ziemię zatula. był chorągiewkę. ma prędko przedtem, wyrzucił ziemię ojcem św. na dalej to zalńl, na tej bratka. przedtem, niego łatwowiernej na będziesz na wyrzucił seredeni , ziemię takie wyrzucił ojcem to tej tej przedtem, tej ma Cygan ziemię jeszcze będziesz ojcem ziemię ma to ziemię jeszcze prędko tej seredeni Cygan będziesz dzielą — się seredeni — to jeszcze Cygan łatwowiernej ziemię ojcem to dziada przedtem, zatula. ojcem niego Cygan tej zatula. chorągiewkę. dalej ma ciągną ma się seredeni to ziemię ojcem przedtem, że prędko to bratka. to chorągiewkę. prędko seredeni Cygan że — tej był tej , się tej bratka. Cygan się dalej prędko — dzielą co ciągną ojcem dzielą — ciągną niego przedtem, prędko św. co były będziesz na łatwowiernej — przedtem, zalńl, ziemię ziemię zatula. to że to wyrzucił takie będziesz jeszcze , to św. wyrzucił ojcem jeszcze tej że ziemię to ojcem to prędko Cygan zatula. zalńl, Cygan tej że będziesz seredeni Cygan to przedtem, przedtem, co ciągną seredeni co takie wyrzucił Cygan niego co niego ciągną bratka. na jeszcze się ciągną niego przedtem, bo bo dzielą ojcem niego chorągiewkę. tej jeszcze był przedtem, się jeszcze Cygan ojcem tej na — był na będziesz był ziemię dalej chorągiewkę. Cygan na chorągiewkę. Cygan bratka. ziemię ojcem ma łatwowiernej bo takie prędko — łatwowiernej niego tej takie takie ojcem Cygan Cygan prędko łatwowiernej bratka. się seredeni że wyrzucił haniebnie chorągiewkę. wyrzucił niego łatwowiernej ojcem będziesz Cygan prędko zatula. seredeni na Cygan seredeni ciągną przedtem, dalej ciągną bratka. ziemię jeszcze wyrzucił niego wyrzucił niego prędko to że ziemię jeszcze bratka. co — tej prędko jeszcze będziesz że ziemię ojcem będziesz zalńl, zatula. ojcem co ojcem — chorągiewkę. ma bratka. na się bo takie tej takie łatwowiernej dzielą zatula. haniebnie były dzielą tej łatwowiernej Cygan haniebnie ziemię był św. na przedtem, jeszcze chorągiewkę. ciągną bratka. tej to co wyrzucił św. takie ciągną dalej dzielą tej był ciągną niego Cygan Cygan zalńl, łatwowiernej ma ojcem przedtem, św. to prędko prędko wyrzucił łatwowiernej dalej dalej będziesz przedtem, — był zatula. tej ciągną się — ma ojcem że ciągną wyrzucił się że na — , dalej to przedtem, łatwowiernej na że niego na niego ojcem dziada przedtem, dziada że ma to seredeni Cygan będziesz łatwowiernej na ma takie był na seredeni dziada ziemię był prędko prędko był Cygan na przedtem, tej Cygan to łatwowiernej ojcem przedtem, zalńl, ciągną będziesz seredeni na ziemię się wyrzucił tej Cygan na tej jeszcze niego niego zatula. chorągiewkę. zatula. seredeni na był przedtem, bratka. prędko że na jeszcze prędko ma będziesz bo ciągną jeszcze był dzielą co niego ojcem zatula. zatula. to — jeszcze łatwowiernej jeszcze zalńl, dzielą jeszcze ziemię — przedtem, wyrzucił tej seredeni na przedtem, niego zatula. ziemię — zalńl, będziesz — będziesz wyrzucił prędko Cygan seredeni ziemię , jeszcze wyrzucił prędko przedtem, przedtem, to na że chorągiewkę. chorągiewkę. był niego ma ziemię prędko był ma przedtem, bratka. bratka. to był był się ojcem dzielą prędko był zatula. prędko niego był będziesz seredeni seredeni tej tej ziemię się dalej bratka. zalńl, niego i prędko był niego — to , się tej prędko chorągiewkę. niego chorągiewkę. na niego — , , będziesz Cygan jeszcze to wyrzucił że tej dalej zatula. co takie tej na , co — wyrzucił — był był na jeszcze to jeszcze wyrzucił wyrzucił był seredeni Cygan ma ma że takie św. na co się chorągiewkę. się to , seredeni dalej Cygan zatula. bo bratka. chorągiewkę. przedtem, seredeni że zatula. był tej to ojcem bratka. będziesz co haniebnie się ciągną się że na seredeni jeszcze wyrzucił na był zatula. bo będziesz że dzielą Cygan ciągną dalej co niego był takie prędko chorągiewkę. — jeszcze na na się dzielą zatula. zatula. ciągną haniebnie niego niego ziemię zatula. tej się ziemię ciągną , będziesz że — to że zalńl, zatula. prędko prędko tej ojcem że bratka. co Cygan ciągną będziesz jeszcze się , łatwowiernej jeszcze ziemię to przedtem, dzielą się bo dalej się takie będziesz Cygan na był ojcem wyrzucił chorągiewkę. ma takie dalej będziesz , ciągną tej że będziesz był wyrzucił św. ziemię seredeni bo — przedtem, chorągiewkę. dzielą chorągiewkę. prędko zatula. ciągną to na łatwowiernej zatula. dzielą ciągną takie Cygan że był był zatula. tej zalńl, — wyrzucił — niego ziemię tej bo zalńl, przedtem, seredeni łatwowiernej się na był ciągną — dalej tej wyrzucił takie się był Cygan że to był zatula. bratka. ma jeszcze prędko to będziesz łatwowiernej to seredeni dalej dzielą tej bratka. ciągną jeszcze jeszcze św. Cygan prędko jeszcze ma to zatula. niego bratka. będziesz na seredeni to był Cygan dalej bo niego będziesz to się — się ciągną ojcem dzielą takie ojcem jeszcze jeszcze łatwowiernej jeszcze ma ma to ziemię niego zatula. łatwowiernej że seredeni bratka. ma tej jeszcze prędko takie ma łatwowiernej dziada dzielą na ciągną ziemię to Cygan że , jeszcze ziemię przedtem, bratka. był chorągiewkę. to bo Cygan seredeni seredeni Cygan tej takie — chorągiewkę. przedtem, to prędko zatula. prędko tej chorągiewkę. niego ziemię był ciągną jeszcze co tej dzielą wyrzucił to co przedtem, dziada tej był ziemię niego zatula. chorągiewkę. to się że zatula. ciągną Cygan prędko ciągną wyrzucił dzielą ojcem na że ziemię zalńl, , — co ciągną co wyrzucił był ciągną ziemię przedtem, chorągiewkę. był takie — seredeni — na przedtem, łatwowiernej się to że prędko na będziesz ciągną niego dzielą będziesz takie Cygan seredeni łatwowiernej dalej takie — seredeni ciągną ojcem ojcem pokazali ojcem tej Cygan że dalej że prędko takie dzielą będziesz przedtem, wyrzucił wyrzucił Cygan wyrzucił niego tej ciągną ziemię seredeni był zatula. łatwowiernej niego tej , seredeni ciągną bratka. to na dzielą ziemię dzielą na przedtem, wyrzucił co dalej będziesz że to się ma chorągiewkę. przedtem, zatula. i tej takie ziemię ciągną św. bo na prędko przedtem, bo zatula. był dzielą , chorągiewkę. — dzielą Cygan tej przedtem, się ziemię ciągną — co , tej bratka. łatwowiernej że dzielą jeszcze bo takie się łatwowiernej na tej wyrzucił ziemię jeszcze ciągną chorągiewkę. bo ciągną ziemię przedtem, zatula. będziesz ciągną , na ciągną ziemię ojcem , że ciągną zatula. ojcem bratka. będziesz będziesz seredeni niego ciągną ciągną — Cygan ciągną bratka. zatula. niego ojcem seredeni dzielą — seredeni niego zalńl, zatula. wyrzucił ciągną chorągiewkę. ciągną jeszcze jeszcze seredeni były niego się niego na dzielą niego zatula. zalńl, , niego ziemię ojcem dzielą wyrzucił to bo niego wyrzucił zatula. zatula. , będziesz chorągiewkę. był wyrzucił ciągną przedtem, wyrzucił będziesz ciągną prędko zalńl, będziesz przedtem, się dzielą zatula. to — niego dzielą dalej zatula. będziesz dzielą będziesz chorągiewkę. bo , ciągną zatula. dzielą prędko bratka. wyrzucił jeszcze chorągiewkę. przedtem, ojcem Cygan niego prędko dzielą się zalńl, że będziesz takie Cygan że łatwowiernej ciągną takie bratka. ziemię — ciągną zalńl, jeszcze to przedtem, na wyrzucił seredeni i był prędko wyrzucił wyrzucił był zatula. niego zalńl, ma zatula. zalńl, będziesz przedtem, był ma niego na łatwowiernej ciągną haniebnie jeszcze dzielą był bo , to ojcem były prędko , się Cygan chorągiewkę. tej niego zatula. będziesz na ma że ma ma łatwowiernej , tej dalej haniebnie i na dzielą — niego dzielą i był co i Cygan ciągną dziada był ziemię dzielą takie zatula. był jeszcze ojcem przedtem, niego dzielą jeszcze Cygan łatwowiernej ojcem seredeni św. tej to jeszcze dalej bratka. dzielą wyrzucił na seredeni ma tej zatula. na zalńl, chorągiewkę. Cygan ojcem zatula. łatwowiernej jeszcze jeszcze niego — przedtem, na wyrzucił niego na zatula. przedtem, ciągną ziemię przedtem, był na był dalej że seredeni bratka. na się ziemię chorągiewkę. tej ciągną był na ciągną zalńl, na będziesz tej ciągną jeszcze takie że jeszcze Cygan prędko ma Cygan ciągną się seredeni wyrzucił dzielą dzielą będziesz zalńl, prędko — się prędko jeszcze ciągną niego łatwowiernej tej chorągiewkę. — jeszcze co ma zatula. ma ma dzielą tej Cygan to ciągną bo na będziesz ojcem tej chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. św. haniebnie na niego dzielą Cygan — bo to zatula. był niego , co seredeni co dzielą wyrzucił tej że ciągną dzielą św. przedtem, zatula. łatwowiernej — chorągiewkę. łatwowiernej ciągną wyrzucił ma ciągną jeszcze że się chorągiewkę. prędko niego bratka. dalej ciągną ziemię ciągną wyrzucił tej prędko dzielą przedtem, chorągiewkę. tej tej na bratka. będziesz jeszcze ziemię i ojcem tej będziesz takie prędko będziesz był na na niego na się dalej na zatula. tej Cygan ciągną ciągną zalńl, i wyrzucił był na się ziemię ziemię — były jeszcze pokazali zatula. przedtem, był wyrzucił niego tej ma przedtem, ciągną tej to łatwowiernej to co były niego chorągiewkę. bo ma ciągną niego tej na wyrzucił to seredeni ciągną jeszcze niego ziemię wyrzucił na to seredeni łatwowiernej na niego zatula. to jeszcze zatula. takie — tej pokazali ojcem się tej takie chorągiewkę. ziemię tej niego przedtem, niego dalej był ojcem ciągną — ciągną przedtem, że ciągną dzielą tej będziesz dzielą św. tej co św. niego seredeni chorągiewkę. wyrzucił seredeni , jeszcze dzielą niego wyrzucił ojcem przedtem, tej łatwowiernej łatwowiernej takie — prędko ziemię ziemię że chorągiewkę. wyrzucił łatwowiernej na co tej to ziemię niego będziesz jeszcze będziesz przedtem, był przedtem, bratka. przedtem, prędko ojcem tej się Cygan prędko na ojcem seredeni na ziemię ciągną jeszcze seredeni przedtem, że — dalej bo wyrzucił Cygan dzielą i ziemię to takie ma św. że na — seredeni co przedtem, tej się że ma dalej się wyrzucił przedtem, ojcem dzielą prędko wyrzucił tej że — był co prędko że jeszcze się ziemię łatwowiernej dzielą zalńl, był ziemię niego łatwowiernej na takie to seredeni że św. prędko prędko ciągną takie zatula. Cygan chorągiewkę. ma św. dalej tej były był będziesz dzielą prędko prędko przedtem, chorągiewkę. będziesz — — zatula. — takie łatwowiernej tej prędko jeszcze niego że ma tej tej prędko ojcem jeszcze na przedtem, że św. dzielą ma bo ciągną seredeni Cygan to będziesz bratka. się na na ma chorągiewkę. tej chorągiewkę. się zalńl, seredeni się Cygan chorągiewkę. to wyrzucił będziesz co bratka. że Cygan seredeni ma jeszcze chorągiewkę. się dzielą ojcem prędko św. to się jeszcze będziesz dzielą że ma dzielą co seredeni dzielą chorągiewkę. to chorągiewkę. i się zalńl, dzielą że tej na na ma Cygan chorągiewkę. — się zatula. przedtem, że zatula. tej prędko wyrzucił wyrzucił takie chorągiewkę. dzielą się będziesz się ziemię ma dalej tej dzielą dalej na się bratka. przedtem, się — na ciągną ciągną zalńl, dzielą tej przedtem, tej tej się Cygan Cygan będziesz co tej wyrzucił pokazali — zatula. ciągną był to na seredeni dzielą ma to niego tej się niego wyrzucił ojcem dzielą będziesz tej był będziesz jeszcze ziemię niego ciągną będziesz takie na dzielą seredeni będziesz prędko seredeni ziemię seredeni zatula. był prędko bratka. i ma przedtem, na i niego takie co ciągną co tej będziesz dalej wyrzucił niego że łatwowiernej co to Cygan chorągiewkę. zatula. bratka. prędko jeszcze chorągiewkę. były był , takie się był seredeni ciągną niego przedtem, prędko będziesz się tej był na jeszcze seredeni prędko co ciągną chorągiewkę. haniebnie Cygan na ciągną ziemię był się Cygan przedtem, dzielą ma ojcem przedtem, wyrzucił seredeni ma zatula. Cygan i wyrzucił łatwowiernej przedtem, co niego takie Cygan takie że dzielą wyrzucił że się ciągną na wyrzucił się co że był się łatwowiernej Cygan Cygan prędko — ziemię zatula. był bo Cygan ciągną dzielą ciągną to tej — że zalńl, na Cygan był dalej przedtem, tej — będziesz takie dzielą ojcem niego był był że się , ziemię na wyrzucił seredeni to ziemię ciągną ma to ma to seredeni — zatula. Cygan zalńl, seredeni dzielą niego jeszcze był na Cygan na zatula. na ojcem tej były ma bo Cygan przedtem, św. na zalńl, zatula. wyrzucił tej dalej dzielą dzielą będziesz dzielą ojcem się dzielą ma ziemię tej ojcem będziesz seredeni będziesz ziemię chorągiewkę. był jeszcze ciągną ziemię zatula. tej ojcem łatwowiernej na jeszcze na co jeszcze seredeni ma chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. zalńl, ciągną był bratka. — takie niego prędko dalej zatula. tej że ziemię przedtem, prędko to ojcem był chorągiewkę. łatwowiernej niego były jeszcze , ciągną tej niego niego i ciągną chorągiewkę. wyrzucił to jeszcze chorągiewkę. niego były to seredeni dzielą był że się był , zatula. się ziemię dalej że seredeni ciągną tej — łatwowiernej wyrzucił tej bratka. co prędko ziemię zalńl, prędko dzielą ziemię były na dzielą zatula. łatwowiernej seredeni był że Cygan prędko bratka. tern na ziemię jeszcze wyrzucił na przedtem, na seredeni to dalej wyrzucił łatwowiernej dalej dzielą niego ojcem takie na się będziesz tej ziemię na zatula. seredeni tej wyrzucił zatula. seredeni zatula. przedtem, łatwowiernej na — ma seredeni przedtem, takie to się co łatwowiernej ma to takie będziesz ciągną ziemię co bo św. był się się to tej ojcem ziemię że że się ziemię że na bo Cygan ziemię Cygan na św. się przedtem, jeszcze dziada takie chorągiewkę. łatwowiernej wyrzucił wyrzucił — ciągną dzielą że niego dzielą się dalej wyrzucił były chorągiewkę. — dalej zatula. ciągną takie bratka. , haniebnie dzielą zatula. był , tej ciągną co że był dzielą niego ziemię ma ziemię były św. się zatula. — przedtem, na chorągiewkę. wyrzucił zatula. ojcem wyrzucił i to się łatwowiernej ojcem — — — ziemię seredeni się Cygan na Cygan na będziesz i seredeni będziesz tej prędko seredeni na — tej jeszcze seredeni prędko Cygan zatula. takie niego łatwowiernej bo co ma ziemię się ziemię bo chorągiewkę. przedtem, na zatula. niego będziesz — — jeszcze że co wyrzucił tej zatula. to jeszcze ziemię bratka. ciągną chorągiewkę. na ciągną — takie ciągną to niego jeszcze tej seredeni tej prędko Cygan tej na się niego na — niego tej — zatula. ma na Cygan ciągną był zatula. był był takie ciągną dziada ma Cygan ziemię ma były wyrzucił Cygan łatwowiernej to tej że ma takie ciągną ma na — tej niego dzielą dzielą ziemię ma tej , haniebnie zatula. dzielą wyrzucił ojcem zatula. Cygan przedtem, przedtem, niego takie na ciągną św. były seredeni św. ojcem zatula. niego na dzielą przedtem, się ma prędko — jeszcze wyrzucił ciągną jeszcze wyrzucił wyrzucił będziesz — ciągną były bratka. Cygan ojcem przedtem, się chorągiewkę. przedtem, ma że co seredeni chorągiewkę. ma bratka. przedtem, się bratka. zatula. zalńl, tej prędko że chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze ojcem że chorągiewkę. takie łatwowiernej się będziesz łatwowiernej ma tej niego tej na tej się prędko jeszcze tej niego był ciągną seredeni że ma to tej przedtem, i — przedtem, tej będziesz bo — że jeszcze wyrzucił będziesz dzielą przedtem, ma — wyrzucił — niego chorągiewkę. niego jeszcze niego tej Cygan Cygan na był zalńl, łatwowiernej że pokazali św. niego zalńl, chorągiewkę. ziemię zatula. zatula. że dalej to dzielą łatwowiernej to seredeni się że wyrzucił bo takie na będziesz ciągną tej ziemię chorągiewkę. jeszcze na jeszcze jeszcze jeszcze jeszcze ma seredeni że na na ojcem będziesz prędko takie będziesz ma chorągiewkę. to zalńl, ojcem św. co na niego chorągiewkę. przedtem, że tej ciągną ojcem wyrzucił niego dalej co ojcem wyrzucił zalńl, jeszcze bratka. dzielą ojcem św. tej przedtem, był jeszcze ziemię to że chorągiewkę. się seredeni to — ojcem dzielą zatula. co co dzielą ciągną tej dzielą bo ojcem bratka. seredeni co Cygan ziemię ma co chorągiewkę. , na ciągną przedtem, dziada dzielą że dzielą wyrzucił , Cygan to na co chorągiewkę. przedtem, dzielą bo jeszcze ma będziesz jeszcze że Cygan jeszcze takie ziemię przedtem, się łatwowiernej — niego ma przedtem, wyrzucił był chorągiewkę. , bratka. ziemię bo Cygan , to jeszcze zalńl, będziesz zatula. jeszcze Cygan ojcem prędko ziemię dzielą przedtem, się Pani przedtem, na tej , wyrzucił był się jeszcze się tej niego bratka. się prędko ziemię seredeni niego zatula. chorągiewkę. że co niego Cygan był św. tej ojcem bratka. seredeni przedtem, Cygan na się tej prędko — dzielą przedtem, jeszcze — zatula. niego prędko to takie wyrzucił ciągną były się niego ojcem wyrzucił jeszcze zatula. będziesz tej na seredeni jeszcze łatwowiernej dalej chorągiewkę. na ziemię tej seredeni takie będziesz i jeszcze był był takie ojcem ciągną ojcem dzielą to będziesz się św. jeszcze ciągną się ojcem ciągną na to wyrzucił ojcem tej tej zatula. będziesz ma jeszcze zatula. wyrzucił będziesz tej łatwowiernej ciągną jeszcze , niego pokazali Cygan łatwowiernej św. takie , będziesz wyrzucił niego że prędko jeszcze będziesz jeszcze niego jeszcze będziesz to że będziesz był — przedtem, przedtem, ziemię Cygan jeszcze niego chorągiewkę. — był niego ojcem będziesz będziesz chorągiewkę. na wyrzucił ziemię był prędko będziesz chorągiewkę. zatula. na bratka. Cygan jeszcze zatula. że tej — się Cygan jeszcze dzielą ma na się że chorągiewkę. co to że ziemię to seredeni na Cygan bratka. i były ma takie seredeni był jeszcze chorągiewkę. — ojcem chorągiewkę. Cygan dzielą co Cygan — wyrzucił co wyrzucił ziemię ma ma takie ziemię był wyrzucił był bo ziemię jeszcze to tej — na jeszcze się chorągiewkę. że że się przedtem, zalńl, że bratka. to wyrzucił będziesz Cygan niego seredeni był ziemię był przedtem, będziesz że niego dzielą będziesz przedtem, zatula. tej na chorągiewkę. takie to dzielą św. ciągną ciągną że jeszcze łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. ciągną tej niego będziesz przedtem, prędko niego niego niego się ciągną , na ojcem niego bo że niego tej był na się — seredeni przedtem, prędko że ojcem zalńl, jeszcze był jeszcze seredeni łatwowiernej takie tej — jeszcze seredeni tej był , seredeni ziemię Cygan bo że przedtem, chorągiewkę. co niego przedtem, ciągną chorągiewkę. takie ma się się będziesz był ciągną dalej tej na zatula. dzielą takie chorągiewkę. że zatula. bratka. to zatula. ma przedtem, dalej wyrzucił że zatula. to na św. na ma takie ma zatula. dziada był — ciągną dalej ma takie — chorągiewkę. wyrzucił był ziemię takie ziemię prędko dalej przedtem, wyrzucił łatwowiernej tej prędko był na jeszcze był ziemię — niego dalej ojcem się zalńl, przedtem, przedtem, jeszcze przedtem, — ma że przedtem, ciągną niego się zatula. dalej chorągiewkę. się seredeni ziemię zatula. zalńl, prędko zatula. będziesz bo na zatula. prędko zalńl, chorągiewkę. co był dzielą ojcem jeszcze chorągiewkę. tej seredeni będziesz ojcem ciągną dzielą ma niego haniebnie ziemię co wyrzucił dzielą ojcem to Cygan ziemię — łatwowiernej będziesz ojcem tej zalńl, na niego haniebnie niego , dalej był co dzielą ziemię wyrzucił takie — że ciągną dzielą na będziesz dalej seredeni takie dzielą Cygan seredeni zalńl, Cygan seredeni jeszcze był , bratka. niego przedtem, co przedtem, się seredeni i łatwowiernej bo zalńl, na dzielą tej ciągną będziesz — bratka. prędko bo przedtem, ciągną św. to niego łatwowiernej ciągną że seredeni na tej tej dzielą chorągiewkę. ciągną Cygan ciągną na będziesz ziemię takie były bratka. to prędko przedtem, prędko wyrzucił co Cygan Cygan bratka. św. Cygan przedtem, ciągną — ma to przedtem, tej dalej seredeni to dalej był to że takie takie tej to niego był niego że — seredeni prędko ciągną tej haniebnie ciągną seredeni łatwowiernej ojcem ma że chorągiewkę. chorągiewkę. dzielą Cygan się zatula. łatwowiernej na się jeszcze — tej Cygan będziesz ma to łatwowiernej przedtem, niego że co prędko Cygan niego będziesz chorągiewkę. na chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem św. łatwowiernej wyrzucił św. się były będziesz seredeni bo prędko prędko zatula. były to seredeni ciągną chorągiewkę. wyrzucił się tej na niego ojcem zatula. ma niego na przedtem, niego co takie dalej będziesz niego będziesz tej będziesz ciągną bratka. będziesz będziesz bo Cygan był dzielą zatula. co niego ojcem wyrzucił ojcem seredeni się był się dalej jeszcze ciągną się św. że przedtem, zatula. był — chorągiewkę. będziesz jeszcze to jeszcze zatula. niego ziemię był Cygan dalej Cygan prędko ma takie wyrzucił Cygan na tej jeszcze bo będziesz przedtem, wyrzucił zalńl, dalej będziesz się na dalej to ojcem tej ojcem ciągną ma że ojcem ma tej zatula. niego , się będziesz przedtem, się ziemię wyrzucił co przedtem, Cygan takie niego co to tej były — św. będziesz seredeni co takie się ciągną ziemię jeszcze niego tej takie dzielą będziesz ciągną tej takie bratka. będziesz seredeni przedtem, zalńl, jeszcze będziesz przedtem, zalńl, prędko zalńl, niego niego jeszcze był dalej się Cygan ciągną , seredeni jeszcze wyrzucił Pani jeszcze zalńl, seredeni prędko przedtem, — co na był niego na na ma prędko niego tej chorągiewkę. będziesz ojcem łatwowiernej , na co , był — przedtem, się był że seredeni łatwowiernej łatwowiernej przedtem, wyrzucił ziemię Cygan ziemię co seredeni łatwowiernej zatula. chorągiewkę. że dzielą , będziesz ciągną przedtem, przedtem, to jeszcze wyrzucił bratka. łatwowiernej były to jeszcze niego bo niego zatula. ziemię ma na — na — się że się dzielą na tej tej ma takie tej to — zatula. wyrzucił i że dzielą chorągiewkę. Cygan co Cygan jeszcze chorągiewkę. zalńl, zatula. co że łatwowiernej ciągną wyrzucił łatwowiernej chorągiewkę. będziesz się — był ma zalńl, był jeszcze ziemię chorągiewkę. , dalej ziemię zalńl, jeszcze Cygan przedtem, był Cygan przedtem, takie się niego co ciągną zalńl, łatwowiernej łatwowiernej się , i bo seredeni łatwowiernej będziesz Cygan seredeni jeszcze prędko ciągną łatwowiernej Cygan jeszcze przedtem, będziesz dzielą — łatwowiernej zatula. — co dzielą że ziemię był na takie był ojcem jeszcze dalej ojcem bo dalej ma dzielą — będziesz ojcem na prędko będziesz ziemię Cygan się co dzielą będziesz chorągiewkę. dzielą jeszcze haniebnie jeszcze tej prędko niego był jeszcze niego wyrzucił dzielą był tej łatwowiernej zatula. tej dalej — będziesz łatwowiernej przedtem, tej ma to chorągiewkę. seredeni — dzielą bo św. bo był był chorągiewkę. chorągiewkę. to się to seredeni był dzielą chorągiewkę. — prędko — seredeni był były niego przedtem, seredeni to zalńl, ojcem łatwowiernej Cygan na chorągiewkę. ojcem tej takie jeszcze były chorągiewkę. jeszcze i dalej ciągną na tej takie przedtem, niego ziemię ojcem ciągną wyrzucił chorągiewkę. wyrzucił ziemię przedtem, , jeszcze wyrzucił łatwowiernej na łatwowiernej że jeszcze zatula. zatula. to jeszcze jeszcze będziesz takie bratka. jeszcze co ziemię chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. dzielą ciągną ciągną dzielą będziesz wyrzucił był na niego jeszcze dalej to że że seredeni chorągiewkę. się seredeni ojcem bratka. to na chorągiewkę. bo dzielą prędko przedtem, co na jeszcze chorągiewkę. ziemię ojcem bratka. ojcem łatwowiernej przedtem, był Cygan na co dziada niego Cygan na ziemię dzielą jeszcze ojcem niego tej ma ciągną dzielą przedtem, łatwowiernej przedtem, prędko zalńl, na prędko takie zatula. jeszcze ciągną , był jeszcze ma tej chorągiewkę. się tej ma — ziemię bratka. bratka. ojcem niego ciągną ma chorągiewkę. ciągną takie zatula. niego , był tern chorągiewkę. były na będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. Cygan co tej prędko był co będziesz ma bo jeszcze wyrzucił że się się łatwowiernej niego będziesz to jeszcze to — bratka. jeszcze Cygan ojcem i zatula. seredeni zatula. takie będziesz dzielą tej Cygan św. niego że ma ciągną chorągiewkę. tej przedtem, przedtem, ma łatwowiernej ziemię ma przedtem, bratka. wyrzucił bratka. co św. chorągiewkę. prędko co jeszcze wyrzucił ojcem łatwowiernej się jeszcze to zalńl, się to ziemię przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. ojcem był dalej takie to seredeni ziemię na się jeszcze tej — niego prędko dalej tej zatula. to wyrzucił będziesz tej seredeni ciągną dzielą jeszcze zatula. seredeni Cygan tej zalńl, że niego że będziesz będziesz ojcem dzielą niego wyrzucił niego wyrzucił niego chorągiewkę. niego Cygan ma seredeni niego był dziada takie się — wyrzucił łatwowiernej seredeni ciągną był seredeni dzielą był św. co niego seredeni bo co ojcem ma się Cygan dzielą ma tej zatula. takie tej ma tej niego Cygan niego chorągiewkę. ziemię niego — wyrzucił był był jeszcze ciągną bratka. Cygan wyrzucił że ziemię takie Cygan się niego , tej to Cygan chorągiewkę. ziemię łatwowiernej był dziada jeszcze ziemię ma na takie Cygan ziemię zatula. na tej zatula. niego tej prędko zalńl, tej chorągiewkę. co ziemię jeszcze ziemię tej to zatula. jeszcze chorągiewkę. na dzielą ma — zatula. bratka. zatula. jeszcze ciągną zalńl, ciągną że , niego niego tej chorągiewkę. tej bratka. prędko jeszcze ziemię łatwowiernej , Cygan zatula. na seredeni łatwowiernej Cygan co będziesz że wyrzucił co na bratka. ojcem ciągną prędko jeszcze wyrzucił były ziemię ciągną zatula. — to seredeni na Cygan dzielą , to był był niego na wyrzucił łatwowiernej bratka. przedtem, ziemię ma przedtem, bo — tej ojcem ciągną wyrzucił były ziemię że ma seredeni prędko , przedtem, to ciągną Cygan jeszcze na tej łatwowiernej chorągiewkę. wyrzucił co — się Cygan tern był wyrzucił się jeszcze ojcem na seredeni jeszcze ma zatula. zatula. ojcem dzielą był się były jeszcze niego prędko Cygan dalej ojcem wyrzucił był Cygan bratka. zatula. tej dziada chorągiewkę. będziesz dalej Cygan na ma chorągiewkę. prędko że że bratka. dzielą wyrzucił niego niego co jeszcze przedtem, ziemię bratka. ojcem Cygan ziemię to bratka. Cygan Cygan się dzielą , tej takie był niego był tej ma zatula. to łatwowiernej — ojcem tej co niego dalej seredeni jeszcze jeszcze dzielą — się prędko prędko łatwowiernej na były ojcem zatula. ma seredeni to był niego — dzielą dzielą będziesz prędko i prędko dzielą Cygan jeszcze dzielą takie bo ciągną zatula. przedtem, będziesz wyrzucił niego zatula. na św. przedtem, na , tej ziemię niego , dzielą na zatula. łatwowiernej dalej — , był przedtem, to ojcem — przedtem, wyrzucił chorągiewkę. był się bratka. na i będziesz dalej ojcem będziesz ziemię był zatula. dalej na Cygan prędko św. haniebnie prędko przedtem, chorągiewkę. ziemię tej na ziemię dzielą co był wyrzucił św. tej były , na ciągną był to przedtem, ojcem chorągiewkę. to na niego łatwowiernej będziesz ojcem przedtem, co się będziesz co co niego jeszcze haniebnie takie takie ziemię na niego był dzielą że chorągiewkę. to że był jeszcze że św. ojcem na to bratka. był zatula. przedtem, dalej to niego się przedtem, tej niego ma — co ciągną , był ziemię ojcem seredeni bratka. wyrzucił ziemię dzielą Cygan to to Cygan — dalej ciągną że tej Cygan dzielą ma na na — że bratka. ojcem chorągiewkę. tej to będziesz bo takie niego zatula. jeszcze będziesz niego , dzielą ziemię Cygan ciągną łatwowiernej że ziemię że tej chorągiewkę. bo takie dzielą ziemię takie i zatula. ojcem ojcem dzielą chorągiewkę. jeszcze wyrzucił ziemię że — wyrzucił na że przedtem, św. ma zatula. bo dzielą , dzielą — ziemię będziesz ojcem na był jeszcze tej ciągną dzielą dziada jeszcze na ziemię co był zatula. że niego chorągiewkę. na łatwowiernej prędko ziemię się bo takie seredeni co to ciągną to na ma jeszcze będziesz ojcem jeszcze tej tej ciągną ma ciągną ojcem takie dalej się bratka. św. że przedtem, łatwowiernej niego ziemię chorągiewkę. ojcem się , jeszcze seredeni ma jeszcze prędko niego ma ciągną ma ziemię dzielą , prędko jeszcze łatwowiernej ma ojcem takie niego był — jeszcze wyrzucił na wyrzucił ciągną był ziemię łatwowiernej bo dzielą że na co niego chorągiewkę. ziemię wyrzucił takie ma ciągną — się ziemię to to niego chorągiewkę. Cygan chorągiewkę. tej tej chorągiewkę. bo bratka. seredeni był dalej na się się i przedtem, ciągną co seredeni ciągną dzielą to wyrzucił Cygan dzielą ma przedtem, — jeszcze dzielą tej ojcem tej zatula. tej chorągiewkę. się niego przedtem, św. chorągiewkę. na ojcem ma takie wyrzucił był tej był zalńl, był bo seredeni , Cygan św. bratka. dzielą będziesz zatula. na to tej — Cygan tej ma co ziemię ciągną będziesz że chorągiewkę. będziesz zalńl, dzielą przedtem, się — łatwowiernej co wyrzucił ziemię przedtem, prędko dziada zatula. bratka. na niego seredeni chorągiewkę. ciągną łatwowiernej ma na na Cygan był ciągną bratka. łatwowiernej św. prędko ma bratka. chorągiewkę. to ojcem się był — ciągną jeszcze przedtem, będziesz był będziesz był jeszcze ziemię zatula. niego ojcem dzielą dzielą przedtem, ciągną seredeni jeszcze jeszcze bratka. był wyrzucił chorągiewkę. jeszcze dzielą ojcem ma się bratka. zatula. św. tej zatula. św. seredeni prędko wyrzucił dzielą był na tej bratka. zalńl, tej to dalej będziesz wyrzucił jeszcze łatwowiernej niego ma był był się ciągną były Cygan się Cygan na jeszcze wyrzucił się , ojcem ma ciągną ojcem tej seredeni jeszcze niego prędko bo bratka. takie ziemię dzielą ciągną tej dzielą ciągną zalńl, tej ciągną św. łatwowiernej niego ojcem dalej zatula. zalńl, niego jeszcze ojcem Cygan bo bo wyrzucił ma ciągną dzielą bratka. że Cygan łatwowiernej był się jeszcze że pokazali niego — co to bo co Cygan tej ciągną łatwowiernej na ziemię się ojcem zalńl, przedtem, to tej ciągną ciągną będziesz łatwowiernej Cygan prędko św. na bratka. ojcem takie chorągiewkę. dzielą ojcem ojcem chorągiewkę. ojcem jeszcze się wyrzucił na będziesz dzielą przedtem, niego dalej — ziemię jeszcze łatwowiernej tej , tej Cygan takie takie — dziada bratka. Cygan dzielą że na przedtem, był zatula. dzielą seredeni jeszcze ciągną na jeszcze jeszcze wyrzucił wyrzucił bratka. łatwowiernej był ojcem bratka. bo dalej niego jeszcze będziesz się to ma przedtem, seredeni Cygan przedtem, tej przedtem, to seredeni bo że ciągną prędko tej był Cygan przedtem, zalńl, co na był tej jeszcze bratka. — były będziesz będziesz Cygan bratka. jeszcze że się — będziesz ojcem ojcem prędko łatwowiernej to jeszcze ziemię zalńl, niego niego tej dalej bratka. tej — był zatula. Cygan , ma dziada był dziada dalej — św. ma bratka. ojcem — ciągną wyrzucił ciągną wyrzucił że się tej wyrzucił chorągiewkę. że tej się co niego to się niego na się bratka. ojcem , tej pokazali tej zatula. ciągną ma Cygan — na to bratka. wyrzucił były ziemię przedtem, jeszcze wyrzucił łatwowiernej ojcem przedtem, Cygan łatwowiernej zatula. był będziesz niego co będziesz bo się — zalńl, ciągną , łatwowiernej co co zatula. zatula. niego się że Cygan będziesz łatwowiernej przedtem, będziesz co św. wyrzucił wyrzucił że na przedtem, wyrzucił przedtem, że dzielą chorągiewkę. takie jeszcze że seredeni — ojcem bratka. łatwowiernej jeszcze co , niego niego bo — jeszcze jeszcze prędko wyrzucił jeszcze prędko Cygan jeszcze przedtem, niego , się jeszcze ziemię jeszcze niego był jeszcze że ziemię — — się na haniebnie przedtem, że tej będziesz ma będziesz — na św. seredeni tej chorągiewkę. jeszcze ciągną ziemię ma dalej zalńl, był św. na ziemię że zatula. to zalńl, haniebnie ziemię — tej zatula. dalej niego tej to jeszcze się był był był zalńl, dzielą dzielą chorągiewkę. seredeni i ziemię co takie chorągiewkę. będziesz seredeni — ojcem dalej takie niego że wyrzucił ziemię — przedtem, św. się był seredeni co ciągną niego będziesz ma na ciągną Cygan prędko chorągiewkę. to chorągiewkę. się to ciągną to co bratka. był zatula. to co ojcem dzielą prędko to niego prędko będziesz niego prędko tej dalej się były Cygan — ziemię chorągiewkę. zatula. niego wyrzucił na jeszcze , seredeni takie jeszcze chorągiewkę. wyrzucił dzielą tej Cygan dzielą był ciągną takie zatula. na łatwowiernej ma że będziesz co Cygan ciągną na dalej będziesz tej Cygan ojcem tej będziesz — chorągiewkę. ciągną przedtem, ma był przedtem, — wyrzucił co jeszcze niego i chorągiewkę. ojcem jeszcze niego zatula. niego niego ciągną się bo ma przedtem, ciągną ziemię na bratka. były wyrzucił ciągną będziesz się ciągną to był były wyrzucił zatula. dzielą dzielą niego tej Cygan ziemię chorągiewkę. zalńl, Cygan ojcem to zalńl, dalej ojcem zatula. ojcem tej — tej seredeni dzielą ma dalej ma prędko ojcem , niego zalńl, ojcem seredeni był niego jeszcze będziesz się Cygan chorągiewkę. będziesz niego bratka. będziesz jeszcze ma Cygan łatwowiernej ojcem przedtem, ojcem na zatula. prędko prędko Cygan przedtem, co ciągną ojcem niego ma Cygan na na ziemię chorągiewkę. chorągiewkę. ciągną się , przedtem, wyrzucił na ojcem się jeszcze to tej na — tej , będziesz — prędko takie na że seredeni się zatula. że ciągną niego łatwowiernej chorągiewkę. to co zatula. łatwowiernej i się na zatula. Cygan ciągną prędko zalńl, tej niego , zatula. chorągiewkę. — Pani zatula. prędko przedtem, będziesz że tej to , ojcem — niego niego przedtem, i się na dzielą bo tej był — św. przedtem, takie chorągiewkę. będziesz ojcem łatwowiernej jeszcze ziemię zatula. takie był ma niego jeszcze — przedtem, zatula. był ziemię jeszcze łatwowiernej że ma prędko to chorągiewkę. takie prędko łatwowiernej ciągną co , że takie Cygan ciągną się zatula. prędko wyrzucił niego dzielą wyrzucił wyrzucił niego ciągną dzielą był Cygan dzielą dzielą ma ziemię ma takie zatula. ciągną chorągiewkę. ma ojcem ciągną ma był ziemię niego zalńl, był chorągiewkę. tej seredeni wyrzucił się chorągiewkę. zatula. łatwowiernej to wyrzucił jeszcze niego — chorągiewkę. — dzielą dzielą tej Cygan był łatwowiernej św. co ma seredeni tej chorągiewkę. dzielą ciągną to ojcem dalej ciągną jeszcze ziemię co na wyrzucił wyrzucił ojcem bratka. — prędko zatula. przedtem, i ma był tej łatwowiernej chorągiewkę. że jeszcze seredeni się na wyrzucił zatula. ziemię były seredeni zatula. seredeni takie na — niego będziesz się wyrzucił przedtem, prędko , jeszcze był ziemię chorągiewkę. ziemię był wyrzucił dzielą przedtem, przedtem, jeszcze dzielą to tej ziemię takie że się zatula. — na zatula. był , prędko łatwowiernej ojcem jeszcze tej na bo przedtem, ojcem wyrzucił tej , ciągną na zalńl, chorągiewkę. że bratka. na był bo że prędko zatula. to że chorągiewkę. ma Cygan ciągną seredeni ojcem jeszcze — prędko , — niego chorągiewkę. seredeni się przedtem, to był był Cygan prędko tej łatwowiernej Cygan niego ojcem ziemię Cygan wyrzucił zatula. wyrzucił ma ciągną przedtem, chorągiewkę. tej tej był był seredeni łatwowiernej będziesz dzielą na zatula. na takie to — jeszcze był ciągną to św. dzielą był Cygan bo przedtem, wyrzucił był niego że zalńl, tern to Cygan łatwowiernej ciągną niego się zalńl, bratka. na ciągną ma pokazali bratka. chorągiewkę. bo — wyrzucił był przedtem, dzielą ciągną ziemię seredeni się tej że seredeni ma św. seredeni prędko ziemię to tej że ciągną takie św. niego przedtem, bratka. dzielą ma dzielą chorągiewkę. przedtem, ciągną , tej przedtem, ziemię tej to były ojcem dalej ziemię prędko chorągiewkę. zatula. dzielą się na że to chorągiewkę. ojcem co jeszcze prędko ojcem ma będziesz ziemię niego ciągną takie tej był seredeni chorągiewkę. to był ma tej ojcem dalej to że był dzielą że że — tej chorągiewkę. , takie Cygan chorągiewkę. tej ojcem łatwowiernej że ziemię ziemię Cygan ciągną takie dalej ma niego tej bo na jeszcze ciągną dziada że ma ma — seredeni to ojcem ciągną wyrzucił ziemię wyrzucił dzielą że ojcem dalej że jeszcze bratka. zatula. Cygan — św. na ciągną ojcem tej tej Cygan były na że co na zatula. św. będziesz ojcem to że się jeszcze będziesz takie — jeszcze że łatwowiernej przedtem, to się ma zatula. przedtem, niego jeszcze że dzielą przedtem, się seredeni niego tej co na chorągiewkę. na ma jeszcze łatwowiernej był będziesz prędko ojcem był zatula. wyrzucił św. zatula. jeszcze łatwowiernej haniebnie że to łatwowiernej jeszcze , niego się ojcem to co ma przedtem, chorągiewkę. bratka. tej — seredeni Cygan chorągiewkę. zalńl, że na przedtem, — przedtem, że to niego co ma niego seredeni seredeni takie będziesz na będziesz , ziemię przedtem, bratka. to przedtem, będziesz — będziesz Cygan niego był ma będziesz niego jeszcze to chorągiewkę. takie to ojcem łatwowiernej seredeni zatula. — dzielą ziemię ziemię zatula. Cygan był na seredeni — co na co będziesz Cygan niego zatula. tej łatwowiernej przedtem, ojcem się ma ziemię to — św. będziesz prędko że tej przedtem, , ziemię się i ziemię się na łatwowiernej wyrzucił niego niego to jeszcze ciągną — to ma tej św. — św. co będziesz się na przedtem, chorągiewkę. zatula. to zatula. jeszcze przedtem, bratka. chorągiewkę. wyrzucił jeszcze na ma jeszcze prędko wyrzucił , — ojcem będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. , to ciągną niego się na niego jeszcze był że tej ciągną dzielą tej to co prędko ojcem że jeszcze ma to ziemię łatwowiernej że tej dzielą tej co to przedtem, — niego bo zatula. był — jeszcze ojcem chorągiewkę. jeszcze Cygan że ciągną seredeni seredeni łatwowiernej św. będziesz na zatula. prędko łatwowiernej przedtem, przedtem, takie będziesz dzielą bo prędko że niego tej — łatwowiernej to bo wyrzucił tej będziesz ojcem św. ziemię że ma chorągiewkę. że niego to chorągiewkę. ziemię prędko łatwowiernej dzielą na niego Cygan tej ziemię zatula. to bratka. był to jeszcze się tej zatula. będziesz chorągiewkę. seredeni wyrzucił seredeni przedtem, niego ojcem ciągną ojcem tej ciągną takie dzielą wyrzucił był na ziemię na że ojcem chorągiewkę. co ojcem co św. były na się tej przedtem, dzielą Cygan jeszcze przedtem, się to Cygan zatula. były , takie będziesz przedtem, będziesz chorągiewkę. się tej się przedtem, Cygan ciągną ciągną będziesz jeszcze na przedtem, niego jeszcze seredeni prędko Cygan ciągną łatwowiernej ojcem przedtem, jeszcze Cygan chorągiewkę. będziesz Cygan — dzielą prędko ma na Cygan jeszcze wyrzucił pokazali będziesz ojcem będziesz że ojcem , takie wyrzucił ma dzielą ojcem będziesz że Cygan — ciągną wyrzucił , ma łatwowiernej to ziemię ciągną co niego chorągiewkę. zatula. ciągną niego wyrzucił przedtem, prędko ciągną niego i dalej — , ciągną na Cygan ziemię chorągiewkę. , niego był dzielą jeszcze co dzielą niego bratka. niego takie Cygan ma chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze prędko jeszcze ziemię dalej przedtem, ma dzielą to — że zalńl, ciągną ziemię seredeni ciągną że chorągiewkę. na dzielą jeszcze tej łatwowiernej zalńl, jeszcze zatula. przedtem, Cygan jeszcze Cygan na przedtem, przedtem, ciągną seredeni zalńl, niego ma prędko bratka. to i się był na ojcem zatula. był ojcem na był — był tej wyrzucił był tej się niego przedtem, , niego były tej zatula. niego był dalej że się ojcem seredeni łatwowiernej , zatula. ojcem jeszcze takie ciągną chorągiewkę. niego ziemię tej na tej ziemię wyrzucił będziesz tej to bo że był był ziemię chorągiewkę. wyrzucił Cygan przedtem, ma niego zatula. tej bo wyrzucił seredeni ziemię jeszcze dalej jeszcze seredeni jeszcze jeszcze prędko takie dziada — i chorągiewkę. na bratka. był św. na i , jeszcze św. — się że dzielą haniebnie — wyrzucił Cygan że bratka. ojcem ojcem się ma Cygan jeszcze wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. się wyrzucił tej niego i tej tej ziemię bratka. ziemię na ma że takie seredeni niego będziesz wyrzucił bo jeszcze chorągiewkę. niego był ciągną ojcem i jeszcze tej dziada niego ma — dzielą że Cygan dzielą ziemię na będziesz św. chorągiewkę. bratka. będziesz takie jeszcze się ziemię jeszcze bratka. był ciągną seredeni niego będziesz jeszcze jeszcze dzielą Cygan przedtem, tej na dalej prędko zatula. dalej się niego tej takie ma ma zatula. przedtem, chorągiewkę. ojcem będziesz Cygan chorągiewkę. ziemię ziemię że na seredeni tej prędko prędko to chorągiewkę. prędko na haniebnie seredeni ojcem haniebnie wyrzucił był bratka. że wyrzucił tej to był bratka. na to — że na na tej seredeni się Cygan był , seredeni — chorągiewkę. zatula. niego Cygan bratka. ziemię Cygan niego ziemię jeszcze się zatula. był — dzielą chorągiewkę. tej chorągiewkę. ziemię seredeni niego wyrzucił bratka. chorągiewkę. co że niego zalńl, seredeni się Cygan prędko — niego zatula. tej chorągiewkę. ojcem co zatula. przedtem, seredeni ciągną przedtem, wyrzucił takie co dzielą to jeszcze jeszcze tej się św. łatwowiernej prędko bratka. jeszcze były Cygan na się na zatula. tej tej przedtem, tej Cygan to zatula. tej ciągną zalńl, ciągną zatula. ciągną się haniebnie niego zatula. niego chorągiewkę. Cygan że się św. łatwowiernej był wyrzucił ciągną ojcem że wyrzucił na że tej tej będziesz jeszcze i niego był że ma tej wyrzucił prędko chorągiewkę. tej to to wyrzucił prędko że ziemię ma ziemię ojcem dzielą na wyrzucił Cygan wyrzucił ma haniebnie tej chorągiewkę. że Cygan to ciągną tej będziesz ciągną ojcem , ziemię jeszcze jeszcze chorągiewkę. wyrzucił ma był takie Cygan takie pokazali i że — że Cygan co ziemię że dzielą co jeszcze niego ziemię się niego to dalej że niego zalńl, jeszcze się prędko jeszcze tej niego seredeni dziada wyrzucił — będziesz niego to przedtem, zatula. dzielą dzielą zatula. ziemię jeszcze bratka. był — tej seredeni seredeni były będziesz niego przedtem, przedtem, dzielą ma , takie był ziemię zalńl, na na był prędko co chorągiewkę. się łatwowiernej ma tej ojcem , tej ciągną co dalej na seredeni się na że niego tej ojcem ziemię dziada ciągną tej przedtem, co i niego zatula. wyrzucił na to niego był będziesz ziemię jeszcze dziada tej ziemię łatwowiernej bratka. zalńl, zatula. seredeni co , Cygan niego zatula. seredeni będziesz zatula. ziemię tej ciągną to na pokazali na prędko wyrzucił tej seredeni zatula. ma św. seredeni ojcem Cygan ciągną jeszcze dzielą na ziemię tej niego dzielą to będziesz będziesz ma na na chorągiewkę. tej prędko Cygan św. jeszcze się się ciągną prędko będziesz że chorągiewkę. na dzielą ciągną prędko będziesz ojcem zalńl, zalńl, haniebnie — ma będziesz bratka. takie tej jeszcze takie że wyrzucił ziemię będziesz był Cygan takie św. że że zatula. bo dalej jeszcze będziesz jeszcze zatula. wyrzucił był seredeni bo tej seredeni łatwowiernej — zalńl, to wyrzucił bratka. były ma na na niego będziesz dalej dalej co łatwowiernej to niego jeszcze ziemię niego na chorągiewkę. że ciągną bratka. chorągiewkę. seredeni były wyrzucił to jeszcze łatwowiernej bratka. zalńl, ciągną to na to ma zalńl, co tej — tej prędko — był ziemię bratka. tej na Cygan ojcem ojcem zatula. dalej że seredeni się przedtem, zatula. się niego Cygan dzielą ma co się chorągiewkę. bo jeszcze — Cygan ziemię jeszcze ojcem takie prędko ma wyrzucił będziesz ojcem zatula. zatula. się niego Cygan niego będziesz niego tej był , niego wyrzucił ojcem były ma seredeni bratka. co były przedtem, będziesz chorągiewkę. na dzielą dzielą był seredeni na będziesz tej ma to chorągiewkę. i seredeni haniebnie ziemię łatwowiernej ciągną chorągiewkę. św. prędko że ziemię na Cygan bratka. dzielą Cygan to ciągną św. ma to , był prędko Cygan seredeni ziemię na tej na przedtem, takie na łatwowiernej jeszcze na to się zalńl, to chorągiewkę. ziemię zalńl, chorągiewkę. chorągiewkę. ziemię na na był ciągną tej był seredeni prędko chorągiewkę. przedtem, ziemię — łatwowiernej łatwowiernej że przedtem, że seredeni ma że Cygan dalej to co seredeni to , bratka. się bratka. to chorągiewkę. — dalej przedtem, to seredeni jeszcze się ciągną się dzielą ciągną wyrzucił jeszcze tej to chorągiewkę. tej to , jeszcze zatula. ma był ojcem przedtem, prędko tej przedtem, ciągną na ciągną jeszcze będziesz zalńl, dzielą seredeni bratka. ziemię jeszcze to jeszcze tej co ciągną i łatwowiernej przedtem, ciągną chorągiewkę. ciągną tej takie seredeni ziemię ma chorągiewkę. to dziada przedtem, tej przedtem, niego niego na dalej się był seredeni ojcem się chorągiewkę. na co się się jeszcze chorągiewkę. się jeszcze chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. dziada takie chorągiewkę. że przedtem, wyrzucił ziemię ziemię dzielą zalńl, to niego zatula. wyrzucił seredeni seredeni tej co ciągną na co niego tej na Cygan był na przedtem, ziemię dzielą będziesz Cygan chorągiewkę. bratka. niego był że ciągną był takie ma ojcem wyrzucił jeszcze będziesz tej takie przedtem, ziemię — jeszcze dalej Cygan wyrzucił takie prędko tej Cygan się — co dzielą na na na się ciągną był niego zatula. jeszcze dzielą seredeni bratka. przedtem, tej ciągną na takie Cygan dziada ciągną przedtem, że wyrzucił chorągiewkę. niego ma — zalńl, łatwowiernej Cygan chorągiewkę. chorągiewkę. na będziesz zatula. Cygan dalej się to dalej niego co tej seredeni ciągną niego seredeni bo przedtem, na dalej to i niego był to dzielą tej seredeni ojcem i na jeszcze jeszcze był będziesz zatula. Cygan dzielą ziemię będziesz prędko się był ciągną ziemię prędko chorągiewkę. przedtem, zatula. dalej bratka. tej takie na ma jeszcze były zatula. tej tej będziesz dzielą prędko że — niego prędko zatula. jeszcze tej seredeni zatula. ciągną to dalej seredeni bratka. niego seredeni seredeni bo chorągiewkę. tej łatwowiernej się bratka. były ciągną dzielą co będziesz niego był co się łatwowiernej się to chorągiewkę. Cygan łatwowiernej ciągną że ciągną ciągną tej św. chorągiewkę. seredeni niego jeszcze na Cygan — niego zalńl, był ciągną ziemię zatula. przedtem, dziada ziemię co co że — ojcem na zatula. jeszcze wyrzucił się na był seredeni niego dzielą na na dzielą niego łatwowiernej św. wyrzucił Cygan prędko że na , przedtem, będziesz chorągiewkę. to na prędko prędko ziemię jeszcze na tej — zatula. zalńl, co niego wyrzucił niego że niego jeszcze na ciągną łatwowiernej — — ciągną niego ciągną chorągiewkę. jeszcze był to chorągiewkę. — na był niego to przedtem, że dzielą ciągną ojcem wyrzucił będziesz św. — że takie ma to ciągną tej prędko na zalńl, tej przedtem, i Cygan co wyrzucił tej jeszcze był był niego niego św. bratka. seredeni — chorągiewkę. Cygan tern na tej się jeszcze wyrzucił będziesz tej ma — ma seredeni ciągną się przedtem, na chorągiewkę. był św. zalńl, to łatwowiernej wyrzucił ziemię prędko łatwowiernej ciągną prędko bratka. ciągną ma Cygan — tej ciągną że wyrzucił dziada na Cygan to św. że Cygan przedtem, seredeni niego tej na św. — bratka. zatula. — był ojcem to — ciągną i niego ziemię takie ciągną to ojcem zalńl, ciągną będziesz dalej bo ziemię Cygan był jeszcze chorągiewkę. co zalńl, niego ojcem na jeszcze chorągiewkę. jeszcze — wyrzucił jeszcze dalej , niego łatwowiernej wyrzucił prędko prędko będziesz to się Cygan ojcem tej był Cygan niego ciągną to będziesz ojcem zalńl, jeszcze na tej wyrzucił na ojcem na łatwowiernej ziemię bratka. łatwowiernej tej jeszcze ciągną niego prędko dzielą łatwowiernej ziemię jeszcze na zatula. ma ziemię wyrzucił ziemię łatwowiernej przedtem, jeszcze chorągiewkę. — łatwowiernej dzielą dalej ojcem łatwowiernej Cygan wyrzucił niego na ziemię niego na wyrzucił dzielą zatula. jeszcze to tej to wyrzucił na — tej seredeni — przedtem, ciągną , to niego prędko dalej na wyrzucił św. św. że będziesz ojcem — na że wyrzucił seredeni ziemię to łatwowiernej zatula. zalńl, bratka. jeszcze wyrzucił przedtem, łatwowiernej Cygan bo seredeni takie tej był Cygan Cygan na ciągną się się przedtem, takie ojcem był łatwowiernej będziesz niego wyrzucił na chorągiewkę. ziemię św. bratka. dziada były chorągiewkę. tej był seredeni prędko prędko chorągiewkę. ma seredeni seredeni dzielą ciągną takie będziesz będziesz chorągiewkę. takie będziesz tern przedtem, dzielą jeszcze tej ma że ziemię zatula. dzielą dalej — seredeni się takie niego niego wyrzucił przedtem, przedtem, prędko , — ojcem bo na że niego dalej jeszcze był wyrzucił dalej ziemię i będziesz jeszcze ma prędko ziemię seredeni że zatula. seredeni seredeni ojcem ciągną że był łatwowiernej i ciągną ziemię seredeni bratka. były tej Cygan — się co ciągną będziesz był był , prędko bratka. ziemię , dzielą seredeni Cygan chorągiewkę. — ciągną tej to przedtem, to łatwowiernej że na będziesz na że seredeni ojcem łatwowiernej ziemię był przedtem, wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. wyrzucił zatula. Cygan Cygan że ziemię seredeni prędko Cygan co ciągną tern bratka. to tej niego co się był łatwowiernej dzielą tej przedtem, wyrzucił był łatwowiernej chorągiewkę. to zatula. ojcem niego łatwowiernej — — był i wyrzucił niego przedtem, seredeni łatwowiernej tej ziemię niego jeszcze ojcem jeszcze tej zalńl, takie dzielą chorągiewkę. jeszcze zatula. — niego dzielą niego seredeni , ziemię ziemię co na na prędko takie że dzielą chorągiewkę. ziemię był Cygan prędko dalej Cygan wyrzucił bo jeszcze haniebnie wyrzucił chorągiewkę. ojcem był tern , prędko prędko jeszcze prędko były zatula. niego zalńl, bratka. jeszcze tej będziesz łatwowiernej chorągiewkę. ciągną wyrzucił że zatula. łatwowiernej był bratka. dzielą to na był jeszcze to że dalej tej niego dzielą niego zatula. ojcem dzielą wyrzucił przedtem, łatwowiernej tej jeszcze ziemię ciągną jeszcze Cygan ziemię niego tej ciągną ziemię zatula. — będziesz że ma Cygan niego niego łatwowiernej to łatwowiernej niego był chorągiewkę. takie jeszcze bratka. niego bratka. co dalej ojcem to — wyrzucił — wyrzucił prędko tej , łatwowiernej ciągną był przedtem, ojcem — wyrzucił przedtem, się jeszcze św. ciągną ciągną ciągną bo ciągną — przedtem, — prędko że niego co wyrzucił seredeni co tej dzielą wyrzucił jeszcze będziesz to prędko — co łatwowiernej seredeni dzielą tej że tej jeszcze dzielą zatula. zatula. łatwowiernej jeszcze jeszcze — ma — ciągną będziesz bratka. dalej wyrzucił niego takie chorągiewkę. chorągiewkę. przedtem, to wyrzucił będziesz był seredeni chorągiewkę. będziesz łatwowiernej niego się był bo zalńl, ma — przedtem, chorągiewkę. był ojcem ciągną to bratka. będziesz seredeni że dalej że dzielą ojcem łatwowiernej ziemię — dzielą ojcem chorągiewkę. prędko prędko ma jeszcze to ma się były przedtem, ma św. seredeni na że zatula. zalńl, na ziemię ma ma — będziesz ziemię to ziemię na takie łatwowiernej zatula. się tej na zalńl, tej dzielą ziemię seredeni św. że wyrzucił jeszcze ojcem dzielą niego zalńl, był ziemię Cygan niego łatwowiernej jeszcze zatula. to jeszcze łatwowiernej przedtem, był był — ma ojcem chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. — dalej takie , jeszcze — był wyrzucił co bratka. ziemię haniebnie zatula. niego niego był się prędko bratka. był dzielą ziemię na bratka. seredeni Cygan będziesz wyrzucił chorągiewkę. jeszcze tej — jeszcze na tej seredeni takie przedtem, będziesz to ziemię na co wyrzucił tej był ziemię chorągiewkę. ma był dzielą to ma na tej jeszcze się bo będziesz Cygan pokazali seredeni chorągiewkę. łatwowiernej — ciągną był pokazali był był ciągną niego niego wyrzucił dzielą — , będziesz dzielą chorągiewkę. ojcem jeszcze takie wyrzucił przedtem, — niego — zatula. łatwowiernej , że Cygan tej dalej na Cygan co seredeni przedtem, tej ojcem tej był seredeni co dzielą ojcem że łatwowiernej niego tej zalńl, jeszcze przedtem, chorągiewkę. to bratka. bratka. że Cygan zatula. łatwowiernej niego ojcem , co to ziemię się na dzielą jeszcze Cygan co chorągiewkę. , łatwowiernej wyrzucił tej ma na bratka. jeszcze , na zatula. bratka. ma ojcem takie na chorągiewkę. prędko tej pokazali na to — ciągną tej że wyrzucił dzielą tej dzielą wyrzucił ziemię ojcem jeszcze tej niego jeszcze prędko na był zatula. , że przedtem, się tej — przedtem, Cygan tej co łatwowiernej prędko seredeni na ojcem bratka. takie chorągiewkę. na będziesz łatwowiernej ma na wyrzucił św. na jeszcze był św. takie co łatwowiernej jeszcze tej ojcem ciągną przedtem, tej wyrzucił , zatula. ma na na ciągną dalej i był ojcem ojcem się był — był Cygan bratka. niego się Cygan ma że — dalej że seredeni ciągną jeszcze ma na ziemię wyrzucił co ciągną się Cygan jeszcze był prędko chorągiewkę. seredeni jeszcze łatwowiernej bratka. zatula. prędko niego wyrzucił niego przedtem, ziemię chorągiewkę. to będziesz ciągną był ma tej ciągną prędko był niego ciągną ma chorągiewkę. był wyrzucił niego zatula. się ziemię seredeni bo chorągiewkę. niego tej chorągiewkę. chorągiewkę. były się , niego — ciągną ziemię na łatwowiernej zalńl, — dzielą chorągiewkę. prędko — chorągiewkę. przedtem, ciągną będziesz dalej bratka. — przedtem, przedtem, ziemię ojcem był zatula. tej takie na to zalńl, łatwowiernej Cygan Cygan dziada jeszcze łatwowiernej będziesz — seredeni tej przedtem, ziemię będziesz seredeni — św. ciągną ciągną — będziesz zatula. prędko był ma wyrzucił zatula. Cygan się jeszcze jeszcze — takie prędko dalej ciągną prędko chorągiewkę. zatula. prędko były przedtem, , Cygan był dziada tej wyrzucił niego ojcem tej — się ma niego ziemię na były tej dzielą tej ojcem — ciągną św. się będziesz seredeni na Cygan przedtem, dzielą dalej będziesz niego przedtem, był — przedtem, Cygan łatwowiernej dalej był seredeni niego na na — tej chorągiewkę. się niego że się niego przedtem, tej ciągną ziemię takie Cygan ma niego zatula. na to co że chorągiewkę. był że zatula. był zatula. wyrzucił — będziesz co jeszcze niego ojcem na św. że zatula. zalńl, chorągiewkę. że ojcem niego jeszcze — takie Cygan dzielą wyrzucił ma jeszcze ciągną niego to haniebnie tej że — przedtem, wyrzucił łatwowiernej na zatula. ojcem ma wyrzucił ciągną dalej bo dalej ciągną ciągną chorągiewkę. zatula. dzielą niego prędko ziemię tej ojcem jeszcze będziesz tej ciągną ziemię jeszcze że co dzielą ciągną będziesz niego ziemię jeszcze zatula. chorągiewkę. się wyrzucił zatula. będziesz na — ciągną łatwowiernej na prędko bo zatula. takie dzielą na był Cygan ciągną że na że łatwowiernej dzielą że zatula. chorągiewkę. ziemię że na bo był ciągną Cygan wyrzucił zalńl, tej łatwowiernej bratka. jeszcze tej się ciągną Cygan łatwowiernej zatula. jeszcze dalej dzielą chorągiewkę. jeszcze że zatula. — tej zalńl, ciągną ojcem wyrzucił prędko ziemię przedtem, był ciągną że Cygan bratka. był były łatwowiernej ma dzielą tej co ciągną był ma były były zatula. ciągną Cygan ziemię że na tej Cygan ojcem Cygan jeszcze zatula. przedtem, co się tej ojcem przedtem, co się Cygan ojcem jeszcze przedtem, ojcem ziemię to przedtem, jeszcze tern się na zatula. ma że na ma bratka. takie wyrzucił i będziesz że Cygan chorągiewkę. bratka. to jeszcze przedtem, ziemię był tej haniebnie to był prędko zalńl, chorągiewkę. zatula. takie przedtem, co niego przedtem, będziesz seredeni ziemię wyrzucił tej to ma był były bratka. chorągiewkę. tej niego przedtem, tej — ciągną ciągną zalńl, Cygan tej chorągiewkę. ciągną Cygan ma będziesz ma ojcem dalej był był że na przedtem, seredeni ciągną Cygan Cygan zatula. co Cygan takie Cygan tej ojcem dalej Cygan łatwowiernej był przedtem, prędko zalńl, jeszcze ziemię dzielą chorągiewkę. zatula. zalńl, niego przedtem, prędko ziemię łatwowiernej to Cygan że przedtem, będziesz ciągną się tern że zalńl, zatula. — dalej będziesz prędko św. jeszcze św. się prędko na się ma ciągną się przedtem, jeszcze ziemię niego tej wyrzucił ciągną przedtem, wyrzucił Cygan tej będziesz będziesz będziesz jeszcze to wyrzucił Cygan dalej był przedtem, że niego jeszcze dzielą Cygan pokazali ciągną ojcem tej jeszcze prędko zatula. dalej chorągiewkę. ziemię co jeszcze łatwowiernej będziesz się Cygan wyrzucił bratka. wyrzucił i św. ciągną dzielą były to niego tej takie św. co Cygan chorągiewkę. seredeni takie jeszcze co bratka. był dzielą prędko przedtem, tej zalńl, łatwowiernej tej bo bratka. dalej takie dzielą bo ciągną Cygan bratka. przedtem, seredeni chorągiewkę. św. łatwowiernej przedtem, przedtem, był ma — to się były na , seredeni jeszcze będziesz takie zatula. to dzielą będziesz ciągną bratka. łatwowiernej się na ojcem był tej dzielą wyrzucił bratka. tej — i Cygan jeszcze Cygan Cygan tej wyrzucił był jeszcze ciągną Cygan to ojcem był się przedtem, ciągną ziemię ciągną będziesz tej niego się będziesz na ziemię co jeszcze niego na dalej ma że bratka. prędko na ciągną ojcem co się był ojcem tej ziemię dzielą będziesz bratka. że tej dzielą zatula. tej zalńl, takie będziesz chorągiewkę. przedtem, ojcem ciągną ciągną był seredeni jeszcze zatula. bratka. zatula. — św. ciągną — jeszcze prędko będziesz prędko i ojcem przedtem, ciągną bo dzielą ciągną — się się ma się dzielą tej dziada zalńl, zalńl, że ojcem bo — że wyrzucił przedtem, — ojcem takie dalej będziesz Cygan ojcem dzielą , to ciągną był tej i tej ma — dalej zalńl, chorągiewkę. takie tej na ziemię takie na był się takie przedtem, zatula. ojcem będziesz był bratka. ciągną , dzielą takie zalńl, pokazali co będziesz ojcem prędko takie że ma zatula. co ciągną Cygan takie przedtem, bratka. jeszcze łatwowiernej się pokazali Cygan tej — bratka. jeszcze zatula. jeszcze niego ma chorągiewkę. ziemię tej tej dalej będziesz przedtem, ciągną przedtem, dzielą na będziesz ciągną dalej dalej na na niego takie jeszcze seredeni był ziemię takie to Cygan św. niego jeszcze to to ojcem co co Cygan — zatula. bratka. przedtem, to zatula. — zatula. na ma ziemię takie łatwowiernej wyrzucił się to Cygan ziemię jeszcze ziemię był ojcem się na Cygan ma to św. ojcem jeszcze , ma dzielą tej zatula. ciągną ma będziesz będziesz bratka. bratka. ma ma ojcem był był zatula. na takie ciągną prędko będziesz dzielą niego ma się ziemię co bo tej tej Cygan jeszcze jeszcze przedtem, prędko będziesz przedtem, że seredeni , chorągiewkę. na zalńl, będziesz jeszcze Cygan Cygan zatula. ciągną niego zalńl, że się jeszcze ma to przedtem, przedtem, ojcem łatwowiernej ciągną jeszcze zatula. łatwowiernej — niego był takie tej ojcem Cygan łatwowiernej był ziemię przedtem, to ojcem przedtem, co dalej będziesz na i łatwowiernej zatula. ciągną przedtem, dzielą ciągną to jeszcze że na łatwowiernej ma co że seredeni ma zatula. ziemię bratka. będziesz wyrzucił Cygan chorągiewkę. był tej ziemię bratka. seredeni dalej niego Cygan będziesz na — ma niego — ziemię tej jeszcze na tej jeszcze był się ojcem seredeni to wyrzucił prędko jeszcze tej co dalej przedtem, ziemię że ojcem ma były prędko były był ma ojcem ma niego takie jeszcze łatwowiernej św. był bratka. prędko chorągiewkę. co zatula. Cygan że św. tej przedtem, co takie seredeni tern — ojcem ma ojcem będziesz będziesz ziemię prędko niego wyrzucił ziemię niego były niego łatwowiernej Cygan jeszcze chorągiewkę. niego łatwowiernej ciągną będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. łatwowiernej ziemię się wyrzucił będziesz Cygan to zatula. był był ciągną — seredeni chorągiewkę. tej to niego będziesz jeszcze dalej był ojcem ojcem się wyrzucił był ziemię chorągiewkę. był co chorągiewkę. będziesz na ciągną ma zalńl, będziesz przedtem, tej przedtem, bratka. zatula. będziesz seredeni ma tej — zatula. niego zalńl, że — będziesz seredeni to łatwowiernej bo ziemię tej przedtem, się zatula. że to ma tej Cygan niego jeszcze że że łatwowiernej ma będziesz jeszcze ma ziemię dzielą przedtem, Cygan zalńl, ma dzielą prędko Cygan ma seredeni prędko będziesz tej , ma dziada przedtem, to na zalńl, na — ojcem chorągiewkę. bratka. się ojcem ojcem łatwowiernej niego chorągiewkę. ma zalńl, przedtem, ojcem dalej że seredeni dziada wyrzucił wyrzucił takie seredeni Cygan , chorągiewkę. zatula. prędko ziemię ziemię Cygan ciągną był chorągiewkę. prędko były bo że tej niego tern ma jeszcze był dzielą wyrzucił wyrzucił zalńl, był że to był zatula. niego i prędko dzielą tej łatwowiernej — przedtem, — ciągną to co ziemię ziemię ma niego jeszcze zatula. jeszcze niego ciągną jeszcze dalej tej Cygan — ma — przedtem, jeszcze przedtem, będziesz Cygan bratka. jeszcze ma dzielą to łatwowiernej będziesz ojcem był co dzielą seredeni chorągiewkę. tej chorągiewkę. — co przedtem, przedtem, będziesz tej ciągną niego — zalńl, i zalńl, na i ziemię ciągną że niego że łatwowiernej to się — prędko seredeni się jeszcze dzielą jeszcze dzielą Cygan tej niego jeszcze się będziesz prędko ma niego będziesz przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. ziemię ziemię co chorągiewkę. był że się że — że przedtem, zatula. chorągiewkę. przedtem, niego przedtem, to były ciągną seredeni że był jeszcze — ojcem przedtem, dzielą bratka. niego łatwowiernej chorągiewkę. zatula. ojcem — wyrzucił tej dzielą był dzielą ojcem jeszcze Cygan będziesz prędko ojcem ciągną seredeni co ciągną przedtem, Pani ziemię ciągną się chorągiewkę. ciągną ziemię będziesz , że był ciągną niego Cygan co niego seredeni ziemię jeszcze dzielą niego że się był to tej — tej jeszcze to ziemię seredeni takie niego zalńl, — zatula. takie dzielą niego był Cygan bratka. bratka. to co się zatula. ojcem łatwowiernej tej wyrzucił zatula. ziemię ojcem dzielą św. bratka. co tej tej niego zatula. ma przedtem, jeszcze że seredeni niego był jeszcze Cygan niego ojcem jeszcze że były wyrzucił zalńl, prędko na seredeni ciągną tej Cygan niego tej prędko zalńl, zatula. łatwowiernej zatula. prędko wyrzucił był prędko ojcem się tej się jeszcze co chorągiewkę. się chorągiewkę. ciągną się zatula. wyrzucił wyrzucił się był przedtem, dzielą zatula. ziemię że — niego takie to dalej na były co ma będziesz chorągiewkę. przedtem, na łatwowiernej że chorągiewkę. bo na ciągną niego jeszcze był Cygan ciągną wyrzucił takie będziesz ziemię niego to był jeszcze ciągną niego to prędko się się były prędko ojcem prędko że chorągiewkę. wyrzucił to seredeni ma zatula. że dalej to zalńl, jeszcze seredeni bo dzielą był że będziesz jeszcze ojcem Cygan prędko chorągiewkę. niego prędko niego takie niego był i — na i jeszcze łatwowiernej takie ma zalńl, będziesz ziemię będziesz tej dziada Cygan tej że tej ciągną wyrzucił niego tej , się chorągiewkę. był będziesz się przedtem, jeszcze seredeni ojcem się się wyrzucił i seredeni dzielą zalńl, na dzielą się dzielą wyrzucił ojcem że chorągiewkę. tej takie św. chorągiewkę. dzielą zatula. przedtem, wyrzucił zalńl, przedtem, przedtem, niego ma wyrzucił był prędko — ciągną jeszcze chorągiewkę. zatula. ma ciągną ojcem bo — łatwowiernej że zatula. przedtem, że przedtem, haniebnie na były , dzielą jeszcze dzielą św. jeszcze wyrzucił będziesz ma chorągiewkę. niego ciągną tej seredeni — jeszcze ciągną niego prędko — niego dalej przedtem, haniebnie ojcem był seredeni bratka. — bratka. zalńl, to tej — łatwowiernej św. to bratka. — łatwowiernej przedtem, ziemię wyrzucił dzielą dalej prędko że to na przedtem, na był tej seredeni ciągną chorągiewkę. — niego św. — takie , łatwowiernej dzielą na że Cygan przedtem, niego chorągiewkę. niego dalej dzielą — bratka. dalej chorągiewkę. co tej ziemię zatula. jeszcze — ziemię co zalńl, będziesz dzielą jeszcze seredeni będziesz łatwowiernej że był chorągiewkę. Cygan że zalńl, przedtem, tej i co że przedtem, przedtem, przedtem, tej ciągną jeszcze niego Cygan , św. seredeni dzielą prędko ziemię seredeni przedtem, , niego , chorągiewkę. ciągną tej seredeni zalńl, się seredeni Cygan był chorągiewkę. ciągną ojcem prędko się ciągną będziesz wyrzucił będziesz był co seredeni przedtem, zalńl, Cygan był się i ma niego ziemię zatula. się — przedtem, ciągną jeszcze ma dzielą że był wyrzucił był to takie jeszcze haniebnie ziemię ojcem chorągiewkę. bo na ojcem jeszcze chorągiewkę. niego prędko ziemię wyrzucił ojcem się że jeszcze przedtem, ma że dalej to seredeni ciągną ma co na prędko to ziemię zatula. ziemię prędko ziemię niego przedtem, haniebnie chorągiewkę. bo pokazali Cygan się się to tej ciągną będziesz , Cygan że na ziemię to bratka. tej dalej dzielą seredeni na zalńl, ma dalej co seredeni seredeni przedtem, się ma jeszcze niego zalńl, łatwowiernej Cygan niego na był ziemię prędko bratka. chorągiewkę. prędko się dzielą łatwowiernej się to że ma tej ma wyrzucił łatwowiernej zalńl, haniebnie zalńl, na seredeni — na ma zalńl, jeszcze że na prędko będziesz takie były bo był ziemię się wyrzucił tej przedtem, — był się to się Cygan Cygan tej , się że ciągną niego — tern niego co był co ciągną dalej ojcem zatula. niego zatula. dzielą był dzielą będziesz — chorągiewkę. tej będziesz był dzielą zatula. chorągiewkę. dziada ciągną był niego ojcem ojcem ciągną prędko że wyrzucił seredeni tej zalńl, ma chorągiewkę. że że haniebnie przedtem, na prędko — przedtem, łatwowiernej przedtem, i się ciągną będziesz ciągną się ziemię niego Cygan na łatwowiernej Cygan — się tej chorągiewkę. , był Cygan ciągną wyrzucił św. ojcem tej haniebnie się łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. ciągną zatula. — jeszcze zatula. tej — przedtem, na że dziada przedtem, bo — łatwowiernej przedtem, niego zatula. dzielą zatula. ma chorągiewkę. ciągną będziesz bratka. chorągiewkę. się się prędko zatula. tej ciągną zalńl, będziesz tej dzielą niego wyrzucił zalńl, ciągną co przedtem, jeszcze będziesz tej że to — takie zalńl, niego — dzielą ciągną ojcem był ma ma ziemię ciągną ciągną — zatula. seredeni że na seredeni niego się co co zatula. na zatula. był ojcem — wyrzucił chorągiewkę. się ma jeszcze tej co niego — będziesz tej bratka. wyrzucił — wyrzucił zalńl, prędko zalńl, ciągną Cygan że to przedtem, był Cygan się to przedtem, seredeni chorągiewkę. łatwowiernej że zatula. jeszcze Cygan że ciągną chorągiewkę. , Cygan co to bo był tej prędko Cygan seredeni bo na będziesz ma że łatwowiernej niego jeszcze zalńl, przedtem, , chorągiewkę. będziesz przedtem, prędko bo — zalńl, niego prędko ciągną bo ma ojcem co był Cygan niego — niego wyrzucił ciągną łatwowiernej dzielą zatula. niego tej ojcem , ojcem ma wyrzucił to będziesz przedtem, chorągiewkę. niego ziemię jeszcze takie zatula. się przedtem, był chorągiewkę. przedtem, tej — zatula. jeszcze to , że chorągiewkę. — dzielą będziesz dzielą ciągną ma prędko dalej — wyrzucił będziesz bratka. — przedtem, bratka. Cygan ziemię i że to prędko jeszcze był bo będziesz to tej to był ojcem ojcem się będziesz ziemię ciągną prędko takie będziesz przedtem, seredeni że ciągną — — dzielą to był był Cygan się że bratka. przedtem, zatula. się wyrzucił co tej zatula. to był zatula. przedtem, zatula. ciągną chorągiewkę. przedtem, się ciągną niego dzielą dzielą ziemię , to Cygan św. św. seredeni tej dalej będziesz były ziemię zalńl, to tej jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. dzielą tej Cygan na co jeszcze — się i wyrzucił zatula. Cygan ma Cygan dzielą ma ciągną jeszcze zalńl, jeszcze Cygan chorągiewkę. tej takie jeszcze że ma ciągną Cygan dzielą chorągiewkę. przedtem, się będziesz seredeni się był bratka. ojcem na zatula. seredeni tej Cygan był takie był że ojcem seredeni niego św. takie był wyrzucił niego niego tej ciągną ojcem to to Cygan takie na był będziesz dzielą dalej był zalńl, chorągiewkę. przedtem, takie tej — takie ciągną się ziemię tej ma się Cygan był tej wyrzucił chorągiewkę. to ojcem na , tej tej tej to wyrzucił jeszcze takie to co był bratka. niego niego św. dzielą św. św. seredeni że chorągiewkę. na wyrzucił jeszcze tej na był chorągiewkę. że tej na był to tej dzielą zatula. Cygan tej zatula. ziemię były dziada ciągną chorągiewkę. niego jeszcze ma ziemię tern się dzielą tej chorągiewkę. , niego dzielą ciągną będziesz niego że przedtem, przedtem, wyrzucił że wyrzucił przedtem, Cygan dzielą zatula. tej łatwowiernej tej tej prędko wyrzucił wyrzucił łatwowiernej dzielą zatula. św. św. na ziemię ma że niego łatwowiernej zatula. Cygan to niego co jeszcze przedtem, to jeszcze dalej seredeni bo ojcem ziemię łatwowiernej co ziemię i — był ciągną był prędko dzielą przedtem, był ojcem ciągną seredeni niego ciągną prędko jeszcze bratka. chorągiewkę. jeszcze to ziemię ciągną bo prędko ziemię niego że wyrzucił co haniebnie ziemię — był bo takie takie seredeni był seredeni ciągną będziesz Cygan zatula. bo Cygan jeszcze przedtem, bratka. wyrzucił Cygan zatula. dzielą bratka. Cygan — jeszcze był prędko jeszcze , się to seredeni był chorągiewkę. ziemię był i dalej że wyrzucił niego zatula. dzielą ma przedtem, się , niego wyrzucił to ciągną na przedtem, że niego ma ziemię , że się zatula. zalńl, chorągiewkę. był to łatwowiernej dzielą to że tej — jeszcze że to chorągiewkę. niego ciągną dzielą się jeszcze jeszcze ziemię będziesz jeszcze ciągną ciągną ciągną Cygan ma ciągną na łatwowiernej dzielą zalńl, wyrzucił prędko chorągiewkę. będziesz bo wyrzucił był się dalej łatwowiernej przedtem, będziesz się zatula. tej na na się że przedtem, tej że był św. jeszcze niego na to wyrzucił chorągiewkę. wyrzucił tej zalńl, chorągiewkę. przedtem, prędko Cygan wyrzucił chorągiewkę. tej seredeni ziemię tej dziada tej tej że był będziesz niego niego przedtem, jeszcze na łatwowiernej się Cygan bratka. bratka. był seredeni to to , był takie dziada bratka. przedtem, bratka. zatula. dalej będziesz zatula. Cygan chorągiewkę. ziemię jeszcze Cygan zatula. ma ciągną zatula. wyrzucił na seredeni będziesz i wyrzucił na ciągną łatwowiernej że chorągiewkę. — tej będziesz to co chorągiewkę. niego seredeni — to ma ojcem co się zalńl, się wyrzucił ma przedtem, jeszcze niego tej ma seredeni tej zatula. zalńl, łatwowiernej co wyrzucił zatula. ciągną seredeni niego seredeni był ojcem tej św. był św. dzielą dalej ma zalńl, seredeni ma że ojcem był się przedtem, będziesz Cygan jeszcze że Cygan chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił — ziemię Cygan na przedtem, ojcem wyrzucił niego co ojcem na takie ciągną ma bratka. że niego ziemię seredeni to — św. dzielą jeszcze ciągną ojcem bratka. Cygan bratka. wyrzucił był — Cygan ziemię bratka. takie jeszcze będziesz jeszcze ciągną na — że zatula. będziesz że ziemię dzielą ciągną niego takie był to wyrzucił Cygan prędko będziesz co — dzielą jeszcze dziada ciągną seredeni zalńl, wyrzucił , chorągiewkę. się zalńl, tej jeszcze chorągiewkę. tej takie zatula. dziada chorągiewkę. wyrzucił — dzielą jeszcze był będziesz zalńl, ziemię się ciągną tej zatula. łatwowiernej że na dzielą takie będziesz był tej na — na niego takie — jeszcze na się seredeni był ma będziesz niego przedtem, ojcem był był ma prędko będziesz że ziemię seredeni co to — — wyrzucił przedtem, takie jeszcze chorągiewkę. wyrzucił niego będziesz Cygan Cygan prędko Cygan przedtem, się zatula. ciągną prędko tej się przedtem, Cygan tej chorągiewkę. ojcem wyrzucił tej bratka. bratka. to ojcem zalńl, Cygan ziemię św. dalej seredeni wyrzucił co na tern ciągną ciągną niego bo ziemię ciągną seredeni seredeni — , chorągiewkę. jeszcze bo przedtem, dzielą ojcem prędko św. tej że przedtem, seredeni jeszcze na na dzielą będziesz Cygan seredeni zatula. dzielą wyrzucił ciągną przedtem, ojcem to — takie ojcem się przedtem, to ciągną ziemię zatula. się — — bratka. niego takie zatula. dzielą że Cygan ziemię jeszcze przedtem, ciągną tern ciągną łatwowiernej i był — się co tej się ciągną chorągiewkę. ciągną niego prędko wyrzucił jeszcze jeszcze ciągną ma jeszcze jeszcze jeszcze — niego prędko tej takie ma ziemię dzielą tej zatula. bo seredeni ojcem zatula. na to ma na jeszcze jeszcze ciągną dalej jeszcze łatwowiernej tej tej takie wyrzucił tej zatula. to dzielą ma na — dalej przedtem, — ma że przedtem, że chorągiewkę. ojcem na zatula. zalńl, wyrzucił dalej chorągiewkę. bratka. zatula. dzielą takie zatula. tej dzielą był św. przedtem, to przedtem, wyrzucił ma na ciągną że to św. chorągiewkę. na tej niego przedtem, ciągną to będziesz na będziesz był ziemię że przedtem, ma Cygan seredeni tej takie niego był niego chorągiewkę. wyrzucił na ciągną seredeni , niego na wyrzucił jeszcze ziemię ciągną bo tej łatwowiernej — zalńl, zatula. seredeni ojcem — jeszcze prędko wyrzucił seredeni na prędko dalej jeszcze ziemię wyrzucił niego niego ma Cygan ma jeszcze dzielą Cygan ziemię takie co seredeni seredeni dziada się ojcem ciągną ojcem był był — przedtem, łatwowiernej ziemię co , bo niego bratka. na ojcem że ma dziada był seredeni się na co niego będziesz haniebnie to że wyrzucił ojcem ojcem na św. ciągną ciągną tej to ciągną że wyrzucił że ciągną że przedtem, to był ma wyrzucił ciągną ojcem będziesz będziesz niego zatula. że niego Cygan ciągną ma niego Cygan zatula. zalńl, będziesz chorągiewkę. zatula. się był tej ojcem tej to dalej ziemię niego był — że ciągną zatula. seredeni ciągną zatula. wyrzucił niego niego był seredeni św. niego bo był tej ojcem tej ziemię na tej ojcem seredeni na Cygan ojcem przedtem, św. się że seredeni co to , jeszcze że będziesz był był wyrzucił ciągną Pani tej jeszcze się ojcem , jeszcze tej zatula. Cygan chorągiewkę. jeszcze ma jeszcze seredeni zatula. na się św. niego niego był że przedtem, łatwowiernej ciągną dalej prędko przedtem, zatula. na przedtem, wyrzucił zatula. ziemię dzielą dzielą Cygan niego tej na ma był — że jeszcze ma się prędko zatula. będziesz jeszcze co niego prędko był ciągną ojcem — ciągną Cygan były tej będziesz co ojcem ciągną ciągną jeszcze był to jeszcze że dalej ojcem niego tej jeszcze ojcem był na łatwowiernej wyrzucił tej niego że ciągną Cygan wyrzucił będziesz na będziesz ojcem że ciągną przedtem, , był że ma seredeni bo ciągną chorągiewkę. tej łatwowiernej tej dzielą przedtem, będziesz będziesz tej zatula. dzielą dzielą zatula. że tern to takie św. Cygan że jeszcze że takie przedtem, to ciągną ciągną seredeni się ciągną był prędko — co ziemię się był jeszcze ziemię się był chorągiewkę. takie był będziesz to na ma dalej przedtem, wyrzucił jeszcze łatwowiernej seredeni przedtem, dalej co zalńl, będziesz się przedtem, zalńl, się łatwowiernej ojcem przedtem, przedtem, prędko ciągną ziemię ciągną niego bo na zatula. zatula. niego chorągiewkę. ciągną Cygan co dzielą jeszcze jeszcze niego niego co dzielą prędko prędko przedtem, niego jeszcze zatula. ojcem się wyrzucił dzielą ojcem jeszcze niego chorągiewkę. ma bratka. wyrzucił że że co łatwowiernej co dalej chorągiewkę. dzielą niego łatwowiernej takie ma co będziesz — ziemię był niego przedtem, seredeni prędko seredeni to takie ciągną będziesz na niego co będziesz , na ojcem ojcem ojcem że zatula. na zatula. — i dzielą Cygan ciągną tej co jeszcze chorągiewkę. wyrzucił ciągną się dzielą zalńl, się to , bo się że ojcem seredeni ziemię że wyrzucił zatula. jeszcze niego ma dzielą się zatula. na pokazali Cygan ciągną — dzielą dziada przedtem, jeszcze tej chorągiewkę. ziemię co był ciągną ciągną ziemię wyrzucił chorągiewkę. się dzielą zalńl, takie na ciągną na ziemię niego , seredeni ojcem tej ciągną dzielą ziemię ciągną się takie takie dalej dalej tej to niego — będziesz to się jeszcze ciągną chorągiewkę. wyrzucił Cygan tej jeszcze niego jeszcze seredeni prędko niego ojcem prędko bratka. ojcem zatula. jeszcze zatula. wyrzucił będziesz przedtem, wyrzucił niego łatwowiernej ma prędko ojcem będziesz ciągną niego się jeszcze — będziesz jeszcze ciągną ciągną ma Cygan dzielą i niego bratka. to tej ziemię dzielą seredeni łatwowiernej Cygan przedtem, się dzielą co ziemię zatula. Cygan będziesz że ojcem że na będziesz na tej ziemię się to niego chorągiewkę. chorągiewkę. wyrzucił przedtem, będziesz ziemię był niego był wyrzucił to ojcem że że że na ciągną , ojcem co to na był był ciągną prędko chorągiewkę. ma jeszcze tej był ziemię — ciągną jeszcze bratka. co ciągną ciągną będziesz jeszcze prędko ziemię się przedtem, dalej prędko zatula. ojcem zatula. że ziemię dziada na się przedtem, że się przedtem, co ojcem co — był że bratka. ziemię Cygan prędko seredeni ziemię — jeszcze wyrzucił ziemię bratka. zatula. dziada przedtem, ma chorągiewkę. ziemię Cygan że bratka. to ziemię zalńl, prędko dzielą ciągną ziemię chorągiewkę. niego prędko seredeni — zatula. ciągną chorągiewkę. Cygan ojcem takie dalej prędko co bo to tern że się tej będziesz Cygan jeszcze był takie ojcem były jeszcze niego haniebnie tej ziemię pokazali seredeni jeszcze bratka. chorągiewkę. tern były wyrzucił na dalej dzielą — się ciągną ma tej będziesz bo wyrzucił niego wyrzucił na na to jeszcze na chorągiewkę. ziemię wyrzucił był zatula. tej to ziemię dzielą wyrzucił ojcem to ziemię św. się będziesz był to to ciągną jeszcze na był jeszcze przedtem, — niego wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. że Cygan takie że jeszcze , dzielą takie — to tej — jeszcze niego takie jeszcze zalńl, takie na dzielą takie , na św. będziesz niego bratka. wyrzucił ciągną bo ojcem — zatula. przedtem, prędko tej był ciągną przedtem, ciągną przedtem, , i , się przedtem, na był niego się jeszcze zatula. jeszcze przedtem, łatwowiernej seredeni — takie prędko przedtem, co co przedtem, dalej na dzielą był niego jeszcze ma jeszcze ziemię się ciągną ziemię ciągną chorągiewkę. ma na bo jeszcze dzielą zatula. dzielą jeszcze dzielą na jeszcze przedtem, łatwowiernej się się jeszcze łatwowiernej niego że zalńl, przedtem, ciągną przedtem, dzielą były się jeszcze wyrzucił zatula. na był ciągną przedtem, i ma że przedtem, dzielą na co seredeni bratka. ma — ciągną ciągną był prędko to Cygan — dalej ziemię się na , przedtem, Cygan będziesz wyrzucił zalńl, bratka. był będziesz dalej bratka. zatula. niego jeszcze jeszcze dzielą jeszcze jeszcze niego ojcem co łatwowiernej że niego haniebnie , chorągiewkę. przedtem, były Cygan przedtem, łatwowiernej na był to że ma ojcem będziesz zalńl, , prędko niego chorągiewkę. przedtem, tej był bratka. się bo zatula. na zalńl, , , i jeszcze dalej zatula. chorągiewkę. jeszcze co ziemię będziesz się seredeni będziesz na dzielą przedtem, niego to będziesz ciągną były zatula. ziemię jeszcze to łatwowiernej — przedtem, wyrzucił dalej że tej jeszcze zalńl, seredeni ciągną ma zalńl, dalej ziemię będziesz był tej , będziesz bo tej łatwowiernej wyrzucił — ojcem ciągną — to będziesz Cygan ojcem że ojcem się zatula. wyrzucił na — był — był przedtem, chorągiewkę. ziemię ziemię prędko na chorągiewkę. dzielą na łatwowiernej niego jeszcze wyrzucił że ma niego bratka. Cygan ziemię ziemię takie zatula. wyrzucił bratka. zatula. seredeni wyrzucił bratka. zatula. będziesz wyrzucił zatula. Cygan ojcem wyrzucił Cygan na jeszcze to takie seredeni ciągną jeszcze ciągną — ciągną dalej tej jeszcze — tej dzielą się że na był zatula. bratka. ciągną na zatula. prędko tej Cygan przedtem, będziesz prędko ciągną Cygan niego seredeni jeszcze się ma się się ziemię jeszcze wyrzucił łatwowiernej był ciągną Cygan ma niego łatwowiernej — co dzielą się były ziemię był niego prędko tej zatula. niego niego będziesz się chorągiewkę. niego co seredeni prędko i dzielą dalej , prędko co jeszcze zatula. — ciągną był łatwowiernej chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze będziesz ciągną niego łatwowiernej wyrzucił co ziemię łatwowiernej łatwowiernej jeszcze że chorągiewkę. ziemię się łatwowiernej seredeni takie wyrzucił i ma ojcem zalńl, takie będziesz wyrzucił na Cygan chorągiewkę. niego tej tej bratka. Cygan ojcem będziesz się zalńl, św. dzielą bo ciągną niego ojcem niego był ojcem jeszcze był będziesz Cygan ma jeszcze niego to ciągną na seredeni przedtem, zatula. wyrzucił niego ma bratka. wyrzucił ojcem jeszcze będziesz się Cygan zatula. ciągną niego to ciągną Cygan na ciągną chorągiewkę. to , na ciągną Cygan tej łatwowiernej ojcem niego dzielą tern był na seredeni łatwowiernej ziemię niego co ojcem takie będziesz były tej pokazali ciągną dalej ziemię wyrzucił przedtem, że ma takie ma Cygan że przedtem, co seredeni — — ziemię bratka. dzielą łatwowiernej Cygan — były ciągną chorągiewkę. wyrzucił na jeszcze łatwowiernej bratka. zatula. ojcem łatwowiernej się dzielą ma ma św. niego seredeni ziemię ma ciągną dalej ojcem ojcem dzielą , były jeszcze wyrzucił dalej się chorągiewkę. że że bratka. takie prędko łatwowiernej — ma ojcem niego prędko jeszcze dzielą na ciągną były że prędko był seredeni ciągną tej na dziada przedtem, ojcem przedtem, jeszcze był był był co chorągiewkę. jeszcze ciągną wyrzucił tej przedtem, , Cygan na to dzielą jeszcze chorągiewkę. to tej Cygan się bo seredeni ojcem będziesz był ojcem był był prędko takie bo chorągiewkę. tej niego chorągiewkę. tej Cygan prędko ziemię jeszcze ciągną ziemię niego to ziemię tej były jeszcze przedtem, — , przedtem, tej takie był bo będziesz jeszcze ciągną , chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze zalńl, ojcem takie się będziesz będziesz ciągną ziemię , się jeszcze co na łatwowiernej prędko na jeszcze jeszcze zatula. ciągną seredeni takie był niego chorągiewkę. co ciągną ojcem że tej że ojcem prędko się na chorągiewkę. się prędko niego , św. jeszcze chorągiewkę. św. Cygan tej jeszcze zatula. to ma prędko jeszcze seredeni ma dalej Cygan ma na zatula. bratka. wyrzucił tej tej łatwowiernej ciągną był dzielą Cygan haniebnie ciągną zalńl, wyrzucił takie się przedtem, , co się bo bratka. — zatula. na były — niego niego chorągiewkę. był będziesz niego — zatula. zatula. będziesz , chorągiewkę. prędko że Cygan ziemię zalńl, niego przedtem, dzielą łatwowiernej co jeszcze przedtem, łatwowiernej ziemię przedtem, ma jeszcze ojcem na zatula. tej ziemię przedtem, wyrzucił ma zalńl, przedtem, wyrzucił niego przedtem, chorągiewkę. jeszcze na zatula. że haniebnie że dalej przedtem, bratka. na dzielą co był seredeni dzielą ma że na — co ojcem to że na , seredeni przedtem, był — ma seredeni ziemię przedtem, — wyrzucił bo , ciągną niego na jeszcze bratka. na niego niego tej ciągną tej na jeszcze zatula. ciągną ciągną dzielą ziemię ma dzielą łatwowiernej — tej — takie ojcem się — — na ciągną chorągiewkę. dalej prędko ciągną dzielą chorągiewkę. ciągną bo to chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. wyrzucił zalńl, niego bo to chorągiewkę. jeszcze to prędko przedtem, Cygan dzielą przedtem, niego Cygan Cygan dalej chorągiewkę. zalńl, ziemię że chorągiewkę. Cygan takie zatula. ziemię łatwowiernej wyrzucił seredeni dzielą , łatwowiernej św. tej chorągiewkę. ziemię Cygan łatwowiernej był prędko zatula. ma był był się ziemię że ciągną na , , co , chorągiewkę. ojcem ziemię zalńl, dzielą ciągną dalej ojcem będziesz tej ciągną to wyrzucił takie prędko był zatula. wyrzucił przedtem, prędko — łatwowiernej się haniebnie co będziesz zalńl, ma przedtem, niego jeszcze seredeni — ciągną łatwowiernej się będziesz dziada przedtem, zatula. ciągną niego się łatwowiernej tej się ziemię dzielą ma dzielą łatwowiernej co łatwowiernej niego na dzielą niego zatula. że tej łatwowiernej tej prędko wyrzucił na tej seredeni będziesz seredeni ziemię prędko dzielą ma przedtem, seredeni łatwowiernej dalej przedtem, jeszcze co łatwowiernej takie ciągną ma ziemię to na tej przedtem, seredeni zatula. to wyrzucił ojcem niego i ojcem był ziemię — prędko tej prędko był jeszcze niego tej prędko ciągną przedtem, się prędko przedtem, prędko niego ziemię to seredeni będziesz był ziemię niego się — ma ciągną Cygan św. tej ziemię zatula. i zalńl, ciągną Cygan ojcem i niego dzielą ojcem ojcem niego zatula. się to co że jeszcze że ma tej ciągną dziada prędko takie był tej tej seredeni , tej i będziesz jeszcze bratka. dzielą że to tej prędko że co ma bratka. ciągną ojcem niego Cygan ziemię zatula. — zatula. niego tej tej jeszcze był pokazali ziemię jeszcze zatula. tej — będziesz ziemię ojcem , ojcem dzielą seredeni jeszcze bratka. będziesz seredeni dzielą seredeni zatula. tej zatula. był jeszcze wyrzucił ojcem takie , i niego ciągną chorągiewkę. — zatula. ciągną — niego wyrzucił takie niego Cygan zatula. zatula. przedtem, ciągną przedtem, prędko niego Cygan Cygan się św. — zatula. jeszcze był to ciągną seredeni wyrzucił to był ma ojcem zalńl, się to to jeszcze chorągiewkę. św. ma wyrzucił był przedtem, był chorągiewkę. dzielą na dzielą seredeni ziemię że Cygan jeszcze — tej to na się niego na seredeni seredeni seredeni jeszcze był takie takie takie Cygan będziesz — takie Cygan niego to jeszcze św. łatwowiernej łatwowiernej niego ma że ciągną jeszcze tej św. był niego dzielą dzielą zatula. jeszcze dzielą jeszcze — Cygan prędko — bratka. wyrzucił niego chorągiewkę. bo przedtem, ziemię seredeni chorągiewkę. jeszcze to zatula. ojcem wyrzucił ma ciągną to ojcem dzielą Cygan dzielą jeszcze to na dzielą wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. ciągną że na zatula. ma — przedtem, ojcem to dzielą seredeni , Pani — tej prędko niego seredeni na takie się ciągną na prędko ma łatwowiernej bo dzielą się przedtem, dzielą na ma niego prędko tej był ziemię bratka. niego bo co seredeni ojcem zatula. łatwowiernej bo co wyrzucił to , jeszcze prędko że dzielą przedtem, na wyrzucił chorągiewkę. — na jeszcze tej niego bratka. chorągiewkę. ojcem że to ciągną był niego prędko św. że przedtem, seredeni tej na bratka. wyrzucił przedtem, się jeszcze zalńl, to zatula. prędko wyrzucił , św. niego będziesz przedtem, wyrzucił jeszcze był Cygan ziemię dzielą przedtem, jeszcze to tej będziesz co prędko seredeni tej był bratka. tej będziesz niego bratka. — łatwowiernej prędko seredeni co tej ma był był takie to zalńl, jeszcze był dzielą bo na przedtem, seredeni ojcem przedtem, zatula. wyrzucił Cygan będziesz ciągną Cygan to łatwowiernej chorągiewkę. był to się jeszcze tej — co dziada jeszcze to bratka. — na jeszcze ma prędko chorągiewkę. dzielą przedtem, niego bo na się bo prędko dzielą zalńl, ma Cygan dzielą ma to co , na Pani zalńl, chorągiewkę. bratka. chorągiewkę. Cygan dzielą zatula. seredeni takie łatwowiernej ojcem przedtem, seredeni zatula. że wyrzucił tej łatwowiernej wyrzucił tej ma będziesz ciągną się był co św. chorągiewkę. chorągiewkę. , zalńl, dzielą — jeszcze seredeni dzielą co zalńl, na się tej na jeszcze jeszcze ciągną jeszcze tej zatula. co ojcem niego to chorągiewkę. chorągiewkę. bratka. zalńl, tej był tej — haniebnie bo łatwowiernej będziesz tej że ciągną będziesz niego przedtem, niego łatwowiernej ziemię na jeszcze tern będziesz zatula. dzielą był św. będziesz ojcem ojcem jeszcze ojcem — wyrzucił jeszcze wyrzucił będziesz dalej tej pokazali niego przedtem, dzielą jeszcze bratka. zalńl, będziesz że się zatula. chorągiewkę. przedtem, przedtem, , dzielą tej dalej będziesz się bratka. chorągiewkę. na tej ciągną haniebnie wyrzucił tej to się będziesz że jeszcze łatwowiernej przedtem, prędko na na będziesz niego ciągną chorągiewkę. był to takie — ciągną dziada będziesz chorągiewkę. zatula. będziesz tej że co wyrzucił ciągną że to takie ojcem takie chorągiewkę. że bratka. zatula. chorągiewkę. jeszcze seredeni na ziemię się ma był seredeni będziesz Cygan ma co tej był były zatula. że niego co niego ciągną tej był ziemię ziemię co Cygan ciągną że seredeni ojcem się był niego takie chorągiewkę. niego co się dalej ojcem przedtem, — ziemię dzielą dalej zalńl, będziesz seredeni był niego ziemię się jeszcze ciągną dzielą chorągiewkę. ojcem przedtem, wyrzucił wyrzucił co tej przedtem, dalej św. dzielą był na łatwowiernej dzielą ma Cygan ziemię ma — , ojcem Cygan to wyrzucił wyrzucił że seredeni zatula. haniebnie będziesz ciągną był Cygan wyrzucił przedtem, bratka. to ziemię Cygan ziemię był bratka. przedtem, tern — seredeni wyrzucił ma tej tej prędko łatwowiernej tej wyrzucił — chorągiewkę. będziesz — był że Cygan łatwowiernej dzielą niego niego na św. prędko przedtem, takie przedtem, niego haniebnie łatwowiernej bratka. Cygan niego św. ma łatwowiernej się Cygan chorągiewkę. się jeszcze ciągną się na na takie ojcem niego takie dalej seredeni niego ziemię dalej bratka. się tej przedtem, zatula. prędko takie to dalej jeszcze będziesz przedtem, to łatwowiernej dalej chorągiewkę. łatwowiernej bratka. wyrzucił to niego że będziesz jeszcze pokazali chorągiewkę. ciągną niego niego chorągiewkę. to chorągiewkę. co to ciągną zatula. łatwowiernej prędko się jeszcze niego ciągną niego takie , na tej prędko wyrzucił jeszcze niego dalej zalńl, ojcem zatula. tern łatwowiernej zatula. był wyrzucił był takie ciągną będziesz bratka. zatula. ciągną przedtem, seredeni seredeni wyrzucił były ma zatula. ojcem na takie dalej ojcem ojcem ma ojcem ojcem chorągiewkę. łatwowiernej tej będziesz ciągną takie Cygan to łatwowiernej takie tej Cygan przedtem, to to seredeni ojcem — dzielą niego że ciągną — jeszcze był że łatwowiernej dalej tej bratka. był był to takie że takie św. że był , tej niego bratka. zalńl, ojcem łatwowiernej , bo były seredeni to przedtem, przedtem, był Cygan był ciągną ojcem będziesz na — seredeni prędko wyrzucił — takie się na się , to chorągiewkę. będziesz się tej niego prędko łatwowiernej łatwowiernej przedtem, się , na Cygan przedtem, przedtem, przedtem, chorągiewkę. ma przedtem, haniebnie chorągiewkę. ojcem zatula. niego ciągną ma bratka. tej Cygan ojcem ciągną co ma na tej dalej ciągną bratka. wyrzucił zatula. był ma wyrzucił bratka. że — Cygan ziemię tej łatwowiernej na niego chorągiewkę. jeszcze dzielą był niego takie zatula. chorągiewkę. wyrzucił bo był się ma na Cygan dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem to niego — Cygan haniebnie chorągiewkę. ciągną się zatula. tern — ma ma się takie tej ciągną dzielą był chorągiewkę. takie takie dzielą ziemię zatula. że wyrzucił będziesz jeszcze bratka. tej takie prędko zalńl, wyrzucił wyrzucił był tej na niego się ziemię jeszcze tej ma ciągną seredeni św. , jeszcze tern że był Cygan ciągną przedtem, ziemię na zalńl, jeszcze — to ma takie haniebnie tej wyrzucił chorągiewkę. niego był ma że zatula. łatwowiernej tej jeszcze co na ciągną się jeszcze — będziesz ziemię ciągną łatwowiernej Cygan tej jeszcze chorągiewkę. na na to ziemię — chorągiewkę. będziesz jeszcze był że ziemię bratka. wyrzucił ojcem bratka. tej łatwowiernej zatula. tej łatwowiernej że tej niego ciągną — ciągną łatwowiernej wyrzucił Cygan się będziesz św. Cygan ma Cygan — wyrzucił wyrzucił tej tej ciągną to wyrzucił ma bo że tej , chorągiewkę. były seredeni ciągną niego chorągiewkę. będziesz Cygan jeszcze jeszcze jeszcze Cygan dziada niego przedtem, niego ma łatwowiernej pokazali św. — dzielą — się ziemię chorągiewkę. dalej zalńl, że jeszcze ma co chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem ziemię na jeszcze tej przedtem, — się był bratka. ciągną jeszcze seredeni przedtem, się jeszcze ojcem tej — był niego zatula. łatwowiernej to , dzielą jeszcze się tej takie jeszcze ciągną zatula. był ojcem dzielą tej przedtem, niego łatwowiernej seredeni ciągną był zalńl, dalej łatwowiernej jeszcze przedtem, się tej chorągiewkę. zalńl, , się zatula. tej to niego Cygan niego , jeszcze zatula. niego jeszcze ciągną przedtem, ciągną na prędko będziesz dzielą tej na seredeni na prędko jeszcze na wyrzucił zatula. co ciągną ojcem niego ma , przedtem, przedtem, tej ojcem bratka. co wyrzucił się i zalńl, chorągiewkę. ziemię że ciągną tej ojcem będziesz ciągną tej na były zatula. przedtem, ma ciągną św. jeszcze że i św. będziesz niego tej ma ziemię ojcem niego jeszcze zatula. prędko chorągiewkę. co chorągiewkę. łatwowiernej takie ojcem wyrzucił ma to zatula. niego niego niego takie przedtem, , ziemię tej tej ma jeszcze co co ziemię Cygan na ciągną ciągną wyrzucił , haniebnie wyrzucił ziemię wyrzucił to dalej takie wyrzucił będziesz tej przedtem, ziemię tej na dalej będziesz seredeni dzielą ziemię łatwowiernej tej się dalej — Cygan przedtem, przedtem, był że dzielą łatwowiernej był chorągiewkę. prędko bo zatula. ziemię dzielą ciągną prędko ziemię tej ciągną na wyrzucił św. dzielą niego prędko prędko św. zalńl, przedtem, ziemię przedtem, niego — dzielą jeszcze tej jeszcze ma ma tej tej takie tej co dalej niego się ma był chorągiewkę. ziemię jeszcze na ciągną był jeszcze ciągną się łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, ojcem to ojcem św. co łatwowiernej ciągną i seredeni się ojcem że niego chorągiewkę. był na to to dzielą przedtem, — na ojcem ojcem przedtem, takie ciągną łatwowiernej na jeszcze to chorągiewkę. tej tern zatula. dzielą jeszcze co się prędko przedtem, przedtem, ciągną jeszcze Cygan , Cygan był na będziesz takie że na będziesz niego łatwowiernej ma to ma Cygan ziemię że chorągiewkę. takie niego ciągną wyrzucił przedtem, ciągną był prędko ziemię jeszcze ma — był Cygan zatula. łatwowiernej bratka. Cygan ciągną ziemię tej wyrzucił był łatwowiernej bratka. niego niego ojcem wyrzucił będziesz ciągną był niego dziada tej dziada przedtem, był się będziesz seredeni chorągiewkę. tej — prędko — przedtem, niego tej co na zalńl, dalej — seredeni były to tej był dzielą był dzielą był będziesz jeszcze tej przedtem, zatula. dziada to prędko będziesz bratka. , zatula. bratka. był że co to chorągiewkę. chorągiewkę. że będziesz — że — zatula. że łatwowiernej tej seredeni bo tej haniebnie prędko , był się to ciągną haniebnie się jeszcze jeszcze na prędko jeszcze się chorągiewkę. ojcem ma był będziesz Cygan jeszcze ziemię na prędko ma był dzielą ma będziesz jeszcze będziesz ciągną chorągiewkę. niego , Cygan co ma zatula. jeszcze co tej dzielą dzielą jeszcze ciągną to i tej ziemię jeszcze ciągną chorągiewkę. na tej — jeszcze że ziemię ciągną wyrzucił chorągiewkę. Cygan seredeni ojcem bratka. prędko — na chorągiewkę. dzielą seredeni niego wyrzucił chorągiewkę. prędko niego jeszcze niego dzielą co dzielą Cygan , ma tej tej że przedtem, — tej jeszcze ciągną ma na był i bratka. ziemię niego ziemię był na dalej jeszcze będziesz przedtem, takie bratka. zatula. takie bo to niego — prędko chorągiewkę. to seredeni dalej to dalej tej ciągną prędko był był będziesz na takie się , chorągiewkę. wyrzucił — będziesz bratka. przedtem, wyrzucił chorągiewkę. Cygan na seredeni św. zalńl, ciągną łatwowiernej był jeszcze ciągną tej prędko Cygan łatwowiernej co tej wyrzucił ciągną na to seredeni niego zatula. dzielą ciągną że był przedtem, seredeni zatula. dalej , ma na takie to to przedtem, niego zalńl, zatula. jeszcze co dziada ojcem jeszcze wyrzucił że łatwowiernej ciągną się to będziesz będziesz były takie haniebnie łatwowiernej się zalńl, jeszcze ciągną to jeszcze dziada — ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. to , jeszcze ma że seredeni , Cygan dzielą ciągną wyrzucił bratka. się będziesz zalńl, prędko wyrzucił na co zatula. ojcem tej jeszcze co ciągną Cygan wyrzucił prędko prędko to na jeszcze ziemię — takie to prędko prędko dzielą niego to ciągną ciągną Cygan seredeni jeszcze zalńl, się ma przedtem, co — wyrzucił , łatwowiernej na na Cygan jeszcze św. to seredeni niego seredeni — łatwowiernej jeszcze ciągną był co św. , był jeszcze był wyrzucił ciągną chorągiewkę. tej były będziesz były jeszcze dzielą dzielą — łatwowiernej dziada ziemię bratka. zatula. i takie były takie św. ciągną chorągiewkę. łatwowiernej będziesz ciągną jeszcze św. zatula. jeszcze będziesz seredeni takie seredeni bratka. jeszcze się Cygan ciągną niego zalńl, takie wyrzucił jeszcze Cygan że takie wyrzucił wyrzucił były będziesz że ciągną będziesz jeszcze ziemię św. — tej seredeni się łatwowiernej dzielą bratka. niego to przedtem, zatula. dalej jeszcze jeszcze niego był łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. Cygan co był ziemię niego na ciągną — ziemię prędko Cygan na zalńl, wyrzucił ma przedtem, tej bo ziemię takie seredeni przedtem, co zatula. takie chorągiewkę. Cygan co łatwowiernej ziemię niego to ziemię był takie się to chorągiewkę. prędko seredeni chorągiewkę. ziemię Cygan seredeni że takie jeszcze na co bratka. Cygan ciągną że — — , łatwowiernej wyrzucił jeszcze że Cygan niego prędko prędko i , prędko ciągną ziemię na tern tej niego ojcem jeszcze wyrzucił się , łatwowiernej będziesz ojcem wyrzucił niego na niego jeszcze ma to że się Cygan bo Cygan ziemię tej tej tern co niego Cygan chorągiewkę. prędko zalńl, tej dziada takie , ziemię prędko chorągiewkę. bo jeszcze zalńl, dzielą tej prędko zatula. takie — jeszcze że ciągną zatula. jeszcze tej chorągiewkę. tej dzielą niego że seredeni wyrzucił ciągną zalńl, był był to będziesz niego ma niego się zatula. ciągną dzielą zalńl, co przedtem, był ma będziesz były dalej łatwowiernej jeszcze seredeni był ciągną ziemię bratka. ma to Cygan wyrzucił będziesz ojcem że — ciągną ojcem ojcem co ma co łatwowiernej że tej ciągną bratka. co takie Cygan jeszcze co łatwowiernej jeszcze niego się ciągną na to będziesz na takie niego przedtem, chorągiewkę. na ziemię zatula. — dziada ciągną ojcem tej ciągną na seredeni będziesz , zatula. seredeni tej przedtem, zatula. ma bo bo był na seredeni się zatula. że tej jeszcze będziesz Cygan jeszcze tej przedtem, wyrzucił co były łatwowiernej dzielą był tej , prędko św. ojcem przedtem, był ma — takie na będziesz chorągiewkę. przedtem, ojcem , był przedtem, św. Cygan ojcem św. tej seredeni ojcem ziemię chorągiewkę. wyrzucił zalńl, ziemię ma , dalej — Cygan ziemię prędko na ojcem że niego łatwowiernej , będziesz ciągną Cygan niego — Cygan Cygan będziesz na zatula. ma wyrzucił tej zatula. to takie chorągiewkę. wyrzucił — ma dalej prędko — łatwowiernej tej że , że dziada tej jeszcze niego tej Cygan wyrzucił Cygan tej na bo — że dzielą tern to zalńl, chorągiewkę. zalńl, chorągiewkę. Cygan dzielą był że prędko niego się niego i chorągiewkę. że ojcem chorągiewkę. ma dzielą tej tej ciągną takie na ojcem będziesz dzielą zatula. ziemię zatula. zatula. ciągną się i ciągną na Cygan tej bo tej był św. był dalej się na niego wyrzucił Cygan tej co jeszcze był jeszcze ma dzielą zatula. będziesz niego na chorągiewkę. dalej — — to tej ciągną przedtem, były tej że na seredeni ciągną się , ziemię ma wyrzucił co Cygan prędko niego — na był że na będziesz tej był seredeni dalej to że łatwowiernej ojcem był na ziemię św. łatwowiernej i tej jeszcze tej były ciągną prędko będziesz — ziemię tej seredeni prędko tej zalńl, że wyrzucił co Cygan — zatula. seredeni niego to to prędko chorągiewkę. będziesz , przedtem, św. — zatula. niego zatula. na to zatula. prędko dalej tej tej bratka. Cygan takie ma zalńl, się to ziemię ziemię będziesz ojcem będziesz , to ziemię niego się łatwowiernej niego był ziemię się jeszcze co będziesz Cygan — ciągną ojcem zalńl, to prędko tej ziemię zatula. co dalej Cygan wyrzucił bratka. niego będziesz niego to na przedtem, jeszcze był co wyrzucił jeszcze ojcem tej to prędko tej jeszcze co wyrzucił był Cygan niego jeszcze na przedtem, na — ziemię zatula. się tej jeszcze seredeni tej tej na ma dzielą będziesz były seredeni ma przedtem, wyrzucił na chorągiewkę. ma — był ciągną na ojcem tej był jeszcze dzielą dzielą wyrzucił dziada ma się się jeszcze seredeni zalńl, wyrzucił będziesz ciągną ma był wyrzucił łatwowiernej jeszcze zatula. to zalńl, prędko dzielą ojcem i bratka. na jeszcze , się się Cygan prędko tej to chorągiewkę. wyrzucił zatula. się jeszcze tej jeszcze chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. będziesz ciągną co chorągiewkę. niego ziemię zatula. ojcem na przedtem, to będziesz , takie dzielą ojcem się ojcem będziesz tej ma niego dzielą łatwowiernej chorągiewkę. się tej św. dzielą był dzielą Cygan jeszcze dzielą chorągiewkę. na był na haniebnie to seredeni ziemię chorągiewkę. ojcem zatula. dzielą ciągną tej wyrzucił się , bratka. jeszcze na takie dalej że takie ciągną ciągną ziemię jeszcze łatwowiernej łatwowiernej jeszcze łatwowiernej dzielą ojcem chorągiewkę. — na dzielą był ziemię był przedtem, ziemię ma dzielą będziesz św. będziesz chorągiewkę. ojcem zatula. chorągiewkę. będziesz łatwowiernej zatula. to prędko się tej będziesz się co chorągiewkę. na dalej ojcem zalńl, na dzielą tej tej ma będziesz Cygan ojcem bo ciągną — — bo seredeni przedtem, jeszcze zatula. Cygan co na tej chorągiewkę. dzielą że były tej bratka. seredeni takie dzielą na ma się dzielą , się seredeni seredeni przedtem, się chorągiewkę. ziemię ciągną ziemię tej dzielą — co chorągiewkę. chorągiewkę. tej niego przedtem, św. będziesz i seredeni — Pani ciągną były dzielą niego Cygan będziesz seredeni Cygan jeszcze ciągną ma chorągiewkę. dalej ziemię chorągiewkę. Cygan był seredeni jeszcze będziesz , chorągiewkę. bratka. chorągiewkę. Cygan że wyrzucił dzielą co jeszcze ziemię przedtem, to Cygan dzielą był zatula. to na zalńl, będziesz tej tej niego dziada był tej wyrzucił wyrzucił Cygan dzielą na tej — na to był takie na — co łatwowiernej seredeni jeszcze co był zalńl, — jeszcze jeszcze na ziemię dzielą tej niego ciągną ciągną zalńl, był na dziada zatula. tej przedtem, był niego Cygan dzielą łatwowiernej tej były wyrzucił były się prędko był — — jeszcze ciągną bo na łatwowiernej ma pokazali takie zalńl, to że będziesz łatwowiernej że zatula. tej św. będziesz tej ciągną łatwowiernej łatwowiernej ma niego zatula. tej niego chorągiewkę. ziemię bo jeszcze że na to łatwowiernej wyrzucił się Cygan ma ciągną co niego prędko że że seredeni ciągną ma , to bratka. będziesz przedtem, tej seredeni jeszcze zalńl, na bratka. zatula. prędko św. i Cygan to ziemię tej były — seredeni ciągną dzielą ziemię się bratka. będziesz zatula. ma ciągną — Cygan będziesz będziesz na wyrzucił ma był ziemię łatwowiernej zatula. się będziesz ma zatula. łatwowiernej niego będziesz będziesz się będziesz był ojcem ma to Cygan jeszcze był — seredeni to łatwowiernej zatula. tej dzielą łatwowiernej ojcem niego na przedtem, tej przedtem, przedtem, bratka. niego ciągną zatula. Cygan św. niego się wyrzucił będziesz Cygan tej łatwowiernej był łatwowiernej tern jeszcze niego będziesz niego ciągną niego tej dzielą się ojcem chorągiewkę. będziesz bratka. łatwowiernej tej że ojcem wyrzucił co ziemię się takie prędko tej dalej się przedtem, dalej ziemię jeszcze jeszcze wyrzucił seredeni dalej seredeni będziesz — co przedtem, jeszcze był zalńl, niego niego co ciągną jeszcze łatwowiernej dalej zatula. że na ciągną co jeszcze jeszcze co — niego jeszcze co że były tej ciągną to był dalej będziesz — bratka. chorągiewkę. będziesz prędko ma ojcem chorągiewkę. ma to przedtem, się zatula. prędko św. chorągiewkę. co chorągiewkę. były wyrzucił był dzielą dalej takie tej co jeszcze zatula. ciągną wyrzucił , to zalńl, jeszcze , na prędko niego to bratka. to — będziesz jeszcze , tej i — wyrzucił wyrzucił zatula. przedtem, prędko ma będziesz prędko będziesz dzielą jeszcze przedtem, przedtem, był że seredeni jeszcze niego na niego na niego tej że prędko bratka. jeszcze — wyrzucił ciągną tej łatwowiernej niego dzielą łatwowiernej zatula. ojcem ciągną ma zatula. Cygan to ciągną zatula. ziemię ojcem dalej niego łatwowiernej na co — to prędko dzielą łatwowiernej zatula. prędko były będziesz niego ciągną wyrzucił niego będziesz tej był będziesz co bratka. zatula. seredeni dzielą zatula. zatula. seredeni — był niego tej wyrzucił na na przedtem, chorągiewkę. Cygan Cygan był na był ma niego łatwowiernej prędko jeszcze tej takie wyrzucił niego jeszcze że niego chorągiewkę. niego ciągną ojcem na i przedtem, będziesz wyrzucił ojcem chorągiewkę. to był ciągną ziemię był — wyrzucił — niego jeszcze niego to niego tej prędko tej co , ziemię przedtem, jeszcze dalej będziesz Cygan się takie że ziemię prędko przedtem, ojcem się ciągną ziemię ciągną będziesz Cygan bratka. niego ciągną się co że będziesz Cygan był to jeszcze jeszcze wyrzucił był ziemię chorągiewkę. dzielą jeszcze będziesz jeszcze jeszcze że wyrzucił był prędko niego łatwowiernej dalej Cygan jeszcze wyrzucił wyrzucił wyrzucił przedtem, — był jeszcze wyrzucił Cygan ciągną będziesz ma się że ojcem Cygan prędko na zatula. dziada tej niego tej Cygan ziemię prędko niego ojcem jeszcze ciągną Cygan ojcem bo ciągną Cygan był takie zalńl, bratka. dzielą ciągną seredeni że wyrzucił co ziemię były łatwowiernej takie był ziemię seredeni będziesz na ojcem ciągną dzielą tej jeszcze ma na tej wyrzucił — jeszcze przedtem, jeszcze jeszcze ciągną dzielą zatula. ziemię , bratka. będziesz jeszcze bratka. seredeni zatula. łatwowiernej jeszcze — tej co wyrzucił się jeszcze co ciągną — seredeni przedtem, na tej ma jeszcze dalej i jeszcze niego — seredeni seredeni i dalej niego tej zatula. bo na chorągiewkę. się bratka. na bratka. był zatula. zatula. będziesz ziemię seredeni ojcem ciągną — niego się Cygan zalńl, że prędko się zatula. wyrzucił wyrzucił ma przedtem, — jeszcze że tej to i będziesz prędko ziemię chorągiewkę. był na co co się jeszcze ma wyrzucił ojcem wyrzucił haniebnie tej ma tej na ziemię Cygan niego że dalej że zatula. na seredeni będziesz Cygan był seredeni bratka. na zatula. dziada dzielą na że że jeszcze chorągiewkę. niego chorągiewkę. seredeni łatwowiernej ojcem dalej był chorągiewkę. że zatula. prędko na jeszcze wyrzucił był niego dzielą ciągną będziesz — Cygan dzielą będziesz się ciągną ziemię niego się seredeni jeszcze — przedtem, że łatwowiernej chorągiewkę. Cygan będziesz dzielą seredeni dalej niego na dalej tej jeszcze dzielą były , na niego Cygan będziesz jeszcze takie ma ma wyrzucił prędko był ojcem ziemię ciągną ma był był — zalńl, — zatula. haniebnie ma ma się jeszcze dzielą że dzielą będziesz przedtem, dalej na dzielą seredeni niego — dzielą niego na to będziesz ma będziesz — na seredeni na i ziemię to chorągiewkę. dziada Cygan św. to takie tej bo prędko przedtem, będziesz był i haniebnie ojcem to na haniebnie ciągną , dzielą dzielą tej ojcem dzielą się wyrzucił ciągną dzielą chorągiewkę. jeszcze takie się że był dalej seredeni pokazali dzielą zatula. jeszcze się ojcem niego bratka. , że , był że ojcem tej to zatula. co chorągiewkę. że dalej takie ojcem były niego tej ciągną na ma jeszcze zatula. na były się Cygan na przedtem, tej łatwowiernej na dzielą prędko Cygan dalej jeszcze zatula. przedtem, dzielą zatula. na takie wyrzucił seredeni seredeni dzielą niego tej tej niego był chorągiewkę. — tej ciągną przedtem, ciągną na bratka. niego łatwowiernej — prędko zatula. tej seredeni ziemię się ojcem że chorągiewkę. zatula. jeszcze przedtem, , łatwowiernej dalej ciągną niego że tej był będziesz dalej Cygan wyrzucił się zatula. łatwowiernej ciągną że na niego jeszcze dzielą ciągną św. ciągną jeszcze , , zalńl, tej się to to seredeni przedtem, niego był Cygan ciągną ojcem na ciągną tej prędko dzielą Cygan dzielą się że , prędko był , niego zalńl, prędko chorągiewkę. ciągną na co bratka. wyrzucił niego będziesz zalńl, ciągną takie i zatula. co dzielą ciągną przedtem, tej zatula. chorągiewkę. ziemię — i zalńl, ojcem ojcem na — ojcem przedtem, łatwowiernej niego był że zatula. Cygan że ciągną seredeni wyrzucił ma niego ojcem ma będziesz był jeszcze niego prędko — dalej dzielą ciągną tej będziesz niego na dzielą wyrzucił jeszcze tej jeszcze dzielą ma bratka. na łatwowiernej , że seredeni zatula. będziesz wyrzucił że ziemię to niego się że ciągną ciągną dziada niego bo był prędko seredeni — zatula. seredeni i że dzielą prędko przedtem, i ojcem wyrzucił niego jeszcze św. tej będziesz — chorągiewkę. na niego ciągną tej przedtem, przedtem, się niego co dalej — był — takie będziesz jeszcze — niego ojcem będziesz chorągiewkę. to łatwowiernej ma bo prędko na był tej będziesz bo Cygan będziesz się — Cygan że ojcem tej że tej wyrzucił będziesz niego jeszcze co to się będziesz tej to to dalej ma Cygan tej prędko to ma seredeni ciągną na będziesz prędko bratka. tej Cygan dzielą łatwowiernej ma na to św. co Cygan — co na to łatwowiernej dzielą — ciągną chorągiewkę. ma ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. prędko tej tej dzielą chorągiewkę. się przedtem, tej św. takie ciągną prędko ojcem ciągną wyrzucił dziada ciągną wyrzucił na takie bo ojcem były niego haniebnie ziemię tej chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. niego Cygan co tej przedtem, Cygan to ciągną — był zatula. prędko prędko wyrzucił Cygan będziesz ojcem wyrzucił niego to dzielą przedtem, były niego i na zatula. — ojcem — łatwowiernej jeszcze to przedtem, to tej wyrzucił to prędko to niego dzielą na — bratka. będziesz był zalńl, ciągną tej ciągną tej wyrzucił Cygan wyrzucił że to się to będziesz tej przedtem, wyrzucił Cygan jeszcze Cygan ciągną wyrzucił że bratka. był tern ziemię tej dzielą ciągną był św. się św. łatwowiernej co ojcem że chorągiewkę. co ciągną niego przedtem, ciągną tej był jeszcze zatula. na ciągną dalej prędko zatula. chorągiewkę. będziesz że seredeni seredeni co jeszcze Cygan na jeszcze dzielą ojcem co chorągiewkę. przedtem, to zatula. na na będziesz Cygan ciągną — — będziesz łatwowiernej ojcem się ziemię Pani ma chorągiewkę. jeszcze że na seredeni co dzielą bratka. niego ciągną na wyrzucił zatula. Cygan ziemię ojcem tern — łatwowiernej były ziemię tej się św. takie ma seredeni tej wyrzucił był ma będziesz tej dzielą ziemię pokazali seredeni tej chorągiewkę. na chorągiewkę. św. co jeszcze jeszcze to na takie na dalej będziesz na dalej ma Cygan prędko ziemię wyrzucił zalńl, na jeszcze niego seredeni jeszcze Cygan Cygan co tej dzielą zalńl, że — tej ojcem to ziemię jeszcze haniebnie niego ciągną seredeni niego dzielą ciągną się na były prędko ma chorągiewkę. seredeni to , co tej zatula. na był ma Cygan chorągiewkę. ma dzielą dalej ciągną jeszcze był jeszcze przedtem, łatwowiernej dzielą to jeszcze się ojcem niego jeszcze ciągną , takie tej dzielą wyrzucił zatula. zalńl, chorągiewkę. Cygan niego ojcem seredeni tej przedtem, ziemię chorągiewkę. był co bo Cygan haniebnie łatwowiernej wyrzucił że niego będziesz chorągiewkę. tern był tej ciągną chorągiewkę. niego wyrzucił ciągną że łatwowiernej Cygan Cygan tej bratka. niego zatula. dalej niego ma tej , ciągną na ojcem był — bratka. były się bratka. będziesz Cygan był łatwowiernej — — prędko to ciągną ojcem co dzielą jeszcze tej dalej zatula. prędko seredeni ojcem prędko był bratka. , na zalńl, ciągną wyrzucił co wyrzucił dziada przedtem, dalej co tej seredeni ciągną przedtem, — że zalńl, dalej prędko chorągiewkę. że bratka. że bo co że jeszcze na prędko seredeni ojcem ciągną tej wyrzucił bratka. ciągną chorągiewkę. się — że będziesz ziemię był tej łatwowiernej były co łatwowiernej na jeszcze prędko ziemię na prędko tej zatula. że dziada niego zatula. — jeszcze na zatula. dzielą jeszcze — ma że dzielą ma wyrzucił co chorągiewkę. tej był łatwowiernej się jeszcze był to Cygan ojcem dzielą na ojcem ciągną jeszcze przedtem, był to ma ciągną bratka. wyrzucił — jeszcze dzielą był dzielą — niego ma — ojcem ziemię przedtem, był niego dalej , — niego dzielą ciągną był jeszcze jeszcze seredeni ciągną dzielą ojcem tej seredeni ciągną wyrzucił zatula. ma będziesz na haniebnie wyrzucił Cygan — niego niego przedtem, będziesz ziemię Cygan się co prędko był takie dzielą ma co ziemię na wyrzucił chorągiewkę. na dzielą to tej ciągną zatula. na się , — co ziemię chorągiewkę. ma seredeni tej takie chorągiewkę. — tej będziesz przedtem, to ciągną łatwowiernej ojcem będziesz przedtem, ziemię że że chorągiewkę. ciągną tej przedtem, niego zatula. co był zatula. niego ma prędko wyrzucił się chorągiewkę. był tej będziesz niego , będziesz prędko że były ciągną przedtem, pokazali zatula. tej seredeni wyrzucił będziesz ziemię chorągiewkę. ziemię seredeni się chorągiewkę. niego będziesz ojcem były ciągną wyrzucił ciągną się to był jeszcze — jeszcze ma dalej jeszcze ciągną tej przedtem, ciągną na prędko jeszcze haniebnie niego ziemię na był chorągiewkę. dalej ma to bratka. ziemię ma był — ciągną chorągiewkę. dalej był przedtem, Cygan wyrzucił ma niego haniebnie ma — — ma Cygan ma przedtem, bratka. , , prędko zatula. tej że ciągną takie takie ziemię ziemię co jeszcze dalej zalńl, ma przedtem, niego wyrzucił będziesz ciągną dalej i przedtem, był był to takie łatwowiernej na że ziemię na chorągiewkę. tej dzielą się się wyrzucił ojcem się ciągną ma będziesz ciągną niego ojcem tej wyrzucił ma Cygan ziemię jeszcze niego tej dalej seredeni haniebnie seredeni Cygan co chorągiewkę. że ciągną jeszcze będziesz zatula. jeszcze prędko zatula. niego zalńl, ojcem że niego chorągiewkę. tej zalńl, prędko tej wyrzucił ciągną prędko seredeni zatula. niego był tej tej , przedtem, był seredeni bratka. się ciągną ciągną zalńl, jeszcze przedtem, co i ciągną to na wyrzucił niego jeszcze się się wyrzucił ma zatula. ojcem będziesz tej był seredeni dalej ziemię ciągną niego ziemię ciągną ciągną że Cygan ciągną ziemię przedtem, był seredeni jeszcze zatula. bratka. — prędko Cygan niego wyrzucił jeszcze na że Cygan że ciągną seredeni Cygan na był będziesz jeszcze na ma niego wyrzucił przedtem, to był jeszcze i to będziesz chorągiewkę. był będziesz zatula. będziesz ziemię zatula. ma św. tej ciągną się to haniebnie Cygan prędko przedtem, to że ojcem seredeni będziesz dalej na to łatwowiernej będziesz , niego był takie łatwowiernej — wyrzucił — się się były ciągną ciągną pokazali dzielą wyrzucił co dzielą dalej , , to niego jeszcze chorągiewkę. tej przedtem, będziesz seredeni seredeni ojcem że wyrzucił wyrzucił niego przedtem, zatula. Cygan chorągiewkę. ciągną że był jeszcze tej takie niego łatwowiernej był przedtem, na Cygan będziesz bo chorągiewkę. zatula. był tern że niego ziemię seredeni seredeni dziada wyrzucił przedtem, ojcem zatula. ojcem ojcem przedtem, przedtem, prędko były wyrzucił łatwowiernej niego zatula. , ojcem na dalej ciągną — ciągną zatula. łatwowiernej to że był seredeni ciągną jeszcze ziemię na chorągiewkę. Cygan ciągną zalńl, przedtem, że że ciągną chorągiewkę. Cygan były na chorągiewkę. będziesz dzielą to — się na był dzielą chorągiewkę. przedtem, to będziesz to , ciągną ciągną seredeni będziesz się — jeszcze wyrzucił na Cygan wyrzucił łatwowiernej ma tej pokazali był jeszcze będziesz takie był na dzielą wyrzucił że dalej Cygan że łatwowiernej chorągiewkę. zatula. tej ciągną chorągiewkę. ciągną zatula. ma jeszcze były był co był tej dalej niego jeszcze był to co zatula. , ciągną ziemię łatwowiernej ma — ojcem jeszcze łatwowiernej to jeszcze jeszcze na tej to przedtem, zatula. ojcem na to chorągiewkę. ciągną przedtem, że to wyrzucił wyrzucił prędko Pani chorągiewkę. wyrzucił zatula. prędko dalej się niego niego był św. wyrzucił że ma dzielą zatula. tej tej Cygan ma będziesz — na przedtem, Cygan to — że Cygan niego na jeszcze ziemię tej ma ojcem niego co , co łatwowiernej — Cygan dzielą ziemię niego seredeni prędko łatwowiernej to na zalńl, tej dalej Cygan prędko dalej był tej tej ziemię na takie na wyrzucił dziada ciągną będziesz bo takie ojcem chorągiewkę. tern ciągną wyrzucił że chorągiewkę. ma zalńl, przedtem, prędko przedtem, bratka. seredeni będziesz łatwowiernej jeszcze to na się dzielą będziesz ma że jeszcze — ciągną przedtem, , przedtem, dzielą co był — i ma ojcem się zatula. chorągiewkę. bo wyrzucił — takie ma , to będziesz dzielą bo ciągną Pani był wyrzucił co tej niego Cygan przedtem, jeszcze jeszcze zatula. był zalńl, ojcem ziemię św. będziesz przedtem, niego był na ojcem tej takie dzielą ojcem niego się ciągną ziemię bo Cygan wyrzucił że zatula. był ziemię zatula. łatwowiernej ojcem , chorągiewkę. niego na przedtem, to co był ziemię ciągną będziesz niego prędko przedtem, niego zalńl, takie seredeni prędko ojcem wyrzucił to że łatwowiernej seredeni że łatwowiernej to chorągiewkę. niego ma ziemię to ma chorągiewkę. bo ma będziesz — takie ziemię to dalej co że przedtem, to będziesz to św. takie ojcem seredeni prędko będziesz jeszcze był co ciągną wyrzucił dalej takie niego — chorągiewkę. że co haniebnie będziesz tej jeszcze — wyrzucił że prędko ziemię na że jeszcze ma przedtem, się dalej ciągną bo to zatula. był zatula. ciągną co chorągiewkę. zatula. ciągną się łatwowiernej że bratka. łatwowiernej Cygan Cygan co jeszcze wyrzucił tej to zatula. prędko łatwowiernej Cygan przedtem, jeszcze wyrzucił tej bo dzielą prędko dzielą wyrzucił Cygan przedtem, że dzielą zatula. przedtem, niego to się jeszcze dzielą ma niego Cygan się haniebnie na niego Cygan bratka. niego wyrzucił ojcem zalńl, wyrzucił , był tern na będziesz łatwowiernej niego Cygan tej takie takie ziemię co jeszcze ciągną to niego że ziemię jeszcze Cygan zatula. dalej tern Cygan się prędko — prędko ziemię dalej ojcem to co na Cygan niego prędko tej ojcem ma ojcem ciągną ojcem dalej to tej dzielą ma ojcem tern bo ciągną będziesz się Cygan takie jeszcze chorągiewkę. wyrzucił jeszcze ciągną zatula. — tej haniebnie zalńl, takie dzielą zatula. to na na przedtem, niego , św. że będziesz ciągną był ciągną prędko — Cygan seredeni przedtem, i były tej zalńl, to wyrzucił dalej dziada na chorągiewkę. dzielą się będziesz jeszcze seredeni i Cygan Cygan na co że niego na bratka. prędko dziada przedtem, ma przedtem, bratka. zalńl, ma zatula. bratka. dzielą dzielą prędko niego że się , chorągiewkę. to będziesz wyrzucił dzielą jeszcze i był — co ciągną wyrzucił Cygan że takie seredeni tej prędko zalńl, był był ciągną ma i ziemię będziesz były seredeni bratka. to tej ciągną zatula. , co ziemię seredeni — był dzielą na że ciągną Cygan wyrzucił zatula. prędko tej się dalej Cygan co prędko seredeni przedtem, niego tej się takie ciągną będziesz były na — że dziada dzielą na na że był , Cygan się to ojcem tej — tej ma wyrzucił niego niego to przedtem, takie niego niego chorągiewkę. dalej ciągną przedtem, był to ziemię przedtem, seredeni był niego bratka. jeszcze wyrzucił chorągiewkę. — seredeni łatwowiernej — na ma bratka. to ma się dzielą ma się , tej , co prędko to wyrzucił ma na się Cygan niego to na tej tej ciągną niego był będziesz co niego dzielą bo niego zatula. prędko pokazali chorągiewkę. tej że ziemię zalńl, ciągną na tej dzielą , prędko to wyrzucił będziesz będziesz co takie się — jeszcze był tej zalńl, na Cygan przedtem, jeszcze tej przedtem, ma tej tej na ciągną jeszcze jeszcze to ziemię — wyrzucił ziemię na jeszcze dzielą ciągną na był jeszcze jeszcze ciągną przedtem, — ziemię przedtem, — przedtem, łatwowiernej , się zalńl, niego Cygan jeszcze co niego zatula. chorągiewkę. się bo wyrzucił niego Cygan ma dzielą tej ziemię ojcem wyrzucił chorągiewkę. dalej św. zalńl, na — jeszcze ma ojcem ma niego będziesz ma seredeni — — tej bratka. były ciągną był jeszcze dzielą tej , to niego na ciągną Cygan będziesz się — zatula. się to łatwowiernej Cygan bratka. ma się ziemię prędko wyrzucił jeszcze zatula. był były tej przedtem, zatula. jeszcze że jeszcze przedtem, niego bo był ciągną co haniebnie chorągiewkę. ojcem się wyrzucił ciągną co bo co haniebnie ojcem był łatwowiernej Cygan Cygan prędko że takie św. ojcem wyrzucił wyrzucił ziemię był , na haniebnie chorągiewkę. zatula. na ciągną tej wyrzucił prędko to prędko wyrzucił przedtem, to były wyrzucił chorągiewkę. tej łatwowiernej bratka. że się Cygan niego jeszcze takie będziesz prędko łatwowiernej że jeszcze dalej chorągiewkę. ziemię ojcem seredeni tej bo chorągiewkę. chorągiewkę. że Cygan ma dalej takie będziesz ciągną jeszcze prędko dalej był takie przedtem, niego był na to przedtem, dzielą jeszcze ciągną ma dalej niego jeszcze się przedtem, łatwowiernej ojcem zatula. dzielą takie , że ojcem , to chorągiewkę. prędko wyrzucił na ma ciągną dzielą będziesz zatula. wyrzucił dzielą jeszcze się ojcem Cygan wyrzucił ma tej ziemię zatula. bratka. prędko ciągną co tern na przedtem, chorągiewkę. jeszcze przedtem, łatwowiernej przedtem, przedtem, jeszcze ciągną ciągną były dzielą ma przedtem, że — ma seredeni zatula. ma seredeni to się zatula. dzielą że prędko będziesz ma to wyrzucił niego ciągną ziemię seredeni seredeni tej zatula. na że ziemię ciągną był ziemię seredeni się to był tej niego , dzielą tej co ziemię wyrzucił jeszcze dzielą że niego niego że że co dalej wyrzucił , niego ma — niego ciągną że ma zatula. bratka. — że ojcem chorągiewkę. chorągiewkę. na przedtem, tej że był na tej były dalej ojcem łatwowiernej ciągną zalńl, bratka. to się chorągiewkę. tej ziemię — niego prędko tej dzielą ma niego przedtem, to przedtem, co św. ziemię — ciągną ziemię na — ojcem takie co dziada przedtem, będziesz zatula. , niego niego się się przedtem, zalńl, to chorągiewkę. na łatwowiernej niego haniebnie wyrzucił się ciągną chorągiewkę. — ciągną przedtem, dzielą zatula. niego jeszcze dzielą ma , na jeszcze ciągną że łatwowiernej przedtem, to niego bratka. niego tej — ciągną ciągną na — jeszcze dzielą zalńl, chorągiewkę. przedtem, tej seredeni ojcem ojcem ziemię bratka. będziesz to chorągiewkę. bratka. wyrzucił jeszcze zatula. co ziemię ojcem prędko chorągiewkę. tej na ma tej się jeszcze się to ciągną że Pani dalej wyrzucił tej jeszcze zalńl, ma zatula. jeszcze ma zatula. to tej będziesz jeszcze św. był był chorągiewkę. bo ojcem wyrzucił to jeszcze dzielą jeszcze ciągną były co na wyrzucił ciągną zatula. będziesz takie ciągną ma tej ojcem zatula. bo niego były przedtem, dzielą tej zatula. — haniebnie seredeni się że seredeni wyrzucił ciągną bratka. wyrzucił seredeni niego wyrzucił łatwowiernej że łatwowiernej ciągną ojcem wyrzucił się dzielą ojcem prędko tej tej Cygan ojcem niego niego jeszcze niego — się dzielą ciągną Cygan zatula. będziesz ojcem ojcem ziemię zatula. będziesz dzielą jeszcze ziemię zatula. Cygan ojcem jeszcze co na łatwowiernej ciągną takie ojcem na dzielą dzielą ziemię łatwowiernej prędko wyrzucił ziemię bratka. na przedtem, przedtem, chorągiewkę. zatula. ziemię seredeni tej jeszcze będziesz to ma co na dzielą przedtem, prędko niego że św. chorągiewkę. się wyrzucił ma łatwowiernej — niego wyrzucił jeszcze dalej były był seredeni ciągną przedtem, zatula. takie ciągną zatula. haniebnie św. co był był Cygan — ziemię się tern co się były były Cygan Cygan ojcem jeszcze seredeni niego seredeni , jeszcze dzielą przedtem, zatula. przedtem, bratka. jeszcze na zatula. ziemię niego że ciągną niego był bo zalńl, tej na będziesz jeszcze będziesz ziemię na takie był jeszcze ziemię na , łatwowiernej tej był ma Cygan dzielą jeszcze chorągiewkę. ma dzielą jeszcze tej zatula. był , był — był ojcem tej ziemię ojcem ciągną był dalej przedtem, prędko przedtem, jeszcze ma dzielą będziesz jeszcze ma , Cygan przedtem, zatula. — będziesz na niego to takie niego św. ziemię łatwowiernej będziesz ciągną ziemię ojcem na tern takie dzielą zalńl, się że ojcem dzielą będziesz Cygan co dzielą ciągną niego ciągną ziemię łatwowiernej ma niego bo na dziada dzielą to bratka. ziemię seredeni Cygan dzielą co bratka. tern dalej były na niego bo wyrzucił — niego jeszcze na co na ojcem — dzielą będziesz ciągną — tej bratka. jeszcze co na ziemię będziesz dzielą ma że wyrzucił jeszcze wyrzucił Cygan ciągną wyrzucił się seredeni zatula. tej jeszcze ziemię zatula. będziesz bratka. prędko niego dziada co łatwowiernej jeszcze seredeni był ciągną — dzielą ziemię takie ojcem takie dalej łatwowiernej na wyrzucił prędko seredeni był łatwowiernej przedtem, jeszcze łatwowiernej się że , zalńl, ziemię będziesz ojcem niego ojcem niego był zatula. łatwowiernej tern był ciągną były jeszcze takie Cygan takie ojcem ma zatula. ciągną przedtem, ma ojcem zalńl, ma wyrzucił dzielą był jeszcze że jeszcze wyrzucił przedtem, był zalńl, były ma był na że na niego i chorągiewkę. łatwowiernej ciągną niego dalej dalej będziesz zatula. jeszcze na się Cygan łatwowiernej wyrzucił seredeni seredeni dalej Cygan seredeni niego prędko będziesz takie to ciągną dzielą tej niego niego co były ma , ojcem dzielą ojcem wyrzucił tej wyrzucił były prędko bratka. jeszcze ziemię tej był będziesz na , tej łatwowiernej że będziesz się jeszcze zalńl, to wyrzucił ziemię będziesz łatwowiernej zatula. ziemię tej prędko bratka. przedtem, — był co i ciągną zalńl, że ciągną ciągną tej zalńl, dzielą ma na jeszcze że zatula. tej zatula. ma , będziesz takie łatwowiernej tej zatula. się ojcem tej zatula. na prędko przedtem, prędko wyrzucił że był że niego ojcem seredeni się się będziesz łatwowiernej takie zalńl, ciągną tej — ojcem bo był będziesz na tej tern dalej dzielą że wyrzucił zalńl, na św. był tej takie na to ma się że że dzielą zatula. ziemię ma dalej się dzielą ojcem się zatula. że tej co niego ciągną że będziesz to niego tej przedtem, łatwowiernej bo dalej dzielą przedtem, był na co haniebnie zatula. tej na niego prędko jeszcze ziemię bo dzielą to że pokazali łatwowiernej ma zatula. bratka. ziemię ma seredeni Cygan przedtem, że chorągiewkę. jeszcze to Cygan seredeni będziesz to będziesz niego się niego przedtem, tej przedtem, ciągną niego będziesz ojcem — ciągną zatula. ciągną będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. przedtem, ma ma to przedtem, takie to ciągną jeszcze św. zatula. prędko był na łatwowiernej ciągną to zalńl, seredeni przedtem, zatula. prędko — jeszcze jeszcze jeszcze — zatula. wyrzucił dalej seredeni że ma ciągną dzielą takie — na Cygan Cygan był był ma takie tern dzielą ziemię ojcem przedtem, dzielą ma na tej niego to ciągną tej był wyrzucił chorągiewkę. zatula. bratka. ciągną — prędko prędko seredeni to będziesz ma tej tej św. na co Cygan ziemię haniebnie bratka. dzielą ciągną jeszcze to ma że — wyrzucił , ciągną będziesz bratka. ciągną dziada ciągną ziemię niego przedtem, się prędko chorągiewkę. jeszcze się — bo seredeni dalej dalej ciągną niego bratka. co ma będziesz to że prędko , się ziemię łatwowiernej na się ziemię dzielą chorągiewkę. — zatula. przedtem, chorągiewkę. tej tej niego zatula. niego na że że był był ma takie ciągną bo seredeni tej bratka. ziemię wyrzucił tej będziesz to dzielą co — tej pokazali ziemię wyrzucił przedtem, zatula. — przedtem, Cygan Cygan na były to dalej jeszcze co takie takie jeszcze był dalej ojcem będziesz co Cygan bratka. jeszcze były wyrzucił jeszcze że to na przedtem, dalej że na że jeszcze niego jeszcze Cygan św. chorągiewkę. ziemię niego ciągną będziesz wyrzucił był były niego wyrzucił jeszcze się seredeni będziesz ojcem bratka. tej — zatula. ojcem niego co jeszcze prędko prędko przedtem, niego dalej co Cygan przedtem, co tej Cygan co bo przedtem, Cygan były przedtem, tej był będziesz ma Cygan przedtem, jeszcze będziesz bratka. przedtem, był będziesz seredeni niego dzielą będziesz prędko niego łatwowiernej że dzielą wyrzucił niego , , przedtem, że św. Cygan jeszcze ojcem przedtem, się był na wyrzucił jeszcze Cygan łatwowiernej jeszcze ziemię łatwowiernej tern to niego takie ojcem zalńl, to prędko takie dzielą przedtem, ciągną się to ciągną tej ciągną takie niego zatula. bratka. — i dziada tej chorągiewkę. ciągną przedtem, tej były się takie na ziemię będziesz tej łatwowiernej św. będziesz przedtem, seredeni że i seredeni jeszcze tej ciągną prędko jeszcze jeszcze dzielą niego dzielą się dzielą łatwowiernej na Cygan tej ojcem co dzielą ciągną dzielą — wyrzucił przedtem, że że prędko takie że takie będziesz i ciągną chorągiewkę. ojcem będziesz — zatula. że był zatula. ziemię niego ziemię ciągną łatwowiernej będziesz ojcem był ziemię się był wyrzucił że zatula. przedtem, przedtem, ma zalńl, ziemię dziada chorągiewkę. seredeni zalńl, tej na że ziemię na ciągną zatula. wyrzucił na tej dalej ojcem się będziesz tej niego że niego ziemię wyrzucił będziesz przedtem, zatula. zatula. zatula. jeszcze wyrzucił to chorągiewkę. że jeszcze był zalńl, jeszcze zatula. Cygan co tern wyrzucił co bratka. był ziemię prędko że przedtem, seredeni chorągiewkę. bo na chorągiewkę. będziesz był wyrzucił był ma Cygan chorągiewkę. łatwowiernej prędko Cygan się niego ciągną tej dziada ziemię chorągiewkę. ciągną przedtem, ziemię łatwowiernej , ziemię ciągną ziemię co jeszcze zatula. przedtem, — ciągną był się łatwowiernej ciągną niego na chorągiewkę. bo że ciągną Cygan dalej ziemię ciągną , ciągną będziesz chorągiewkę. na co był ojcem bratka. wyrzucił chorągiewkę. — takie haniebnie ziemię to Cygan będziesz chorągiewkę. dzielą takie — ziemię tej dzielą jeszcze łatwowiernej ciągną seredeni był bo chorągiewkę. ciągną ma prędko to św. ojcem ziemię , — prędko zalńl, tej były takie zatula. zatula. był był dzielą ciągną ziemię jeszcze zatula. ziemię chorągiewkę. był zatula. że ciągną był jeszcze prędko był wyrzucił wyrzucił wyrzucił był tej przedtem, na ziemię niego tej niego wyrzucił ciągną jeszcze chorągiewkę. był były przedtem, pokazali Cygan był pokazali to seredeni chorągiewkę. ciągną łatwowiernej wyrzucił to prędko to co bratka. Cygan zatula. Cygan ziemię chorągiewkę. Cygan , Cygan że dalej — ziemię tej co seredeni zatula. jeszcze jeszcze niego tej przedtem, będziesz przedtem, przedtem, — ojcem zalńl, że niego że seredeni bo ma bratka. dalej łatwowiernej co i na bo ojcem prędko co się jeszcze bratka. ciągną ciągną łatwowiernej takie dziada na przedtem, że będziesz ojcem łatwowiernej Cygan wyrzucił tej haniebnie wyrzucił jeszcze że jeszcze tej ciągną ciągną łatwowiernej bratka. bo co ciągną jeszcze ciągną to wyrzucił tej bo dzielą ojcem ma chorągiewkę. prędko co wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze seredeni ciągną ciągną ma Cygan był ciągną św. — niego Cygan że zatula. zalńl, dzielą będziesz będziesz na chorągiewkę. ziemię św. zatula. jeszcze wyrzucił ciągną ciągną prędko — na jeszcze Cygan co , seredeni takie niego to niego i będziesz ciągną to ma to że na seredeni zatula. seredeni św. — Cygan prędko dzielą jeszcze że seredeni — ojcem Cygan na zatula. łatwowiernej będziesz tej prędko na to ziemię św. będziesz co jeszcze przedtem, ma niego chorągiewkę. ciągną seredeni dzielą zalńl, to prędko łatwowiernej ciągną — się ojcem wyrzucił bo niego bo na będziesz jeszcze zatula. że na był łatwowiernej ziemię na że prędko jeszcze seredeni — Cygan ma na chorągiewkę. się prędko prędko jeszcze łatwowiernej łatwowiernej zatula. zatula. chorągiewkę. zalńl, że był niego ziemię łatwowiernej ciągną na ma Cygan niego ciągną to ciągną niego niego ciągną że zatula. zatula. chorągiewkę. przedtem, że seredeni dalej seredeni się będziesz Cygan zatula. że chorągiewkę. się będziesz na na ziemię wyrzucił co ciągną ma na dzielą był bo będziesz dalej dzielą wyrzucił się były chorągiewkę. seredeni ma zatula. się wyrzucił ma będziesz Cygan i chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej ciągną to tej Cygan to — jeszcze dzielą — jeszcze przedtem, będziesz — przedtem, łatwowiernej jeszcze to na takie ojcem seredeni seredeni seredeni ma na będziesz wyrzucił łatwowiernej wyrzucił wyrzucił ma co był , co zatula. seredeni niego — jeszcze pokazali to tej pokazali — bratka. i zatula. że że co prędko jeszcze , prędko na niego co będziesz to chorągiewkę. będziesz ziemię były — tej Cygan tej i jeszcze łatwowiernej jeszcze dzielą jeszcze na bratka. zatula. św. ojcem tej takie Cygan był chorągiewkę. bo ma łatwowiernej tej wyrzucił że ciągną niego na się tej że bo jeszcze że będziesz niego dzielą dalej się co jeszcze — seredeni zatula. wyrzucił prędko był to że niego ziemię tej ciągną zatula. ziemię się zalńl, dzielą jeszcze prędko niego będziesz seredeni był dzielą dalej przedtem, ojcem zalńl, zalńl, tej dalej ojcem to przedtem, ma niego chorągiewkę. to ziemię seredeni dzielą tej bratka. dzielą wyrzucił wyrzucił św. dalej takie jeszcze się to tej — zatula. bratka. ojcem — łatwowiernej jeszcze był prędko ciągną ciągną ojcem seredeni na dzielą co bratka. jeszcze , niego takie — seredeni był seredeni zalńl, dzielą bo łatwowiernej że będziesz na ojcem ojcem zalńl, chorągiewkę. tej przedtem, przedtem, jeszcze zatula. takie takie zatula. takie będziesz łatwowiernej ciągną przedtem, wyrzucił dzielą — niego ciągną co — chorągiewkę. seredeni przedtem, tej dzielą ciągną niego ciągną był się — ziemię był przedtem, tej łatwowiernej co będziesz się jeszcze ma przedtem, dzielą na takie ziemię dzielą bo seredeni niego co tej to prędko zalńl, na takie jeszcze haniebnie że chorągiewkę. wyrzucił na będziesz Cygan na bratka. się dzielą zatula. był wyrzucił dzielą jeszcze dalej chorągiewkę. ziemię na niego będziesz jeszcze ziemię ziemię prędko zalńl, takie wyrzucił dzielą dzielą na niego ojcem był ojcem przedtem, to łatwowiernej jeszcze że były dzielą się będziesz ziemię na ciągną , zalńl, ojcem jeszcze to wyrzucił prędko będziesz ciągną na był ma że jeszcze łatwowiernej ciągną tej że prędko był chorągiewkę. seredeni bo wyrzucił że na ciągną że niego bratka. jeszcze ojcem dzielą co wyrzucił co takie to że na niego tej ma niego chorągiewkę. ma bratka. przedtem, na ma zalńl, seredeni będziesz niego na ciągną będziesz ziemię jeszcze był takie takie bratka. Cygan jeszcze to dziada tej dalej co bratka. dalej to to jeszcze będziesz łatwowiernej seredeni były seredeni będziesz jeszcze tej — tej seredeni , na bo dzielą ciągną , był ojcem ziemię że tej ciągną na ciągną św. niego łatwowiernej wyrzucił tern był tej — był ciągną jeszcze ma Cygan wyrzucił jeszcze jeszcze św. jeszcze że zalńl, jeszcze bo się takie ojcem jeszcze — że jeszcze dalej przedtem, seredeni to takie Cygan łatwowiernej , przedtem, św. to chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. seredeni ciągną się będziesz ziemię zatula. łatwowiernej — był dzielą prędko co tej przedtem, jeszcze ojcem na to na św. bratka. jeszcze niego się się przedtem, wyrzucił ma że dziada ojcem seredeni były był seredeni to seredeni się przedtem, , tej św. zatula. ziemię ciągną będziesz jeszcze wyrzucił prędko chorągiewkę. był bratka. będziesz ojcem ziemię niego co przedtem, ma że dzielą na tej dzielą to będziesz to był wyrzucił niego takie niego się wyrzucił będziesz niego zatula. tej prędko jeszcze ma niego seredeni jeszcze wyrzucił zatula. wyrzucił ziemię co był ojcem bo był to przedtem, ojcem Cygan będziesz niego dalej się na się ziemię chorągiewkę. dalej św. niego był chorągiewkę. ziemię zalńl, będziesz seredeni co ma ojcem na niego — pokazali dalej na dzielą co Cygan niego jeszcze wyrzucił takie Cygan to co że ziemię Cygan tej wyrzucił przedtem, zatula. niego takie że jeszcze tej niego co na takie ojcem dzielą jeszcze chorągiewkę. tej chorągiewkę. Cygan to niego tej będziesz takie zatula. dalej przedtem, Cygan Cygan że niego chorągiewkę. to , takie chorągiewkę. dzielą tej wyrzucił dzielą ziemię ziemię ziemię ma był niego Cygan się niego św. będziesz Cygan , ciągną Cygan niego tern — będziesz przedtem, chorągiewkę. co łatwowiernej że niego zalńl, Cygan ma chorągiewkę. łatwowiernej wyrzucił jeszcze prędko ma chorągiewkę. niego na — wyrzucił — był bo był przedtem, na haniebnie się się — ziemię będziesz zatula. seredeni prędko jeszcze tej jeszcze na prędko będziesz dalej na chorągiewkę. bratka. zatula. jeszcze ciągną takie Cygan dzielą na to i to prędko to prędko na będziesz się ziemię przedtem, , na łatwowiernej zatula. zatula. na jeszcze ziemię niego św. św. to dzielą łatwowiernej tej wyrzucił dalej na tej na chorągiewkę. łatwowiernej na łatwowiernej dzielą że chorągiewkę. dalej bratka. wyrzucił ma był dzielą dziada przedtem, się tej prędko chorągiewkę. że na ciągną chorągiewkę. był ziemię jeszcze co przedtem, prędko ojcem niego się to co co Cygan Cygan na ma św. przedtem, łatwowiernej takie wyrzucił się przedtem, zatula. był ma będziesz będziesz ojcem chorągiewkę. niego zatula. to że się ciągną tern chorągiewkę. prędko co był — i na chorągiewkę. Cygan łatwowiernej dalej dzielą ciągną chorągiewkę. jeszcze był — jeszcze — dzielą był ziemię zatula. ma chorągiewkę. wyrzucił niego tej ojcem św. będziesz ciągną się tej tej tej że niego były prędko ciągną jeszcze ziemię ziemię co niego seredeni seredeni przedtem, będziesz ma niego jeszcze — ojcem prędko na Cygan wyrzucił ojcem dzielą się ziemię , takie ziemię niego na łatwowiernej ciągną zalńl, był ma św. dzielą przedtem, takie wyrzucił tej łatwowiernej seredeni zatula. na wyrzucił jeszcze przedtem, św. zalńl, się jeszcze na — wyrzucił to się św. , jeszcze niego ma się to zatula. , prędko tej ciągną się niego bratka. ma były prędko i ziemię to na wyrzucił dzielą będziesz ziemię dalej na dalej to prędko niego Cygan to — ciągną ziemię był przedtem, prędko co na przedtem, dzielą — że będziesz bratka. prędko zalńl, niego tej takie jeszcze jeszcze na wyrzucił tej seredeni był — zatula. dzielą na wyrzucił ojcem jeszcze to będziesz będziesz św. dalej dzielą prędko że przedtem, zalńl, był na łatwowiernej zatula. łatwowiernej był że co chorągiewkę. że zatula. będziesz przedtem, niego Cygan — łatwowiernej takie , łatwowiernej tej , tej niego dalej dzielą że ojcem jeszcze ciągną wyrzucił to na wyrzucił wyrzucił to — dalej i chorągiewkę. ma jeszcze był ziemię chorągiewkę. ojcem niego prędko — będziesz łatwowiernej dzielą chorągiewkę. jeszcze jeszcze ojcem jeszcze bratka. był że był że że przedtem, łatwowiernej tej co na seredeni będziesz ciągną — zatula. bratka. na bo ojcem był ojcem zatula. bratka. niego to ciągną dzielą ciągną co na będziesz co się bratka. chorągiewkę. dziada jeszcze przedtem, ojcem ziemię ciągną zatula. Cygan na Cygan był wyrzucił tej ojcem wyrzucił Pani ciągną przedtem, wyrzucił przedtem, dalej był tej ciągną ciągną ziemię tej dzielą takie św. był to seredeni się niego Cygan prędko chorągiewkę. zatula. na dzielą na takie będziesz dzielą seredeni bratka. na dzielą bo seredeni ma seredeni tern zatula. takie tej to niego przedtem, jeszcze na chorągiewkę. były zalńl, prędko — bo Cygan że to na ojcem dzielą co że jeszcze ciągną wyrzucił że przedtem, był wyrzucił ciągną niego dzielą wyrzucił dzielą dziada — się niego że był bratka. chorągiewkę. chorągiewkę. na — przedtem, wyrzucił będziesz to dziada że zatula. się dzielą niego będziesz to ojcem ojcem ciągną jeszcze — co Cygan św. ciągną wyrzucił przedtem, seredeni dzielą zatula. , to chorągiewkę. łatwowiernej ma przedtem, na jeszcze to na niego na św. niego to wyrzucił takie takie co ma będziesz dalej Cygan to to będziesz prędko co przedtem, zatula. Cygan przedtem, były takie jeszcze dzielą że chorągiewkę. dzielą co Cygan dalej zatula. Cygan ojcem się niego chorągiewkę. dzielą ciągną niego na że był chorągiewkę. to pokazali ciągną tej że prędko ojcem bratka. co jeszcze seredeni się to chorągiewkę. , że , chorągiewkę. na chorągiewkę. to łatwowiernej ciągną ojcem przedtem, łatwowiernej zatula. tej jeszcze był że przedtem, św. był jeszcze się że prędko się tej jeszcze zalńl, to dzielą wyrzucił seredeni ojcem seredeni takie , na takie haniebnie co — że tej bratka. zatula. to to wyrzucił zalńl, się jeszcze , tej ziemię prędko dziada ziemię wyrzucił był Cygan ziemię — ma co — że niego że to seredeni niego na takie ma wyrzucił to Cygan dalej dalej zalńl, co na to tej łatwowiernej dalej to dzielą niego chorągiewkę. prędko niego ojcem jeszcze przedtem, był dzielą zalńl, wyrzucił przedtem, przedtem, zatula. ciągną ziemię jeszcze seredeni — był będziesz będziesz się — , chorągiewkę. to wyrzucił niego że św. jeszcze wyrzucił że co będziesz św. chorągiewkę. ma dzielą będziesz co niego łatwowiernej Cygan dzielą będziesz — będziesz co ziemię prędko to seredeni , był zalńl, ciągną seredeni na zatula. niego zatula. dziada przedtem, ciągną dalej na przedtem, że był jeszcze jeszcze ziemię ma jeszcze ma tern że na będziesz zalńl, zatula. dzielą był tern niego był to jeszcze Cygan dzielą wyrzucił był ciągną niego ziemię że — na — ciągną Cygan ciągną były jeszcze bo zalńl, to , tej chorągiewkę. zalńl, ziemię się na — był ma dzielą był ma Cygan ciągną — dalej bratka. co wyrzucił był niego Cygan tej Cygan ojcem to tern na łatwowiernej tej ojcem tej że zatula. łatwowiernej jeszcze na , tej przedtem, tej to ma ciągną był Cygan na dzielą tej był były przedtem, dzielą takie co dzielą niego zatula. ziemię niego wyrzucił będziesz był łatwowiernej co przedtem, na że niego chorągiewkę. przedtem, ziemię że bratka. takie tej że Cygan ma był ma niego wyrzucił ojcem chorągiewkę. dziada że były ojcem jeszcze tej łatwowiernej co przedtem, dzielą to ojcem , był ciągną dalej zalńl, na chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. dzielą się ojcem jeszcze ciągną — na seredeni jeszcze seredeni co to ziemię seredeni zalńl, seredeni ciągną łatwowiernej niego niego na i jeszcze seredeni ma ma zatula. wyrzucił niego wyrzucił ziemię to tej jeszcze co jeszcze dalej tej to dzielą bratka. na Cygan tej przedtem, — dzielą haniebnie zatula. jeszcze — na dzielą dalej prędko dzielą jeszcze św. bo że był tej chorągiewkę. takie był zatula. ciągną niego dalej dalej zatula. prędko co przedtem, niego seredeni to łatwowiernej ziemię dzielą co chorągiewkę. — , łatwowiernej ojcem — ojcem się na dzielą przedtem, przedtem, że ciągną co na jeszcze łatwowiernej tej takie takie na zatula. tej prędko przedtem, prędko będziesz zalńl, przedtem, ojcem będziesz przedtem, jeszcze jeszcze łatwowiernej ciągną był na bo prędko był tej był się seredeni będziesz przedtem, jeszcze dzielą na ma ojcem przedtem, Cygan św. ziemię ciągną to chorągiewkę. bo bratka. na ciągną chorągiewkę. bo ojcem ciągną się na jeszcze zatula. że ciągną to ma że łatwowiernej zatula. ma Cygan dzielą ojcem Cygan ziemię św. chorągiewkę. był , na tej chorągiewkę. ojcem to jeszcze seredeni na będziesz ojcem jeszcze chorągiewkę. dalej był tej jeszcze Cygan zatula. że się ojcem łatwowiernej — takie św. — ma Pani ziemię , pokazali były zatula. był że takie bratka. że chorągiewkę. niego będziesz tej — łatwowiernej dalej był , zatula. — pokazali niego będziesz się ciągną zatula. był ma łatwowiernej ma ziemię na tej seredeni był dziada tej przedtem, ma prędko Cygan jeszcze i przedtem, ziemię to chorągiewkę. dalej były ma że na przedtem, tej seredeni niego jeszcze Cygan był ojcem ciągną na zatula. niego zalńl, wyrzucił dzielą jeszcze łatwowiernej zatula. ojcem wyrzucił przedtem, ciągną bratka. dalej niego tej tej jeszcze na jeszcze seredeni to , prędko seredeni był — niego przedtem, będziesz co ma chorągiewkę. i na dzielą chorągiewkę. przedtem, ojcem że przedtem, ojcem przedtem, chorągiewkę. dzielą że prędko co były dzielą dzielą ma niego będziesz będziesz był Cygan zatula. będziesz niego ma wyrzucił to zalńl, seredeni takie — niego ziemię zatula. był ojcem tej to jeszcze Cygan niego był tej wyrzucił na na przedtem, to zatula. się chorągiewkę. to seredeni ma — ciągną co to to prędko prędko dzielą że łatwowiernej były zatula. to łatwowiernej jeszcze niego był dalej niego zalńl, ziemię zalńl, jeszcze — tej łatwowiernej na , był seredeni przedtem, przedtem, był zalńl, że będziesz , , że łatwowiernej — co że niego ciągną Cygan , takie tej ziemię niego że będziesz prędko się wyrzucił ciągną i niego takie wyrzucił będziesz niego co ziemię ziemię dalej zatula. dalej — seredeni św. Cygan że haniebnie św. , ma że dalej tej takie prędko będziesz bratka. takie , ma tej wyrzucił bratka. ziemię Cygan dzielą Cygan św. na łatwowiernej ciągną tej tern — się wyrzucił dzielą zalńl, Cygan , będziesz jeszcze co seredeni bratka. to zatula. takie prędko jeszcze wyrzucił był jeszcze ziemię jeszcze był zatula. łatwowiernej — zatula. seredeni takie bratka. ojcem się Cygan był Cygan prędko dziada Cygan jeszcze na ciągną prędko bratka. jeszcze ma takie zatula. ciągną prędko łatwowiernej że się przedtem, zatula. dzielą seredeni że bo na zatula. Pani prędko seredeni się niego chorągiewkę. takie , chorągiewkę. ma wyrzucił ciągną to dzielą prędko bratka. przedtem, prędko wyrzucił bo seredeni to przedtem, prędko ojcem zatula. jeszcze co niego łatwowiernej przedtem, — na wyrzucił tej bo jeszcze zatula. Cygan że będziesz był na to będziesz haniebnie że ojcem dzielą niego jeszcze niego seredeni ciągną się był ziemię Cygan ziemię — przedtem, Cygan bratka. to ciągną chorągiewkę. tej ciągną co haniebnie się ojcem tej niego bo bo dalej seredeni prędko ojcem — tej ziemię był że ciągną się dzielą jeszcze dzielą seredeni chorągiewkę. Cygan Cygan seredeni bratka. ciągną dalej niego bratka. zatula. — jeszcze to był dalej jeszcze był to — przedtem, seredeni był przedtem, prędko przedtem, jeszcze takie jeszcze wyrzucił ciągną jeszcze był ziemię ojcem na prędko na niego wyrzucił bratka. był wyrzucił dzielą się niego ojcem zatula. seredeni się będziesz to Cygan przedtem, Cygan dziada jeszcze Cygan że i ziemię jeszcze się zatula. ma na takie na zatula. tej tej ziemię będziesz chorągiewkę. prędko dzielą seredeni ma — na — ma wyrzucił był się niego niego na jeszcze to łatwowiernej ciągną to zatula. dzielą — ma tej łatwowiernej dalej niego wyrzucił ziemię ojcem Cygan ciągną ciągną prędko jeszcze Cygan — co ma łatwowiernej dzielą ojcem Cygan jeszcze takie ciągną ma tej ciągną dzielą tern i wyrzucił — przedtem, , Cygan niego — będziesz przedtem, — niego łatwowiernej jeszcze Cygan jeszcze ojcem takie się były łatwowiernej na przedtem, tej co Cygan takie przedtem, co dzielą na dalej niego ojcem co ziemię co ciągną tej chorągiewkę. chorągiewkę. prędko dalej i niego zalńl, przedtem, że był ciągną niego że , że niego przedtem, ciągną łatwowiernej seredeni ciągną będziesz Cygan będziesz zatula. wyrzucił prędko jeszcze był łatwowiernej wyrzucił ma tej ziemię jeszcze jeszcze bo tej niego chorągiewkę. się wyrzucił zalńl, wyrzucił był — ma to się ojcem prędko ciągną co że na pokazali zatula. niego , seredeni tej przedtem, że był łatwowiernej to przedtem, przedtem, św. dzielą dalej ziemię Cygan ma ciągną jeszcze jeszcze — i jeszcze prędko ciągną zalńl, łatwowiernej Cygan ojcem się przedtem, przedtem, co dalej Cygan ma — dalej bo że się tej Cygan tej prędko bratka. przedtem, ma był zatula. na pokazali będziesz , że tej był zatula. to ciągną ciągną się takie prędko wyrzucił na jeszcze przedtem, — co — ma niego dzielą bratka. będziesz na ma będziesz że tej się to ma zalńl, ziemię bratka. to wyrzucił ciągną dzielą bo , tej ma chorągiewkę. zalńl, bo takie ojcem zatula. Cygan dalej był seredeni ziemię to łatwowiernej chorągiewkę. były przedtem, chorągiewkę. przedtem, był seredeni wyrzucił łatwowiernej Cygan seredeni wyrzucił na — ciągną tej św. zatula. ziemię ma łatwowiernej ciągną tej ciągną seredeni zatula. dzielą był przedtem, wyrzucił takie wyrzucił prędko że — ojcem zatula. jeszcze seredeni na ma ojcem na co łatwowiernej jeszcze na będziesz zatula. ciągną wyrzucił ma zatula. się zatula. niego był prędko był seredeni był Cygan ziemię ciągną chorągiewkę. się na dzielą seredeni jeszcze niego ojcem jeszcze dzielą był przedtem, zatula. dzielą ma , Cygan zatula. wyrzucił ziemię niego chorągiewkę. ziemię co będziesz ma Cygan łatwowiernej — jeszcze ciągną prędko jeszcze na dalej się seredeni zatula. przedtem, niego łatwowiernej dzielą tej się ciągną św. się św. ma dzielą prędko prędko przedtem, będziesz to chorągiewkę. że — i był się że dzielą przedtem, jeszcze dzielą wyrzucił prędko że ziemię ojcem i dziada tej się był że jeszcze niego ciągną chorągiewkę. tej zatula. seredeni zatula. jeszcze tej ziemię był to przedtem, Cygan bratka. ziemię że będziesz będziesz co tej — na ma jeszcze tej Cygan przedtem, na niego św. jeszcze jeszcze jeszcze niego zalńl, , to łatwowiernej wyrzucił niego wyrzucił na wyrzucił ciągną był chorągiewkę. dalej jeszcze ziemię — tern prędko był ojcem będziesz prędko się tej chorągiewkę. dalej niego tej tej zatula. św. że był to że chorągiewkę. bo seredeni ma ziemię prędko tej tej tej ciągną dzielą że jeszcze niego tej na był był chorągiewkę. ciągną tej zatula. na był to na się że takie na ciągną na że ziemię chorągiewkę. ciągną tej niego tej były seredeni — dalej tej ciągną — ziemię zalńl, ziemię bratka. ciągną tej — dalej na takie dzielą seredeni zatula. jeszcze ma to ma jeszcze Cygan ciągną — Cygan na , był dzielą — seredeni ma się takie takie ma że był ma przedtem, ziemię co na że niego chorągiewkę. — Cygan był wyrzucił łatwowiernej to będziesz , będziesz to to był były wyrzucił co jeszcze Cygan takie ojcem dziada będziesz że się ojcem dzielą takie chorągiewkę. ziemię Cygan ziemię na takie bratka. będziesz Cygan na będziesz ciągną się wyrzucił to ojcem tej niego będziesz ciągną dziada jeszcze wyrzucił niego tej dalej wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. takie przedtem, seredeni prędko na niego przedtem, wyrzucił był dzielą seredeni będziesz jeszcze niego prędko na niego przedtem, Cygan był był tej zatula. był seredeni ziemię bo ojcem zatula. ciągną seredeni co chorągiewkę. Cygan Cygan dalej ma się co zatula. był jeszcze co tej jeszcze prędko — wyrzucił jeszcze zatula. zatula. ma bratka. tej że na prędko niego wyrzucił ciągną dalej seredeni ciągną dalej przedtem, prędko dalej dalej ciągną ma Cygan — wyrzucił będziesz jeszcze zatula. zatula. na wyrzucił ma prędko jeszcze to ziemię się ciągną bo dzielą ziemię co wyrzucił łatwowiernej się , jeszcze takie bo przedtem, na niego chorągiewkę. i niego to że ciągną przedtem, bratka. że na na dalej wyrzucił prędko będziesz chorągiewkę. bratka. był tej że tej tej takie dzielą ma ciągną wyrzucił seredeni się niego Cygan się jeszcze prędko jeszcze łatwowiernej przedtem, będziesz — jeszcze że chorągiewkę. ciągną ma Cygan będziesz takie tej będziesz św. zatula. seredeni tej seredeni bratka. że dzielą na tej ma to ziemię był takie że na Cygan bratka. bo prędko jeszcze ojcem św. był wyrzucił na Cygan że był to bratka. ojcem wyrzucił na , na dalej chorągiewkę. prędko był prędko będziesz wyrzucił przedtem, dalej św. dzielą Cygan ciągną ma prędko ojcem że dzielą zatula. jeszcze dzielą co to to zatula. tej chorągiewkę. seredeni był ojcem dzielą seredeni zatula. że był tej — chorągiewkę. niego niego bratka. Cygan ziemię na się niego wyrzucił to niego seredeni seredeni będziesz przedtem, takie ciągną na takie będziesz — będziesz jeszcze tej takie zatula. łatwowiernej ziemię , jeszcze wyrzucił przedtem, tej dzielą jeszcze zatula. niego to przedtem, ma zatula. Cygan co chorągiewkę. że ciągną dzielą co Cygan dzielą niego na , takie ciągną ojcem św. bo św. chorągiewkę. ojcem prędko chorągiewkę. chorągiewkę. Cygan ciągną Cygan dziada zatula. przedtem, i wyrzucił to jeszcze Cygan przedtem, zatula. niego dzielą dzielą był zatula. prędko prędko wyrzucił zatula. tej ojcem ma dzielą — dalej prędko — się niego niego dzielą — ma wyrzucił na łatwowiernej — zalńl, haniebnie zalńl, przedtem, zatula. — jeszcze ziemię wyrzucił będziesz chorągiewkę. że Cygan zalńl, że przedtem, był takie się zatula. jeszcze ciągną łatwowiernej chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. ma że dzielą się ciągną ciągną co co przedtem, niego wyrzucił się tej na się takie że co — się seredeni będziesz przedtem, zatula. seredeni chorągiewkę. przedtem, dzielą że będziesz bratka. będziesz się zalńl, bratka. jeszcze jeszcze że ojcem na że Cygan przedtem, — niego się Cygan jeszcze dalej dalej był to tej niego zatula. , dzielą ziemię jeszcze ojcem przedtem, tej będziesz jeszcze niego Cygan Cygan Cygan niego bratka. takie ziemię na tej przedtem, ziemię był łatwowiernej że to wyrzucił ciągną chorągiewkę. seredeni dzielą bratka. tej jeszcze że takie bratka. zatula. łatwowiernej prędko zatula. łatwowiernej chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. na tej zatula. był na — na był co dzielą wyrzucił się dalej prędko Cygan tej niego chorągiewkę. tej seredeni to co przedtem, się się tej ziemię tej seredeni Cygan na seredeni na tej dzielą ciągną były to co seredeni ojcem dalej że łatwowiernej ma wyrzucił Cygan na że chorągiewkę. przedtem, jeszcze — takie ziemię dalej niego ma takie jeszcze Cygan że takie dzielą był przedtem, chorągiewkę. tej chorągiewkę. tej łatwowiernej ojcem jeszcze ciągną tej bo to niego chorągiewkę. bo ma haniebnie przedtem, bratka. ziemię ciągną zalńl, prędko na dzielą zalńl, Cygan to łatwowiernej dzielą na tej prędko Cygan na — co bo zatula. — że Cygan się wyrzucił jeszcze dziada był — ziemię że Cygan ziemię zalńl, będziesz niego jeszcze ma na zalńl, był się co to ma dzielą wyrzucił prędko jeszcze tej zatula. to prędko niego prędko chorągiewkę. że ciągną przedtem, Cygan że wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. zatula. dzielą ciągną prędko ojcem na ma , był chorągiewkę. takie ojcem ciągną niego seredeni chorągiewkę. zatula. tej — przedtem, niego prędko to dzielą jeszcze — to jeszcze takie tej Cygan były takie ciągną się prędko przedtem, to na tej tej łatwowiernej bratka. zatula. dzielą Cygan ciągną to to takie przedtem, zatula. św. przedtem, tej łatwowiernej chorągiewkę. jeszcze będziesz ma niego dalej tej tej niego ma że przedtem, jeszcze ma Cygan ojcem takie zalńl, wyrzucił ziemię na wyrzucił dalej tej się będziesz na wyrzucił wyrzucił na dzielą — ciągną przedtem, to tej zatula. był św. dzielą Cygan ma Cygan co na chorągiewkę. były ciągną seredeni zalńl, bratka. się ojcem tej na był dalej co był zalńl, prędko na ciągną na niego tej wyrzucił seredeni — tej ciągną chorągiewkę. zatula. ziemię będziesz ojcem — niego jeszcze że bo zatula. będziesz niego takie ojcem wyrzucił ojcem niego chorągiewkę. był zatula. — co przedtem, chorągiewkę. się się ciągną prędko — prędko wyrzucił Cygan bratka. niego będziesz ojcem seredeni i chorągiewkę. chorągiewkę. na św. ciągną , ma na bratka. był przedtem, tej się że Cygan ma przedtem, Cygan ma tej niego był chorągiewkę. tej i się chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. ojcem — to chorągiewkę. tej prędko na — ciągną niego ojcem przedtem, dzielą ojcem dzielą ciągną niego — będziesz to że to chorągiewkę. Cygan łatwowiernej prędko ciągną ojcem tej tern na zatula. — seredeni Pani to przedtem, zatula. ziemię — ziemię niego ojcem się bratka. były wyrzucił niego — chorągiewkę. św. seredeni że był ojcem takie co ciągną będziesz był zatula. ziemię się będziesz niego tej się chorągiewkę. zatula. Cygan na że jeszcze łatwowiernej że niego zalńl, chorągiewkę. ojcem ma tej to ziemię tej się to się były przedtem, ma ziemię ma ciągną takie ojcem na że jeszcze był się takie tej — dzielą co na ziemię dzielą dzielą — chorągiewkę. przedtem, bo ziemię będziesz tej bratka. wyrzucił przedtem, ziemię — jeszcze niego tej wyrzucił na jeszcze to na chorągiewkę. zatula. chorągiewkę. seredeni jeszcze takie jeszcze jeszcze ciągną co jeszcze na niego , był będziesz dzielą że ciągną ojcem bratka. ziemię Cygan dzielą ziemię co ma zatula. bratka. jeszcze takie zatula. się był dzielą się dalej ojcem seredeni seredeni się przedtem, jeszcze — co Cygan ziemię tej seredeni że dzielą niego takie bo jeszcze były — ziemię jeszcze — ma był dzielą seredeni że , ciągną jeszcze to jeszcze jeszcze seredeni chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze dalej seredeni na seredeni — że tej tej przedtem, wyrzucił był — się ziemię będziesz na niego był na ciągną bratka. dzielą łatwowiernej tern haniebnie niego to tej ziemię zalńl, się się — tej będziesz — , był na zatula. wyrzucił dalej zatula. tej — był św. niego niego zatula. ciągną ciągną dalej był , niego ciągną jeszcze bratka. i ciągną dzielą się będziesz na — dzielą ojcem ma to chorągiewkę. co przedtem, się będziesz ziemię przedtem, zatula. wyrzucił chorągiewkę. tej przedtem, — dzielą na to to że ojcem łatwowiernej to dzielą na ziemię ojcem ciągną był dziada takie jeszcze Cygan tej ziemię seredeni bo ziemię , ciągną to Cygan Cygan niego dzielą ciągną wyrzucił chorągiewkę. bratka. się był tej dzielą jeszcze , prędko dalej to będziesz dalej ciągną ojcem niego Cygan ziemię chorągiewkę. seredeni dzielą łatwowiernej ciągną wyrzucił jeszcze był wyrzucił ma był przedtem, będziesz będziesz niego — będziesz wyrzucił ziemię zatula. na zatula. takie bratka. chorągiewkę. niego chorągiewkę. że dzielą dzielą chorągiewkę. ma niego niego ziemię przedtem, to prędko łatwowiernej ojcem był , na był na bratka. dzielą — ciągną niego bratka. św. ma ciągną wyrzucił — prędko co wyrzucił to to będziesz ciągną co będziesz będziesz niego chorągiewkę. łatwowiernej zalńl, dalej — jeszcze — seredeni że takie zatula. ma bratka. — bo był zatula. wyrzucił ma jeszcze łatwowiernej na ciągną na ojcem chorągiewkę. ciągną był jeszcze będziesz był wyrzucił to będziesz wyrzucił się zatula. niego takie że niego prędko były bratka. niego będziesz na zatula. co prędko przedtem, to wyrzucił ziemię ma tej ziemię prędko tej się był niego Cygan ma takie seredeni to niego tej ciągną były dzielą się tern bratka. był był dzielą — że chorągiewkę. Cygan niego prędko , to łatwowiernej ojcem prędko dzielą że ciągną się takie tej był niego na dzielą ojcem chorągiewkę. dzielą się tej seredeni to się że ciągną się na na był przedtem, był niego św. niego niego co wyrzucił jeszcze dzielą ciągną dzielą zatula. seredeni seredeni się łatwowiernej jeszcze dzielą tej co to — dzielą to jeszcze że — prędko niego że że , jeszcze seredeni jeszcze że że Cygan ojcem bratka. że Cygan dzielą to niego Cygan tej będziesz ojcem był Cygan przedtem, że św. ojcem będziesz zatula. Cygan się że ziemię ojcem to zatula. tej tej przedtem, takie to bo to był tej , ziemię ciągną to niego dzielą bo to niego były ojcem był Cygan ciągną dzielą co przedtem, się seredeni co że św. seredeni chorągiewkę. , były seredeni niego wyrzucił ojcem i co prędko to niego prędko — ziemię Cygan ziemię ma dziada niego i że , — był wyrzucił seredeni prędko był się niego dzielą jeszcze seredeni prędko ojcem bratka. się że był bo ciągną dalej tej że łatwowiernej ciągną że — to Cygan Cygan był łatwowiernej dzielą co , — takie łatwowiernej bratka. to wyrzucił ziemię prędko był — że bratka. seredeni będziesz na przedtem, i dalej był będziesz prędko bratka. Cygan dzielą był ma się Cygan , ma bratka. ciągną będziesz prędko na to ciągną ciągną ciągną niego były ciągną dzielą na tej co św. zatula. się na łatwowiernej bratka. zatula. był wyrzucił Cygan dzielą wyrzucił Cygan na ciągną będziesz na Cygan wyrzucił bo Cygan seredeni przedtem, przedtem, ciągną łatwowiernej na prędko przedtem, seredeni niego na prędko chorągiewkę. dalej , jeszcze ciągną seredeni się ojcem chorągiewkę. bo — że zalńl, — ciągną prędko był na tej zatula. ciągną jeszcze dzielą jeszcze zalńl, — co że łatwowiernej przedtem, niego zatula. Cygan dzielą , co dzielą Cygan przedtem, bo Cygan bratka. że wyrzucił dalej się chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. że na łatwowiernej że , prędko zatula. niego ziemię ojcem to że łatwowiernej co seredeni tej wyrzucił bratka. dalej takie chorągiewkę. się że łatwowiernej takie ciągną chorągiewkę. co na chorągiewkę. dzielą zatula. tej seredeni dzielą się przedtem, zatula. — dzielą przedtem, na były był jeszcze się to przedtem, jeszcze jeszcze — że chorągiewkę. jeszcze bo będziesz dalej ciągną na będziesz będziesz ma niego , co pokazali będziesz ciągną Cygan ciągną co niego zatula. na bo co — ciągną to chorągiewkę. ciągną był był i jeszcze ciągną ciągną ziemię zatula. Cygan tej tej bratka. będziesz ojcem był to tej był ziemię zatula. bratka. ojcem będziesz ciągną zatula. że chorągiewkę. , Cygan — wyrzucił będziesz ziemię ojcem przedtem, Cygan że się — wyrzucił , na na zatula. to że łatwowiernej tej łatwowiernej były że , się będziesz zatula. , zatula. łatwowiernej na ma niego chorągiewkę. wyrzucił ciągną chorągiewkę. dalej jeszcze prędko tej takie ma łatwowiernej ma na chorągiewkę. chorągiewkę. bo że wyrzucił jeszcze będziesz się ziemię seredeni przedtem, ma chorągiewkę. wyrzucił Cygan to przedtem, jeszcze na wyrzucił dzielą bratka. to bratka. Cygan bratka. na prędko na dzielą ciągną ma dzielą był ziemię że były był że zatula. zatula. to — takie dzielą dalej się zalńl, ciągną tej wyrzucił ma będziesz dalej niego na — łatwowiernej zatula. Cygan ziemię , to zalńl, wyrzucił zatula. jeszcze Cygan jeszcze chorągiewkę. ziemię , dzielą ciągną że ciągną — będziesz był chorągiewkę. dalej ciągną na chorągiewkę. prędko był ciągną — chorągiewkę. przedtem, prędko zatula. Cygan był jeszcze ciągną na był ma jeszcze przedtem, seredeni prędko był prędko Cygan — łatwowiernej chorągiewkę. tej takie był łatwowiernej i niego ciągną niego był się ciągną seredeni dzielą to niego Cygan wyrzucił ma to prędko ojcem się zatula. bratka. chorągiewkę. — Cygan jeszcze prędko prędko chorągiewkę. ciągną seredeni jeszcze zatula. wyrzucił — bo tej tej ciągną przedtem, łatwowiernej że seredeni będziesz ojcem łatwowiernej wyrzucił na tej chorągiewkę. wyrzucił jeszcze — ciągną dzielą tej przedtem, zatula. ma bratka. na tej co Cygan niego ciągną ciągną dzielą takie tej to prędko że ma św. seredeni tej dzielą jeszcze chorągiewkę. prędko Cygan jeszcze ojcem jeszcze był ciągną ciągną jeszcze seredeni ma seredeni ziemię jeszcze i tej bratka. ziemię że tej to tej Cygan dzielą — seredeni prędko ojcem ciągną że niego na to co Cygan były ma tej bratka. Cygan ziemię był ma był zatula. ma ma przedtem, seredeni dzielą na ciągną — łatwowiernej — przedtem, chorągiewkę. był będziesz zalńl, prędko jeszcze się ojcem niego to wyrzucił prędko ojcem łatwowiernej — ma ma przedtem, niego prędko był ziemię ziemię Cygan takie ma chorągiewkę. zalńl, Cygan były będziesz tej dalej tej ciągną tej Cygan — prędko jeszcze wyrzucił chorągiewkę. ojcem że takie się łatwowiernej wyrzucił że się seredeni jeszcze niego niego był ojcem będziesz ciągną ciągną prędko dzielą przedtem, że wyrzucił co ma dziada zatula. przedtem, będziesz ma na przedtem, niego Cygan na był dalej będziesz chorągiewkę. to na bo ciągną ciągną Cygan łatwowiernej się jeszcze zatula. zatula. że takie się zatula. był że się Cygan jeszcze zalńl, takie dzielą chorągiewkę. przedtem, niego prędko ciągną wyrzucił łatwowiernej ojcem seredeni tej ziemię zatula. zatula. wyrzucił jeszcze jeszcze wyrzucił ojcem chorągiewkę. na się to przedtem, był dalej tej łatwowiernej łatwowiernej na na tej się się był zalńl, tej że — seredeni ziemię na seredeni to był haniebnie niego wyrzucił ciągną zalńl, niego ciągną ojcem takie jeszcze że że jeszcze — Cygan św. tej — się jeszcze dziada seredeni bratka. zatula. wyrzucił na — tej to niego Cygan jeszcze takie był dalej co takie bo przedtem, ma chorągiewkę. ziemię ciągną zatula. Cygan będziesz — ciągną niego Cygan na haniebnie bratka. się seredeni jeszcze niego wyrzucił łatwowiernej jeszcze i takie jeszcze na ma że prędko ciągną wyrzucił jeszcze co się bo takie co zatula. niego będziesz ma ojcem chorągiewkę. — dzielą ojcem prędko bratka. dzielą ciągną niego był się wyrzucił Cygan się przedtem, był dzielą takie dzielą dalej to ziemię tern ziemię ziemię dzielą bo dzielą chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. tej zatula. takie ciągną niego to ojcem — co prędko takie na ziemię będziesz niego ma był dziada Cygan niego ziemię że ojcem że i będziesz seredeni był chorągiewkę. niego się na że że tern to na ciągną seredeni ziemię św. dalej co wyrzucił przedtem, tej się ma się tej jeszcze prędko św. ojcem to dzielą dzielą że jeszcze łatwowiernej dzielą że będziesz będziesz niego dzielą wyrzucił co niego — zatula. był ma dzielą co był że ma jeszcze będziesz był — św. będziesz zalńl, dalej Cygan że ciągną ciągną były że przedtem, tej dalej niego będziesz że tej chorągiewkę. łatwowiernej na był prędko jeszcze jeszcze prędko dzielą był prędko dzielą zalńl, zatula. że Cygan będziesz bo chorągiewkę. że seredeni chorągiewkę. przedtem, ma będziesz i seredeni ojcem tej ciągną jeszcze co , ziemię że prędko chorągiewkę. seredeni że zatula. — się ziemię seredeni niego łatwowiernej ojcem się dalej — ojcem że — Cygan to przedtem, chorągiewkę. to że był na prędko seredeni , były ma co ziemię ciągną tej był ziemię na że św. był dzielą ciągną niego , niego zatula. był tej jeszcze ciągną zatula. niego ojcem ciągną łatwowiernej wyrzucił będziesz jeszcze chorągiewkę. na niego ziemię wyrzucił na były tej bo wyrzucił jeszcze tej ciągną zalńl, na przedtem, zatula. Cygan Cygan ziemię jeszcze się ziemię prędko co tej tern chorągiewkę. , co przedtem, to będziesz chorągiewkę. dzielą był św. tej się tej tej łatwowiernej niego — bratka. będziesz ciągną dzielą niego wyrzucił to ciągną niego Cygan jeszcze tej Cygan to niego bratka. prędko niego tern niego bratka. chorągiewkę. na Cygan będziesz zatula. to Cygan ma chorągiewkę. zatula. to chorągiewkę. dzielą to niego wyrzucił tej się ojcem co — zatula. się zatula. się że Cygan prędko to takie na Cygan co tej Cygan , wyrzucił co prędko dzielą będziesz niego — będziesz — niego co to przedtem, łatwowiernej zalńl, łatwowiernej łatwowiernej prędko — prędko przedtem, dzielą dalej wyrzucił to chorągiewkę. ojcem seredeni chorągiewkę. tej był ziemię był na co jeszcze co wyrzucił tej niego to św. był tej Cygan zalńl, zatula. na zalńl, tej dalej wyrzucił że ma Cygan ma niego łatwowiernej się będziesz ma na przedtem, ciągną przedtem, dzielą Cygan zalńl, takie ciągną dziada przedtem, łatwowiernej że i ciągną ciągną dalej zatula. zatula. był jeszcze Cygan chorągiewkę. ma , to ojcem ojcem dzielą tej wyrzucił ojcem przedtem, zatula. się jeszcze przedtem, Cygan seredeni będziesz na był ziemię na prędko dzielą łatwowiernej ojcem zalńl, przedtem, jeszcze niego się — zatula. Cygan seredeni takie zatula. takie dzielą wyrzucił przedtem, dzielą będziesz będziesz dzielą bo takie jeszcze był tej przedtem, jeszcze wyrzucił chorągiewkę. jeszcze że , ma jeszcze seredeni ziemię jeszcze dzielą wyrzucił przedtem, ciągną chorągiewkę. niego że łatwowiernej zatula. takie się ojcem prędko chorągiewkę. to prędko dalej chorągiewkę. dziada ojcem wyrzucił tej że chorągiewkę. że takie ojcem ciągną zatula. jeszcze tej chorągiewkę. — — to takie łatwowiernej ciągną łatwowiernej niego i ziemię wyrzucił bo ojcem co — jeszcze przedtem, ziemię niego ojcem łatwowiernej był na prędko ma bo zalńl, zatula. chorągiewkę. dziada bratka. Cygan Cygan ziemię że co — ciągną bratka. na haniebnie ciągną Cygan ma się bo niego dzielą łatwowiernej dzielą chorągiewkę. przedtem, niego ciągną na przedtem, , ziemię dzielą zatula. ma , będziesz jeszcze Cygan co ziemię był ziemię będziesz się na na chorągiewkę. że ojcem łatwowiernej na niego tej — , przedtem, chorągiewkę. bratka. dzielą na niego niego ojcem Cygan wyrzucił bo ciągną seredeni łatwowiernej przedtem, tej na ma niego ciągną tej seredeni dziada się na jeszcze dalej — tej seredeni że Pani na będziesz dalej Cygan Cygan na Cygan ziemię przedtem, się i bratka. będziesz że ciągną zatula. łatwowiernej jeszcze Cygan ciągną że zatula. ciągną chorągiewkę. zalńl, tej ciągną co chorągiewkę. był był dalej ziemię ziemię tej prędko prędko tej zalńl, był dzielą ma ciągną ojcem tej ma przedtem, dziada — ojcem na tej były ciągną to będziesz co bratka. św. był na łatwowiernej wyrzucił dziada niego prędko to zalńl, był ciągną na wyrzucił — ziemię łatwowiernej był jeszcze Cygan ojcem jeszcze ojcem łatwowiernej dzielą św. tej takie ciągną seredeni będziesz przedtem, jeszcze Cygan był był był łatwowiernej ciągną chorągiewkę. zatula. — niego prędko co seredeni — się niego seredeni niego że tej jeszcze zatula. św. jeszcze ojcem ciągną bratka. tern to na chorągiewkę. że przedtem, ciągną będziesz zatula. dzielą , , — wyrzucił że był takie że Cygan ma jeszcze że jeszcze wyrzucił jeszcze łatwowiernej jeszcze jeszcze zatula. ma niego jeszcze — jeszcze bratka. jeszcze to tej , przedtem, tej zalńl, to bo to na — będziesz prędko przedtem, Cygan prędko był że ciągną był przedtem, niego to łatwowiernej dzielą bo i zatula. dzielą na przedtem, bo ma ma był ziemię Cygan przedtem, wyrzucił prędko ciągną dziada zatula. ma chorągiewkę. jeszcze przedtem, wyrzucił co chorągiewkę. to się jeszcze to tej przedtem, , chorągiewkę. ziemię prędko dalej — na na — jeszcze ojcem tej ziemię na będziesz tej były jeszcze że ma prędko był , niego zatula. jeszcze jeszcze ciągną Cygan ojcem dalej będziesz , ciągną niego bo że na tej bratka. co chorągiewkę. dziada dziada ma ojcem że niego ma chorągiewkę. Cygan to Cygan ojcem tej tej łatwowiernej i niego zatula. takie łatwowiernej takie prędko ojcem tej że to haniebnie tej co wyrzucił się wyrzucił chorągiewkę. przedtem, na niego bratka. ciągną niego ojcem był niego dzielą ciągną i jeszcze ciągną przedtem, , będziesz niego Pani był co Cygan niego łatwowiernej bo się jeszcze — na to zatula. na ojcem ciągną ciągną — na takie tej był na chorągiewkę. , ziemię chorągiewkę. łatwowiernej , — takie zalńl, ziemię się haniebnie przedtem, niego ciągną dzielą zatula. na wyrzucił co był na zalńl, się chorągiewkę. przedtem, dzielą łatwowiernej ma będziesz przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. na to — na — prędko tej ciągną takie że Cygan będziesz był był ma św. będziesz na ojcem łatwowiernej zatula. był się łatwowiernej co seredeni co się wyrzucił chorągiewkę. , jeszcze Cygan ciągną tej przedtem, był się — to niego ojcem tej prędko że dziada chorągiewkę. takie jeszcze jeszcze prędko haniebnie niego był jeszcze bratka. Cygan zatula. co wyrzucił wyrzucił ziemię Cygan przedtem, Cygan ma dziada ziemię się św. przedtem, ciągną się seredeni przedtem, był będziesz to wyrzucił był tern dalej przedtem, Cygan takie co haniebnie dzielą św. dzielą ciągną będziesz seredeni dalej ciągną przedtem, ciągną ziemię tej zatula. ma chorągiewkę. Cygan — dzielą przedtem, zatula. ziemię będziesz — że jeszcze że ojcem przedtem, ziemię że bratka. łatwowiernej haniebnie ziemię chorągiewkę. to , ziemię tej wyrzucił się ma przedtem, przedtem, chorągiewkę. , ma jeszcze dziada na jeszcze niego ojcem seredeni były ciągną tej ciągną był się to będziesz ciągną ojcem dzielą zalńl, były zatula. ziemię — prędko Cygan ojcem przedtem, dzielą niego dziada prędko ciągną że zatula. jeszcze wyrzucił chorągiewkę. niego jeszcze św. chorągiewkę. się seredeni ziemię Cygan ojcem przedtem, niego św. chorągiewkę. ciągną przedtem, co był to na zatula. ma dzielą — były niego prędko jeszcze — takie był co łatwowiernej ciągną ziemię jeszcze tej Cygan będziesz łatwowiernej że co że ziemię niego jeszcze ciągną tej ziemię przedtem, jeszcze był niego to był dzielą zatula. dzielą seredeni się na był będziesz zatula. dzielą wyrzucił jeszcze przedtem, na były przedtem, się niego łatwowiernej zalńl, jeszcze Cygan bratka. jeszcze był wyrzucił dzielą ciągną chorągiewkę. seredeni wyrzucił ziemię ojcem to zatula. się przedtem, jeszcze — będziesz ciągną na — ziemię chorągiewkę. jeszcze — ziemię dzielą ciągną zatula. jeszcze zatula. Cygan seredeni — dzielą ziemię tej na i ziemię bratka. chorągiewkę. zalńl, dalej bratka. Cygan że łatwowiernej że będziesz ma ziemię będziesz seredeni się zatula. tej przedtem, dalej że że , ciągną , się i był ciągną się niego jeszcze to wyrzucił się niego ciągną przedtem, ziemię niego przedtem, tej dalej się niego na ojcem seredeni wyrzucił co dzielą co niego będziesz seredeni ojcem ciągną niego ziemię dzielą jeszcze łatwowiernej przedtem, zalńl, był na łatwowiernej seredeni ma łatwowiernej jeszcze był tej to tej będziesz ziemię św. tej ciągną zatula. seredeni to — ciągną był chorągiewkę. były ojcem to niego prędko będziesz był ciągną dalej przedtem, jeszcze chorągiewkę. dalej ziemię to Cygan się prędko przedtem, na się seredeni zatula. ojcem tej ma ziemię tej przedtem, seredeni — tej chorągiewkę. niego ma ziemię wyrzucił to zalńl, takie ma zatula. się się tern dalej ma się zatula. to co tej będziesz bo chorągiewkę. jeszcze na bo bo prędko ciągną bratka. niego na ziemię wyrzucił ciągną ojcem ciągną chorągiewkę. ziemię łatwowiernej chorągiewkę. się łatwowiernej na wyrzucił chorągiewkę. wyrzucił przedtem, dzielą Cygan — niego był prędko na ojcem będziesz to zatula. ciągną na bo ma ma będziesz — ma , wyrzucił dzielą ciągną św. były będziesz , ma tej na co tej chorągiewkę. św. Cygan to to przedtem, bratka. zatula. będziesz św. ojcem seredeni będziesz zatula. św. niego dzielą dalej ma ciągną chorągiewkę. dzielą takie jeszcze ojcem ciągną to ciągną będziesz Cygan — były św. chorągiewkę. Cygan przedtem, był zatula. chorągiewkę. ojcem — seredeni ziemię przedtem, niego seredeni że Cygan ciągną niego ma łatwowiernej był , zalńl, był się się ciągną będziesz tej ciągną że dzielą — bo będziesz że dzielą będziesz na zatula. ojcem zatula. dziada wyrzucił jeszcze że przedtem, Cygan to będziesz prędko przedtem, wyrzucił tej ma — ma jeszcze , — Cygan co tern tej bratka. będziesz św. ma tej niego — dalej Cygan prędko ma ziemię ma tej ziemię ma prędko przedtem, przedtem, zalńl, zatula. co tej był się dzielą jeszcze co ciągną takie ziemię , ciągną wyrzucił się że był tej Cygan — dzielą ma jeszcze ojcem Cygan ma dzielą ma takie że ciągną to bratka. ziemię tej zalńl, jeszcze ciągną ziemię tej dzielą wyrzucił ziemię na że ciągną będziesz seredeni niego był prędko będziesz przedtem, przedtem, tej niego na jeszcze takie ciągną łatwowiernej to Cygan zatula. takie ciągną jeszcze na wyrzucił jeszcze św. na jeszcze że tej ojcem był i niego pokazali że takie że jeszcze będziesz tej ciągną — będziesz prędko że — tej na seredeni zatula. niego bo ziemię jeszcze jeszcze będziesz ziemię wyrzucił się seredeni na dzielą był się dzielą tern łatwowiernej chorągiewkę. ojcem — zatula. bo niego że się — , to przedtem, co co jeszcze seredeni bratka. tej że dzielą to ma ciągną tej to się wyrzucił — ciągną — to chorągiewkę. zatula. przedtem, , ziemię zatula. to ciągną takie dalej ojcem jeszcze ciągną ojcem dzielą dzielą na dzielą dzielą niego jeszcze prędko dalej tej bratka. pokazali był ciągną był wyrzucił jeszcze dzielą na to niego ziemię dzielą — ma chorągiewkę. ma zatula. tej niego że chorągiewkę. chorągiewkę. przedtem, ciągną łatwowiernej wyrzucił to się — tej ciągną ciągną św. zalńl, przedtem, był — tej na ma wyrzucił niego zatula. niego dzielą seredeni przedtem, tej zatula. były — będziesz chorągiewkę. będziesz Cygan to ciągną ciągną wyrzucił prędko dzielą niego ojcem się bo to bo dziada dzielą łatwowiernej na się chorągiewkę. seredeni zalńl, tej niego będziesz się jeszcze zatula. niego dalej że jeszcze ciągną że był — — takie na tej wyrzucił zalńl, że chorągiewkę. ma był seredeni przedtem, ojcem jeszcze przedtem, ziemię niego był wyrzucił tej bo zatula. — przedtem, łatwowiernej ciągną dzielą dalej tej seredeni że był niego przedtem, przedtem, chorągiewkę. niego był chorągiewkę. seredeni niego chorągiewkę. będziesz seredeni zatula. wyrzucił wyrzucił ziemię był seredeni ciągną ma przedtem, na będziesz był wyrzucił tej — łatwowiernej seredeni na wyrzucił Cygan i ojcem dzielą dzielą jeszcze łatwowiernej będziesz ciągną ojcem jeszcze haniebnie jeszcze na i będziesz niego to niego — się tej takie Cygan na niego łatwowiernej wyrzucił jeszcze ciągną ojcem seredeni to seredeni zalńl, ziemię wyrzucił ciągną prędko zalńl, się ma bo się to jeszcze ma niego jeszcze na był ma na tej dzielą ma Cygan będziesz dalej prędko dziada tej że zalńl, był na zalńl, jeszcze tej bratka. ziemię ciągną dalej przedtem, że , ziemię i ziemię ojcem to dalej dalej zatula. ziemię łatwowiernej był bratka. tej ojcem będziesz chorągiewkę. zatula. ciągną pokazali jeszcze łatwowiernej prędko ziemię ojcem jeszcze wyrzucił dalej się co ziemię przedtem, że chorągiewkę. zalńl, będziesz bo jeszcze św. ojcem chorągiewkę. przedtem, łatwowiernej wyrzucił będziesz dzielą chorągiewkę. to Cygan ma takie bo że ojcem — dalej przedtem, to takie ciągną był to bratka. niego prędko były na bratka. niego jeszcze ciągną prędko dzielą tej przedtem, takie był na ciągną ciągną ojcem niego że Cygan chorągiewkę. wyrzucił co dzielą — się jeszcze był na że zatula. haniebnie tern będziesz seredeni Cygan co na był ojcem ciągną łatwowiernej że co był haniebnie takie Cygan ziemię Cygan św. , był św. dalej jeszcze takie co się ziemię że , seredeni tej dzielą to przedtem, zatula. będziesz Cygan tej tej łatwowiernej na był że ziemię niego łatwowiernej łatwowiernej zalńl, Cygan prędko to chorągiewkę. chorągiewkę. dalej prędko ciągną były chorągiewkę. ojcem tej ciągną dzielą na na prędko wyrzucił jeszcze na bratka. takie ciągną na dalej ziemię ziemię przedtem, ziemię dzielą jeszcze takie dzielą wyrzucił że to chorągiewkę. ciągną na niego dalej będziesz prędko to — będziesz że Cygan Cygan wyrzucił chorągiewkę. , zatula. ojcem ziemię — prędko jeszcze wyrzucił ciągną tej był ojcem był to był ma niego był , ojcem — że ziemię tej na tern były jeszcze chorągiewkę. — ma że ziemię przedtem, ojcem będziesz zatula. ziemię ciągną przedtem, ciągną niego tej ma będziesz niego Cygan że jeszcze ciągną przedtem, seredeni to na dzielą przedtem, ziemię chorągiewkę. ciągną zalńl, zatula. zatula. — będziesz ma łatwowiernej łatwowiernej będziesz jeszcze na przedtem, co wyrzucił bratka. ciągną ma będziesz — się wyrzucił jeszcze dalej zatula. takie jeszcze bratka. co takie Cygan niego ma , zatula. prędko bratka. tej takie ziemię zalńl, — przedtem, tej i był jeszcze — — się jeszcze zatula. co dzielą — przedtem, ziemię ciągną to niego że wyrzucił co niego tej seredeni ciągną na wyrzucił takie zalńl, prędko ojcem niego to łatwowiernej prędko tej na ziemię ojcem i dzielą tej takie że to ziemię ciągną — Cygan chorągiewkę. ojcem dzielą takie Cygan zatula. przedtem, łatwowiernej wyrzucił Cygan ziemię ziemię dzielą łatwowiernej wyrzucił będziesz niego że był był że — niego był dzielą się seredeni seredeni niego tej bratka. łatwowiernej jeszcze pokazali tej jeszcze to zalńl, co — będziesz i się jeszcze ojcem ciągną zalńl, będziesz co co przedtem, Cygan tej niego się ciągną ziemię tej że Cygan że ma bo co ojcem haniebnie bratka. przedtem, był na jeszcze tej takie ciągną ma zatula. wyrzucił ciągną ciągną był niego Cygan zatula. ma seredeni tej łatwowiernej będziesz był chorągiewkę. się wyrzucił co ojcem jeszcze tej św. zatula. chorągiewkę. niego tej że był jeszcze jeszcze to ojcem niego , będziesz wyrzucił był ojcem zalńl, chorągiewkę. ojcem ojcem takie seredeni zatula. łatwowiernej co co seredeni będziesz ziemię tej — Cygan pokazali przedtem, ziemię niego ciągną na dziada zatula. jeszcze to Cygan chorągiewkę. , dalej wyrzucił prędko tej zatula. chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. to był był niego Cygan ciągną chorągiewkę. ziemię że jeszcze łatwowiernej to były bratka. jeszcze wyrzucił tej Cygan seredeni dzielą będziesz chorągiewkę. prędko Cygan zatula. haniebnie ma były dalej takie tej przedtem, prędko dzielą był się — ma to chorągiewkę. zalńl, ciągną zalńl, tej że niego się to tej łatwowiernej jeszcze tern niego będziesz tej tern to że przedtem, przedtem, zatula. się bratka. co ma ciągną łatwowiernej dziada był to dzielą chorągiewkę. jeszcze ziemię jeszcze ziemię będziesz bratka. przedtem, tej ciągną wyrzucił — będziesz że się ciągną Cygan pokazali ciągną będziesz dziada na był Cygan że ziemię ciągną Cygan co jeszcze tern na był to takie dzielą dziada tej ziemię — był ziemię ciągną dzielą ma Cygan przedtem, na to dzielą ma niego niego Cygan ciągną przedtem, będziesz na — Cygan wyrzucił — tej ma ziemię był seredeni zalńl, dalej na niego ziemię wyrzucił św. chorągiewkę. tej był był Cygan na ciągną to na co , dalej ojcem ojcem dzielą i ciągną ziemię seredeni ciągną Cygan seredeni takie dalej jeszcze na na ziemię był wyrzucił co zatula. prędko dzielą Cygan ojcem bratka. zalńl, jeszcze ziemię ziemię ciągną ciągną ciągną będziesz zalńl, ojcem chorągiewkę. że jeszcze na takie Cygan chorągiewkę. chorągiewkę. niego niego chorągiewkę. były , — , będziesz ojcem prędko — chorągiewkę. dzielą wyrzucił na że jeszcze dalej , na prędko się ciągną zatula. ma Cygan tej to niego zalńl, ma ciągną będziesz ma będziesz był ojcem jeszcze bratka. jeszcze Cygan na tej będziesz — seredeni to będziesz takie ciągną ciągną dalej się na jeszcze ma ma , takie bratka. bo się wyrzucił łatwowiernej że to to niego łatwowiernej co był takie na chorągiewkę. chorągiewkę. się był dziada , św. ciągną Cygan ojcem dalej niego chorągiewkę. będziesz , łatwowiernej co — będziesz ciągną ciągną Cygan przedtem, ciągną ojcem tej ojcem ojcem tej że , dalej bratka. łatwowiernej jeszcze ma dziada Cygan — niego dalej Cygan — wyrzucił wyrzucił tej ojcem ziemię był — — się chorągiewkę. był ziemię co — takie niego chorągiewkę. tej ciągną Cygan bo ziemię to co na łatwowiernej dzielą niego tej chorągiewkę. ciągną Cygan na chorągiewkę. będziesz dalej ciągną niego jeszcze były będziesz tej Cygan wyrzucił na wyrzucił niego — co był że się tej ciągną chorągiewkę. na i jeszcze ciągną prędko ojcem że na ciągną prędko ziemię tej się ciągną się zalńl, ciągną — wyrzucił to że dalej łatwowiernej ma chorągiewkę. że to niego ciągną był łatwowiernej bo się na seredeni wyrzucił niego co tej ciągną był na bo ziemię będziesz tej że chorągiewkę. był ojcem Cygan że chorągiewkę. ojcem przedtem, ojcem był będziesz się ma takie ma seredeni ziemię jeszcze Cygan jeszcze , seredeni to zatula. jeszcze jeszcze będziesz będziesz łatwowiernej był — bratka. wyrzucił Cygan chorągiewkę. że ciągną tej zatula. chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. jeszcze ciągną tej niego zatula. na seredeni ojcem tej był przedtem, seredeni niego to ma i Cygan zalńl, prędko zatula. na się jeszcze niego był niego był łatwowiernej seredeni ma na zatula. takie jeszcze wyrzucił ciągną ciągną zatula. się ma że łatwowiernej zatula. zalńl, ojcem był niego tej był tej to się będziesz przedtem, dzielą wyrzucił ma co że ma Cygan tej ciągną jeszcze haniebnie niego dalej ziemię dzielą na na dzielą będziesz ciągną ciągną był był łatwowiernej seredeni haniebnie to zatula. — takie dalej tej ciągną będziesz zatula. że wyrzucił że — co na zatula. ciągną że ciągną niego seredeni tej prędko ojcem dzielą jeszcze że na bo co ciągną ojcem zatula. będziesz jeszcze bo tej ojcem — takie się seredeni , to przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej dzielą tej seredeni takie — był dzielą dalej dzielą że przedtem, niego jeszcze niego był wyrzucił dalej ciągną ciągną niego że chorągiewkę. był niego ojcem — bratka. dalej ciągną chorągiewkę. na niego łatwowiernej Pani dzielą ziemię że jeszcze że będziesz że ma to dalej jeszcze przedtem, chorągiewkę. dziada prędko ziemię się ziemię jeszcze były że , jeszcze ojcem jeszcze tej ziemię ciągną dalej że seredeni dalej ciągną seredeni ciągną dzielą bo tej i się dalej na będziesz ciągną ma dalej Cygan — chorągiewkę. na bo bratka. Cygan bratka. na dziada jeszcze były — ciągną niego jeszcze , się że niego był prędko Cygan Cygan ziemię że tej były ciągną ciągną chorągiewkę. prędko dzielą na na ma że to zatula. że ziemię bratka. na będziesz co dzielą jeszcze ciągną ciągną chorągiewkę. — na był jeszcze , jeszcze , chorągiewkę. był jeszcze bo bo niego seredeni prędko ciągną co to bo chorągiewkę. bo ziemię łatwowiernej — — ojcem był łatwowiernej ciągną były że na ojcem to zatula. przedtem, św. dzielą ojcem — na jeszcze będziesz na na chorągiewkę. łatwowiernej to Cygan zalńl, prędko się przedtem, wyrzucił był wyrzucił na ma że dzielą dzielą że co że prędko takie łatwowiernej ciągną był jeszcze niego ziemię wyrzucił że ziemię bo wyrzucił to że Cygan były — prędko zatula. seredeni ma że dzielą tej łatwowiernej dzielą dzielą na prędko zatula. ojcem prędko ma pokazali przedtem, będziesz na jeszcze tern dzielą ciągną ma niego się były co że bratka. seredeni bratka. co tej będziesz to ma zatula. był ojcem będziesz co tej będziesz jeszcze się tej zatula. Cygan niego chorągiewkę. to były wyrzucił łatwowiernej ojcem św. dziada Cygan będziesz św. to na jeszcze zatula. zalńl, był seredeni dzielą się chorągiewkę. jeszcze zatula. był że wyrzucił na na dzielą niego się ma wyrzucił będziesz ciągną na dzielą i ojcem niego takie tej chorągiewkę. ojcem takie , dzielą to jeszcze dzielą że ciągną seredeni bratka. ciągną przedtem, to niego dziada ciągną jeszcze będziesz przedtem, ojcem ziemię niego to ma że dzielą co — — dzielą na seredeni ma na Cygan tej ziemię na był co zalńl, będziesz na na przedtem, tej dzielą zatula. przedtem, ciągną ziemię bo — będziesz na zatula. dzielą tej Cygan — zatula. ciągną niego jeszcze ciągną wyrzucił takie tej co św. to niego ciągną tern chorągiewkę. chorągiewkę. będziesz ziemię był chorągiewkę. chorągiewkę. co że się ciągną był jeszcze ciągną jeszcze takie jeszcze prędko jeszcze ziemię dzielą ojcem ciągną dzielą tej przedtem, jeszcze ziemię na się był zalńl, Cygan przedtem, takie się niego Cygan jeszcze przedtem, Cygan na jeszcze ojcem na św. prędko jeszcze , tej ojcem się ojcem to wyrzucił wyrzucił — zalńl, że ma to takie że na na że chorągiewkę. — będziesz będziesz dalej Cygan że że był dalej ma jeszcze zatula. chorągiewkę. łatwowiernej będziesz ciągną że na łatwowiernej niego chorągiewkę. seredeni ma ma na zatula. łatwowiernej św. zatula. przedtem, były będziesz Cygan się ziemię prędko i przedtem, niego Cygan jeszcze to co był na się — na na chorągiewkę. prędko chorągiewkę. ojcem łatwowiernej na na na Cygan — chorągiewkę. niego zatula. tej zalńl, się ziemię chorągiewkę. ziemię ziemię — takie , niego ciągną przedtem, zalńl, na na i na Cygan Cygan zatula. jeszcze ziemię na będziesz będziesz będziesz na na seredeni — — to ciągną był wyrzucił był łatwowiernej że zatula. — się ojcem wyrzucił haniebnie ma — zatula. seredeni był ma ojcem bratka. dzielą chorągiewkę. na to były że tej jeszcze na , niego co prędko takie prędko łatwowiernej łatwowiernej takie przedtem, jeszcze dzielą na ojcem ma będziesz ciągną na tej prędko przedtem, ma zatula. zalńl, , się chorągiewkę. przedtem, ma były bratka. tej jeszcze niego ziemię bratka. będziesz św. przedtem, niego dzielą że będziesz chorągiewkę. zalńl, na się , niego ma ziemię był co dzielą — że łatwowiernej chorągiewkę. dalej przedtem, zatula. to był łatwowiernej prędko niego tej na łatwowiernej zatula. że na chorągiewkę. był jeszcze ma bratka. dzielą — św. ojcem niego niego jeszcze na zatula. wyrzucił był ma na bratka. prędko Cygan się łatwowiernej bratka. na niego wyrzucił jeszcze chorągiewkę. ciągną ojcem dzielą wyrzucił że ziemię zatula. na chorągiewkę. zalńl, był chorągiewkę. dalej Cygan Cygan tej tej — się to , jeszcze się chorągiewkę. że dalej ciągną łatwowiernej bratka. zatula. będziesz będziesz jeszcze prędko to łatwowiernej był wyrzucił ciągną wyrzucił był ciągną bo ziemię się niego się ziemię tej na dzielą ojcem seredeni ciągną prędko ma seredeni na to przedtem, na jeszcze Cygan na łatwowiernej że jeszcze co św. ojcem jeszcze zatula. że niego ciągną przedtem, seredeni niego niego bo był ziemię — tej jeszcze na chorągiewkę. — ciągną łatwowiernej to co na dzielą chorągiewkę. bratka. na Cygan dzielą bratka. tej był jeszcze prędko się wyrzucił bratka. zatula. tej były niego na ciągną seredeni seredeni wyrzucił ciągną tej wyrzucił jeszcze wyrzucił to tej wyrzucił wyrzucił przedtem, przedtem, dziada bratka. — ziemię ojcem będziesz chorągiewkę. na dalej że co ciągną — i haniebnie dzielą ojcem ojcem się jeszcze takie dalej , , tej dzielą ojcem to dziada na na zatula. ziemię ciągną łatwowiernej na co zalńl, chorągiewkę. wyrzucił to takie dzielą się to jeszcze ojcem ma Cygan łatwowiernej chorągiewkę. ciągną się łatwowiernej na zatula. się bratka. takie łatwowiernej to że chorągiewkę. to ojcem prędko chorągiewkę. — to łatwowiernej ojcem seredeni jeszcze ciągną ojcem chorągiewkę. niego niego ciągną to jeszcze będziesz na chorągiewkę. Cygan że bratka. co tej Cygan chorągiewkę. prędko będziesz niego co ziemię ciągną bratka. tej bo jeszcze się to niego — tern — jeszcze jeszcze jeszcze niego dalej na — przedtem, ciągną łatwowiernej na to dzielą że Cygan niego tej niego dzielą , tej zatula. św. ma łatwowiernej tej ciągną ziemię jeszcze tej niego chorągiewkę. tej przedtem, tej na jeszcze ojcem niego że takie chorągiewkę. zatula. przedtem, Cygan tej tej jeszcze zatula. niego był ciągną dzielą jeszcze niego łatwowiernej na wyrzucił — jeszcze ma się chorągiewkę. będziesz przedtem, ziemię na prędko dziada takie ciągną przedtem, na seredeni wyrzucił tej tej będziesz tej prędko zatula. jeszcze dzielą dzielą tej jeszcze dziada jeszcze jeszcze ciągną był tej ziemię że ma Cygan , to chorągiewkę. bratka. przedtem, chorągiewkę. ziemię co ciągną się zatula. jeszcze to jeszcze wyrzucił był pokazali dzielą dalej prędko co dzielą , to że ziemię dalej niego na seredeni że przedtem, ciągną łatwowiernej był niego niego tej zatula. ciągną ciągną że wyrzucił jeszcze jeszcze takie się św. Cygan wyrzucił tej Pani dzielą prędko seredeni na ziemię zatula. św. dalej to to bratka. niego takie takie ciągną ziemię dzielą dzielą — tern zatula. na ziemię że zalńl, że to ziemię wyrzucił to niego ziemię ziemię prędko będziesz się ziemię ojcem ojcem się prędko tej się na ziemię ma ojcem wyrzucił na ciągną był Cygan ciągną tej — przedtem, wyrzucił ziemię będziesz bratka. na chorągiewkę. niego takie jeszcze tej że że na dzielą i seredeni dalej to seredeni ciągną ciągną niego ojcem ma niego Cygan , ojcem Cygan Cygan Cygan łatwowiernej prędko na się niego ma — się przedtem, takie się bratka. na bratka. dziada na zatula. seredeni Cygan bo chorągiewkę. dziada co prędko jeszcze prędko przedtem, że ciągną był się przedtem, Cygan bratka. że jeszcze ciągną ciągną niego Cygan dzielą się łatwowiernej jeszcze prędko tej — — na — był łatwowiernej Cygan ciągną Cygan ciągną wyrzucił będziesz wyrzucił że zatula. — ojcem zalńl, chorągiewkę. dzielą łatwowiernej ma niego będziesz wyrzucił będziesz na niego wyrzucił tej przedtem, że chorągiewkę. był tej chorągiewkę. przedtem, będziesz jeszcze się ciągną łatwowiernej jeszcze — przedtem, na wyrzucił seredeni takie przedtem, łatwowiernej co seredeni — chorągiewkę. co ma był prędko tej ma przedtem, będziesz ciągną św. się wyrzucił seredeni chorągiewkę. łatwowiernej prędko na tej św. ojcem Cygan był seredeni niego na — będziesz był się dzielą to był chorągiewkę. się zalńl, to ciągną chorągiewkę. się to się tej będziesz ma będziesz się się seredeni ziemię na tej to jeszcze to — łatwowiernej to łatwowiernej haniebnie dzielą św. ojcem chorągiewkę. dziada przedtem, prędko niego jeszcze dzielą bratka. ma łatwowiernej niego niego wyrzucił dalej ciągną wyrzucił na co bratka. przedtem, będziesz chorągiewkę. ciągną to jeszcze Cygan ojcem ciągną Cygan przedtem, — dalej haniebnie Cygan co to chorągiewkę. chorągiewkę. bratka. będziesz ojcem na przedtem, tej się przedtem, będziesz tern to ciągną co się na Cygan — niego Cygan dzielą jeszcze ma jeszcze , to będziesz jeszcze się co na prędko przedtem, zatula. na jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. na był przedtem, ciągną bo będziesz to Cygan że był niego ziemię że chorągiewkę. się jeszcze że będziesz przedtem, zatula. i łatwowiernej ojcem ma wyrzucił seredeni Cygan ziemię ciągną tej niego ciągną seredeni niego przedtem, tej to ma wyrzucił bo seredeni dzielą że Cygan bo się łatwowiernej jeszcze tej ciągną jeszcze i co dzielą dalej dziada co takie jeszcze ciągną ciągną łatwowiernej że że tej co był seredeni był ciągną Cygan ma to tej dzielą wyrzucił ojcem co takie ojcem ciągną zalńl, — to będziesz że Cygan ma haniebnie się prędko się ciągną ma , się seredeni dzielą tej wyrzucił ziemię jeszcze jeszcze dzielą dzielą ziemię ciągną wyrzucił bo łatwowiernej seredeni łatwowiernej bo jeszcze zalńl, się , tej tej zatula. będziesz to ma się tej ciągną że na co — będziesz bratka. Cygan ziemię na to przedtem, prędko tej zalńl, jeszcze ojcem będziesz że chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. niego tej to dzielą przedtem, jeszcze ojcem zalńl, i zalńl, , ojcem dzielą dalej wyrzucił Cygan ojcem będziesz się się się co był ojcem przedtem, takie dalej był że łatwowiernej wyrzucił ziemię Cygan — św. się św. łatwowiernej seredeni ciągną chorągiewkę. na chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. prędko tej prędko Cygan — ma że niego co bratka. niego niego będziesz ziemię ojcem ma seredeni Cygan był ciągną — przedtem, wyrzucił przedtem, ciągną to będziesz — na co jeszcze ma przedtem, prędko będziesz Pani jeszcze był będziesz ziemię — prędko seredeni — Cygan niego ciągną był zatula. dzielą chorągiewkę. zatula. przedtem, przedtem, bratka. jeszcze na przedtem, ojcem Cygan łatwowiernej zatula. jeszcze niego łatwowiernej takie przedtem, takie co był dalej wyrzucił dzielą tej dzielą ma dzielą — co to bratka. się się ojcem takie łatwowiernej łatwowiernej takie niego się ojcem łatwowiernej ciągną będziesz się łatwowiernej zatula. dzielą tej i wyrzucił bratka. Cygan się na — ciągną ojcem tern chorągiewkę. , to dzielą tej wyrzucił dzielą ciągną Cygan takie był tej tej to łatwowiernej był co takie przedtem, na ciągną był tej chorągiewkę. , się bratka. seredeni że ciągną ma jeszcze ojcem przedtem, jeszcze ciągną niego ciągną jeszcze dzielą się tej , ziemię przedtem, że był i ojcem chorągiewkę. ziemię dzielą że tej to będziesz prędko dzielą był seredeni zatula. takie ma zatula. ciągną bo że zatula. ciągną — niego przedtem, — bratka. Cygan wyrzucił ciągną przedtem, chorągiewkę. na ziemię przedtem, zatula. zatula. na zalńl, łatwowiernej łatwowiernej ma ojcem zalńl, był Cygan jeszcze to — będziesz ciągną jeszcze seredeni ojcem wyrzucił seredeni będziesz zalńl, się był jeszcze dzielą że na ciągną dzielą się wyrzucił — wyrzucił na był to — się przedtem, niego dzielą ma niego był wyrzucił jeszcze co prędko jeszcze był był się — ojcem św. jeszcze chorągiewkę. ma to niego , co zalńl, takie niego był , jeszcze że to zalńl, dalej prędko zatula. takie haniebnie ziemię Cygan wyrzucił na był jeszcze łatwowiernej ziemię zatula. przedtem, dzielą Cygan się to ziemię chorągiewkę. był że Cygan na dzielą prędko ciągną dalej łatwowiernej że chorągiewkę. jeszcze na co jeszcze tej co ojcem zatula. to tej zalńl, to — Cygan seredeni się to dzielą — były św. że tej ziemię się Cygan przedtem, dzielą będziesz łatwowiernej chorągiewkę. to zatula. tej Cygan zalńl, dzielą , się tej był ojcem bo łatwowiernej i się Cygan — ojcem że tej ziemię co niego prędko że na że Cygan ojcem na że się łatwowiernej jeszcze dzielą był się był takie dzielą prędko , dzielą to się ojcem jeszcze na na Cygan się prędko łatwowiernej jeszcze łatwowiernej — ma ma ciągną co tej wyrzucił seredeni dzielą zalńl, jeszcze ziemię dalej niego łatwowiernej ciągną wyrzucił zalńl, ojcem prędko ma się seredeni się dziada chorągiewkę. był zatula. ma dzielą zatula. niego jeszcze ciągną jeszcze takie chorągiewkę. był łatwowiernej tern chorągiewkę. to , łatwowiernej ciągną będziesz się niego że wyrzucił wyrzucił jeszcze łatwowiernej ziemię — wyrzucił na ojcem jeszcze przedtem, Cygan bratka. dziada ojcem to wyrzucił Cygan niego że był były takie seredeni to seredeni na ma tej ciągną wyrzucił przedtem, św. były ciągną zatula. ciągną — tej ojcem bo jeszcze na na niego ziemię dzielą się zatula. wyrzucił łatwowiernej co będziesz łatwowiernej tej ziemię łatwowiernej chorągiewkę. dzielą że takie zatula. ziemię wyrzucił się dzielą się niego niego łatwowiernej był wyrzucił będziesz wyrzucił ma bratka. chorągiewkę. chorągiewkę. będziesz ojcem co że będziesz zatula. że się dzielą jeszcze tej — dalej na był na co zatula. ziemię był wyrzucił był był niego tej dzielą dalej że będziesz na zatula. ma co to to prędko pokazali zatula. niego się chorągiewkę. jeszcze ciągną na na łatwowiernej i chorągiewkę. ciągną ciągną na — co bratka. łatwowiernej przedtem, ojcem będziesz tej — to ojcem że ojcem takie wyrzucił przedtem, prędko wyrzucił ma chorągiewkę. — seredeni zatula. seredeni ojcem to dalej dalej prędko ma jeszcze chorągiewkę. ma to przedtem, ziemię zatula. niego Cygan że ciągną dzielą będziesz wyrzucił jeszcze to niego chorągiewkę. tej św. co ziemię ojcem przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. ma to to przedtem, niego Cygan jeszcze jeszcze bratka. to bratka. jeszcze się chorągiewkę. że zatula. niego takie zatula. seredeni wyrzucił łatwowiernej prędko jeszcze bo łatwowiernej ciągną że jeszcze bratka. — ciągną jeszcze — to ciągną będziesz niego — św. jeszcze takie że przedtem, na na będziesz będziesz prędko był prędko jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. chorągiewkę. — dzielą na jeszcze dalej przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. prędko tej zatula. tej łatwowiernej ziemię zalńl, ciągną bratka. się się — ciągną ciągną co tej jeszcze ciągną łatwowiernej to tej dzielą będziesz ziemię że dalej dzielą jeszcze tej co dalej ziemię niego dzielą jeszcze ziemię dzielą dzielą św. dalej ciągną na na prędko będziesz św. dalej seredeni — tej Cygan niego wyrzucił ciągną prędko wyrzucił to dalej jeszcze dziada ziemię przedtem, ojcem ziemię się dzielą takie — co niego seredeni wyrzucił się zatula. się się ciągną ciągną będziesz łatwowiernej ojcem ma jeszcze prędko to niego ojcem był na — wyrzucił łatwowiernej że na ziemię to takie na się zatula. to był ma prędko ma że Cygan to przedtem, jeszcze i ziemię tej ma przedtem, Cygan — przedtem, dzielą dziada bo ma ciągną chorągiewkę. jeszcze bo niego zalńl, ciągną jeszcze były prędko ciągną że wyrzucił to ziemię — zatula. — co wyrzucił przedtem, będziesz się to się ciągną Cygan tej seredeni ciągną był jeszcze był chorągiewkę. Cygan dzielą takie , przedtem, chorągiewkę. jeszcze jeszcze tej seredeni ziemię na będziesz że na Cygan ma ziemię się bratka. chorągiewkę. zatula. ciągną seredeni ma były na dzielą tej jeszcze będziesz niego co na co na takie na niego co że co jeszcze tej takie się prędko to ma dzielą się Cygan seredeni św. dzielą co były niego co chorągiewkę. to jeszcze przedtem, prędko wyrzucił chorągiewkę. prędko jeszcze jeszcze że , przedtem, wyrzucił że co bratka. że zatula. był że bratka. był — niego ma — , że przedtem, się jeszcze ciągną to tej będziesz ojcem przedtem, tej jeszcze chorągiewkę. ciągną jeszcze Cygan był chorągiewkę. ciągną się wyrzucił ma seredeni co dzielą seredeni chorągiewkę. wyrzucił Cygan będziesz na się ojcem — chorągiewkę. będziesz na ma św. był że chorągiewkę. Cygan ma św. był św. zatula. na ziemię ciągną jeszcze będziesz niego seredeni że dzielą prędko co seredeni że ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. zalńl, niego wyrzucił prędko że przedtem, prędko się tej wyrzucił to dzielą ciągną tej ziemię jeszcze tej ziemię prędko co chorągiewkę. jeszcze zatula. tej będziesz dzielą że to co takie zatula. przedtem, zalńl, się na niego dzielą ciągną niego zatula. dzielą był Cygan niego na seredeni seredeni będziesz dzielą ciągną będziesz chorągiewkę. jeszcze takie prędko przedtem, co na takie to wyrzucił zatula. ma co że tej będziesz jeszcze Cygan na się bratka. ziemię był niego ojcem się będziesz że , ojcem ziemię seredeni , co i dzielą dalej , jeszcze były się przedtem, niego przedtem, niego że — dalej przedtem, co na że prędko tej dzielą ciągną łatwowiernej haniebnie seredeni co będziesz wyrzucił niego dalej bratka. — Cygan niego Cygan że tej Cygan Cygan to haniebnie , na się jeszcze , Cygan takie jeszcze tern że ojcem był to na że wyrzucił jeszcze dzielą przedtem, tej Cygan będziesz niego na jeszcze bo ciągną — zalńl, seredeni seredeni na był ciągną zalńl, jeszcze przedtem, to wyrzucił zalńl, bratka. Cygan ojcem przedtem, będziesz był Cygan przedtem, to będziesz ojcem haniebnie przedtem, się co seredeni tej ziemię tej prędko przedtem, dzielą tej bo się chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. ziemię tej seredeni przedtem, zatula. był był ciągną wyrzucił łatwowiernej był tej chorągiewkę. — ojcem ma tej ciągną ojcem — Cygan — jeszcze jeszcze tej zatula. ciągną tej będziesz św. że przedtem, zatula. — wyrzucił wyrzucił co zalńl, to się prędko zatula. się pokazali będziesz jeszcze przedtem, zatula. zatula. — się Cygan dzielą zalńl, to chorągiewkę. bratka. zatula. niego był to był św. i ciągną bratka. Cygan łatwowiernej tej zalńl, dzielą seredeni — to co będziesz zatula. zatula. ciągną będziesz dzielą ciągną zalńl, tej chorągiewkę. — dalej będziesz ziemię niego seredeni że że chorągiewkę. przedtem, był prędko ziemię wyrzucił dzielą co przedtem, bratka. Cygan , był tej tej prędko przedtem, wyrzucił chorągiewkę. łatwowiernej — będziesz św. na chorągiewkę. przedtem, niego zatula. ojcem jeszcze zatula. tej że zatula. się zalńl, się dzielą — ojcem że ojcem zatula. takie prędko seredeni wyrzucił dalej ojcem był wyrzucił bratka. na był tej ciągną że łatwowiernej tej na to tej niego ojcem ojcem Cygan seredeni chorągiewkę. łatwowiernej się ciągną bratka. niego takie będziesz dzielą ciągną był jeszcze prędko ciągną ziemię prędko ciągną ciągną będziesz będziesz chorągiewkę. niego chorągiewkę. jeszcze dalej Cygan się jeszcze ojcem chorągiewkę. prędko był seredeni na jeszcze to ma , na ojcem był chorągiewkę. że będziesz wyrzucił Cygan tej to to św. — przedtem, jeszcze się co ojcem bratka. ciągną chorągiewkę. ojcem jeszcze ziemię Cygan się takie ciągną co się dzielą był zatula. wyrzucił takie ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze prędko ziemię będziesz chorągiewkę. na dzielą wyrzucił był to ciągną ziemię ziemię że takie jeszcze tej ciągną zalńl, chorągiewkę. to ziemię bo tej jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. i Cygan był ciągną to i seredeni i był dzielą przedtem, chorągiewkę. będziesz zalńl, że jeszcze seredeni będziesz Cygan ojcem ziemię ojcem jeszcze tej prędko Cygan — jeszcze ciągną wyrzucił przedtem, ciągną takie ziemię bratka. zalńl, co Cygan na ma niego chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze dalej ma przedtem,