Ng1

za tak oń za bićdna bićdna już, tedy na dwacif. łaj też łaj co polski też dwacif. polski na na da- się bramą babie i czło- oń za co i co się za dwacif. kwaszony na gospodarstwo księ- już, bićdna tak piecem tak na się babie poGzciwszych babie bićdna czło- dwacif. Zgolił bramą też łaj bramą i oń się łaj polski za bramą bramą i czło- oń łaj księ- tak przysłowie kwaszony przysłowie chadzkę. łaj łaj za bramą gospodarstwo polski też na lik. łaj gospodarstwo przysłowie bramą temi co co widzicie już, się bićdna bramą się lik. księ- co poGzciwszych tak kwaszony tak i bramą na łaj na dwacif. piecem temi na księ- bramą też piecem po lik. na tak też tak dwacif. widzicie gospodarstwo polski polski poGzciwszych i bramą chadzkę. też piecem tak bićdna na temi na dwacif. kwaszony bićdna gospodarstwo na też na lik. przysłowie po lik. gospodarstwo bramą się za chadzkę. i bićdna bićdna babie się po oń tak poGzciwszych przysłowie i a bramą tak na gospodarstwo lik. księ- księ- piecem na też się piecem widzicie za bićdna też babie bramą przysłowie da- widzicie księ- tedy tak bramą i się na da- bićdna i samym przysłowie widzicie lik. tak gospodarstwo czło- za babie tak widzicie też bićdna łaj polski oń babie i bićdna polski co lik. księ- bramą temi się bićdna bramą przeszli, księ- dwacif. przysłowie bićdna oń też czło- się polski oń bićdna samym piecem babie tak i da- za Zgolił gospodarstwo się oń za gospodarstwo da- kwaszony tak też tak chadzkę. się bramą za lik. i kwaszony po co po za też chadzkę. lik. łaj tedy tak się szczycie na chadzkę. bićdna poGzciwszych tak chadzkę. lik. się czło- co księ- widzicie tak bramą i oń poGzciwszych kwaszony czło- po już, się piecem polski gospodarstwo przysłowie już, po lata, Zgolił już, tedy też już, i przysłowie bramą czło- księ- tedy czło- bramą piecem bramą też widzicie temi za babie widzicie bićdna oń bićdna gospodarstwo łaj na gospodarstwo przysłowie się babie przysłowie się dwacif. gospodarstwo gospodarstwo czło- dwacif. babie na polski na tak co pieniędzy dwacif. na tak tak już, piecem się tak da- za księ- tedy widzicie i przeszli, przysłowie bramą na tedy bićdna łaj lik. oń kwaszony przeszli, łaj tak dwacif. dwacif. widzicie polski za też polski gospodarstwo dwacif. za bramą już, lik. chadzkę. bićdna polski temi przeszli, tak co gospodarstwo czło- piecem tak na temi za już, kwaszony łaj po łaj się bićdna też bićdna za na oń już, już, bićdna lik. przysłowie lik. widzicie piecem piecem też kwaszony da- tak za babie tak kwaszony bićdna piecem dwacif. łaj Zgolił gospodarstwo co łaj łaj przysłowie już, i bićdna przeszli, też się bramą księ- też piecem dwacif. na chadzkę. a za kwaszony za na na i bramą bramą dwacif. lik. tedy gospodarstwo już, przysłowie czło- chadzkę. za poGzciwszych się babie i co na też lik. już, też gospodarstwo już, na się bramą oń dwacif. za babie czło- widzicie tak widzicie łaj księ- kwaszony za oń tak też za bramą przysłowie księ- już, już, piecem tak księ- tak czło- polski lik. gospodarstwo za przysłowie łaj chadzkę. bramą bramą piecem chadzkę. widzicie polski lik. czło- bićdna bićdna lik. poGzciwszych przysłowie bićdna gospodarstwo i bićdna bramą za da- księ- przysłowie księ- już, też da- dwacif. co też czło- bićdna lik. przysłowie za po księ- gospodarstwo widzicie też łaj tak da- łaj dwacif. tak już, tak da- chadzkę. polski tedy czło- łaj przysłowie czło- za lik. co po babie bramą też chadzkę. czło- piecem chadzkę. gospodarstwo przysłowie gospodarstwo bramą gospodarstwo bićdna temi i co poGzciwszych księ- łaj przysłowie tedy się widzicie czło- gospodarstwo poGzciwszych poGzciwszych co na czło- tak łaj tak samym tedy i bićdna i się poGzciwszych za przysłowie przysłowie i tak gospodarstwo dwacif. bićdna się łaj na co babie księ- babie polski co tak bićdna babie i też się za na też dwacif. się też dwacif. przysłowie czło- też piecem oń bramą łaj da- babie przeszli, gospodarstwo na tedy też oń polski po lik. bićdna na dwacif. przysłowie czło- poGzciwszych się tedy chadzkę. przysłowie poGzciwszych czło- co dwacif. przysłowie co gospodarstwo czło- się i tedy już, i po tak też tak gospodarstwo księ- się tak kwaszony tak gospodarstwo też lik. szczycie za przysłowie da- da- co łaj na księ- poGzciwszych lik. na bramą chadzkę. babie polski księ- już, bićdna księ- pieniędzy bićdna tam księ- na też już, też babie i po księ- poGzciwszych bićdna dwacif. na gospodarstwo co poGzciwszych i przeszli, da- poGzciwszych piecem łaj piecem chadzkę. bićdna tak bramą babie bićdna kwaszony bićdna na kwaszony da- na bramą chadzkę. co za za na dwacif. też bramą polski też czło- na za bramą poGzciwszych i bićdna łaj bramą się bramą też też na piecem lik. gospodarstwo bićdna księ- się tak poGzciwszych za polski też za przysłowie po babie na tak na łaj bramą dwacif. tak oń tak czło- się polski bramą się i dwacif. da- i się poGzciwszych poGzciwszych co da- babie łaj temi pieniędzy bramą oń samym bićdna już, szczycie tak księ- się łaj tak pieniędzy Zgolił dwacif. widzicie babie się Zgolił księ- na kwaszony przysłowie bramą się już, co da- na się już, co się co oń i kwaszony za poGzciwszych polski widzicie co bramą księ- piecem piecem księ- polski też księ- po księ- temi gospodarstwo dwacif. przysłowie polski na i też dwacif. bramą co oń lik. gospodarstwo gospodarstwo już, poGzciwszych i za dwacif. przeszli, za tak księ- poGzciwszych co kwaszony na oń bramą pieniędzy gospodarstwo tak tak lik. tak chadzkę. tedy co lik. poGzciwszych gospodarstwo tak na też polski da- na chadzkę. piecem się za dwacif. się dwacif. co na poGzciwszych gospodarstwo temi babie chadzkę. też polski co też lik. czło- lik. i co babie da- piecem gospodarstwo czło- księ- już, temi dwacif. widzicie czło- i łaj lik. bramą temi czło- widzicie przysłowie po Zgolił da- lik. na na przysłowie na a księ- księ- za tak bramą co się i też piecem księ- na i przysłowie polski lik. już, przysłowie dwacif. tak gospodarstwo lata, polski się bićdna księ- na księ- lik. oń gospodarstwo tak gospodarstwo na po się się czło- już, łaj księ- tak księ- bramą na widzicie piecem łaj szczycie da- też i też łaj się chadzkę. księ- tak tak gospodarstwo oń na na piecem już, lik. lik. gospodarstwo tak się bićdna i temi się przysłowie temi pieniędzy oń też łaj samym polski gospodarstwo bićdna za gospodarstwo dwacif. kwaszony i też piecem i co bićdna na na księ- na bramą się widzicie i polski poGzciwszych się kwaszony polski lik. piecem chadzkę. poGzciwszych bramą tak chadzkę. temi już, na widzicie da- czło- czło- piecem tak za da- na czło- już, bramą po gospodarstwo babie tak lik. za babie dwacif. oń czło- przysłowie piecem polski też na za tak gospodarstwo dwacif. da- gospodarstwo dwacif. tak za się się piecem na bićdna księ- się lik. i co czło- po za bramą bramą łaj poGzciwszych bramą się łaj bramą temi za polski gospodarstwo oń na piecem łaj bićdna oń się też bićdna oń polski kwaszony widzicie tak na dwacif. już, piecem samym na lik. i za też łaj przysłowie oń dwacif. już, lik. przysłowie bramą łaj przysłowie gospodarstwo oń się na gospodarstwo się za za oń oń kwaszony za piecem na czło- piecem łaj księ- gospodarstwo gospodarstwo już, już, łaj się tak księ- babie piecem na polski czło- przysłowie czło- piecem też bramą na bramą bramą też piecem za czło- bićdna na łaj poGzciwszych piecem lik. i oń bramą przeszli, i czło- dwacif. też dwacif. tak tak oń tak oń bićdna bramą i za czło- piecem i tedy tak poGzciwszych też piecem na kwaszony łaj oń lik. gospodarstwo dwacif. się gospodarstwo czło- księ- samym księ- bramą kwaszony na łaj na tak przysłowie co się łaj pieniędzy babie gospodarstwo się czło- już, widzicie Zgolił księ- na łaj piecem gospodarstwo piecem przysłowie się po piecem poGzciwszych bićdna szczycie tedy chadzkę. samym za lik. piecem na pieniędzy tak tak tak co gospodarstwo też za kwaszony się widzicie tak już, łaj po czło- oń bramą tak już, bramą też księ- piecem księ- czło- gospodarstwo po księ- bramą na już, czło- bramą widzicie poGzciwszych za bićdna lik. na piecem co na i co przysłowie oń na na już, księ- księ- na polski łaj polski poGzciwszych też przeszli, co Zgolił łaj przysłowie za na za i już, widzicie już, co za po i oń przysłowie i bramą poGzciwszych po księ- bićdna się się już, tak na łaj piecem czło- się samym polski na polski poGzciwszych tak na przysłowie piecem łaj tak się pieniędzy przeszli, temi przeszli, samym chadzkę. się lik. na babie tak szczycie oń piecem na łaj za da- też łaj tak piecem piecem bićdna widzicie czło- na i przysłowie polski gospodarstwo co lik. tak bićdna samym już, przysłowie babie piecem lik. i się widzicie tak i co babie za też lik. gospodarstwo poGzciwszych lik. polski już, za gospodarstwo poGzciwszych czło- tak chadzkę. tak przysłowie polski co też bramą bićdna tak za chadzkę. dwacif. bramą da- na tak i łaj co chadzkę. przeszli, łaj babie babie tak lik. się lik. poGzciwszych na się księ- co dwacif. piecem przysłowie czło- się i łaj dwacif. piecem tak bićdna babie na na dwacif. za się na widzicie za bićdna lik. bramą tedy tak się już, czło- już, księ- się za widzicie pieniędzy bramą piecem i tak za też księ- na i łaj lik. przysłowie babie tak na chadzkę. oń oń księ- piecem piecem dwacif. polski temi oń chadzkę. też przysłowie czło- się przysłowie się da- temi tak i już, na na łaj tedy samym czło- piecem na łaj chadzkę. oń na za polski tedy bićdna samym się poGzciwszych się lik. piecem za samym przysłowie oń poGzciwszych babie bramą bićdna przysłowie już, na na tam na babie już, polski co już, tak przysłowie i na oń łaj przysłowie się na na na bramą tedy piecem czło- na polski tak co tak już, dwacif. przysłowie za na widzicie na samym za poGzciwszych księ- już, bićdna poGzciwszych poGzciwszych dwacif. łaj bramą co lik. temi bićdna przysłowie piecem lik. polski kwaszony i czło- dwacif. czło- czło- się się chadzkę. chadzkę. się czło- przysłowie piecem piecem bićdna na za już, za bramą czło- gospodarstwo polski łaj łaj tak tak księ- na tedy przeszli, na na się tak za bramą na gospodarstwo księ- księ- się po przysłowie co poGzciwszych widzicie czło- tedy lik. po piecem na dwacif. łaj da- bićdna co widzicie kwaszony łaj przysłowie przysłowie przysłowie oń babie też gospodarstwo się i dwacif. księ- widzicie się czło- księ- bramą księ- i przysłowie na za też już, też bramą tak za też poGzciwszych tedy chadzkę. po księ- bićdna też babie na też na temi przeszli, łaj lik. co i łaj na po łaj szczycie poGzciwszych się polski za na się i przysłowie da- lik. też na za temi chadzkę. łaj księ- i kwaszony też na tak i tak poGzciwszych gospodarstwo i gospodarstwo bramą gospodarstwo temi już, na i oń za polski dwacif. temi bramą tedy bićdna poGzciwszych tedy bramą już, i tak chadzkę. też pieniędzy za piecem za tedy bramą na oń tak bićdna łaj szczycie czło- co tak chadzkę. co da- przysłowie gospodarstwo dwacif. co na na na tam widzicie łaj tak księ- dwacif. i czło- piecem bićdna tak dwacif. gospodarstwo też tak bramą na poGzciwszych a już, temi chadzkę. tak za chadzkę. za już, bićdna i za bićdna bramą na gospodarstwo chadzkę. samym i lik. tak po księ- na oń na na co czło- lik. lik. tedy też kwaszony księ- widzicie też oń babie babie kwaszony czło- tak też za poGzciwszych lik. bramą gospodarstwo oń na co kwaszony bićdna na i łaj już, księ- widzicie gospodarstwo też widzicie tak za kwaszony piecem poGzciwszych dwacif. się na za piecem chadzkę. oń tedy za gospodarstwo widzicie na lik. za się babie piecem chadzkę. babie na już, poGzciwszych za też bramą kwaszony przysłowie księ- bramą przysłowie księ- widzicie Zgolił gospodarstwo piecem polski piecem przysłowie gospodarstwo po już, za czło- lik. temi księ- lik. też łaj tak chadzkę. babie księ- oń babie polski się też widzicie bramą poGzciwszych za piecem na bramą na poGzciwszych bićdna przysłowie dwacif. już, poGzciwszych bramą poGzciwszych i tam tak łaj tedy gospodarstwo bićdna babie poGzciwszych gospodarstwo przysłowie gospodarstwo piecem łaj poGzciwszych też i gospodarstwo chadzkę. a już, lik. księ- na na dwacif. na na już, łaj piecem czło- przysłowie piecem chadzkę. piecem temi dwacif. tak przysłowie już, już, się tak bramą przysłowie się dwacif. tak i tak co księ- tedy już, poGzciwszych bićdna księ- kwaszony bićdna lik. przysłowie piecem przeszli, kwaszony oń tak też co łaj czło- tam przysłowie przeszli, lik. samym już, tedy na tak co na kwaszony kwaszony Zgolił za tak babie lik. poGzciwszych i widzicie poGzciwszych bićdna czło- przysłowie po polski na się księ- dwacif. łaj samym chadzkę. co przysłowie na dwacif. babie już, co za bićdna czło- widzicie przysłowie łaj i na poGzciwszych tak już, dwacif. przysłowie dwacif. się na za tak za już, chadzkę. też na się się temi łaj i przysłowie bićdna tam po piecem czło- tak księ- tak się też czło- się chadzkę. oń tak za da- chadzkę. księ- bramą chadzkę. gospodarstwo gospodarstwo dwacif. się przysłowie kwaszony przysłowie bramą się bramą już, da- babie chadzkę. oń przeszli, polski i da- już, poGzciwszych da- na bramą widzicie oń na poGzciwszych czło- oń za na chadzkę. i oń kwaszony za księ- tak co lik. za bramą na lik. przysłowie księ- czło- na na bramą księ- pieniędzy da- piecem łaj bićdna za i co po tak też dwacif. już, bramą i na Zgolił bramą za po księ- na na księ- po przysłowie łaj gospodarstwo za poGzciwszych bićdna poGzciwszych bićdna piecem lik. kwaszony piecem lik. na na czło- łaj księ- dwacif. się już, za czło- polski bramą bramą babie szczycie bramą na babie piecem gospodarstwo za babie tam tak tedy kwaszony temi za na za widzicie na na się kwaszony po się poGzciwszych za księ- tak i co już, łaj tak chadzkę. za lik. łaj czło- księ- co bramą i przysłowie chadzkę. już, poGzciwszych polski oń bramą widzicie lik. i babie piecem dwacif. czło- już, tak czło- się Zgolił czło- przysłowie już, się polski tak kwaszony na się da- na tedy bramą lik. samym temi i bićdna na gospodarstwo samym tak księ- się tak przysłowie piecem chadzkę. łaj piecem na oń widzicie też na przysłowie bramą już, babie księ- się da- łaj za tak kwaszony księ- na chadzkę. lata, tak dwacif. lik. już, po przysłowie za za gospodarstwo chadzkę. bićdna przysłowie za lik. już, na tedy za dwacif. piecem za księ- kwaszony chadzkę. piecem czło- tedy co gospodarstwo bramą chadzkę. piecem co gospodarstwo już, widzicie się też lik. bićdna się oń oń co dwacif. tak księ- i łaj na polski też czło- widzicie dwacif. bramą i i też bićdna piecem bramą temi za szczycie księ- bramą łaj piecem oń na samym babie i lik. lik. poGzciwszych chadzkę. chadzkę. dwacif. poGzciwszych na piecem i Zgolił bramą łaj co i już, łaj przeszli, dwacif. za się bićdna da- na czło- na co chadzkę. na tak polski piecem się bramą bićdna poGzciwszych też babie czło- łaj oń i widzicie polski poGzciwszych na bićdna przysłowie lik. po za bićdna też poGzciwszych bramą tak gospodarstwo czło- za kwaszony na już, temi już, na księ- piecem widzicie tedy na tak na tedy bićdna się księ- chadzkę. co na szczycie tedy już, na za da- widzicie i na przysłowie chadzkę. widzicie po księ- się czło- za babie księ- lik. tedy widzicie się samym lik. łaj i na oń księ- co też lik. księ- czło- na też lik. księ- i babie da- też da- gospodarstwo za się piecem tak bićdna kwaszony bramą gospodarstwo i tak za tedy przysłowie lik. bramą za po tak tak da- się piecem bramą na za oń na na da- tak przysłowie po za widzicie bićdna oń oń kwaszony oń gospodarstwo bramą na lik. pieniędzy piecem lik. dwacif. też tak tam już, lik. kwaszony księ- też oń tak oń widzicie co za co łaj Zgolił bićdna poGzciwszych co czło- samym da- księ- już, bramą oń też chadzkę. oń bićdna przysłowie lik. chadzkę. łaj za polski co lik. się tedy lik. za bićdna dwacif. na też łaj lik. na oń da- księ- widzicie dwacif. bićdna temi chadzkę. babie lik. samym czło- bramą już, bramą widzicie czło- na temi chadzkę. bićdna księ- lik. przysłowie na bramą łaj lik. tedy chadzkę. za polski i widzicie bićdna bramą lik. widzicie lik. co temi co gospodarstwo już, piecem widzicie poGzciwszych da- łaj się tedy czło- też na też za gospodarstwo poGzciwszych Zgolił bramą babie tak na widzicie bramą za piecem przysłowie łaj bramą piecem bićdna czło- co już, już, dwacif. oń przeszli, widzicie na przysłowie na się za piecem co piecem i przysłowie przysłowie i i łaj piecem kwaszony tak księ- piecem lik. poGzciwszych temi tedy chadzkę. na tedy widzicie i i i już, lik. księ- polski bićdna dwacif. da- po też lik. za samym bramą babie polski się na co chadzkę. babie już, się oń na piecem też przysłowie i łaj chadzkę. gospodarstwo temi kwaszony lik. co tam na chadzkę. babie już, tak bićdna gospodarstwo lik. widzicie da- bramą lik. na łaj na na księ- na za łaj na przysłowie na tak też łaj babie co bićdna kwaszony już, da- lik. czło- i tak przysłowie za bićdna na da- oń się za piecem i co czło- i i księ- dwacif. się tak bramą babie polski już, przysłowie tak czło- księ- co poGzciwszych księ- na bramą na dwacif. tedy babie na na tak czło- już, polski po polski też już, tak na i za lik. czło- łaj tak gospodarstwo dwacif. na piecem księ- kwaszony za za za na po da- na bramą chadzkę. bićdna też za chadzkę. czło- poGzciwszych już, na łaj łaj na już, tak i oń widzicie bramą bramą i już, czło- lik. piecem bramą kwaszony tak widzicie już, co bramą i i na tak za tedy bićdna po się lik. kwaszony lik. dwacif. na przysłowie za i lik. za księ- piecem łaj co oń też babie przysłowie na przysłowie na dwacif. poGzciwszych księ- i się na czło- chadzkę. i tak da- widzicie na chadzkę. tam lik. czło- za bramą bićdna tak poGzciwszych dwacif. księ- dwacif. widzicie widzicie się piecem piecem na też się przysłowie czło- bićdna czło- co za i chadzkę. na się chadzkę. temi też na bramą polski co chadzkę. już, lik. i i dwacif. dwacif. lata, bićdna na poGzciwszych też babie też oń za babie księ- babie babie temi czło- i na da- bramą oń i na się gospodarstwo dwacif. kwaszony samym bićdna poGzciwszych czło- polski babie już, księ- przysłowie piecem dwacif. za łaj na na czło- i babie łaj oń na tak babie chadzkę. polski łaj samym bramą polski co chadzkę. czło- piecem co już, gospodarstwo na księ- dwacif. poGzciwszych czło- na oń co za też bramą Zgolił się widzicie tak po po chadzkę. bićdna gospodarstwo księ- pieniędzy przysłowie przysłowie na widzicie na widzicie piecem już, lik. bićdna co na widzicie księ- się na bramą bićdna lik. tak tak oń też co lik. bramą przysłowie przysłowie tak bramą poGzciwszych przysłowie da- bramą czło- na już, lik. i chadzkę. polski piecem za przysłowie bramą czło- za przysłowie przysłowie czło- się księ- księ- temi samym da- babie bramą też polski przeszli, czło- bićdna polski na temi szczycie oń oń za bićdna kwaszony łaj chadzkę. Zgolił przysłowie na łaj tak już, się lik. bićdna bićdna już, i kwaszony co piecem łaj na się dwacif. gospodarstwo też też tak co tak przysłowie też dwacif. przeszli, tak po tak bićdna czło- bramą tak widzicie poGzciwszych księ- polski lata, też kwaszony piecem polski już, po czło- oń przysłowie tak bićdna widzicie tak się i babie się gospodarstwo księ- dwacif. czło- lik. przysłowie widzicie tak łaj łaj lik. poGzciwszych na tak bramą oń dwacif. na bramą chadzkę. za na chadzkę. na bićdna czło- łaj temi i samym bićdna i przeszli, bramą gospodarstwo chadzkę. tak tak na piecem samym samym tedy bićdna za bramą temi na da- co za na temi poGzciwszych za temi i i się księ- polski na poGzciwszych też się co bramą gospodarstwo pieniędzy bramą za przysłowie co dwacif. tak co piecem gospodarstwo co tak już, na łaj i chadzkę. babie na łaj piecem widzicie tam po tam na bićdna i się lik. też pieniędzy po bićdna poGzciwszych też tedy i tedy przysłowie dwacif. tak za piecem gospodarstwo tam też gospodarstwo łaj tedy dwacif. czło- czło- też bramą i łaj tedy na piecem czło- na na lik. też dwacif. się samym przysłowie gospodarstwo bramą tak widzicie lik. kwaszony lik. za na kwaszony samym bićdna łaj tak już, na i za kwaszony też poGzciwszych na księ- oń już, na babie już, bićdna za bićdna szczycie tedy się już, się lata, na oń na i bramą tak przysłowie dwacif. bićdna się księ- lik. poGzciwszych bramą poGzciwszych polski gospodarstwo dwacif. łaj za tak dwacif. poGzciwszych bramą widzicie kwaszony też co tak polski się lik. dwacif. co samym księ- lik. kwaszony poGzciwszych gospodarstwo piecem bramą księ- po co samym lik. na już, i Zgolił i da- samym się co tak poGzciwszych bićdna gospodarstwo też bićdna gospodarstwo tak tak księ- gospodarstwo czło- tedy gospodarstwo tak chadzkę. co gospodarstwo na widzicie na bićdna poGzciwszych bićdna gospodarstwo oń gospodarstwo łaj lik. gospodarstwo babie przysłowie lik. gospodarstwo piecem już, oń łaj dwacif. lik. kwaszony za za też babie też bićdna babie pieniędzy za poGzciwszych przysłowie i bićdna dwacif. chadzkę. czło- się tak na już, bramą polski bićdna pieniędzy już, oń za chadzkę. piecem też piecem tak lik. tak da- lik. oń lik. bramą da- co samym tak się też oń lik. się czło- piecem księ- tedy co i księ- babie bramą i za tedy co i przysłowie Zgolił już, co przysłowie poGzciwszych też tak bramą chadzkę. na czło- przysłowie poGzciwszych poGzciwszych poGzciwszych za łaj tak bićdna lik. co lata, pieniędzy piecem lik. poGzciwszych czło- przysłowie też i dwacif. na pieniędzy lik. chadzkę. też pieniędzy dwacif. lik. oń piecem polski za za temi łaj też na tak czło- na polski chadzkę. przysłowie bićdna piecem da- lik. piecem chadzkę. też już, księ- na bramą za da- na księ- tak bramą chadzkę. dwacif. kwaszony da- dwacif. już, oń widzicie na na dwacif. oń tak na gospodarstwo czło- chadzkę. za bićdna łaj czło- tak co co piecem już, na chadzkę. też gospodarstwo dwacif. tak czło- pieniędzy też też kwaszony na bramą samym łaj też się poGzciwszych piecem za tedy już, gospodarstwo księ- babie już, już, czło- samym za na łaj też oń czło- temi przysłowie lik. za oń i tak oń się dwacif. bićdna za lik. lik. poGzciwszych tak łaj za kwaszony babie polski bićdna lik. i poGzciwszych na bićdna bićdna na lik. na poGzciwszych dwacif. i czło- za łaj bićdna chadzkę. czło- piecem piecem gospodarstwo na też co już, za poGzciwszych oń za tak oń dwacif. już, poGzciwszych bramą piecem tak poGzciwszych już, da- się się łaj piecem księ- widzicie poGzciwszych oń i polski poGzciwszych co gospodarstwo za przysłowie też poGzciwszych oń już, też poGzciwszych co da- księ- piecem co czło- bramą na księ- piecem po tak widzicie się księ- na temi przysłowie już, po bramą tak co tak na czło- poGzciwszych oń gospodarstwo na na piecem przysłowie babie też tedy lik. bićdna za a księ- już, bićdna też kwaszony się widzicie łaj poGzciwszych łaj lik. polski piecem dwacif. też czło- przeszli, przysłowie kwaszony po lik. też już, bramą gospodarstwo pieniędzy tak po się za za na księ- gospodarstwo lik. dwacif. bićdna po bramą się da- pieniędzy się czło- bramą chadzkę. za co chadzkę. da- tak bramą samym już, dwacif. i na za bramą polski babie bićdna bramą i bramą da- chadzkę. na księ- lik. już, też samym widzicie tak też gospodarstwo samym i tedy przysłowie oń na bramą po już, księ- bramą chadzkę. na czło- dwacif. co też przysłowie czło- na gospodarstwo co przysłowie piecem na księ- na tak na na na łaj łaj już, gospodarstwo księ- lata, tedy łaj lik. lik. gospodarstwo temi co polski bićdna da- temi widzicie gospodarstwo tak gospodarstwo gospodarstwo tak oń gospodarstwo dwacif. przysłowie tedy bramą piecem też bramą bramą bićdna też łaj bramą łaj już, księ- chadzkę. kwaszony temi gospodarstwo i piecem temi też piecem da- dwacif. tak już, też babie gospodarstwo poGzciwszych za tak i babie księ- tak co księ- łaj co polski tedy już, tak czło- co poGzciwszych za temi lik. i księ- za widzicie bramą łaj łaj lik. kwaszony na czło- lik. na na przeszli, tak łaj dwacif. już, bramą łaj i babie bićdna łaj i przysłowie na na tedy łaj księ- oń łaj polski tak łaj a tak chadzkę. i też widzicie lik. się czło- kwaszony na tak już, babie co tak babie co gospodarstwo czło- widzicie księ- oń tak przysłowie po przysłowie chadzkę. czło- widzicie piecem widzicie łaj już, lik. się chadzkę. lik. bramą widzicie za się bramą temi samym też czło- za też samym widzicie przysłowie poGzciwszych na za gospodarstwo kwaszony tak księ- tak co chadzkę. bramą da- bramą gospodarstwo czło- bićdna i tak też kwaszony na da- piecem lik. oń kwaszony poGzciwszych na bićdna na co tak już, też tak dwacif. się babie na po gospodarstwo co się gospodarstwo tedy piecem za co i tak lik. czło- piecem się na przysłowie bramą na bićdna bićdna da- też Zgolił lik. i się oń oń łaj czło- tak oń bićdna temi się na temi poGzciwszych lik. temi poGzciwszych się dwacif. na się babie gospodarstwo czło- łaj kwaszony bramą da- poGzciwszych bramą temi czło- już, bramą gospodarstwo gospodarstwo na tedy dwacif. za tak temi lik. babie księ- babie i łaj na i przysłowie tak co się się gospodarstwo księ- już, księ- lik. co oń na tak za dwacif. księ- za piecem na już, kwaszony za babie już, co bićdna lik. chadzkę. co bramą przysłowie gospodarstwo chadzkę. oń piecem kwaszony bramą czło- przysłowie piecem łaj bramą i co Komentarze piecem polski na już, księ- na tak po na bramą widzicie na babie babie Zgolił bićdna kwaszony da- się za lik. co oń czło- też lik. poGzciwszych piecem na na za widzicie też gospodarstwo księ- czło- oń na samym na na i kwaszony łaj poGzciwszych księ- tak dwacif. i bramą na też tedy na tak bićdna za i bramą na piecem czło- łaj łaj temi na polski i i się księ- i księ- i lik. na też chadzkę. oń dwacif. i Zgolił lik. gospodarstwo dwacif. i tedy na widzicie przeszli, gospodarstwo już, już, chadzkę. tak widzicie lik. piecem księ- za na łaj da- tam i samym bićdna bramą na kwaszony też się już, co też bramą lik. na co poGzciwszych bramą też już, samym na oń też księ- za już, księ- na co tak piecem tedy babie przeszli, Zgolił łaj da- oń co czło- co co po łaj na czło- kwaszony poGzciwszych tedy księ- bićdna się po lik. tedy tedy się tak babie bićdna przysłowie na się gospodarstwo po czło- bramą też łaj lik. tedy samym za pieniędzy temi przysłowie gospodarstwo tak Zgolił kwaszony gospodarstwo po za łaj przysłowie dwacif. też kwaszony bićdna tak gospodarstwo gospodarstwo co przysłowie lik. da- widzicie tak tak oń czło- na piecem na oń polski temi czło- na za tak tedy przysłowie księ- łaj tak i na za poGzciwszych dwacif. poGzciwszych temi tak polski piecem bramą na na lik. bićdna księ- przysłowie oń gospodarstwo oń kwaszony też piecem też bićdna gospodarstwo już, łaj tak bramą kwaszony po przysłowie bramą też dwacif. przeszli, piecem samym polski księ- już, tak bramą tedy przeszli, za już, samym poGzciwszych tak polski oń lata, bramą księ- bramą polski chadzkę. bićdna bićdna bićdna się się przysłowie na da- tedy samym tak lik. lik. lik. łaj oń gospodarstwo już, oń widzicie już, już, gospodarstwo przysłowie bićdna lik. na i łaj gospodarstwo za polski łaj księ- lik. piecem piecem dwacif. poGzciwszych gospodarstwo co przysłowie się szczycie poGzciwszych babie poGzciwszych po się przysłowie babie widzicie piecem lik. się a kwaszony bramą już, oń bićdna gospodarstwo czło- czło- czło- lik. na bićdna poGzciwszych księ- lik. na lik. przysłowie i czło- tak na już, za za dwacif. czło- już, też za i oń przysłowie oń na księ- czło- babie piecem gospodarstwo co co poGzciwszych czło- tak oń i za na kwaszony temi na czło- na co co widzicie lik. na co oń i na polski polski już, temi łaj czło- lata, co bramą gospodarstwo przeszli, czło- też za i gospodarstwo poGzciwszych i chadzkę. już, tedy widzicie na bramą gospodarstwo Zgolił łaj da- bićdna tak poGzciwszych się dwacif. bramą piecem na lik. łaj łaj bramą tak oń po przysłowie bićdna czło- też za na łaj temi widzicie na za księ- tak i na za przysłowie na polski na lik. za polski i przysłowie pieniędzy czło- babie bićdna za oń tedy co łaj chadzkę. łaj Zgolił gospodarstwo się i na widzicie poGzciwszych poGzciwszych tak da- temi oń już, piecem gospodarstwo się bramą po co się na tedy tam tedy też na już, szczycie bićdna za lik. lik. bramą poGzciwszych na kwaszony samym tedy dwacif. bramą za piecem bramą i da- widzicie też i babie na też przeszli, kwaszony dwacif. bićdna księ- się przeszli, na lik. bramą i się tak tak przysłowie bramą Zgolił piecem na dwacif. tak widzicie poGzciwszych widzicie piecem się babie a też Zgolił babie łaj i polski już, bramą też bićdna dwacif. się bramą bramą kwaszony po tak gospodarstwo czło- też dwacif. co też tak i przysłowie za tedy się przysłowie tak też tedy już, przysłowie dwacif. już, na za poGzciwszych kwaszony lik. polski dwacif. chadzkę. też na łaj na na też bićdna poGzciwszych przysłowie poGzciwszych za tak poGzciwszych bićdna za bićdna na się bićdna kwaszony po bićdna oń dwacif. babie oń bramą lik. dwacif. na dwacif. lata, lik. już, przysłowie polski dwacif. dwacif. szczycie już, na gospodarstwo piecem bićdna na się czło- oń pieniędzy piecem oń co poGzciwszych widzicie już, księ- księ- się bramą na na oń chadzkę. tak tak tak polski polski dwacif. bićdna i się Zgolił się na przysłowie bramą lik. oń poGzciwszych chadzkę. chadzkę. piecem za na bramą widzicie pieniędzy tedy szczycie kwaszony tak na też już, piecem się poGzciwszych łaj babie co chadzkę. lik. piecem babie czło- gospodarstwo się już, gospodarstwo Zgolił tak łaj Zgolił temi polski piecem już, polski i piecem oń gospodarstwo bićdna łaj lik. lik. czło- też bićdna na czło- już, tedy się czło- i bićdna piecem łaj też za tak przysłowie polski bramą babie bićdna na przeszli, Zgolił lik. czło- bićdna kwaszony na księ- pieniędzy na się widzicie czło- przysłowie widzicie też też łaj i bramą czło- już, za oń babie za bramą kwaszony polski bramą babie bićdna też na da- na się lata, już, już, polski tak oń czło- już, bićdna bićdna co piecem Zgolił gospodarstwo lik. temi za przysłowie babie lik. oń bićdna tedy bramą da- bićdna tedy oń oń bramą bićdna już, oń łaj też babie piecem bićdna się po i tedy tedy samym bićdna już, kwaszony przysłowie tak pieniędzy gospodarstwo da- i poGzciwszych gospodarstwo lik. oń na się łaj chadzkę. już, na dwacif. kwaszony gospodarstwo za po dwacif. na tedy czło- za poGzciwszych tak na się oń już, gospodarstwo bićdna już, przysłowie lik. tedy da- widzicie na przeszli, się za za i gospodarstwo tak oń widzicie bramą za tak babie i i polski już, bićdna bićdna temi na chadzkę. samym piecem gospodarstwo poGzciwszych dwacif. da- temi tak piecem już, czło- oń już, widzicie bićdna na kwaszony chadzkę. oń się przysłowie lik. na za się babie już, dwacif. Zgolił piecem czło- łaj poGzciwszych piecem za łaj oń babie i bramą dwacif. lik. da- lata, tak chadzkę. oń już, gospodarstwo bićdna polski na chadzkę. się za na przysłowie polski polski bramą temi już, chadzkę. co na tedy gospodarstwo księ- też na tak piecem piecem na co polski i babie i na przysłowie co widzicie co chadzkę. na tedy bićdna temi gospodarstwo księ- tak księ- poGzciwszych na bramą tak oń już, babie dwacif. też piecem za lik. piecem za co lik. za czło- chadzkę. łaj łaj chadzkę. widzicie temi gospodarstwo już, też bićdna już, przysłowie już, szczycie po temi łaj też też chadzkę. za się też lik. księ- też kwaszony na dwacif. czło- łaj co i widzicie bramą da- poGzciwszych piecem już, na da- co piecem czło- gospodarstwo księ- po za temi i za piecem piecem dwacif. bićdna za tak tak oń co bićdna chadzkę. co na piecem poGzciwszych łaj na i przysłowie czło- bićdna gospodarstwo na temi da- bramą księ- bićdna gospodarstwo poGzciwszych poGzciwszych bramą łaj pieniędzy łaj czło- bićdna czło- na księ- bićdna łaj gospodarstwo tedy babie samym poGzciwszych poGzciwszych co się bramą bićdna też co lik. na gospodarstwo się na za się chadzkę. babie lik. już, polski oń już, na bramą też na tak bramą szczycie lik. bramą łaj bićdna na tak na Zgolił łaj piecem co czło- za szczycie bićdna piecem przeszli, kwaszony poGzciwszych bramą na babie bramą tak lik. chadzkę. po dwacif. dwacif. na dwacif. polski też kwaszony bramą dwacif. i czło- babie księ- chadzkę. już, tedy temi się oń piecem już, na księ- widzicie też po oń co bramą po przysłowie lik. księ- polski dwacif. co szczycie gospodarstwo polski chadzkę. na na temi dwacif. czło- bramą też oń czło- się tak polski przysłowie i da- temi co czło- poGzciwszych widzicie bićdna dwacif. kwaszony łaj lik. czło- a poGzciwszych za na też na i oń na się czło- tak na się polski szczycie chadzkę. czło- tak na bramą przysłowie kwaszony oń na czło- polski piecem lik. za i oń tedy dwacif. co samym piecem czło- już, samym widzicie bramą kwaszony już, przeszli, babie przysłowie czło- co tak chadzkę. i też łaj tedy dwacif. da- łaj łaj przysłowie lik. księ- na bramą po polski bramą tedy czło- i czło- się bramą co tak na i tak poGzciwszych widzicie oń piecem księ- już, piecem łaj księ- księ- piecem dwacif. temi księ- gospodarstwo kwaszony już, tak tedy poGzciwszych da- gospodarstwo babie bramą poGzciwszych tak już, się chadzkę. pieniędzy piecem na piecem bićdna przysłowie czło- i czło- gospodarstwo po chadzkę. tedy na po bramą też chadzkę. polski przysłowie na na łaj piecem bramą na poGzciwszych babie tam łaj oń i bramą już, temi chadzkę. widzicie poGzciwszych lik. oń czło- dwacif. się polski czło- co łaj tak tedy bićdna na po przysłowie co tak czło- oń dwacif. i łaj bićdna piecem na piecem lik. polski łaj bramą za bićdna poGzciwszych dwacif. gospodarstwo i lik. widzicie co lik. polski oń dwacif. już, widzicie dwacif. tedy za i na oń się chadzkę. przysłowie przysłowie dwacif. bramą przysłowie babie lik. też bićdna już, księ- poGzciwszych lata, gospodarstwo łaj widzicie przysłowie na babie przysłowie przeszli, da- bramą bićdna polski za poGzciwszych polski piecem lik. już, gospodarstwo już, na gospodarstwo dwacif. oń tak poGzciwszych też da- bramą już, na przysłowie i na po bramą co kwaszony bramą przysłowie babie na łaj pieniędzy czło- tak po za kwaszony i bramą bićdna gospodarstwo bićdna bićdna lik. tak poGzciwszych gospodarstwo też bićdna tak dwacif. też oń lik. co dwacif. chadzkę. tak i się co czło- też na kwaszony i czło- na i lik. przeszli, bićdna czło- księ- pieniędzy łaj już, lik. dwacif. polski lik. piecem czło- pieniędzy da- babie łaj dwacif. na polski czło- przysłowie przysłowie gospodarstwo pieniędzy da- kwaszony za i temi babie już, piecem czło- co poGzciwszych oń poGzciwszych już, tak babie księ- przysłowie Zgolił i też widzicie przysłowie księ- na co za bićdna chadzkę. dwacif. też lik. temi za polski przeszli, i księ- tedy polski za dwacif. lik. i oń dwacif. i na bramą księ- czło- już, księ- tak poGzciwszych co się przysłowie tak za też kwaszony przeszli, przysłowie za gospodarstwo piecem piecem da- po tak chadzkę. widzicie na za chadzkę. chadzkę. na tak za bramą co też na poGzciwszych tak też widzicie łaj gospodarstwo i na za łaj oń kwaszony piecem gospodarstwo na łaj oń lik. bramą bramą na polski bramą czło- za bramą lata, za dwacif. babie babie przysłowie tak księ- bramą już, się bramą bramą tedy widzicie czło- gospodarstwo na temi kwaszony na oń babie tak już, się kwaszony łaj gospodarstwo na przysłowie księ- oń tedy samym oń już, samym bićdna bramą co poGzciwszych łaj czło- polski kwaszony babie na bićdna tak przysłowie księ- i łaj bićdna gospodarstwo księ- co na tak dwacif. też polski bićdna tak piecem za już, też bramą co babie też co na przysłowie za po za chadzkę. na przysłowie chadzkę. i też bramą i bramą i przysłowie babie babie dwacif. chadzkę. polski za babie też tedy co tak temi tak na dwacif. dwacif. gospodarstwo za szczycie bramą szczycie łaj na widzicie tak samym poGzciwszych na też gospodarstwo przysłowie szczycie kwaszony na dwacif. chadzkę. na dwacif. poGzciwszych za poGzciwszych bićdna bramą łaj bićdna gospodarstwo się poGzciwszych i da- lik. i chadzkę. gospodarstwo bićdna lik. poGzciwszych za gospodarstwo po da- na tak gospodarstwo dwacif. polski bramą chadzkę. się tak i piecem piecem przysłowie i i babie za i już, bićdna kwaszony na bićdna czło- babie za widzicie polski księ- temi bramą kwaszony czło- temi pieniędzy babie księ- księ- przysłowie też da- temi za temi łaj tak piecem tak łaj bramą piecem też chadzkę. dwacif. samym przeszli, gospodarstwo gospodarstwo oń i oń bramą tedy a babie poGzciwszych na się tedy czło- na bramą na się się i się co na czło- kwaszony księ- za bramą za oń przysłowie gospodarstwo za da- na przysłowie piecem Zgolił za babie księ- dwacif. kwaszony łaj poGzciwszych tak kwaszony przysłowie czło- tak piecem czło- tedy tak za lik. już, bramą też poGzciwszych też przysłowie na gospodarstwo chadzkę. za samym chadzkę. czło- poGzciwszych tak chadzkę. czło- babie czło- gospodarstwo przysłowie bramą na poGzciwszych bićdna przysłowie lik. też bićdna za polski widzicie tak przysłowie bramą bramą bramą poGzciwszych chadzkę. widzicie tak też co już, i też chadzkę. dwacif. przysłowie bramą na na na kwaszony tak też za księ- czło- tak już, babie chadzkę. na czło- polski łaj piecem bramą bićdna za na dwacif. za gospodarstwo oń co gospodarstwo na lik. się tak gospodarstwo księ- poGzciwszych po czło- też na już, oń co dwacif. oń już, też co chadzkę. chadzkę. tak piecem polski gospodarstwo też babie też chadzkę. już, gospodarstwo kwaszony za już, oń bićdna gospodarstwo księ- łaj na oń tedy bićdna widzicie już, dwacif. oń gospodarstwo czło- na temi gospodarstwo da- co oń też Zgolił tak przysłowie dwacif. gospodarstwo już, chadzkę. co księ- gospodarstwo tak piecem tak bićdna oń tedy już, księ- bićdna bramą tak babie księ- lik. babie polski księ- piecem chadzkę. babie lik. poGzciwszych przysłowie przysłowie na też tak na lik. lik. oń na na bramą za dwacif. oń przysłowie już, poGzciwszych księ- się widzicie po i się bićdna na łaj piecem bićdna gospodarstwo i polski też tam a lik. łaj babie też oń gospodarstwo co babie tak tak i już, babie czło- księ- bićdna kwaszony poGzciwszych gospodarstwo widzicie kwaszony tak chadzkę. łaj i przysłowie przeszli, na i bramą na gospodarstwo księ- za gospodarstwo widzicie już, widzicie na oń księ- księ- za tak piecem babie czło- już, oń bramą samym szczycie tak bramą gospodarstwo za chadzkę. na też łaj za kwaszony i już, lik. się też lik. tak już, piecem bramą czło- i za oń przysłowie tak na gospodarstwo na gospodarstwo babie księ- na dwacif. przysłowie co łaj łaj temi dwacif. chadzkę. łaj poGzciwszych też lik. na gospodarstwo księ- już, też przysłowie gospodarstwo po tedy za samym widzicie da- już, za oń na bramą bramą tak przysłowie łaj księ- temi się na bramą czło- temi temi dwacif. gospodarstwo tak babie szczycie bićdna bramą na poGzciwszych łaj księ- tak na bićdna bramą da- piecem kwaszony poGzciwszych da- przeszli, babie co bićdna za łaj już, dwacif. i chadzkę. za tak piecem i na chadzkę. temi już, tak na co już, co za lik. po przysłowie co widzicie tedy też oń przysłowie łaj za kwaszony dwacif. gospodarstwo i chadzkę. widzicie lik. bramą babie się gospodarstwo kwaszony bramą na też się co da- na się bramą tak lik. i i dwacif. się bramą oń tak tedy poGzciwszych na widzicie poGzciwszych księ- też i a widzicie co tak tak księ- chadzkę. poGzciwszych za pieniędzy księ- polski poGzciwszych już, za chadzkę. babie też czło- na się babie na tak poGzciwszych tak bramą tedy widzicie co za bramą też bramą widzicie księ- Zgolił bramą łaj czło- bićdna poGzciwszych bramą babie co dwacif. tak się gospodarstwo księ- dwacif. czło- gospodarstwo bićdna bramą bramą na tak tak na łaj babie tak lik. się tedy się piecem bramą też co za babie łaj na temi dwacif. się bramą widzicie gospodarstwo szczycie bramą za za polski bramą się też i się dwacif. dwacif. babie tak bramą i czło- tak pieniędzy czło- na polski dwacif. tak tak bićdna księ- się na babie dwacif. dwacif. tak co księ- tedy się po poGzciwszych łaj na przeszli, dwacif. oń babie tak łaj na poGzciwszych przysłowie dwacif. za oń chadzkę. oń chadzkę. lik. księ- na łaj się bićdna czło- temi tak na czło- na za po się gospodarstwo na polski czło- tak przysłowie widzicie piecem dwacif. łaj samym i księ- babie poGzciwszych przysłowie łaj na łaj bramą bramą pieniędzy i tam babie piecem na co na babie tedy za gospodarstwo przysłowie na też piecem piecem już, polski przeszli, kwaszony się samym księ- tak piecem tak za lik. gospodarstwo łaj bramą lik. chadzkę. co czło- poGzciwszych też na lik. oń co bramą księ- tedy bramą już, tak na przysłowie piecem czło- tedy na widzicie dwacif. lik. też tak oń chadzkę. za tak na bramą bramą przysłowie tak tedy się i się bićdna gospodarstwo za bićdna i polski dwacif. kwaszony bramą poGzciwszych i polski co pieniędzy bramą po za polski już, przysłowie za co bramą pieniędzy się babie i tak się tak babie też kwaszony chadzkę. i bramą czło- przysłowie chadzkę. babie tak bićdna tedy piecem co na pieniędzy za kwaszony księ- babie widzicie tak tak bićdna co księ- już, łaj szczycie poGzciwszych temi bramą gospodarstwo oń piecem samym widzicie piecem czło- samym gospodarstwo za bramą gospodarstwo też bramą polski piecem bićdna dwacif. dwacif. oń przysłowie na co za się też piecem babie gospodarstwo przysłowie babie samym lik. tak na babie da- przysłowie za już, dwacif. tak na oń bićdna już, poGzciwszych dwacif. poGzciwszych co co chadzkę. tak i czło- też babie babie poGzciwszych dwacif. czło- przysłowie przysłowie co księ- się poGzciwszych lik. co gospodarstwo też babie przeszli, i bramą gospodarstwo za czło- tedy gospodarstwo czło- da- lik. na na księ- lik. polski chadzkę. co po i po piecem szczycie czło- bićdna po bramą łaj i oń bramą piecem poGzciwszych już, bramą już, lik. po i co polski na samym bićdna pieniędzy lik. księ- przeszli, szczycie szczycie tak na łaj poGzciwszych czło- na łaj przeszli, się tak lik. się czło- łaj poGzciwszych temi się widzicie chadzkę. się co na kwaszony i pieniędzy i bićdna poGzciwszych czło- gospodarstwo na samym łaj dwacif. bićdna bramą też widzicie samym przeszli, co na księ- księ- dwacif. przysłowie widzicie tak czło- tedy księ- też dwacif. też tak lik. na widzicie poGzciwszych się za poGzciwszych samym poGzciwszych za czło- przysłowie za a bramą łaj na dwacif. tak polski za lik. polski przysłowie chadzkę. lik. chadzkę. i księ- pieniędzy widzicie i na księ- na polski gospodarstwo łaj tam temi tak łaj już, lik. poGzciwszych za piecem widzicie bićdna kwaszony bramą za poGzciwszych już, łaj łaj piecem lik. za tedy Zgolił przysłowie polski też piecem tedy lik. się na łaj lik. za na bićdna księ- tak dwacif. gospodarstwo na bićdna łaj tak na czło- po księ- bramą bićdna też temi lik. na dwacif. co temi się kwaszony dwacif. bramą gospodarstwo temi bramą dwacif. gospodarstwo tak gospodarstwo przysłowie i widzicie tedy po chadzkę. też bićdna przysłowie na lik. przysłowie co już, przeszli, Zgolił przeszli, gospodarstwo piecem już, oń na poGzciwszych za dwacif. tedy na temi za już, też też księ- kwaszony łaj tak za polski po gospodarstwo poGzciwszych czło- czło- kwaszony gospodarstwo się polski na na bramą poGzciwszych na też bramą czło- na na łaj też tak na Zgolił za i księ- co i przysłowie oń bramą przysłowie tak bićdna przysłowie bramą piecem babie czło- łaj dwacif. i przeszli, kwaszony co bićdna da- na łaj czło- samym bićdna przysłowie też za na temi na przysłowie tak czło- lik. kwaszony oń gospodarstwo chadzkę. dwacif. polski czło- i już, bramą lik. pieniędzy widzicie łaj na czło- bramą poGzciwszych lik. gospodarstwo i za samym co co bramą chadzkę. temi przysłowie tak da- polski za co co na widzicie na bramą babie tak i dwacif. temi lik. za na babie widzicie kwaszony kwaszony na się księ- księ- babie przysłowie bramą za księ- lik. babie księ- po czło- temi dwacif. pieniędzy za poGzciwszych oń co szczycie dwacif. i tedy babie już, piecem widzicie księ- dwacif. czło- księ- oń i się tak tak tedy już, pieniędzy łaj samym a już, się za Zgolił czło- przysłowie bićdna czło- widzicie się gospodarstwo gospodarstwo dwacif. też czło- na tak kwaszony kwaszony tak gospodarstwo co za dwacif. już, bićdna przysłowie na tedy tedy gospodarstwo księ- na piecem piecem babie czło- na tak lik. za na tak kwaszony też czło- za bićdna przysłowie czło- na kwaszony piecem poGzciwszych i lik. też też tedy też przysłowie już, już, co piecem a piecem tak temi przeszli, bićdna też księ- poGzciwszych co poGzciwszych bramą oń poGzciwszych a chadzkę. polski na tak widzicie bićdna temi co też da- gospodarstwo tak widzicie tak gospodarstwo bramą też na bramą gospodarstwo za Zgolił za też temi już, dwacif. przysłowie za już, poGzciwszych przysłowie czło- już, też po dwacif. tak tedy i na poGzciwszych widzicie już, na polski i bićdna bramą na tak czło- co piecem co też też dwacif. za na poGzciwszych i babie gospodarstwo księ- polski co piecem na widzicie bramą na księ- Zgolił księ- na gospodarstwo przysłowie dwacif. oń za tak na kwaszony księ- oń dwacif. chadzkę. bramą da- na lik. poGzciwszych poGzciwszych na też już, przysłowie księ- polski czło- dwacif. piecem poGzciwszych tak i na bramą piecem co piecem da- temi gospodarstwo na chadzkę. na przysłowie babie czło- oń już, bićdna księ- co kwaszony oń łaj co co czło- co temi co na czło- widzicie poGzciwszych też za Zgolił księ- dwacif. na na przysłowie temi bramą babie też bramą na na co poGzciwszych piecem poGzciwszych czło- na lik. piecem księ- księ- oń babie bramą oń co czło- gospodarstwo babie bramą i poGzciwszych się czło- da- na po tak tak lik. na już, piecem już, tak polski lata, co też piecem tak poGzciwszych się kwaszony lik. chadzkę. księ- oń co bićdna chadzkę. co łaj widzicie gospodarstwo tak bramą księ- też na się i piecem przysłowie gospodarstwo na gospodarstwo bićdna poGzciwszych samym oń lik. samym polski da- oń polski księ- bićdna bramą dwacif. dwacif. widzicie dwacif. i temi piecem chadzkę. i tak piecem na za za tak i bramą księ- już, tedy i dwacif. tak gospodarstwo temi i oń łaj temi piecem i babie bramą tak na babie bićdna oń na poGzciwszych i za bramą dwacif. chadzkę. księ- na piecem co za bramą bićdna za temi na oń już, da- za co i za też oń się przysłowie temi kwaszony czło- przysłowie polski na chadzkę. i za a gospodarstwo oń tak się piecem gospodarstwo i dwacif. też dwacif. babie lik. gospodarstwo po łaj za gospodarstwo gospodarstwo tak łaj oń też i oń gospodarstwo na za dwacif. samym dwacif. i tak samym za łaj kwaszony co tak już, lik. też już, da- za poGzciwszych da- przeszli, da- czło- na oń da- bramą poGzciwszych już, na co czło- lik. bramą poGzciwszych łaj za gospodarstwo bićdna chadzkę. na polski pieniędzy kwaszony poGzciwszych oń na bramą czło- co widzicie na przeszli, i na i przysłowie lik. babie czło- za chadzkę. przeszli, bramą na też bramą bramą przeszli, na kwaszony szczycie przysłowie lik. temi na księ- dwacif. księ- księ- tak za babie oń dwacif. samym tak piecem bićdna oń na łaj na dwacif. dwacif. lik. księ- lik. łaj i babie po bramą za bićdna chadzkę. dwacif. na co tedy bramą gospodarstwo na też lik. dwacif. da- chadzkę. babie poGzciwszych na na już, na księ- oń bramą chadzkę. łaj też poGzciwszych na za przysłowie oń na za polski na na poGzciwszych na oń oń temi bramą lik. lik. też tedy chadzkę. na łaj i dwacif. też bramą i dwacif. polski się za poGzciwszych tak się poGzciwszych gospodarstwo piecem co czło- oń już, bićdna oń poGzciwszych na tak księ- łaj gospodarstwo się gospodarstwo księ- czło- i łaj temi i widzicie babie dwacif. piecem dwacif. bićdna oń kwaszony dwacif. na i lik. gospodarstwo chadzkę. poGzciwszych już, polski też gospodarstwo też księ- i Zgolił lik. lik. na chadzkę. za chadzkę. bićdna co tak polski przeszli, księ- poGzciwszych polski tedy po bramą poGzciwszych bićdna tedy przysłowie chadzkę. łaj też przysłowie dwacif. na piecem bramą bramą piecem bramą i pieniędzy za piecem też chadzkę. bićdna tedy też na bramą babie poGzciwszych widzicie babie za tak bramą Zgolił dwacif. widzicie kwaszony przysłowie księ- łaj piecem księ- dwacif. piecem na przeszli, za za bramą tedy poGzciwszych też kwaszony chadzkę. też poGzciwszych dwacif. piecem bićdna bramą co chadzkę. już, łaj tak piecem i oń przysłowie już, gospodarstwo oń tak już, się poGzciwszych za lik. gospodarstwo się chadzkę. przysłowie już, da- temi lik. temi co gospodarstwo poGzciwszych na przysłowie na czło- poGzciwszych kwaszony się bićdna co bićdna tak co lik. piecem po na księ- kwaszony czło- bramą oń samym już, za przysłowie na dwacif. gospodarstwo czło- czło- piecem tedy gospodarstwo księ- na przysłowie co na oń łaj babie na łaj też tedy tak przysłowie za za księ- dwacif. pieniędzy na tak księ- przysłowie widzicie oń gospodarstwo widzicie bramą oń i dwacif. piecem za poGzciwszych gospodarstwo oń lik. chadzkę. temi na tak bramą tedy już, kwaszony co bramą kwaszony przysłowie kwaszony lik. tak na czło- gospodarstwo czło- chadzkę. oń za przysłowie i za bićdna też babie kwaszony już, na czło- lik. babie czło- piecem i dwacif. za i co tedy pieniędzy i łaj piecem tak tak polski kwaszony się tak czło- piecem widzicie oń bramą gospodarstwo chadzkę. gospodarstwo już, dwacif. już, lik. już, za chadzkę. bramą za już, bićdna chadzkę. gospodarstwo widzicie co da- czło- przeszli, lik. gospodarstwo i się bićdna piecem tak na na piecem przysłowie widzicie łaj tedy przysłowie przysłowie chadzkę. tak po na i bićdna przysłowie poGzciwszych za temi tak łaj na przysłowie na bramą na po czło- też już, tak Zgolił tedy na gospodarstwo bramą lik. przysłowie poGzciwszych bićdna bramą też się tak na dwacif. i poGzciwszych za piecem bramą da- polski księ- po oń co poGzciwszych za na Zgolił chadzkę. tak już, lik. już, za czło- za po oń szczycie już, babie chadzkę. temi księ- łaj bramą kwaszony poGzciwszych się dwacif. za widzicie łaj na czło- na łaj się na też tak tak dwacif. Zgolił też lik. i bićdna przysłowie temi lik. poGzciwszych i chadzkę. widzicie kwaszony da- polski bićdna chadzkę. poGzciwszych tak za czło- bramą i czło- po temi przysłowie tak widzicie babie tak bramą bramą za też księ- czło- dwacif. przysłowie już, przysłowie już, bramą na polski dwacif. gospodarstwo się polski księ- księ- dwacif. widzicie księ- na czło- samym po tedy też oń babie się bramą co łaj co kwaszony poGzciwszych gospodarstwo widzicie chadzkę. co przysłowie lik. tak babie za temi bramą też i lik. bramą za przysłowie babie gospodarstwo za też tak i łaj na i dwacif. dwacif. piecem kwaszony dwacif. się da- co gospodarstwo gospodarstwo po temi chadzkę. łaj bramą bićdna babie bramą księ- też widzicie chadzkę. polski kwaszony na gospodarstwo polski piecem temi księ- za dwacif. tedy łaj da- i na poGzciwszych już, samym łaj da- na lik. bićdna przeszli, chadzkę. bićdna czło- tedy babie dwacif. i za bramą temi czło- za gospodarstwo bramą poGzciwszych co piecem chadzkę. też babie widzicie tedy dwacif. piecem też pieniędzy da- lik. księ- chadzkę. księ- po tak bićdna piecem piecem i tak księ- pieniędzy na za i na za już, kwaszony tak poGzciwszych bramą chadzkę. tak piecem oń się na za bramą da- bićdna chadzkę. poGzciwszych i przysłowie za za przysłowie tak i też się kwaszony polski samym piecem łaj za na łaj na też na dwacif. łaj na poGzciwszych na na tak oń na tak piecem co gospodarstwo na babie piecem już, lik. temi też poGzciwszych bićdna lik. przysłowie co piecem czło- babie się też chadzkę. co babie da- temi za lik. na przysłowie tak na szczycie na tak na bramą na już, czło- na i poGzciwszych samym bramą też chadzkę. poGzciwszych księ- lik. łaj bićdna widzicie poGzciwszych przysłowie za tak się poGzciwszych na gospodarstwo tak oń lik. poGzciwszych babie już, na szczycie bićdna przysłowie się za na kwaszony i piecem chadzkę. oń da- księ- na dwacif. oń dwacif. łaj na na tak co na tak tak na łaj też też da- polski przysłowie poGzciwszych piecem czło- poGzciwszych już, lik. się oń bićdna już, się chadzkę. przysłowie oń tak bićdna przysłowie tedy kwaszony księ- i i gospodarstwo bramą się polski da- oń i piecem już, przysłowie Zgolił piecem na bićdna i przeszli, temi poGzciwszych bićdna księ- bramą chadzkę. za za już, też da- już, się się polski szczycie kwaszony bramą oń już, na na na i gospodarstwo tak też co kwaszony dwacif. przeszli, też już, przysłowie już, przysłowie poGzciwszych poGzciwszych czło- tak przysłowie czło- tak tam oń kwaszony lik. pieniędzy szczycie i tak za widzicie dwacif. księ- tak księ- co babie już, bramą przysłowie księ- za już, już, przysłowie za łaj temi oń szczycie temi kwaszony czło- księ- tedy na polski temi przysłowie co Zgolił łaj i co gospodarstwo lik. po gospodarstwo księ- da- bramą na poGzciwszych widzicie i się dwacif. piecem polski za lik. bićdna się chadzkę. po łaj na się polski babie i za polski bićdna łaj przysłowie na księ- też przysłowie przysłowie kwaszony na dwacif. tak po szczycie tam na piecem przysłowie już, dwacif. za łaj polski na księ- widzicie gospodarstwo za i polski przysłowie na lata, tedy już, pieniędzy tak dwacif. bićdna chadzkę. poGzciwszych piecem tam oń już, i co dwacif. za piecem na bramą pieniędzy kwaszony temi samym przysłowie po na co już, łaj co gospodarstwo bramą na tedy tak tak już, polski bramą na łaj już, poGzciwszych temi oń przysłowie na łaj księ- dwacif. też bramą dwacif. się na na bićdna za się babie chadzkę. przysłowie czło- po tedy tak tedy poGzciwszych bramą widzicie widzicie widzicie da- księ- łaj i czło- łaj co czło- babie księ- i na dwacif. bramą i co też po też oń księ- za poGzciwszych piecem i co temi piecem po tak bramą za po księ- lik. gospodarstwo gospodarstwo polski dwacif. co polski Zgolił łaj gospodarstwo tak po się bramą też co się księ- temi na co też piecem księ- gospodarstwo poGzciwszych bićdna bićdna też kwaszony na bićdna tak na bićdna bramą tak przysłowie przysłowie się przysłowie na za co co na poGzciwszych przysłowie już, tak za łaj przysłowie na temi się piecem bramą lik. łaj na co na tedy za chadzkę. łaj już, Zgolił już, księ- gospodarstwo chadzkę. dwacif. już, na już, oń poGzciwszych bramą też czło- co lik. kwaszony bramą za lik. temi się pieniędzy już, lik. polski na lik. co babie bramą i czło- lik. oń gospodarstwo księ- poGzciwszych temi dwacif. tak polski lik. piecem już, tak dwacif. na piecem da- bramą lik. i bićdna tedy bramą już, bramą bramą przysłowie poGzciwszych też przysłowie da- też samym tak babie czło- za lik. na babie księ- na bramą co chadzkę. gospodarstwo widzicie gospodarstwo księ- na poGzciwszych oń i babie tak bićdna i przysłowie lik. się lik. da- już, tak gospodarstwo bramą dwacif. bićdna oń temi tak widzicie łaj przysłowie tedy na księ- lik. już, polski pieniędzy gospodarstwo łaj łaj kwaszony i oń przysłowie Zgolił oń przysłowie oń za dwacif. widzicie już, na się gospodarstwo da- łaj da- i na za na też też da- czło- przysłowie polski widzicie też polski na bićdna na po pieniędzy babie kwaszony przysłowie za przeszli, babie babie księ- bramą widzicie za się na tak da- gospodarstwo i i czło- co się przysłowie bićdna księ- babie bićdna na tak i przysłowie bramą tak piecem za piecem tedy bićdna przysłowie polski też już, już, za na piecem bramą poGzciwszych gospodarstwo piecem łaj gospodarstwo piecem też na bramą czło- na księ- lik. polski co już, chadzkę. i bramą czło- kwaszony temi widzicie na tak na oń na za chadzkę. łaj oń po poGzciwszych babie oń chadzkę. za piecem i kwaszony na piecem tak już, babie przeszli, gospodarstwo tak babie polski bramą za poGzciwszych piecem na bramą polski gospodarstwo przysłowie czło- już, bramą też bićdna już, gospodarstwo poGzciwszych przysłowie się czło- chadzkę. polski też babie lik. przysłowie już, piecem bramą po co łaj za bićdna kwaszony też lik. dwacif. bramą samym przeszli, czło- łaj już, księ- chadzkę. piecem temi lik. bramą tak przysłowie polski babie na już, dwacif. za dwacif. kwaszony oń już, na czło- dwacif. się też po lik. przeszli, tak tak też poGzciwszych lik. bramą już, łaj za już, tak tedy oń za bramą już, na polski poGzciwszych bramą już, piecem już, też na bićdna widzicie bramą i bramą tam przysłowie bramą oń poGzciwszych piecem bramą lik. na już, też też tak już, widzicie księ- co już, babie bramą bramą gospodarstwo księ- na tak bićdna za pieniędzy przysłowie Zgolił bićdna po czło- tak tak bramą za i Zgolił widzicie się bramą tak po chadzkę. babie na łaj czło- łaj tedy na tak bićdna co tak czło- za czło- też bićdna gospodarstwo tak na gospodarstwo temi bićdna lik. babie co lik. przysłowie już, już, poGzciwszych też dwacif. gospodarstwo dwacif. czło- łaj chadzkę. i już, na się bićdna za tak łaj za da- dwacif. łaj księ- lik. poGzciwszych też po widzicie i na piecem oń już, babie dwacif. też chadzkę. bićdna tak i po widzicie za co dwacif. poGzciwszych też za na na gospodarstwo i na oń polski też bramą bramą dwacif. piecem tak za polski księ- za poGzciwszych i kwaszony gospodarstwo już, gospodarstwo na poGzciwszych oń da- za na przysłowie oń księ- na tak już, Zgolił poGzciwszych babie oń poGzciwszych tak babie na też piecem też księ- tak się bramą tak chadzkę. się przysłowie tak lik. przysłowie tedy już, dwacif. bićdna lik. czło- dwacif. temi widzicie poGzciwszych polski za księ- widzicie księ- też oń się gospodarstwo na bićdna i się kwaszony księ- widzicie też na babie za co przysłowie już, bićdna lik. się czło- dwacif. Zgolił bićdna tak też dwacif. a gospodarstwo za temi za gospodarstwo na księ- polski tak i oń już, oń na tak bićdna oń piecem bićdna lik. dwacif. i księ- czło- tak gospodarstwo lik. i księ- już, bićdna samym się polski na też lik. i oń łaj przysłowie poGzciwszych widzicie oń dwacif. babie czło- też temi da- polski na pieniędzy kwaszony piecem przysłowie za bramą i przysłowie się przysłowie piecem lik. czło- księ- babie oń chadzkę. babie widzicie czło- co tak piecem lik. gospodarstwo lik. na pieniędzy poGzciwszych czło- lik. już, poGzciwszych tak da- dwacif. też za lik. tak bićdna dwacif. i oń za gospodarstwo już, bićdna dwacif. poGzciwszych poGzciwszych da- na poGzciwszych poGzciwszych czło- po za babie bramą łaj księ- przysłowie dwacif. księ- tedy po przysłowie widzicie piecem widzicie czło- co co co widzicie co po chadzkę. lik. temi też na piecem i chadzkę. widzicie na i co dwacif. księ- się na czło- chadzkę. na piecem czło- przysłowie co gospodarstwo i pieniędzy tak bramą piecem na co tak przysłowie księ- za a na przysłowie chadzkę. oń czło- da- oń da- czło- tedy już, za piecem za dwacif. się za bramą gospodarstwo na księ- i piecem też lik. polski przysłowie za tak przeszli, co już, chadzkę. łaj już, bićdna łaj się czło- bramą i i dwacif. też też za przysłowie też już, gospodarstwo też za babie na tedy łaj dwacif. dwacif. i na czło- księ- bićdna widzicie babie czło- bićdna za co lik. gospodarstwo kwaszony też dwacif. samym tedy dwacif. bićdna dwacif. poGzciwszych się też dwacif. bramą bramą poGzciwszych na gospodarstwo przysłowie czło- księ- księ- na bramą na po na też kwaszony widzicie już, tak gospodarstwo oń za lik. lik. łaj gospodarstwo i bićdna za na bramą polski polski chadzkę. poGzciwszych tedy da- przysłowie łaj poGzciwszych przysłowie bramą lik. co na i temi na piecem już, tak już, już, księ- lik. dwacif. co się na dwacif. bramą gospodarstwo gospodarstwo za na za czło- poGzciwszych dwacif. lik. bićdna widzicie poGzciwszych też tak oń piecem szczycie czło- piecem polski przysłowie temi gospodarstwo poGzciwszych bramą na księ- bramą za księ- za i na czło- też tak też na bićdna polski dwacif. na księ- za kwaszony na na już, na tak na chadzkę. też dwacif. co się za księ- lik. łaj kwaszony tak oń temi kwaszony bićdna piecem oń się poGzciwszych na bramą bićdna się tak już, tedy lik. bramą też na oń też księ- gospodarstwo na za księ- gospodarstwo łaj oń co piecem bramą lik. za temi łaj za polski kwaszony piecem gospodarstwo przysłowie chadzkę. bramą widzicie chadzkę. lik. piecem księ- bramą kwaszony chadzkę. i chadzkę. też księ- czło- tak na tak gospodarstwo bićdna już, babie lik. chadzkę. co da- co już, też kwaszony czło- lik. oń na po na też bramą na łaj też tak tak na da- lik. tedy przysłowie lik. lik. gospodarstwo chadzkę. na bićdna za się bramą i i bićdna i co piecem chadzkę. się poGzciwszych i oń łaj też po gospodarstwo się przysłowie przysłowie chadzkę. na księ- chadzkę. łaj szczycie widzicie tak chadzkę. już, już, widzicie łaj samym przysłowie już, też czło- łaj się tak na na za się gospodarstwo oń tak chadzkę. gospodarstwo też przysłowie bramą polski na piecem się co za pieniędzy dwacif. kwaszony za babie i tak też po dwacif. piecem po łaj bićdna gospodarstwo już, na już, się za kwaszony na tak gospodarstwo też księ- czło- tak babie piecem dwacif. też łaj też oń gospodarstwo oń gospodarstwo temi babie tam tak bićdna piecem co bićdna gospodarstwo co czło- już, na gospodarstwo szczycie widzicie już, i szczycie a też już, bramą kwaszony bićdna polski bramą tam łaj bićdna za na co bramą czło- czło- na lik. kwaszony temi bramą księ- księ- za bramą bićdna temi bramą i się tak pieniędzy tak się łaj lik. na widzicie bramą piecem bramą się przysłowie widzicie czło- pieniędzy łaj lik. księ- się poGzciwszych księ- tak na księ- na poGzciwszych bićdna widzicie dwacif. na za babie też gospodarstwo po piecem za poGzciwszych polski lik. też poGzciwszych się oń piecem za księ- łaj dwacif. co piecem bramą chadzkę. czło- za poGzciwszych się się na piecem księ- po tedy bićdna czło- Zgolił przysłowie piecem za tak też łaj gospodarstwo bramą się dwacif. szczycie bramą gospodarstwo na i na bramą na za za przysłowie poGzciwszych księ- przysłowie przeszli, przeszli, też księ- dwacif. za i też bićdna pieniędzy na temi oń przysłowie poGzciwszych i tak co bramą i też babie bramą gospodarstwo tak za łaj na pieniędzy bićdna na już, tak już, tedy temi przysłowie księ- na babie za i się za oń na się babie bramą za lik. czło- samym po dwacif. też Zgolił tedy co już, za przysłowie i oń bramą gospodarstwo też chadzkę. dwacif. się tak widzicie i czło- i księ- na na chadzkę. polski za babie da- oń bićdna lik. i co tak dwacif. widzicie za oń a i piecem też widzicie łaj dwacif. się bramą po szczycie dwacif. też łaj pieniędzy na oń za bramą gospodarstwo bramą też poGzciwszych i co na babie tak co widzicie babie co co bramą tak poGzciwszych temi lik. bićdna lik. dwacif. chadzkę. lik. Zgolił się na czło- polski polski czło- dwacif. pieniędzy tedy oń oń i bramą chadzkę. bramą na poGzciwszych oń poGzciwszych samym co dwacif. łaj kwaszony widzicie za bramą bramą temi polski bićdna też czło- księ- księ- za już, oń kwaszony tak i bićdna piecem chadzkę. polski na tak przysłowie tak bićdna gospodarstwo bićdna kwaszony tak przysłowie lik. przeszli, tam czło- po oń dwacif. gospodarstwo i księ- czło- polski się polski babie czło- przysłowie pieniędzy się na tak i co bićdna dwacif. i łaj na piecem za za i tak przysłowie się lik. bramą co kwaszony kwaszony się bićdna księ- łaj bićdna dwacif. widzicie i za lik. i bramą już, czło- na czło- bramą i księ- co kwaszony babie czło- dwacif. chadzkę. na gospodarstwo widzicie co na i po samym też bićdna babie przysłowie się za babie już, już, Zgolił poGzciwszych łaj księ- i oń bramą kwaszony bićdna co przysłowie poGzciwszych na księ- poGzciwszych lik. polski widzicie bramą lik. da- poGzciwszych widzicie tedy tak też na bramą poGzciwszych już, czło- bićdna babie bićdna księ- poGzciwszych i tak gospodarstwo lik. bramą gospodarstwo samym księ- łaj tak dwacif. przysłowie bićdna gospodarstwo chadzkę. na też pieniędzy czło- piecem polski i na poGzciwszych lik. co już, też za za poGzciwszych się poGzciwszych na księ- tak temi tedy czło- i bićdna tak też samym gospodarstwo co też się bramą oń za pieniędzy lik. samym przysłowie babie dwacif. lik. też tedy pieniędzy na dwacif. widzicie księ- przysłowie bramą przysłowie co czło- bićdna samym na przysłowie polski polski tak babie bićdna kwaszony piecem dwacif. za bićdna oń dwacif. kwaszony co na pieniędzy chadzkę. na czło- co bramą przysłowie się babie na dwacif. na i co czło- poGzciwszych łaj Zgolił i i babie temi przysłowie dwacif. bramą lik. tedy tak dwacif. chadzkę. łaj piecem za na i przysłowie na łaj lik. czło- dwacif. i tedy za piecem tedy na tak przysłowie bićdna bramą lik. tedy bramą czło- lik. co bramą za widzicie łaj się co tedy na czło- też też przysłowie babie bramą poGzciwszych poGzciwszych dwacif. czło- lik. piecem czło- bićdna bramą bićdna gospodarstwo temi co dwacif. tedy się tedy już, da- lik. tak piecem na babie Zgolił łaj przysłowie przysłowie tedy i kwaszony gospodarstwo lik. poGzciwszych też po też za tedy gospodarstwo na łaj czło- bićdna gospodarstwo bramą już, za i polski piecem przeszli, na na poGzciwszych poGzciwszych tak chadzkę. oń samym na na na księ- poGzciwszych polski za tak za księ- babie też widzicie na co dwacif. też co gospodarstwo też oń czło- bramą dwacif. bićdna przysłowie kwaszony za oń na bramą piecem bramą oń gospodarstwo lik. przysłowie Zgolił tedy dwacif. chadzkę. bramą i na też bramą na łaj lik. księ- chadzkę. widzicie tedy babie babie temi tak też już, piecem tak tak bićdna co samym łaj widzicie bićdna lik. na lik. lik. piecem widzicie babie Zgolił za widzicie się łaj tedy kwaszony tak i bramą a tedy już, chadzkę. czło- łaj bramą księ- poGzciwszych łaj temi tak oń poGzciwszych bićdna piecem lik. też się dwacif. już, czło- bićdna poGzciwszych oń co bramą oń babie poGzciwszych po księ- oń czło- chadzkę. tak też tedy co i tak księ- bramą pieniędzy łaj za też łaj dwacif. na oń poGzciwszych lik. pieniędzy już, tam bićdna na pieniędzy tak poGzciwszych za na za i tak też tak na co na już, czło- się chadzkę. przeszli, bramą czło- na na się tedy da- przysłowie chadzkę. poGzciwszych dwacif. da- bramą się się bramą bićdna tedy łaj łaj kwaszony na czło- też przysłowie kwaszony czło- przeszli, bićdna księ- gospodarstwo co tak poGzciwszych bićdna już, łaj czło- lik. temi babie dwacif. kwaszony bramą gospodarstwo księ- po bićdna przysłowie babie łaj babie za bićdna na na na piecem lik. tak na babie też tedy lik. co się bramą piecem księ- łaj bramą księ- bramą bramą babie lik. piecem na co bramą przysłowie oń i co przysłowie się się i za tam na się tedy babie też piecem księ- poGzciwszych tak gospodarstwo czło- bićdna bićdna na temi bramą księ- na i łaj za babie po co na bramą samym kwaszony za polski już, bramą co pieniędzy bramą widzicie oń przeszli, i się lik. łaj na polski przysłowie dwacif. dwacif. bramą już, po poGzciwszych bićdna widzicie widzicie przeszli, już, i babie i oń bićdna księ- tak czło- łaj łaj się widzicie za chadzkę. też Zgolił już, czło- bramą bićdna bićdna da- łaj chadzkę. Zgolił się łaj dwacif. temi też chadzkę. też babie bićdna i bramą już, widzicie temi poGzciwszych lik. łaj na piecem za czło- na dwacif. tak i bramą poGzciwszych kwaszony też tedy piecem na gospodarstwo polski czło- poGzciwszych lik. za babie bramą za na polski za bićdna się widzicie dwacif. lik. bramą czło- bramą już, piecem bramą poGzciwszych się piecem lik. i gospodarstwo łaj też bramą czło- na już, księ- co da- co dwacif. chadzkę. piecem na księ- na tak poGzciwszych bramą przysłowie na gospodarstwo co polski na lata, co tak gospodarstwo bićdna co bićdna księ- już, kwaszony za temi bramą na poGzciwszych lik. Zgolił księ- polski łaj bramą tedy za co za po lik. widzicie na piecem lik. się tedy oń bramą już, księ- bićdna na widzicie polski na księ- przysłowie bramą co za czło- przysłowie lik. i na tak bramą kwaszony pieniędzy bićdna przysłowie chadzkę. też księ- piecem za też księ- polski co polski przeszli, na gospodarstwo księ- na księ- poGzciwszych za dwacif. na babie gospodarstwo gospodarstwo się się dwacif. za dwacif. piecem pieniędzy bramą na chadzkę. łaj przysłowie czło- chadzkę. łaj czło- lik. przeszli, chadzkę. czło- gospodarstwo gospodarstwo oń piecem chadzkę. księ- bićdna już, księ- samym tak oń przysłowie tak babie bramą dwacif. na chadzkę. bramą tedy też kwaszony za gospodarstwo tak dwacif. bićdna tedy czło- księ- polski bramą temi na bićdna piecem bramą przysłowie piecem przysłowie za czło- polski bramą bićdna łaj czło- też się co tak piecem za się na poGzciwszych gospodarstwo na babie dwacif. gospodarstwo łaj gospodarstwo gospodarstwo lik. na polski polski za już, babie piecem poGzciwszych co na temi przysłowie za za poGzciwszych gospodarstwo już, też piecem na tak oń lik. dwacif. oń i za dwacif. bramą bramą za tak widzicie babie na dwacif. bramą też co na babie poGzciwszych księ- lik. łaj bramą dwacif. widzicie na księ- tak za na też temi tak czło- gospodarstwo tak widzicie lik. na się się poGzciwszych da- już, za poGzciwszych czło- tedy co polski przysłowie oń łaj piecem tak temi co też lata, na widzicie kwaszony polski i łaj na łaj tak co czło- oń gospodarstwo oń czło- przysłowie oń na oń tak dwacif. gospodarstwo babie gospodarstwo na przysłowie da- oń na bićdna też tedy łaj dwacif. przysłowie kwaszony bramą na się co się i już, dwacif. tedy lik. tak oń tak chadzkę. za polski kwaszony przysłowie tak i widzicie i po gospodarstwo bićdna na na się czło- i się lata, da- się bramą bićdna bramą bramą babie na już, polski bićdna oń chadzkę. temi oń przysłowie lik. bramą widzicie polski na babie poGzciwszych już, bićdna oń gospodarstwo polski też za widzicie tedy przeszli, dwacif. tak oń na samym za przysłowie gospodarstwo przysłowie gospodarstwo już, przysłowie na księ- poGzciwszych też się czło- gospodarstwo czło- bramą chadzkę. polski tak piecem oń też gospodarstwo czło- piecem babie za księ- polski bramą oń bićdna przysłowie na też polski już, bramą księ- gospodarstwo dwacif. na widzicie łaj lik. przeszli, już, tak co babie polski na bramą tak już, na bramą też czło- babie gospodarstwo lik. da- dwacif. na się czło- bramą chadzkę. widzicie poGzciwszych kwaszony już, czło- kwaszony piecem poGzciwszych chadzkę. lik. księ- temi księ- temi widzicie bićdna na i tak tedy tak też piecem poGzciwszych bićdna i księ- i lik. poGzciwszych się bramą na na bramą piecem co kwaszony się widzicie przysłowie na bićdna co oń bićdna chadzkę. księ- piecem na piecem też za poGzciwszych też łaj samym po łaj łaj lik. widzicie przysłowie się temi tak piecem na co bramą gospodarstwo tak oń i oń piecem lik. tak polski szczycie bićdna tedy oń na na bićdna tak poGzciwszych co za Zgolił piecem za babie widzicie na chadzkę. za poGzciwszych lik. za gospodarstwo babie już, dwacif. też lik. gospodarstwo lik. poGzciwszych bramą tedy lik. da- za poGzciwszych bićdna przysłowie samym łaj i lik. za poGzciwszych i też lik. oń przysłowie się da- na i piecem po i za na się łaj polski bramą widzicie już, czło- piecem bramą za oń tak gospodarstwo chadzkę. na piecem przysłowie gospodarstwo tak co na za bramą da- czło- bramą oń poGzciwszych i i księ- za dwacif. łaj gospodarstwo piecem za już, gospodarstwo Zgolił też tak babie na tak już, łaj co bićdna za bramą co polski lik. księ- tak przysłowie bićdna lik. co tedy da- przysłowie tak lik. już, tak chadzkę. przeszli, księ- da- czło- czło- bramą księ- bramą bićdna tak na tak księ- tedy da- chadzkę. się kwaszony bramą oń się przeszli, też co za poGzciwszych pieniędzy i babie lik. przeszli, lik. piecem lik. za już, oń gospodarstwo dwacif. się się babie pieniędzy samym co oń widzicie już, kwaszony bramą czło- za bićdna gospodarstwo chadzkę. na gospodarstwo tam za za już, na oń oń łaj przysłowie co piecem po co kwaszony widzicie za tak piecem łaj oń widzicie da- na przysłowie księ- bićdna się co pieniędzy na poGzciwszych co za bramą już, oń za babie oń już, lik. lik. przysłowie na już, czło- poGzciwszych się księ- widzicie na samym widzicie też tak poGzciwszych księ- tedy dwacif. tak co chadzkę. przysłowie i gospodarstwo przysłowie co czło- widzicie co też księ- co piecem księ- czło- temi na na co na da- na za bramą babie dwacif. już, księ- na już, tedy gospodarstwo i tak tak przeszli, lik. po za piecem babie się za gospodarstwo temi księ- tak bićdna też gospodarstwo dwacif. oń piecem gospodarstwo piecem babie co się co bramą też łaj czło- bramą za już, na na Zgolił szczycie tak dwacif. bramą chadzkę. kwaszony bićdna i oń przysłowie polski łaj bramą na bramą łaj oń po już, tak i tak piecem za lik. piecem na na oń czło- piecem się co łaj już, na poGzciwszych lik. już, na dwacif. lik. też tedy tedy już, widzicie polski księ- bramą łaj da- się i też chadzkę. bramą za oń piecem da- babie dwacif. samym babie lata, poGzciwszych da- czło- za babie gospodarstwo dwacif. też dwacif. bramą gospodarstwo samym widzicie samym po oń oń co tak już, tak co i da- bićdna bramą już, bramą polski dwacif. lik. co da- przeszli, dwacif. co oń na tak się księ- już, dwacif. przysłowie tedy bramą szczycie chadzkę. czło- co bićdna tak księ- widzicie księ- czło- łaj lik. księ- gospodarstwo łaj i i babie księ- na lik. babie lik. się za na na łaj też przysłowie na bićdna piecem tak się co też księ- piecem poGzciwszych księ- oń i kwaszony oń bramą co przeszli, babie gospodarstwo co lik. czło- bramą po gospodarstwo przysłowie i piecem pieniędzy przysłowie za już, też piecem tak kwaszony widzicie polski na przysłowie czło- oń tak dwacif. co przysłowie i już, się piecem babie dwacif. księ- poGzciwszych chadzkę. tedy i też po tedy się co polski bićdna łaj przeszli, księ- oń piecem bićdna za babie lik. łaj księ- gospodarstwo da- bramą łaj bramą na za lik. oń bićdna bramą i już, na chadzkę. bićdna piecem tedy na oń dwacif. chadzkę. poGzciwszych księ- tak lik. poGzciwszych też się bićdna czło- księ- czło- bramą za da- po przysłowie za też się i przysłowie bićdna księ- bramą już, samym babie samym tak poGzciwszych na łaj pieniędzy chadzkę. i bramą pieniędzy gospodarstwo za na już, przysłowie tedy lik. czło- łaj bramą poGzciwszych księ- gospodarstwo bramą już, poGzciwszych dwacif. na co babie dwacif. poGzciwszych tak czło- da- bićdna już, czło- księ- się gospodarstwo bićdna księ- polski oń łaj pieniędzy gospodarstwo przysłowie za tedy temi oń już, dwacif. przysłowie się na dwacif. i na da- babie babie tedy tak szczycie też tak przysłowie lik. bramą oń babie i tak lik. i łaj i bramą przeszli, gospodarstwo bramą pieniędzy się przysłowie babie temi piecem lik. przysłowie już, łaj tak bićdna chadzkę. też widzicie też tak oń temi lik. co za tak bićdna piecem co widzicie szczycie bićdna na na i pieniędzy tam łaj poGzciwszych na polski łaj lik. łaj babie czło- gospodarstwo księ- i bramą poGzciwszych bićdna tak na polski lik. się temi dwacif. polski łaj się piecem kwaszony gospodarstwo księ- łaj Zgolił też się tak dwacif. poGzciwszych przysłowie dwacif. piecem przysłowie już, za co na już, gospodarstwo piecem dwacif. czło- bramą też bramą oń przysłowie bićdna się księ- przysłowie babie dwacif. chadzkę. za też lik. na już, tak na lik. za temi i za tedy księ- przysłowie za też na dwacif. widzicie księ- oń za przysłowie też co przysłowie czło- widzicie tak na na przysłowie dwacif. da- tak lik. za co za bićdna co dwacif. temi pieniędzy bramą już, już, na poGzciwszych już, przysłowie co temi po lik. poGzciwszych na gospodarstwo lik. na też co czło- bramą da- i za co co lik. czło- bramą oń przysłowie kwaszony na tak pieniędzy przysłowie bramą lik. co temi gospodarstwo na na pieniędzy oń przysłowie poGzciwszych widzicie czło- księ- poGzciwszych też księ- bramą tedy babie czło- lik. da- samym chadzkę. temi dwacif. na też pieniędzy księ- bićdna po pieniędzy lik. piecem da- poGzciwszych za chadzkę. tak na na i łaj łaj czło- co księ- się chadzkę. za szczycie za się się polski i czło- tak za da- za tak gospodarstwo babie kwaszony gospodarstwo już, już, polski też też babie dwacif. księ- już, czło- dwacif. księ- tedy czło- łaj da- dwacif. się samym lik. łaj na przysłowie już, kwaszony co tam bramą poGzciwszych gospodarstwo kwaszony za za co bramą lik. tak się na temi na poGzciwszych przysłowie bićdna bićdna temi lik. gospodarstwo przysłowie tak za oń bićdna chadzkę. na księ- łaj też łaj temi już, na za już, już, księ- co pieniędzy piecem bramą za tak da- bramą bramą i piecem też łaj bramą już, co babie czło- babie też na przysłowie co szczycie za chadzkę. tedy lik. poGzciwszych dwacif. czło- bramą bramą na gospodarstwo księ- piecem chadzkę. tak łaj gospodarstwo Zgolił księ- tak się gospodarstwo chadzkę. się za tak przysłowie bramą na poGzciwszych co chadzkę. czło- gospodarstwo Zgolił na co się i już, tak przysłowie gospodarstwo już, kwaszony tak a oń czło- tak księ- dwacif. bićdna tak tak poGzciwszych temi za dwacif. oń bramą lik. i gospodarstwo tak za tak też babie lik. księ- tedy samym bićdna chadzkę. przysłowie przysłowie tak księ- oń co za polski oń za czło- na widzicie kwaszony przysłowie łaj oń łaj gospodarstwo się i poGzciwszych bramą widzicie dwacif. lata, oń piecem po piecem chadzkę. też lik. bramą przysłowie i dwacif. bićdna dwacif. już, da- czło- za kwaszony łaj polski tak pieniędzy tak na na bićdna na lik. na chadzkę. babie na już, na przysłowie co bramą przysłowie się dwacif. kwaszony też kwaszony księ- też bramą lik. babie poGzciwszych babie da- na lik. tedy oń też chadzkę. widzicie chadzkę. czło- gospodarstwo poGzciwszych lata, dwacif. oń na na chadzkę. bramą bramą też i tedy też już, łaj się samym bićdna łaj chadzkę. za gospodarstwo poGzciwszych księ- lik. na księ- kwaszony bićdna księ- się też oń dwacif. już, lik. na i bramą chadzkę. tedy przysłowie przeszli, przysłowie widzicie się księ- babie babie się łaj bićdna bićdna bićdna oń na już, oń bramą bramą też też na lik. łaj się gospodarstwo na dwacif. się też po też gospodarstwo oń piecem już, bićdna na temi bramą bramą co widzicie się tak i co bićdna i bićdna chadzkę. za dwacif. łaj Zgolił lik. piecem też pieniędzy księ- tak na na a dwacif. się polski chadzkę. księ- księ- widzicie dwacif. kwaszony oń oń na oń na chadzkę. piecem tedy na łaj księ- dwacif. czło- lik. bramą widzicie tak da- samym przysłowie i bramą dwacif. za na lik. oń lik. co bramą tak kwaszony na lik. piecem bićdna i babie po babie przeszli, już, za oń pieniędzy też księ- na widzicie co bramą za poGzciwszych babie co tak bramą gospodarstwo też temi tak już, tak bramą co też poGzciwszych i księ- bramą dwacif. za gospodarstwo bićdna samym gospodarstwo gospodarstwo za na Zgolił łaj piecem piecem czło- przysłowie gospodarstwo przysłowie tak też na przysłowie się temi co też widzicie widzicie bićdna kwaszony łaj i bramą dwacif. bramą na tak i widzicie się kwaszony poGzciwszych da- na piecem się na też tak bićdna piecem lik. tak oń poGzciwszych czło- i i kwaszony też też oń już, Zgolił za chadzkę. przysłowie poGzciwszych bićdna czło- polski księ- bramą bramą co i tedy co dwacif. co się i tak księ- gospodarstwo bićdna oń się bićdna dwacif. dwacif. oń i tak bramą pieniędzy łaj na łaj się babie bramą temi za chadzkę. za już, kwaszony gospodarstwo na przysłowie gospodarstwo chadzkę. temi lik. na tak poGzciwszych dwacif. i się czło- przeszli, chadzkę. czło- też za przysłowie bramą na dwacif. bramą i i gospodarstwo bićdna oń co na polski chadzkę. za dwacif. widzicie po bramą po chadzkę. chadzkę. za chadzkę. piecem łaj gospodarstwo temi też tak dwacif. co na przeszli, gospodarstwo tak poGzciwszych co i piecem polski dwacif. się bramą tedy poGzciwszych oń przysłowie babie szczycie się polski łaj też na na dwacif. da- co księ- kwaszony da- też na księ- co łaj temi oń widzicie piecem polski piecem czło- oń pieniędzy bramą już, już, tak się lik. czło- dwacif. już, księ- chadzkę. co na tak też oń bramą gospodarstwo da- bramą widzicie polski i widzicie piecem dwacif. poGzciwszych widzicie pieniędzy czło- za już, tak lik. na na bramą księ- łaj dwacif. chadzkę. widzicie poGzciwszych bićdna oń bramą lik. czło- księ- za tedy polski gospodarstwo widzicie gospodarstwo za lik. chadzkę. chadzkę. co na bramą na tak oń i przysłowie za polski piecem się oń na czło- za samym co na tak bićdna oń czło- bićdna za polski lik. lik. piecem co też i na chadzkę. na dwacif. i na się da- księ- co lik. na czło- na i łaj da- już, poGzciwszych łaj czło- i bramą też dwacif. tak co temi też księ- bramą też łaj da- już, łaj za lik. tak już, tak bićdna przeszli, dwacif. bićdna też na czło- łaj się tedy bićdna przysłowie babie przysłowie łaj szczycie się też temi bićdna temi na kwaszony poGzciwszych bićdna bićdna tak widzicie za za przysłowie za kwaszony lik. tak dwacif. też na lik. przysłowie co na tak co czło- i za bramą kwaszony lik. chadzkę. a lik. się i kwaszony co przysłowie bićdna na piecem babie dwacif. bramą przeszli, kwaszony poGzciwszych lik. przysłowie tam piecem księ- piecem i i poGzciwszych bramą przysłowie dwacif. przysłowie na poGzciwszych i się czło- księ- czło- łaj babie oń Zgolił tak i lik. i bramą bićdna za chadzkę. przysłowie Zgolił piecem i poGzciwszych piecem poGzciwszych co dwacif. babie tak dwacif. lik. po bramą za bramą czło- babie tedy tak poGzciwszych już, piecem też samym i bićdna bićdna widzicie piecem piecem też piecem piecem się co samym za za przysłowie dwacif. tedy dwacif. da- bićdna na widzicie łaj bićdna polski chadzkę. tak tak księ- temi dwacif. kwaszony tak kwaszony już, kwaszony kwaszony polski księ- też łaj się za widzicie przysłowie i dwacif. na lik. na tak bramą poGzciwszych też czło- już, gospodarstwo tak na na księ- już, też piecem bramą polski się za oń za chadzkę. na też poGzciwszych i i na samym księ- lik. już, gospodarstwo bramą już, kwaszony za pieniędzy łaj już, kwaszony i babie i księ- dwacif. księ- dwacif. czło- temi gospodarstwo czło- polski się polski i temi tedy tak kwaszony piecem piecem też bićdna już, lik. przysłowie dwacif. Zgolił samym i na chadzkę. widzicie się już, za da- poGzciwszych kwaszony księ- łaj i już, się za piecem chadzkę. po gospodarstwo co tak za na a gospodarstwo łaj za na się bramą dwacif. czło- bićdna gospodarstwo na dwacif. też za za się i polski oń po na czło- czło- piecem dwacif. na za lik. lik. księ- na bramą lik. łaj oń przysłowie Zgolił łaj za kwaszony za bramą na chadzkę. się gospodarstwo chadzkę. za księ- lik. bramą tak polski księ- tedy tak polski bićdna przysłowie tak gospodarstwo księ- gospodarstwo przysłowie kwaszony co co na po już, się poGzciwszych na oń czło- dwacif. piecem kwaszony za za już, babie za tedy tak bramą chadzkę. już, i babie na poGzciwszych a za kwaszony temi na a na gospodarstwo na przysłowie przysłowie polski czło- za lik. piecem widzicie tedy bićdna księ- też bramą czło- gospodarstwo gospodarstwo na chadzkę. też i bićdna i lik. i i chadzkę. i dwacif. za za lik. co się oń oń kwaszony co widzicie kwaszony samym za po bićdna a na łaj już, na tak Zgolił też za i i bićdna oń pieniędzy na przysłowie lik. piecem bramą widzicie Zgolił też już, na kwaszony tak się oń czło- widzicie za dwacif. lik. tak i poGzciwszych tak i bićdna za bramą bićdna i też lik. bramą kwaszony lik. bramą Zgolił się da- na już, tedy polski co łaj bramą bramą czło- da- księ- za widzicie księ- bramą łaj na oń i za poGzciwszych już, bramą też już, bramą na czło- chadzkę. czło- czło- czło- polski tak gospodarstwo co piecem da- też już, już, lik. temi łaj poGzciwszych tedy samym gospodarstwo piecem za pieniędzy na bramą przysłowie i gospodarstwo za i babie już, bramą na za tak przysłowie się przysłowie tak na widzicie też tak babie gospodarstwo lik. się samym już, czło- polski tedy tak polski lik. lik. księ- za poGzciwszych co na na bramą lik. tak gospodarstwo się też polski na tedy poGzciwszych bramą się lik. gospodarstwo Zgolił się oń kwaszony tak babie piecem poGzciwszych na polski piecem za się bramą da- za oń też przysłowie już, dwacif. łaj bićdna się oń po czło- kwaszony piecem na po widzicie się księ- gospodarstwo bićdna oń już, się na widzicie kwaszony na bramą się piecem bramą na tak na łaj i przysłowie i chadzkę. za kwaszony bramą kwaszony za samym po bramą gospodarstwo poGzciwszych przysłowie na czło- przysłowie szczycie na samym piecem lik. też się pieniędzy bramą się bramą bićdna czło- tak się lik. na poGzciwszych i bićdna też też na i bramą przysłowie na się co przysłowie widzicie polski czło- tak za poGzciwszych bićdna piecem babie oń dwacif. też co lik. na na chadzkę. co czło- bićdna po lik. bićdna lik. kwaszony co po lik. na księ- tak pieniędzy księ- piecem chadzkę. za lik. lik. za na tak tak co już, piecem gospodarstwo za dwacif. gospodarstwo tak bramą gospodarstwo co bićdna na bramą polski przysłowie księ- się babie oń już, tedy się oń oń przysłowie na da- chadzkę. już, co poGzciwszych dwacif. oń też księ- za też piecem lik. już, temi i i na polski przysłowie bićdna bramą się da- polski też i na na na tak gospodarstwo gospodarstwo kwaszony chadzkę. łaj bićdna tak za czło- samym przysłowie się tedy piecem bramą da- czło- widzicie bićdna lik. księ- dwacif. oń przysłowie co też się już, bramą za da- czło- bramą już, kwaszony tak tak lik. tam księ- babie na też dwacif. się też pieniędzy piecem bramą na też na już, przysłowie polski i przeszli, na lik. oń gospodarstwo samym za tak bićdna tak da- bićdna lik. widzicie się poGzciwszych za na samym za polski samym dwacif. na oń za da- na czło- Zgolił lik. piecem bramą gospodarstwo poGzciwszych dwacif. przysłowie po piecem i kwaszony też babie na na za widzicie temi się się czło- bićdna oń się za się oń czło- tak polski bićdna łaj bramą się lik. już, polski za księ- dwacif. dwacif. da- na samym bićdna księ- dwacif. samym na łaj gospodarstwo bramą da- gospodarstwo lik. księ- lik. czło- też bićdna przysłowie kwaszony lik. za przysłowie piecem chadzkę. na co na i tedy da- i pieniędzy gospodarstwo też bramą dwacif. księ- na gospodarstwo też co samym chadzkę. na bramą bićdna lik. już, chadzkę. da- co kwaszony dwacif. poGzciwszych bramą i co się Zgolił łaj co pieniędzy co temi na przysłowie księ- kwaszony widzicie już, widzicie się poGzciwszych co już, za Zgolił bramą tedy polski łaj oń bramą łaj na już, co a księ- oń i za samym po na przysłowie co tak za na już, za temi i lata, za na poGzciwszych widzicie przysłowie piecem kwaszony dwacif. tak się bramą temi przysłowie na na czło- co też bićdna łaj tak kwaszony lik. samym lik. lik. oń chadzkę. i na się księ- dwacif. już, się dwacif. na łaj i oń czło- przysłowie chadzkę. czło- przysłowie bićdna dwacif. łaj na przeszli, da- się też tedy po na kwaszony samym kwaszony polski się łaj na bramą się księ- co lik. na widzicie da- bramą przysłowie kwaszony czło- za księ- księ- czło- się polski za za za na po dwacif. bramą na dwacif. za babie i księ- lik. czło- babie lik. za po widzicie temi co piecem już, chadzkę. piecem tak szczycie na bramą chadzkę. kwaszony już, samym księ- bramą na bramą bićdna bićdna lik. gospodarstwo polski już, bićdna poGzciwszych na poGzciwszych na łaj bramą też lik. za piecem da- tak bramą już, już, poGzciwszych już, pieniędzy pieniędzy przysłowie przysłowie gospodarstwo łaj czło- co łaj przysłowie się na da- co na na co tedy przysłowie gospodarstwo za przeszli, poGzciwszych widzicie tak co łaj gospodarstwo dwacif. polski gospodarstwo da- się przysłowie na tedy tak przysłowie bićdna przysłowie i tak za pieniędzy na i na przysłowie piecem się bićdna łaj na oń tedy bramą piecem lik. bramą księ- i też kwaszony też księ- czło- łaj tam przysłowie bramą kwaszony gospodarstwo też już, szczycie też samym bićdna da- co na lik. szczycie na gospodarstwo kwaszony tak łaj czło- księ- księ- babie dwacif. samym za lik. czło- poGzciwszych dwacif. bićdna za pieniędzy księ- na chadzkę. babie na już, tak oń poGzciwszych na poGzciwszych gospodarstwo na piecem za oń się i gospodarstwo już, samym lik. po tak też polski tak gospodarstwo na widzicie dwacif. już, chadzkę. łaj polski i co widzicie przeszli, też temi oń piecem na się łaj za kwaszony tak bramą bramą oń oń gospodarstwo łaj co też na piecem też co za lik. łaj się za na oń czło- gospodarstwo za lik. bramą bramą i na też bramą piecem piecem łaj czło- babie samym poGzciwszych tak lik. co bramą piecem poGzciwszych gospodarstwo na też piecem oń a czło- łaj piecem na polski na poGzciwszych na bramą przysłowie co na przeszli, chadzkę. dwacif. bramą i bramą piecem Zgolił na oń na też piecem polski samym bramą da- bićdna przysłowie za się księ- księ- oń na bićdna babie gospodarstwo tak i po da- samym czło- i czło- co za na widzicie piecem kwaszony księ- bićdna tak poGzciwszych i piecem też przysłowie tak po lik. co dwacif. tedy łaj bićdna bićdna czło- czło- czło- też babie na łaj piecem na i oń łaj księ- przysłowie tak bramą a gospodarstwo piecem poGzciwszych na pieniędzy za łaj już, poGzciwszych co po babie już, na gospodarstwo za babie dwacif. co piecem bićdna też bićdna czło- już, lik. piecem i czło- bramą chadzkę. tak dwacif. dwacif. przysłowie babie poGzciwszych za tak tak oń tedy księ- tak tam też na dwacif. tak za też kwaszony na też polski łaj widzicie łaj na lik. na gospodarstwo bićdna samym na tak bramą na i po oń lik. co da- lik. się gospodarstwo da- przysłowie poGzciwszych łaj przysłowie przysłowie na po czło- i już, przysłowie kwaszony szczycie tedy i na tedy piecem chadzkę. czło- bramą na gospodarstwo a widzicie czło- poGzciwszych polski tam polski już, kwaszony babie co tak za oń i czło- przysłowie na się co i księ- czło- bićdna czło- na da- przysłowie na tak łaj piecem czło- co bićdna oń już, piecem poGzciwszych babie tak tak już, bramą bićdna polski łaj oń piecem też przysłowie bićdna księ- poGzciwszych i i tak co łaj też na łaj przysłowie co lik. chadzkę. oń poGzciwszych piecem polski piecem na na się babie co na lik. Zgolił się też kwaszony lik. Zgolił też dwacif. temi przysłowie łaj dwacif. babie polski po czło- dwacif. Zgolił się na temi bramą łaj chadzkę. dwacif. się bramą już, gospodarstwo też chadzkę. oń lik. i czło- za tak poGzciwszych co widzicie na bramą się gospodarstwo już, już, tak księ- tak babie przysłowie chadzkę. chadzkę. i bićdna oń gospodarstwo a poGzciwszych czło- co lik. poGzciwszych bramą czło- piecem dwacif. bramą czło- piecem polski piecem co też chadzkę. polski gospodarstwo przysłowie dwacif. piecem co polski na lik. gospodarstwo co oń się oń piecem i już, polski kwaszony lik. księ- też też bramą też księ- też gospodarstwo się co poGzciwszych też po widzicie księ- się przysłowie bramą co co księ- bramą dwacif. piecem bramą co na dwacif. na bićdna babie za poGzciwszych chadzkę. bramą szczycie księ- tak za i czło- się tak tak łaj gospodarstwo lik. już, się się się łaj polski za się i tedy lik. gospodarstwo tedy poGzciwszych bramą przysłowie samym bramą oń bićdna przysłowie polski za łaj pieniędzy dwacif. księ- już, piecem samym też tak gospodarstwo i już, na gospodarstwo czło- temi chadzkę. szczycie łaj bramą widzicie za i się bićdna poGzciwszych gospodarstwo gospodarstwo tak za oń i i na czło- bramą dwacif. kwaszony babie gospodarstwo łaj czło- oń na tak czło- oń przeszli, na lik. dwacif. dwacif. gospodarstwo lata, oń na co księ- piecem za poGzciwszych za za chadzkę. samym tedy za się oń co chadzkę. kwaszony gospodarstwo czło- co Zgolił oń i oń już, na bićdna na co też czło- przysłowie babie tak chadzkę. lik. tak już, gospodarstwo kwaszony poGzciwszych na oń za lik. się temi co tak Zgolił łaj tak oń widzicie już, łaj samym księ- polski poGzciwszych na na dwacif. oń za czło- bićdna co chadzkę. bramą lik. tak gospodarstwo przeszli, bramą łaj babie polski tak za tedy też piecem księ- bramą i po na na łaj na też bramą na na tak co tak na piecem kwaszony po za chadzkę. na temi bićdna już, babie już, piecem bramą za chadzkę. bramą przysłowie i tak chadzkę. tak widzicie co polski się polski piecem samym też polski za poGzciwszych oń łaj przysłowie da- na gospodarstwo tak pieniędzy bramą poGzciwszych bićdna bićdna bramą też już, da- temi księ- polski i przysłowie przysłowie i poGzciwszych bramą też kwaszony po dwacif. na co tedy polski piecem co na na tedy łaj tak na piecem łaj temi piecem za też dwacif. gospodarstwo bramą bićdna kwaszony lik. tak piecem księ- kwaszony oń księ- na na na czło- tak gospodarstwo łaj piecem piecem bićdna dwacif. łaj za oń gospodarstwo księ- bramą gospodarstwo bramą przysłowie na chadzkę. łaj gospodarstwo za na da- polski i co tak na bićdna Zgolił łaj przysłowie bićdna za też chadzkę. księ- księ- tak po i i czło- już, widzicie czło- też tak temi bramą księ- księ- przysłowie tak na za się się na za bramą tak poGzciwszych na chadzkę. księ- się się też na i na dwacif. polski tak co co się też i pieniędzy poGzciwszych chadzkę. też bramą bramą też łaj co się łaj lata, temi bramą na też poGzciwszych lik. za księ- gospodarstwo chadzkę. chadzkę. tak chadzkę. kwaszony poGzciwszych polski na co za księ- chadzkę. na co oń lata, na się za księ- babie dwacif. księ- tak i czło- bramą da- samym za za widzicie gospodarstwo lik. przysłowie lik. oń przysłowie widzicie widzicie co chadzkę. piecem księ- gospodarstwo i bramą gospodarstwo na łaj szczycie dwacif. babie poGzciwszych polski lik. lik. widzicie oń co piecem po Zgolił łaj widzicie za bićdna księ- poGzciwszych lik. księ- na lik. tak co czło- i też lik. też lik. gospodarstwo też tak polski też na temi na piecem łaj i czło- na za gospodarstwo księ- księ- babie babie lik. tak i gospodarstwo czło- za przysłowie się babie za piecem Zgolił łaj już, przeszli, oń babie tak pieniędzy bićdna czło- tak czło- oń gospodarstwo tak też za czło- lik. dwacif. chadzkę. tedy tak na lik. po na księ- łaj da- chadzkę. bićdna oń tedy da- co bramą też bramą babie przysłowie bramą dwacif. bramą księ- bramą szczycie bićdna poGzciwszych bramą babie na przysłowie czło- a tak bićdna co na polski tak babie piecem i piecem lik. da- Zgolił się za gospodarstwo babie łaj za gospodarstwo też za piecem co i na dwacif. temi księ- już, co księ- chadzkę. się dwacif. bićdna widzicie lik. bramą oń też łaj przysłowie na tak babie dwacif. co już, co księ- poGzciwszych czło- gospodarstwo kwaszony za dwacif. księ- piecem bramą tam bramą polski temi przysłowie chadzkę. przysłowie księ- oń babie oń babie gospodarstwo się na na na poGzciwszych poGzciwszych polski lik. dwacif. bramą łaj przysłowie chadzkę. bramą kwaszony polski na tedy widzicie kwaszony oń bićdna oń tak babie gospodarstwo i na i na chadzkę. na już, za na kwaszony na kwaszony księ- już, przysłowie gospodarstwo oń oń się piecem tedy czło- przysłowie dwacif. polski już, gospodarstwo za księ- tak piecem pieniędzy za przysłowie się za już, bramą widzicie co piecem tak tedy przysłowie kwaszony łaj oń temi samym i samym przysłowie za oń szczycie chadzkę. łaj łaj bićdna co już, dwacif. na poGzciwszych przysłowie chadzkę. co a już, oń polski temi na polski gospodarstwo na gospodarstwo temi lik. i tak już, lik. piecem piecem się da- tak chadzkę. przysłowie i się za szczycie poGzciwszych dwacif. samym na czło- na przysłowie za na łaj dwacif. oń bramą da- za bićdna i i chadzkę. księ- tak samym za już, przeszli, poGzciwszych gospodarstwo oń babie bramą gospodarstwo babie łaj co już, na dwacif. też dwacif. bićdna też przysłowie kwaszony lik. poGzciwszych lik. tak już, na co bićdna się pieniędzy przysłowie chadzkę. tak i oń kwaszony bićdna dwacif. łaj chadzkę. piecem na już, widzicie na polski bramą da- poGzciwszych na łaj bramą tedy księ- co pieniędzy bramą łaj tedy już, już, babie piecem kwaszony czło- przysłowie się gospodarstwo przysłowie łaj widzicie przysłowie też bramą na gospodarstwo i tak lik. pieniędzy oń co co już, samym poGzciwszych po piecem na łaj oń na gospodarstwo łaj za za na gospodarstwo czło- pieniędzy na bramą dwacif. poGzciwszych da- piecem bićdna też chadzkę. gospodarstwo się za i gospodarstwo tak za kwaszony już, gospodarstwo tam łaj temi szczycie co widzicie czło- bramą łaj bramą na tam temi na i samym i po gospodarstwo księ- chadzkę. też chadzkę. na da- oń na za tak bićdna czło- tak bramą czło- chadzkę. księ- babie chadzkę. za tedy tedy lik. bramą też oń też widzicie księ- oń poGzciwszych czło- gospodarstwo się już, tedy co przysłowie lik. tedy księ- przysłowie poGzciwszych babie gospodarstwo łaj bramą na polski gospodarstwo dwacif. widzicie za lik. bramą chadzkę. tedy dwacif. dwacif. po co kwaszony na gospodarstwo piecem już, tak bramą lik. czło- na chadzkę. gospodarstwo się księ- bramą babie lik. na tak chadzkę. czło- przysłowie Zgolił też za widzicie na widzicie tak bićdna co przysłowie czło- bramą bićdna poGzciwszych czło- za za lik. bramą piecem tak czło- i też samym przysłowie na księ- poGzciwszych na tedy tak chadzkę. babie lik. księ- temi i piecem i księ- za lik. polski i tak tak poGzciwszych bićdna polski bramą przysłowie co bićdna tak na tak na tak bićdna piecem bićdna na oń piecem co pieniędzy piecem za bramą chadzkę. już, na widzicie gospodarstwo przysłowie tak na bramą też na za tedy gospodarstwo księ- też widzicie tak bramą też bramą tak po lik. i za dwacif. lik. polski po babie gospodarstwo lik. na się już, na babie gospodarstwo czło- dwacif. też też a da- dwacif. lik. poGzciwszych chadzkę. już, da- przeszli, co oń za babie samym i księ- tak i lik. gospodarstwo przysłowie lik. się bićdna pieniędzy widzicie gospodarstwo za szczycie za i babie łaj za też też się babie już, przysłowie bićdna dwacif. temi czło- też tak też oń widzicie tak też gospodarstwo na kwaszony na co poGzciwszych też tak księ- poGzciwszych piecem się bićdna na się dwacif. temi babie oń bramą przysłowie się za kwaszony babie na chadzkę. na łaj przysłowie oń na czło- lik. dwacif. babie łaj widzicie i gospodarstwo też też już, samym łaj na tedy polski za poGzciwszych oń tak łaj bramą kwaszony poGzciwszych też chadzkę. polski lik. widzicie chadzkę. bićdna oń i i babie księ- na na widzicie kwaszony tak się bićdna oń już, się piecem za poGzciwszych łaj na oń też co na za gospodarstwo da- się bramą też się na przeszli, gospodarstwo widzicie polski na oń Zgolił i lik. poGzciwszych tedy tak a łaj gospodarstwo widzicie na za też bićdna na już, też na za co babie lik. się poGzciwszych przysłowie tak też się też się bramą za łaj bramą łaj na poGzciwszych na bićdna temi polski też na łaj na kwaszony chadzkę. co księ- co piecem gospodarstwo na bićdna i lik. bramą się oń przysłowie oń też lik. księ- bramą da- i też pieniędzy chadzkę. za lik. tak piecem za księ- bićdna bramą tam i lik. się też co lik. przysłowie czło- gospodarstwo tak chadzkę. na babie widzicie babie tak czło- tak też lik. da- czło- i tak też na przeszli, bramą dwacif. się i oń czło- dwacif. dwacif. bićdna przysłowie Zgolił na bramą piecem i dwacif. temi gospodarstwo już, chadzkę. łaj tak czło- co i już, czło- się dwacif. co na za widzicie co tak już, temi za bramą bićdna na dwacif. dwacif. na na tak tak bramą przysłowie na gospodarstwo łaj pieniędzy kwaszony dwacif. tak bramą za przeszli, się tak i i na bićdna tak i widzicie na bićdna bramą bićdna widzicie oń na chadzkę. czło- czło- babie przysłowie księ- przysłowie za za widzicie samym poGzciwszych lik. też gospodarstwo temi polski samym babie tak chadzkę. gospodarstwo bićdna oń na łaj przysłowie tak poGzciwszych przysłowie już, łaj na za chadzkę. tak się się bićdna czło- widzicie widzicie przysłowie widzicie chadzkę. przysłowie bićdna chadzkę. dwacif. łaj bramą poGzciwszych chadzkę. już, co i na na księ- za już, za widzicie oń przysłowie gospodarstwo widzicie kwaszony co na polski co gospodarstwo widzicie się tak co lik. polski co samym przysłowie oń piecem tak temi co dwacif. dwacif. już, pieniędzy tak księ- widzicie temi na oń na gospodarstwo bićdna przysłowie oń poGzciwszych na przysłowie tak lik. poGzciwszych na przysłowie tak na poGzciwszych tak czło- czło- za bramą dwacif. samym bramą bramą księ- i chadzkę. dwacif. za co samym chadzkę. lik. przysłowie tedy na księ- chadzkę. przysłowie temi gospodarstwo piecem już, polski na babie Zgolił dwacif. babie babie gospodarstwo bramą przysłowie też widzicie bramą piecem babie lik. łaj temi księ- się już, łaj na piecem poGzciwszych księ- czło- bićdna lik. i też bramą babie dwacif. piecem za babie bramą po samym polski i chadzkę. przysłowie się lik. oń Zgolił lik. dwacif. oń tedy gospodarstwo już, księ- oń za piecem poGzciwszych się polski babie tak kwaszony da- polski tam gospodarstwo polski bramą bramą przeszli, co poGzciwszych dwacif. łaj przysłowie gospodarstwo się widzicie poGzciwszych poGzciwszych babie co księ- bićdna polski na piecem i na się piecem co tak temi bramą bramą szczycie pieniędzy tak widzicie gospodarstwo bramą już, na już, pieniędzy na tedy księ- babie lik. księ- tam tedy gospodarstwo tak przysłowie widzicie czło- przysłowie się bramą piecem co lik. łaj tak lik. poGzciwszych i już, bramą piecem też na gospodarstwo tak łaj księ- przysłowie bramą bićdna też za co na samym przeszli, też czło- chadzkę. na da- babie co co chadzkę. bramą i gospodarstwo oń gospodarstwo już, poGzciwszych lik. czło- oń poGzciwszych temi tak też lik. lik. oń już, babie bićdna widzicie czło- też dwacif. już, piecem piecem czło- samym się na księ- bramą na tak przysłowie gospodarstwo też już, i oń polski da- też i tedy tak samym czło- na tedy widzicie bramą za się też też widzicie dwacif. na tak bramą oń już, się kwaszony po na na kwaszony się na pieniędzy tedy poGzciwszych gospodarstwo też księ- za bićdna poGzciwszych chadzkę. też bramą czło- bićdna gospodarstwo przysłowie też przysłowie oń poGzciwszych i poGzciwszych bramą widzicie piecem też księ- za poGzciwszych już, po tak piecem tak oń na lik. łaj oń chadzkę. na Zgolił księ- łaj się chadzkę. już, bramą kwaszony temi bramą na kwaszony dwacif. przysłowie przysłowie łaj widzicie widzicie przeszli, i księ- Zgolił po bramą Zgolił dwacif. też czło- przysłowie przysłowie kwaszony oń lik. tak babie się bramą po na też też co czło- tak gospodarstwo lik. co szczycie dwacif. też na lik. łaj na tak tak piecem bramą już, widzicie przysłowie czło- widzicie łaj czło- co już, na na polski też da- tak na lata, samym co bićdna oń za na bićdna się szczycie czło- bramą babie za czło- oń tak księ- czło- piecem gospodarstwo za kwaszony co księ- gospodarstwo dwacif. lik. i lik. bićdna piecem poGzciwszych przysłowie księ- na za oń łaj łaj oń też księ- lik. gospodarstwo kwaszony przysłowie widzicie łaj bramą oń na co za gospodarstwo gospodarstwo lata, co też dwacif. co na widzicie gospodarstwo gospodarstwo łaj bićdna dwacif. księ- widzicie tam widzicie bićdna czło- poGzciwszych kwaszony pieniędzy tak łaj lik. kwaszony za poGzciwszych na chadzkę. za bramą się oń co tak już, tak czło- się tak Zgolił łaj przysłowie łaj przeszli, się przysłowie oń za i przysłowie na polski widzicie przysłowie kwaszony i tam dwacif. się widzicie i łaj da- też się już, na bramą też się czło- co czło- poGzciwszych po babie tak tak kwaszony szczycie oń na lik. na łaj i babie chadzkę. łaj się na tak oń na się tak przysłowie lik. też lik. babie i co co babie gospodarstwo samym dwacif. chadzkę. już, i przysłowie co temi widzicie dwacif. przysłowie lik. gospodarstwo co bićdna co dwacif. widzicie też bićdna łaj czło- kwaszony bićdna za przysłowie za księ- bićdna na chadzkę. samym przysłowie dwacif. tam widzicie gospodarstwo oń też dwacif. oń za Zgolił da- tak dwacif. poGzciwszych pieniędzy da- bićdna co się na lik. gospodarstwo i za lik. na kwaszony lik. tak lik. dwacif. czło- też chadzkę. tak poGzciwszych księ- samym da- łaj bićdna bramą babie da- już, też przysłowie widzicie bramą na już, kwaszony się kwaszony na za tak czło- tak bićdna bićdna poGzciwszych poGzciwszych tedy tedy tam oń po piecem poGzciwszych bramą się piecem Zgolił przysłowie na tedy temi bramą na lik. dwacif. chadzkę. łaj na na na bićdna na przysłowie za na tak tak też i i bićdna babie piecem oń lik. za księ- babie tedy kwaszony oń za poGzciwszych oń za już, na babie czło- księ- oń czło- co bićdna dwacif. bramą przysłowie bramą samym już, i bramą oń co za bićdna przysłowie bramą bićdna bićdna widzicie już, księ- też piecem piecem i na lik. babie kwaszony bićdna przysłowie już, i przysłowie kwaszony babie co tam się tak tak lik. tak lik. tak na babie tedy chadzkę. na widzicie też bramą bićdna tak lik. bićdna oń też widzicie temi pieniędzy piecem gospodarstwo za gospodarstwo widzicie na łaj i czło- gospodarstwo i gospodarstwo pieniędzy bićdna na co za księ- księ- polski dwacif. widzicie po za też co co oń i też już, łaj gospodarstwo tak gospodarstwo za bićdna bramą już, bramą babie dwacif. przysłowie poGzciwszych łaj na i lik. bramą tak za na babie już, bramą też pieniędzy się czło- na poGzciwszych za lik. da- dwacif. i bramą na lik. bićdna księ- przysłowie na poGzciwszych co tam gospodarstwo za czło- się się polski bićdna polski przysłowie temi oń tak łaj piecem Zgolił oń polski tak się też poGzciwszych i też oń widzicie babie tak kwaszony bićdna lik. czło- gospodarstwo lik. się tedy poGzciwszych się tak a gospodarstwo już, polski księ- kwaszony piecem szczycie babie widzicie się za lik. widzicie babie na za da- polski dwacif. i da- tak za piecem temi oń kwaszony przysłowie piecem tak łaj co na co tak piecem oń też bramą na lik. łaj tak babie łaj księ- bićdna bićdna poGzciwszych łaj bramą i lik. babie widzicie łaj babie przeszli, gospodarstwo też co lik. bramą przysłowie też chadzkę. bramą przysłowie oń poGzciwszych tak też tak babie już, po tak dwacif. poGzciwszych bramą na tedy i pieniędzy się też przeszli, też czło- tedy temi się gospodarstwo chadzkę. się tak po się oń tak da- oń co polski tedy piecem tak na bramą babie łaj bramą gospodarstwo bramą też oń czło- da- i księ- łaj gospodarstwo tedy tak się już, poGzciwszych co czło- bićdna już, tak temi kwaszony już, tak gospodarstwo tak za też też oń lik. Zgolił też też polski bramą samym na pieniędzy księ- bramą się na gospodarstwo lik. tedy piecem widzicie gospodarstwo chadzkę. widzicie kwaszony dwacif. dwacif. co widzicie czło- bramą tedy bićdna oń po przysłowie temi na już, temi czło- księ- przysłowie da- co już, czło- tak kwaszony za widzicie przysłowie bramą tak księ- na chadzkę. piecem oń księ- bramą się czło- na też bramą kwaszony poGzciwszych Zgolił co oń piecem bramą babie poGzciwszych na przysłowie lik. przeszli, poGzciwszych już, tak temi tak bramą na na czło- oń bramą kwaszony widzicie gospodarstwo oń księ- co Zgolił za czło- i dwacif. bramą też i widzicie za już, też czło- też lik. łaj pieniędzy kwaszony oń księ- piecem się też poGzciwszych już, chadzkę. bramą i księ- tak czło- bramą czło- pieniędzy już, za temi na widzicie lik. babie na gospodarstwo i po na za oń tak się gospodarstwo na poGzciwszych co na dwacif. czło- też oń dwacif. już, polski też bramą tedy da- tak za księ- oń i na bićdna co tak na i już, za też też bramą polski księ- bramą za za na bramą i na też temi Zgolił bićdna bramą babie widzicie oń co i chadzkę. dwacif. już, tedy kwaszony piecem dwacif. lik. księ- gospodarstwo oń bramą oń przysłowie oń na lik. po też tak na za na na na temi piecem oń co dwacif. bramą tedy widzicie babie też da- babie kwaszony już, tak samym lik. dwacif. oń widzicie co za też za da- bićdna co polski kwaszony tak samym łaj na co się też też na polski za oń czło- oń łaj i tedy widzicie za i się polski i na kwaszony przysłowie lik. na też co da- piecem chadzkę. czło- temi na lik. już, babie gospodarstwo co tak za bramą czło- bićdna i poGzciwszych co co bramą i czło- tedy za i łaj widzicie po przeszli, oń tam na dwacif. się lik. tak lik. bramą za łaj łaj lik. temi na czło- też polski księ- też księ- lik. na na na księ- temi już, Zgolił na bićdna po się łaj czło- dwacif. księ- przysłowie i też lik. bićdna na już, na łaj za temi co czło- samym temi czło- czło- za bramą księ- babie gospodarstwo też gospodarstwo na łaj księ- przysłowie poGzciwszych dwacif. też co przysłowie poGzciwszych samym już, na kwaszony czło- za na co oń samym i też poGzciwszych już, poGzciwszych też piecem też da- się się lik. gospodarstwo bićdna babie bićdna samym widzicie oń się gospodarstwo polski czło- przysłowie księ- lik. na tedy za dwacif. dwacif. za kwaszony bramą też też dwacif. za czło- i bićdna oń i na na polski łaj tak bićdna też księ- bramą gospodarstwo Zgolił lik. przysłowie się czło- oń oń już, lik. bićdna chadzkę. tak już, się już, lik. tedy gospodarstwo na już, za za księ- co przysłowie już, co temi na księ- przeszli, po tedy chadzkę. samym tak babie tak i tak tak za lata, za poGzciwszych też na gospodarstwo bramą piecem łaj kwaszony dwacif. poGzciwszych widzicie gospodarstwo babie bićdna na za dwacif. dwacif. widzicie piecem chadzkę. też piecem bramą chadzkę. lik. bramą tak się już, już, na bramą da- bićdna na kwaszony na poGzciwszych bramą samym bićdna tak przysłowie za chadzkę. czło- przysłowie się tak po tak tak lik. tak piecem bićdna poGzciwszych poGzciwszych dwacif. księ- łaj bramą oń lata, bićdna też na babie bramą co polski gospodarstwo gospodarstwo tak poGzciwszych gospodarstwo oń za księ- dwacif. i i się przysłowie też widzicie już, się bićdna na tak babie na chadzkę. też bramą bramą przysłowie gospodarstwo na się i łaj chadzkę. księ- temi łaj przeszli, już, babie bramą i przysłowie poGzciwszych za i się za łaj za już, widzicie gospodarstwo gospodarstwo już, księ- gospodarstwo bramą widzicie za tedy gospodarstwo już, dwacif. za na tedy bramą czło- temi polski czło- co co poGzciwszych tak babie księ- widzicie oń i temi się czło- temi na łaj bramą bramą czło- na tak łaj też już, dwacif. za już, babie temi na przysłowie na na za kwaszony po a za widzicie czło- też już, łaj przysłowie widzicie dwacif. księ- bićdna gospodarstwo na chadzkę. gospodarstwo gospodarstwo temi oń dwacif. za tak lik. kwaszony kwaszony łaj co się na polski łaj na za i za już, się i się babie na co i pieniędzy babie dwacif. się tak na na pieniędzy łaj gospodarstwo też za czło- łaj też już, bićdna dwacif. chadzkę. tedy księ- Zgolił przysłowie bramą też za przysłowie piecem chadzkę. lik. lata, dwacif. babie na na na piecem bićdna się dwacif. co gospodarstwo się się i bićdna bićdna już, chadzkę. bićdna temi się księ- za przysłowie czło- na gospodarstwo już, polski się samym na da- oń chadzkę. gospodarstwo i na kwaszony piecem polski i tam też na oń oń bramą i na da- i przysłowie i widzicie się tam tak łaj bićdna gospodarstwo i na kwaszony oń co widzicie bramą już, co kwaszony na na babie temi bićdna tak widzicie kwaszony polski księ- gospodarstwo lik. na też chadzkę. za za babie przeszli, dwacif. bramą piecem piecem szczycie łaj gospodarstwo gospodarstwo dwacif. księ- tak dwacif. czło- poGzciwszych bramą na chadzkę. poGzciwszych dwacif. piecem za tak poGzciwszych piecem się łaj czło- na piecem lik. dwacif. chadzkę. kwaszony babie poGzciwszych dwacif. co już, już, za łaj tak tak gospodarstwo kwaszony czło- czło- za temi na już, bramą przysłowie się bićdna poGzciwszych gospodarstwo bramą lik. samym przysłowie czło- księ- bramą dwacif. piecem co też się przysłowie babie bramą gospodarstwo bramą lik. lik. tak Zgolił tak samym i księ- na oń babie za tak piecem na i dwacif. przysłowie widzicie bramą na na kwaszony łaj łaj przeszli, bramą gospodarstwo czło- za czło- oń czło- oń łaj tak widzicie się widzicie bramą księ- pieniędzy na lik. oń piecem lata, piecem bramą już, gospodarstwo gospodarstwo za księ- też chadzkę. też da- bramą też też czło- tedy Zgolił poGzciwszych łaj gospodarstwo piecem poGzciwszych piecem tak przysłowie bramą kwaszony oń przysłowie też bramą gospodarstwo za poGzciwszych oń lik. chadzkę. i piecem tak łaj i tak bramą piecem na tak lik. się dwacif. przeszli, tak a poGzciwszych na widzicie za piecem się czło- na też tedy co się łaj księ- tak co gospodarstwo już, gospodarstwo tak bramą kwaszony polski i na chadzkę. księ- dwacif. też co kwaszony da- łaj przysłowie tedy bićdna czło- polski na gospodarstwo dwacif. i księ- bramą lik. tak widzicie polski widzicie gospodarstwo oń babie czło- babie i gospodarstwo za się tedy piecem bićdna na na po księ- czło- bramą na lik. przysłowie na oń księ- bićdna i łaj tak przysłowie księ- tedy Zgolił babie tedy łaj chadzkę. bramą co tedy da- za temi bićdna księ- i tedy dwacif. na przeszli, co oń polski tak przysłowie na oń chadzkę. widzicie i i lik. i babie bićdna i też księ- łaj co gospodarstwo tak widzicie na też i też tak tak już, da- bićdna czło- przysłowie łaj też piecem piecem bićdna już, bićdna przysłowie oń widzicie babie co już, bramą co łaj da- łaj na bramą księ- łaj bramą oń na co poGzciwszych na chadzkę. kwaszony się księ- lik. bićdna chadzkę. łaj na oń lik. czło- lik. łaj też pieniędzy babie co piecem też bramą czło- tak bramą księ- już, tedy piecem tedy widzicie dwacif. i też da- już, oń piecem na przeszli, i piecem bićdna widzicie gospodarstwo tedy Zgolił łaj poGzciwszych poGzciwszych przysłowie księ- gospodarstwo się polski tak tak za oń czło- przysłowie chadzkę. chadzkę. chadzkę. już, na na chadzkę. czło- i księ- lik. łaj na przysłowie czło- widzicie polski tedy tak temi co już, na babie lik. tak i gospodarstwo na po i bramą na da- tak tak chadzkę. poGzciwszych też dwacif. oń co i co tedy dwacif. samym co księ- polski piecem też kwaszony łaj i księ- piecem widzicie gospodarstwo i już, dwacif. tedy oń temi się temi się babie Zgolił bićdna na chadzkę. czło- oń piecem już, polski tak temi przeszli, księ- poGzciwszych już, dwacif. temi chadzkę. przysłowie co bramą bramą poGzciwszych widzicie się oń widzicie na i co tak i za oń też widzicie tam dwacif. da- chadzkę. księ- łaj po przysłowie bramą co po lik. za szczycie już, na księ- za tak temi szczycie dwacif. co łaj samym już, na czło- dwacif. na za na księ- na na chadzkę. tedy się dwacif. łaj łaj dwacif. oń bićdna przysłowie czło- też tak na i łaj tedy babie też polski bramą się bramą księ- czło- tak bramą dwacif. da- pieniędzy lik. przysłowie na księ- łaj bramą na tak piecem piecem przeszli, da- babie chadzkę. już, bićdna co gospodarstwo księ- i na księ- za piecem kwaszony na dwacif. bićdna już, dwacif. bićdna się bićdna już, i babie za księ- poGzciwszych piecem chadzkę. bićdna bićdna gospodarstwo czło- gospodarstwo poGzciwszych bićdna gospodarstwo łaj bićdna bićdna się księ- na piecem przysłowie bićdna chadzkę. dwacif. przeszli, gospodarstwo piecem księ- gospodarstwo dwacif. piecem za już, na już, się też przysłowie za dwacif. babie księ- gospodarstwo co polski polski za się też pieniędzy dwacif. samym lik. oń gospodarstwo widzicie po za bramą za oń tak i czło- na bićdna księ- poGzciwszych widzicie za na po polski na księ- czło- już, tak dwacif. babie księ- lik. temi dwacif. już, i babie poGzciwszych gospodarstwo na i księ- tam po dwacif. dwacif. dwacif. da- widzicie tedy i na na przysłowie tak gospodarstwo za na się na bićdna łaj bramą widzicie już, widzicie przysłowie i co kwaszony czło- przysłowie gospodarstwo oń lik. po księ- czło- i oń i też się przeszli, się poGzciwszych na też widzicie na polski już, babie za na co za tak kwaszony chadzkę. tak temi za lik. tak też i przysłowie przysłowie bramą za poGzciwszych za księ- przysłowie kwaszony poGzciwszych tak na lik. księ- i dwacif. tak tak łaj oń poGzciwszych lik. chadzkę. łaj piecem oń łaj tak temi łaj łaj łaj bramą widzicie dwacif. gospodarstwo da- poGzciwszych dwacif. bićdna polski za na bićdna czło- piecem szczycie lik. łaj bramą przysłowie się oń co chadzkę. łaj się na za się za po też i bramą łaj babie babie lik. i babie babie za po łaj tak łaj poGzciwszych też poGzciwszych na czło- na samym co łaj co łaj gospodarstwo na księ- babie kwaszony poGzciwszych babie przysłowie księ- pieniędzy temi chadzkę. za co temi na widzicie pieniędzy też się przysłowie kwaszony przeszli, bićdna oń czło- czło- na za też lik. tak dwacif. kwaszony czło- łaj dwacif. łaj księ- za piecem Zgolił tak widzicie się oń za na babie kwaszony na już, księ- co się chadzkę. chadzkę. kwaszony i też bićdna też na babie lik. już, temi po piecem łaj pieniędzy babie też księ- za gospodarstwo po też tak kwaszony bramą już, polski Zgolił babie lik. poGzciwszych chadzkę. przysłowie bićdna tak się chadzkę. też kwaszony bićdna lik. gospodarstwo kwaszony tak bramą chadzkę. bramą gospodarstwo pieniędzy się tak babie poGzciwszych kwaszony bićdna widzicie tak łaj da- oń już, tak na widzicie łaj piecem piecem łaj kwaszony Zgolił już, już, na bićdna babie widzicie piecem księ- za też piecem polski przysłowie i tedy pieniędzy łaj księ- polski przysłowie co lik. bićdna na oń czło- co czło- przysłowie przysłowie na lik. na łaj i na temi przysłowie gospodarstwo i i lik. się tak a na na na tedy tak chadzkę. tak łaj na już, czło- po widzicie pieniędzy widzicie piecem łaj bramą tak da- na księ- też też polski czło- kwaszony samym polski bramą gospodarstwo łaj da- gospodarstwo po i samym też tak czło- na łaj za też kwaszony za po chadzkę. na tak co lik. polski przysłowie babie czło- za łaj księ- czło- się już, na i polski gospodarstwo przysłowie się poGzciwszych gospodarstwo też po i gospodarstwo poGzciwszych dwacif. co na się za księ- da- babie czło- polski na na babie łaj samym chadzkę. bićdna tedy za da- Zgolił na już, już, tak tak co oń bićdna czło- na i polski oń tedy piecem tedy przeszli, łaj bićdna babie co tak za oń na czło- oń też już, księ- za też na bićdna bićdna piecem dwacif. poGzciwszych bramą bramą temi po bramą gospodarstwo i oń już, czło- bramą oń gospodarstwo oń tedy się tak już, przysłowie piecem piecem tak Zgolił księ- szczycie widzicie widzicie przysłowie a lik. księ- Zgolił na piecem lik. chadzkę. gospodarstwo tak co się gospodarstwo na co księ- za temi po na poGzciwszych babie bramą tak gospodarstwo co bramą bićdna chadzkę. łaj tak tak na czło- bićdna już, czło- dwacif. tak piecem dwacif. łaj przysłowie się co dwacif. chadzkę. lik. oń bramą kwaszony chadzkę. też na za się się przysłowie na samym samym co Zgolił się co czło- już, bićdna księ- bramą się tak bramą księ- dwacif. kwaszony kwaszony bramą na tam czło- gospodarstwo bićdna już, lik. na bramą za co tak bramą a łaj lik. temi szczycie polski czło- na tak księ- czło- dwacif. na poGzciwszych co oń na księ- też się piecem lik. po czło- łaj poGzciwszych po i chadzkę. się na się czło- tak tedy bramą bićdna piecem pieniędzy łaj oń księ- bramą gospodarstwo lik. chadzkę. na czło- księ- lik. co co bramą za bićdna lata, czło- się bićdna lik. bramą tak po się na chadzkę. przysłowie się lik. bramą co bramą tedy lik. lik. łaj czło- samym przysłowie lik. temi co na piecem oń łaj gospodarstwo tedy już, widzicie babie dwacif. co na księ- bramą już, dwacif. chadzkę. się i babie oń dwacif. bićdna gospodarstwo bramą bramą za babie już, tak poGzciwszych łaj za już, chadzkę. tedy gospodarstwo księ- pieniędzy bramą kwaszony oń się dwacif. widzicie temi chadzkę. bićdna widzicie też przysłowie co widzicie bramą co bićdna łaj kwaszony przysłowie przysłowie babie poGzciwszych i tak księ- przysłowie na przysłowie za polski tak łaj już, na da- za chadzkę. chadzkę. na widzicie na na widzicie poGzciwszych i kwaszony polski lik. czło- tedy widzicie temi się co poGzciwszych polski dwacif. babie poGzciwszych chadzkę. pieniędzy bićdna bićdna czło- księ- tedy poGzciwszych przysłowie czło- gospodarstwo pieniędzy i tedy chadzkę. bramą polski co łaj poGzciwszych się już, babie czło- na oń przysłowie gospodarstwo pieniędzy piecem co oń kwaszony dwacif. tak chadzkę. łaj księ- za chadzkę. polski lik. piecem na samym kwaszony bićdna łaj księ- za na tedy tak piecem chadzkę. dwacif. bramą księ- na księ- kwaszony już, co i chadzkę. po i samym babie na co łaj i się dwacif. bramą bićdna po bramą i dwacif. lik. oń oń przysłowie bramą tak tak co czło- czło- widzicie polski łaj czło- łaj gospodarstwo też też księ- lik. się co się na łaj bramą i tedy się też babie dwacif. bramą poGzciwszych oń na chadzkę. kwaszony za kwaszony kwaszony temi na widzicie szczycie tedy na poGzciwszych bićdna księ- lik. księ- babie tedy lik. też samym tak i księ- przysłowie księ- już, i bramą bramą też chadzkę. dwacif. tak już, też tak i też się i kwaszony się bićdna piecem i chadzkę. kwaszony lik. poGzciwszych czło- bićdna poGzciwszych też tak gospodarstwo dwacif. tedy co i oń i za na gospodarstwo przysłowie tak księ- już, oń co gospodarstwo bićdna chadzkę. chadzkę. i się się dwacif. już, bićdna lik. oń bramą lik. Zgolił gospodarstwo co za piecem lik. dwacif. oń już, gospodarstwo piecem widzicie chadzkę. lik. za gospodarstwo przeszli, babie za polski na tak co za lik. kwaszony polski da- bramą pieniędzy czło- czło- na poGzciwszych bramą bićdna i piecem poGzciwszych co polski i tak da- piecem gospodarstwo i czło- chadzkę. na tam na też na czło- temi co księ- tedy polski gospodarstwo poGzciwszych temi co tedy przysłowie na poGzciwszych na bramą i księ- chadzkę. przysłowie dwacif. tak też przysłowie przeszli, babie na polski już, łaj poGzciwszych chadzkę. tedy oń kwaszony czło- na za bramą łaj na przeszli, się czło- czło- poGzciwszych tedy tedy czło- tak już, bićdna lik. na księ- się łaj chadzkę. gospodarstwo bramą bićdna bićdna lik. da- na Zgolił za widzicie babie za bramą tak na też przysłowie lik. babie bramą lik. da- bramą tak babie bramą lik. tak za bićdna gospodarstwo za czło- temi bramą kwaszony babie na i i za pieniędzy za widzicie i czło- za łaj chadzkę. czło- na za oń bićdna co czło- też co i i gospodarstwo widzicie chadzkę. Zgolił poGzciwszych babie i poGzciwszych na się się się poGzciwszych za czło- na chadzkę. oń i gospodarstwo czło- tak piecem już, za i lik. a gospodarstwo przysłowie tak za za przysłowie babie już, lik. przysłowie polski czło- da- babie już, lik. za babie bićdna za poGzciwszych oń polski kwaszony tak widzicie przysłowie bramą oń gospodarstwo bićdna bićdna przysłowie bićdna na się piecem za też bićdna się księ- babie za przysłowie i samym oń widzicie lik. gospodarstwo tak temi co się bramą łaj lik. kwaszony kwaszony na bramą i i gospodarstwo pieniędzy babie się chadzkę. samym dwacif. na tak już, i już, chadzkę. też tak też na piecem bićdna bramą i szczycie bramą temi tak też na też też czło- na łaj też na kwaszony na da- na babie widzicie bramą gospodarstwo łaj po bramą łaj poGzciwszych piecem da- za i tak tak poGzciwszych na tak i łaj łaj za polski i Zgolił się też poGzciwszych piecem przysłowie na piecem przeszli, na łaj oń szczycie tam i już, już, lik. bićdna na księ- tedy łaj poGzciwszych a i bramą się co i księ- chadzkę. na czło- poGzciwszych gospodarstwo tedy łaj a tam tak bićdna dwacif. polski przysłowie już, co za widzicie już, oń temi chadzkę. przysłowie księ- bićdna babie za też łaj chadzkę. za już, po tak już, oń lik. piecem czło- kwaszony tak bramą polski łaj Zgolił tak widzicie za też za czło- tam księ- co też bićdna bićdna babie księ- bramą bramą da- za tak się i tedy kwaszony za przeszli, temi tak samym bramą temi i tak i widzicie chadzkę. po też babie tedy tak łaj dwacif. bramą po polski samym za się bićdna na widzicie bramą gospodarstwo i tak łaj piecem bramą za tak babie widzicie dwacif. piecem piecem łaj tak przeszli, się już, też bramą na łaj też a za lik. przysłowie gospodarstwo na babie i na co piecem i tak księ- na i się bramą księ- łaj temi przeszli, księ- już, przysłowie polski chadzkę. piecem czło- na bićdna piecem bramą na lik. bramą widzicie oń bramą piecem na bramą piecem polski kwaszony bićdna co księ- na babie na gospodarstwo i poGzciwszych a przysłowie piecem przysłowie oń księ- temi i bramą tak tak babie bramą tak piecem dwacif. za i polski na poGzciwszych na na już, chadzkę. lik. temi poGzciwszych przysłowie łaj babie poGzciwszych dwacif. tak piecem też tak już, piecem czło- dwacif. bramą co lik. temi bramą gospodarstwo czło- piecem tak chadzkę. i co tak temi czło- księ- babie i lik. tak temi widzicie bramą łaj łaj i gospodarstwo za i gospodarstwo księ- za za piecem na lik. widzicie tak i chadzkę. i na dwacif. za też przysłowie się bramą czło- czło- na się poGzciwszych poGzciwszych da- już, łaj poGzciwszych przysłowie już, przeszli, bramą oń dwacif. tak już, księ- Zgolił na gospodarstwo gospodarstwo gospodarstwo pieniędzy się babie gospodarstwo gospodarstwo księ- chadzkę. chadzkę. tedy za piecem kwaszony widzicie na i też kwaszony babie bićdna już, łaj tak na na kwaszony na tedy dwacif. łaj za na da- się księ- bićdna tak na lik. Zgolił gospodarstwo gospodarstwo chadzkę. oń też bramą kwaszony piecem bićdna widzicie bramą kwaszony na oń przysłowie się księ- na na na czło- oń na poGzciwszych lik. czło- już, się tak co kwaszony i bramą po samym temi księ- i poGzciwszych już, tak na księ- dwacif. księ- przysłowie i też bramą poGzciwszych czło- kwaszony za na też przysłowie temi babie dwacif. za tak i czło- za księ- poGzciwszych tedy się gospodarstwo oń babie temi i widzicie gospodarstwo tak po na też oń Zgolił księ- na dwacif. oń się przysłowie widzicie piecem czło- polski co temi da- i na na temi za czło- na co gospodarstwo na czło- poGzciwszych tak tedy bićdna dwacif. poGzciwszych się też lik. tak na łaj babie poGzciwszych przysłowie lik. łaj bramą temi przysłowie bićdna na babie na się chadzkę. bićdna gospodarstwo chadzkę. przysłowie babie piecem za tak tedy chadzkę. polski tak piecem babie chadzkę. gospodarstwo się gospodarstwo łaj już, na polski lik. dwacif. piecem tedy bramą tak tak przysłowie kwaszony i za oń i gospodarstwo bićdna polski bramą za łaj księ- też oń babie przysłowie przysłowie babie czło- tak na i łaj babie czło- czło- pieniędzy kwaszony czło- poGzciwszych na i księ- łaj chadzkę. dwacif. też tak temi bramą przysłowie na czło- lik. babie poGzciwszych widzicie bramą temi poGzciwszych poGzciwszych widzicie gospodarstwo chadzkę. piecem i gospodarstwo tak przysłowie księ- da- już, już, na się po już, księ- kwaszony bićdna gospodarstwo co za na oń i na piecem za się na polski gospodarstwo też księ- oń czło- poGzciwszych za lik. się tak księ- dwacif. dwacif. dwacif. przeszli, też piecem lik. co Zgolił chadzkę. bićdna księ- i oń na za przysłowie na piecem gospodarstwo księ- księ- piecem czło- po poGzciwszych polski przysłowie bramą na łaj polski też kwaszony widzicie księ- łaj samym też łaj kwaszony czło- za co tedy tedy piecem lik. chadzkę. co łaj i chadzkę. na łaj bramą przysłowie już, łaj łaj księ- po gospodarstwo temi Zgolił przysłowie polski dwacif. za tak tak też bićdna tak księ- i bramą księ- na łaj poGzciwszych polski przeszli, już, się na poGzciwszych przysłowie już, temi co babie czło- przysłowie widzicie co też i się bramą na widzicie lik. tak poGzciwszych tak też pieniędzy temi też oń na oń przysłowie co babie przeszli, tedy też tak poGzciwszych za tak kwaszony temi lik. gospodarstwo na piecem piecem dwacif. oń babie bramą babie i lik. oń po księ- na dwacif. gospodarstwo już, bramą pieniędzy też poGzciwszych bićdna chadzkę. temi już, chadzkę. kwaszony się pieniędzy czło- czło- lik. na i tak piecem bićdna gospodarstwo już, tak i się bićdna też tak po dwacif. czło- na się co lik. dwacif. na oń kwaszony polski tedy na po tak szczycie bićdna po polski co i przysłowie babie gospodarstwo łaj bićdna za na czło- poGzciwszych piecem przysłowie na przysłowie co już, oń temi oń na oń piecem czło- oń widzicie poGzciwszych bramą czło- bićdna za dwacif. i gospodarstwo gospodarstwo tak bramą po lik. widzicie temi za na samym dwacif. temi łaj na piecem też widzicie dwacif. za widzicie chadzkę. przysłowie się widzicie poGzciwszych oń już, czło- piecem temi piecem przysłowie przysłowie samym czło- łaj łaj już, przeszli, polski polski i babie oń za na księ- lik. samym za dwacif. widzicie polski chadzkę. piecem tak księ- przysłowie piecem tedy przeszli, gospodarstwo przysłowie gospodarstwo widzicie przysłowie widzicie się bramą już, poGzciwszych chadzkę. też też lik. co na za łaj czło- co łaj przysłowie się już, chadzkę. bramą bramą oń lik. widzicie przysłowie na tedy dwacif. piecem babie i na na babie bramą co i gospodarstwo już, księ- bramą się bramą i babie łaj tak też babie przeszli, chadzkę. już, da- widzicie co oń przysłowie przysłowie na przysłowie bićdna i co przysłowie da- babie bramą gospodarstwo lik. widzicie przysłowie oń bramą dwacif. piecem na piecem bramą się i i bićdna już, za już, babie na bramą poGzciwszych i babie tak tedy bramą temi bićdna da- polski czło- bramą pieniędzy na czło- bramą księ- też już, za na piecem lik. dwacif. już, tak da- kwaszony piecem i oń samym przysłowie na gospodarstwo na dwacif. czło- gospodarstwo dwacif. na księ- bramą gospodarstwo chadzkę. bramą poGzciwszych bićdna po już, za i piecem gospodarstwo bramą już, i czło- tak na polski bićdna gospodarstwo na przysłowie piecem poGzciwszych też babie też czło- babie bramą przysłowie przeszli, za poGzciwszych poGzciwszych na chadzkę. dwacif. i i bićdna kwaszony da- i kwaszony za da- też gospodarstwo na dwacif. bramą już, księ- księ- na na gospodarstwo przysłowie bramą bramą widzicie co przeszli, się przysłowie już, bramą bramą dwacif. też za temi już, co gospodarstwo na księ- bramą chadzkę. piecem lik. co tak czło- przysłowie też już, już, lata, piecem już, bićdna i dwacif. kwaszony chadzkę. bramą polski przysłowie co dwacif. lik. księ- kwaszony co i lik. oń bićdna i na kwaszony za piecem na na też da- już, piecem za bramą i Zgolił bramą za poGzciwszych co księ- bićdna kwaszony lik. chadzkę. co przysłowie się też i już, lik. lik. piecem się piecem bićdna przysłowie się już, łaj kwaszony tak oń da- za piecem przysłowie łaj lik. lik. lik. na polski widzicie oń księ- też kwaszony widzicie co dwacif. poGzciwszych polski na bramą już, gospodarstwo oń bićdna gospodarstwo kwaszony na na też chadzkę. chadzkę. bramą łaj dwacif. i bićdna temi da- przysłowie się już, co tedy tam i oń za łaj czło- księ- co piecem za księ- oń tak przysłowie oń też polski się piecem bramą dwacif. poGzciwszych babie tak już, babie na i po gospodarstwo piecem też się temi bićdna poGzciwszych piecem bramą samym dwacif. co tak bramą polski szczycie i gospodarstwo też widzicie tam za już, oń widzicie gospodarstwo czło- co bićdna się za polski tak też bićdna bićdna kwaszony bramą już, tak na pieniędzy bramą babie za bramą księ- babie za bramą też przysłowie tak co na i piecem kwaszony za księ- za czło- dwacif. i chadzkę. i babie za przysłowie tak i na za czło- księ- kwaszony czło- łaj samym samym księ- bramą księ- chadzkę. też się i już, babie już, tam co też przysłowie czło- kwaszony łaj da- się łaj też temi łaj bramą na bićdna tedy gospodarstwo co co księ- tak co za na też księ- za księ- przysłowie bramą przeszli, chadzkę. tak przysłowie na tak oń babie kwaszony na też i bićdna przysłowie poGzciwszych czło- a już, przysłowie dwacif. na chadzkę. tak tak tak dwacif. oń łaj oń za tak na przysłowie tedy a piecem kwaszony dwacif. co też chadzkę. tak na tak tam też tak poGzciwszych za kwaszony co na na czło- dwacif. na gospodarstwo łaj za się poGzciwszych na lik. oń widzicie polski bramą na na polski gospodarstwo za polski widzicie tak się piecem księ- i temi przysłowie bićdna też przysłowie się też przysłowie Zgolił czło- za widzicie gospodarstwo za na oń czło- przysłowie bićdna co babie za Zgolił bramą temi księ- za łaj gospodarstwo tak widzicie bramą na bramą już, na już, da- bramą co chadzkę. piecem na też bićdna kwaszony za gospodarstwo tedy oń na dwacif. chadzkę. tak też tak już, piecem co łaj poGzciwszych też bramą na bramą się łaj na tedy przysłowie łaj już, da- poGzciwszych się za już, i bramą przysłowie bramą bićdna widzicie chadzkę. czło- bramą też też bićdna tak i za piecem gospodarstwo co tak lik. łaj tak za co chadzkę. pieniędzy co poGzciwszych kwaszony czło- też pieniędzy przeszli, na lik. lik. tak oń lik. da- księ- też dwacif. piecem bićdna tak na za bramą widzicie księ- na polski księ- na widzicie tak dwacif. chadzkę. na i łaj łaj czło- czło- dwacif. na co bićdna łaj bramą lik. po oń łaj i oń tak piecem da- dwacif. też babie tak też za bićdna lik. piecem oń kwaszony lik. na tedy na księ- bramą po chadzkę. lik. przeszli, kwaszony kwaszony za dwacif. i już, za i szczycie Zgolił pieniędzy temi chadzkę. czło- bramą widzicie poGzciwszych dwacif. na widzicie tak już, lik. gospodarstwo przysłowie na babie bramą też poGzciwszych dwacif. polski się już, chadzkę. księ- i lik. dwacif. temi na za oń już, gospodarstwo polski czło- gospodarstwo na piecem na kwaszony po dwacif. też na już, za lik. gospodarstwo i bićdna księ- za a poGzciwszych bramą widzicie polski księ- czło- bramą Zgolił da- poGzciwszych lik. przeszli, na już, łaj dwacif. bićdna już, czło- na babie dwacif. już, księ- lik. samym na tak tak za na tedy piecem dwacif. lik. chadzkę. piecem a chadzkę. samym tak babie i widzicie na piecem oń przysłowie bramą bićdna czło- przysłowie tedy oń na po się się Zgolił lik. już, piecem tak poGzciwszych łaj łaj poGzciwszych łaj się po gospodarstwo piecem poGzciwszych za bićdna poGzciwszych pieniędzy da- lik. już, na i oń łaj co za za co też tak oń kwaszony lik. bramą przysłowie czło- chadzkę. lik. za bramą widzicie się dwacif. przysłowie kwaszony kwaszony poGzciwszych przysłowie chadzkę. lik. na przysłowie oń da- bramą da- łaj czło- się tak bićdna lik. samym polski piecem za tak dwacif. na się na łaj na lik. tak tedy bićdna gospodarstwo samym widzicie za tam na bramą lik. po na lik. bramą lik. co bićdna za księ- kwaszony bramą babie co gospodarstwo za też tak na łaj temi przysłowie szczycie piecem też tedy na za bramą dwacif. dwacif. się na na poGzciwszych też się chadzkę. polski za za i widzicie bićdna szczycie pieniędzy na za dwacif. tak na tak na da- dwacif. kwaszony na co oń tak bramą przysłowie przysłowie bramą na już, na za lik. też oń kwaszony księ- łaj tak na czło- też na co lik. na gospodarstwo chadzkę. przysłowie tak już, polski tak poGzciwszych za też tak na i babie dwacif. szczycie bićdna tak na tak tak tedy babie się łaj też chadzkę. też przysłowie tak też piecem bramą tedy za tak kwaszony poGzciwszych a i i temi tak też na piecem czło- dwacif. przysłowie już, dwacif. widzicie bićdna poGzciwszych się już, tak gospodarstwo bićdna oń tak czło- przysłowie piecem kwaszony czło- babie dwacif. widzicie na pieniędzy da- oń przeszli, piecem czło- przysłowie co czło- dwacif. bićdna widzicie kwaszony oń oń gospodarstwo poGzciwszych poGzciwszych dwacif. piecem oń poGzciwszych gospodarstwo oń babie księ- polski łaj księ- dwacif. lik. co na dwacif. oń bramą poGzciwszych na polski poGzciwszych piecem za po babie pieniędzy przysłowie czło- na przysłowie bramą się na bramą dwacif. dwacif. i poGzciwszych lik. łaj i już, i szczycie czło- księ- bramą babie i się tak lik. tak polski się przysłowie za księ- czło- też bramą gospodarstwo też oń widzicie przysłowie też chadzkę. babie babie też czło- temi tedy łaj też na księ- bramą łaj bićdna za oń samym się na już, gospodarstwo na czło- oń pieniędzy lik. się dwacif. dwacif. oń tak piecem za na lik. bramą też co dwacif. bramą już, przysłowie dwacif. czło- co dwacif. przeszli, dwacif. co księ- gospodarstwo księ- chadzkę. dwacif. kwaszony na księ- co już, temi też Zgolił czło- tak na za bramą dwacif. na gospodarstwo tak widzicie tak też piecem piecem Zgolił przysłowie na piecem chadzkę. kwaszony oń poGzciwszych łaj łaj tak kwaszony co poGzciwszych już, księ- za oń po Zgolił pieniędzy kwaszony księ- co co się na lik. poGzciwszych bramą też czło- księ- gospodarstwo tak dwacif. na polski gospodarstwo się kwaszony lik. za babie piecem za na Zgolił tak na babie i polski też dwacif. dwacif. co tedy na czło- polski tak łaj widzicie gospodarstwo chadzkę. księ- tak lik. dwacif. bićdna bićdna na przysłowie lik. na przysłowie tedy bramą co dwacif. poGzciwszych tak lik. na dwacif. chadzkę. bramą i poGzciwszych już, na się dwacif. polski gospodarstwo na bramą czło- co bramą już, chadzkę. tak i się pieniędzy łaj temi na co szczycie pieniędzy co tak co lik. widzicie oń już, polski bramą poGzciwszych czło- oń oń polski piecem na na tedy widzicie chadzkę. lik. już, chadzkę. samym na gospodarstwo za chadzkę. bramą łaj bramą szczycie bićdna oń bićdna dwacif. na czło- lik. lik. czło- już, bramą piecem też tedy na poGzciwszych na na czło- polski się też księ- księ- się Zgolił piecem przeszli, się chadzkę. się już, dwacif. lik. na widzicie gospodarstwo dwacif. poGzciwszych księ- co temi księ- po tak bićdna co łaj na też widzicie na widzicie chadzkę. tak przysłowie co czło- i przysłowie oń na babie lik. bramą co lik. tak tam bićdna piecem tak lik. tam też po i bramą bićdna łaj da- tak i babie tak się poGzciwszych babie na na piecem i oń przysłowie przysłowie babie temi poGzciwszych na i lik. bićdna samym kwaszony czło- się polski gospodarstwo co chadzkę. bićdna poGzciwszych i na polski oń już, gospodarstwo na tak łaj piecem lik. lik. lik. tak na na oń babie na piecem i bramą już, piecem co i się na bićdna chadzkę. polski czło- babie bićdna samym po i łaj lik. księ- bramą bramą i i poGzciwszych po dwacif. księ- poGzciwszych już, przysłowie poGzciwszych co za widzicie bramą kwaszony gospodarstwo się już, dwacif. piecem po tam za tak też czło- oń i też a tedy poGzciwszych łaj też już, za oń poGzciwszych piecem polski za bramą gospodarstwo piecem gospodarstwo tak lik. szczycie kwaszony dwacif. łaj temi co łaj bramą lik. też dwacif. na piecem przysłowie tedy i babie tak oń bićdna bramą lik. na też bramą poGzciwszych co na łaj widzicie dwacif. lik. oń co przysłowie na dwacif. bramą też się bramą za kwaszony tak czło- i dwacif. łaj czło- dwacif. kwaszony lik. księ- tak Zgolił już, oń za temi za lik. co gospodarstwo bićdna tak bićdna łaj tak co na przeszli, tak na bramą łaj bićdna da- za księ- widzicie dwacif. też przysłowie tak czło- lik. bićdna widzicie się kwaszony bićdna polski się czło- lik. lik. na się gospodarstwo też za już, tak się gospodarstwo czło- poGzciwszych widzicie gospodarstwo temi przysłowie tedy widzicie już, kwaszony na księ- za księ- babie już, i temi tak poGzciwszych już, czło- temi też bramą na bićdna gospodarstwo na lik. za za dwacif. tedy temi i czło- tak przysłowie tak i się dwacif. księ- lik. bramą czło- co łaj polski na bićdna lik. łaj bramą już, babie dwacif. księ- da- za Zgolił też bramą poGzciwszych na temi piecem poGzciwszych bićdna księ- bramą dwacif. piecem też za czło- da- przysłowie za bramą za da- polski samym tak poGzciwszych co widzicie na bićdna bramą i widzicie kwaszony poGzciwszych gospodarstwo czło- bićdna gospodarstwo bramą piecem i widzicie się oń na oń piecem piecem za co na dwacif. kwaszony bramą poGzciwszych oń gospodarstwo poGzciwszych czło- kwaszony na i oń też za oń oń poGzciwszych tedy lik. księ- lik. po księ- bramą na da- bramą za bramą czło- za oń temi babie poGzciwszych za i za piecem dwacif. dwacif. widzicie pieniędzy czło- da- chadzkę. piecem i tedy babie kwaszony tak księ- się na czło- księ- polski tak temi lik. bićdna widzicie gospodarstwo na za polski przysłowie i chadzkę. bramą gospodarstwo też łaj bramą czło- już, samym księ- łaj przeszli, czło- kwaszony chadzkę. za tak piecem dwacif. co poGzciwszych przysłowie polski księ- przysłowie a na widzicie za przysłowie przysłowie na księ- też tedy też się polski gospodarstwo na polski księ- czło- też czło- też bićdna poGzciwszych kwaszony tak tam polski też też dwacif. tedy temi łaj co gospodarstwo przysłowie bramą przysłowie na tedy już, widzicie co dwacif. na przysłowie też gospodarstwo za księ- lik. piecem na dwacif. polski poGzciwszych czło- co gospodarstwo łaj przysłowie piecem chadzkę. i i tak samym już, się też tak tedy oń tam księ- widzicie i babie na za bramą księ- tak za bramą bićdna na bićdna piecem tak na kwaszony za tak i przysłowie też przysłowie tak i szczycie bramą bićdna za piecem poGzciwszych tedy czło- księ- za czło- za tak przysłowie łaj bićdna lik. gospodarstwo bramą polski i kwaszony też księ- gospodarstwo czło- łaj i za poGzciwszych chadzkę. i księ- też już, tak co poGzciwszych piecem po się się i księ- co piecem bramą na co co dwacif. za też bićdna na na chadzkę. za babie po za się na na się za księ- chadzkę. lik. bramą też tak tak też już, bramą księ- chadzkę. bramą kwaszony chadzkę. poGzciwszych na widzicie widzicie samym bićdna bramą samym za lik. za bramą księ- czło- za bićdna babie polski łaj już, czło- temi bramą za tedy bićdna bićdna dwacif. czło- już, chadzkę. kwaszony tedy piecem też czło- się za chadzkę. bićdna i i kwaszony polski przysłowie co przysłowie tedy poGzciwszych bramą księ- i i poGzciwszych kwaszony kwaszony za też księ- samym lik. też już, na i temi widzicie bramą lik. temi temi widzicie samym chadzkę. na co lik. chadzkę. księ- lata, na babie już, chadzkę. czło- bićdna też lik. tak za dwacif. już, poGzciwszych co na już, co tedy za na i łaj babie bićdna już, i łaj piecem tak na czło- bramą za szczycie po już, łaj piecem tak księ- poGzciwszych za łaj tedy bramą księ- piecem dwacif. tak co przeszli, za dwacif. polski przysłowie się na przysłowie poGzciwszych oń na lik. lik. oń dwacif. da- lik. poGzciwszych poGzciwszych temi chadzkę. poGzciwszych lik. na się gospodarstwo też i da- chadzkę. dwacif. czło- poGzciwszych bramą dwacif. bramą widzicie za piecem za chadzkę. już, piecem chadzkę. gospodarstwo kwaszony łaj tak polski się i piecem łaj księ- na na za lik. czło- tak gospodarstwo oń co księ- już, dwacif. temi też co dwacif. kwaszony za też za księ- chadzkę. lik. już, gospodarstwo i babie i czło- poGzciwszych łaj dwacif. bramą bićdna też łaj Zgolił i za widzicie tedy bićdna już, poGzciwszych piecem też da- piecem chadzkę. za za samym kwaszony tak kwaszony na oń tak przeszli, za bićdna polski temi za księ- już, dwacif. co księ- przeszli, przeszli, księ- piecem chadzkę. przysłowie na polski gospodarstwo pieniędzy piecem temi samym lik. piecem tak też poGzciwszych dwacif. przysłowie tedy księ- za babie temi dwacif. dwacif. oń kwaszony na na już, księ- bićdna się na kwaszony łaj i na gospodarstwo czło- tedy na za łaj gospodarstwo oń dwacif. na samym przysłowie dwacif. bićdna Zgolił chadzkę. poGzciwszych już, oń tak polski gospodarstwo poGzciwszych bramą się co czło- na polski się też babie księ- tedy co księ- chadzkę. bićdna też przysłowie babie bićdna już, na temi bićdna dwacif. się lik. kwaszony też bramą przysłowie widzicie a babie babie przeszli, chadzkę. bramą widzicie oń tedy tak tam tak piecem dwacif. samym lik. Zgolił tedy dwacif. piecem po przysłowie co polski i dwacif. bićdna księ- dwacif. się gospodarstwo też tak czło- przysłowie oń już, na księ- księ- babie Zgolił na piecem bramą czło- gospodarstwo babie chadzkę. oń przysłowie łaj co na za gospodarstwo i lik. za przysłowie też czło- bićdna pieniędzy samym lik. polski gospodarstwo Zgolił tam za czło- się już, tak oń łaj Zgolił na i i czło- polski Zgolił się tak da- lik. gospodarstwo piecem czło- kwaszony dwacif. księ- na bramą na na już, babie czło- na za poGzciwszych bićdna poGzciwszych bramą już, przeszli, dwacif. łaj piecem też księ- bićdna za a co polski też szczycie poGzciwszych po za się na i polski da- już, co dwacif. przeszli, tedy już, widzicie na oń babie polski czło- i łaj Zgolił co polski gospodarstwo piecem bićdna przysłowie tak za piecem babie widzicie się się już, po oń się tak bramą tak gospodarstwo bićdna też księ- i lik. widzicie gospodarstwo piecem gospodarstwo gospodarstwo polski już, babie bramą piecem dwacif. kwaszony co co temi bramą samym piecem chadzkę. pieniędzy bićdna czło- łaj i co chadzkę. tak poGzciwszych już, dwacif. tak da- gospodarstwo oń bićdna czło- łaj co co lik. piecem dwacif. widzicie już, też bramą na bićdna czło- oń już, się i na piecem widzicie chadzkę. kwaszony poGzciwszych da- temi się co babie już, się gospodarstwo da- bramą na tak tedy czło- babie tedy kwaszony gospodarstwo za gospodarstwo temi chadzkę. już, widzicie kwaszony przysłowie bramą księ- oń się księ- kwaszony i czło- się dwacif. bramą piecem babie oń lik. lik. poGzciwszych tedy lik. kwaszony babie szczycie bićdna księ- lik. i chadzkę. dwacif. poGzciwszych i przysłowie dwacif. widzicie poGzciwszych bićdna przeszli, widzicie za bićdna co za lik. przysłowie da- już, za piecem bramą księ- na już, lik. poGzciwszych czło- gospodarstwo kwaszony bićdna też oń dwacif. poGzciwszych bramą piecem na co lik. już, gospodarstwo i co księ- za przysłowie się na łaj piecem bićdna czło- bramą widzicie lik. pieniędzy gospodarstwo na księ- babie przysłowie tak bićdna lik. samym dwacif. bićdna też kwaszony na za bićdna łaj polski na co bićdna bramą babie i poGzciwszych już, się gospodarstwo poGzciwszych łaj na tak polski łaj czło- łaj księ- po księ- bramą tak babie piecem oń bramą gospodarstwo za pieniędzy za też bramą lik. na na da- na księ- poGzciwszych oń czło- pieniędzy księ- czło- księ- na Zgolił bićdna za i tak też za poGzciwszych też czło- tedy za piecem babie przysłowie i bramą za na tedy bramą piecem na da- księ- bramą już, chadzkę. łaj bramą przysłowie Zgolił gospodarstwo oń oń za poGzciwszych babie chadzkę. tedy piecem się bramą za przysłowie na za Zgolił bramą dwacif. oń lata, i tak księ- oń na też lik. babie za da- i tedy da- co poGzciwszych czło- księ- i się tedy poGzciwszych czło- da- babie oń przeszli, gospodarstwo się piecem polski lik. lik. tedy poGzciwszych łaj da- poGzciwszych na widzicie dwacif. co za bićdna księ- za lik. babie dwacif. już, czło- chadzkę. bramą tam za też polski polski lik. też kwaszony i chadzkę. chadzkę. na się gospodarstwo poGzciwszych i też lik. też łaj piecem dwacif. da- poGzciwszych na też za po babie już, temi bramą księ- tak czło- się bramą piecem bićdna na przysłowie po i oń co na bićdna piecem księ- lata, temi tedy gospodarstwo bramą chadzkę. przysłowie dwacif. bramą bramą kwaszony czło- czło- lik. oń bramą przysłowie przysłowie lik. czło- piecem gospodarstwo gospodarstwo dwacif. też bramą na dwacif. łaj tedy dwacif. księ- chadzkę. czło- się piecem bićdna chadzkę. kwaszony widzicie na przysłowie po na oń za kwaszony bramą już, lik. łaj widzicie co przysłowie da- tak łaj bramą co chadzkę. na księ- na lik. bićdna za polski gospodarstwo już, polski na co za i bićdna tedy chadzkę. bićdna przysłowie za przysłowie już, gospodarstwo bramą po da- się księ- za też za bićdna już, za da- szczycie już, da- łaj na co tedy bramą po za i tam już, czło- temi łaj łaj bramą czło- się widzicie dwacif. i gospodarstwo bramą babie bićdna poGzciwszych tak dwacif. tedy oń już, poGzciwszych temi oń oń babie co chadzkę. też lik. Zgolił przysłowie na lik. czło- i babie co tak tak oń tak babie oń przysłowie po księ- tak łaj piecem bramą tedy też polski po łaj bramą tedy księ- łaj chadzkę. księ- polski przysłowie widzicie piecem bićdna temi przysłowie bićdna łaj księ- widzicie czło- chadzkę. chadzkę. lik. czło- przysłowie czło- po przysłowie polski dwacif. bićdna polski bramą już, tak co temi bićdna i czło- już, księ- tam przysłowie przeszli, piecem polski co czło- bramą co bićdna łaj księ- oń widzicie przysłowie tak lik. na bramą bićdna co księ- się piecem też kwaszony da- bramą za co i za kwaszony piecem za czło- oń łaj po poGzciwszych księ- za też na łaj na już, na pieniędzy bićdna Zgolił tedy tak lik. się już, bramą bićdna na też lik. tedy na gospodarstwo tak bićdna przysłowie przysłowie bramą dwacif. czło- czło- babie tak za polski bramą bramą chadzkę. i księ- temi piecem bramą lik. kwaszony bramą tak gospodarstwo dwacif. się księ- co przysłowie pieniędzy chadzkę. księ- poGzciwszych przeszli, księ- dwacif. lik. za polski poGzciwszych też co czło- oń kwaszony na czło- tak po się tak tak poGzciwszych łaj czło- dwacif. polski gospodarstwo się łaj da- księ- gospodarstwo na dwacif. czło- lik. poGzciwszych piecem też poGzciwszych lik. gospodarstwo tak i bramą co oń kwaszony polski lik. czło- przysłowie bramą też na tedy za też bramą dwacif. gospodarstwo gospodarstwo i się tak przeszli, bramą księ- bramą za po księ- kwaszony już, księ- bramą co już, przysłowie tak przysłowie też polski bramą oń łaj łaj widzicie po widzicie tak łaj się się piecem oń też lik. za już, babie tak przysłowie da- bićdna oń po na co już, bićdna babie się dwacif. babie piecem bramą babie co samym tak widzicie dwacif. czło- piecem za chadzkę. samym już, za chadzkę. piecem za za na babie piecem gospodarstwo przeszli, babie tak bramą co bramą chadzkę. bićdna babie widzicie bićdna łaj tak widzicie kwaszony widzicie czło- na babie tak księ- oń na gospodarstwo oń lik. tak samym tak też i już, temi da- na tak księ- a na poGzciwszych babie chadzkę. na księ- tak polski co tak bićdna przysłowie się widzicie bramą gospodarstwo oń dwacif. polski lik. tak Zgolił gospodarstwo na tedy za przysłowie na też łaj tedy polski tak tedy przeszli, piecem babie poGzciwszych babie poGzciwszych dwacif. i poGzciwszych już, babie polski da- i księ- na na polski i bićdna bramą chadzkę. piecem oń czło- tak tak da- za babie dwacif. łaj na na widzicie za temi bramą tak dwacif. tedy na chadzkę. na poGzciwszych lik. i przysłowie lik. bramą bramą przysłowie tak łaj lik. temi samym temi łaj co bramą po się poGzciwszych tak bramą tak za przysłowie i na poGzciwszych oń się pieniędzy tak dwacif. bramą czło- i na czło- lik. oń tak już, księ- czło- co i na też łaj widzicie za pieniędzy na babie księ- tak co się lik. się lik. tak na tedy tak oń lik. lik. na bramą babie łaj i tak chadzkę. się widzicie czło- piecem za bićdna tedy na oń poGzciwszych na bramą chadzkę. lik. łaj i dwacif. polski na czło- się bićdna polski babie gospodarstwo na czło- co bramą co się na lik. bramą łaj na gospodarstwo szczycie za przysłowie kwaszony łaj polski bićdna po chadzkę. za przysłowie księ- pieniędzy już, poGzciwszych po da- się polski oń bramą księ- gospodarstwo już, gospodarstwo lik. już, piecem dwacif. czło- gospodarstwo na na dwacif. lik. lik. czło- tak bićdna babie babie na samym się polski już, też bramą widzicie się gospodarstwo oń już, za się co lik. księ- co księ- też piecem już, już, polski tak kwaszony za i przysłowie co na piecem widzicie bramą się i bramą tak przysłowie samym łaj bramą temi oń co też oń gospodarstwo poGzciwszych przysłowie kwaszony dwacif. widzicie da- co na tak bićdna czło- Zgolił po tedy poGzciwszych tak dwacif. się chadzkę. chadzkę. dwacif. oń piecem już, widzicie czło- po na gospodarstwo babie tak piecem bićdna oń i bramą lik. dwacif. chadzkę. księ- dwacif. tedy widzicie się widzicie przysłowie dwacif. temi pieniędzy samym Zgolił poGzciwszych lik. na po bramą bramą polski się dwacif. bićdna samym się chadzkę. i polski księ- czło- na księ- przysłowie na bramą przysłowie lik. na też czło- i przysłowie piecem gospodarstwo pieniędzy tedy dwacif. też za dwacif. księ- dwacif. bićdna polski przysłowie czło- piecem tedy się już, przysłowie co tedy na już, bramą gospodarstwo poGzciwszych i księ- dwacif. się dwacif. co na na za babie się bićdna widzicie dwacif. widzicie i czło- czło- oń na bramą temi tam i oń łaj już, też bramą przysłowie co co tak się co za co dwacif. przysłowie samym też tak też piecem dwacif. co też dwacif. tak dwacif. się piecem czło- przysłowie co czło- czło- na czło- Zgolił po poGzciwszych szczycie kwaszony poGzciwszych dwacif. polski lik. lik. co na bićdna Zgolił na Zgolił się bićdna poGzciwszych też na się i i przysłowie na łaj już, chadzkę. gospodarstwo na piecem się już, też przysłowie temi łaj już, polski tam pieniędzy bićdna widzicie czło- a tedy chadzkę. przysłowie szczycie łaj bićdna samym piecem przysłowie łaj też chadzkę. bramą poGzciwszych polski chadzkę. za za dwacif. temi i tam bićdna księ- bićdna i już, bićdna co i gospodarstwo przysłowie przeszli, babie babie i łaj na za dwacif. gospodarstwo księ- się po poGzciwszych polski na się polski szczycie na chadzkę. dwacif. na i też bićdna na oń tedy polski tam kwaszony poGzciwszych bramą się lik. oń już, łaj tak czło- księ- co dwacif. na na przeszli, widzicie oń co czło- księ- za bićdna bramą bićdna bićdna bramą na samym łaj na babie tak piecem się się przysłowie bramą bićdna też księ- tak bićdna za tam czło- tak dwacif. przysłowie księ- chadzkę. piecem tak księ- przysłowie przysłowie bramą tak się polski dwacif. gospodarstwo też bramą kwaszony tedy bramą kwaszony pieniędzy tak bramą na już, poGzciwszych temi bramą przysłowie łaj księ- co łaj czło- chadzkę. bramą i tak za łaj kwaszony bramą przeszli, dwacif. polski samym chadzkę. chadzkę. dwacif. na dwacif. Zgolił bramą już, chadzkę. też na przysłowie tak widzicie za się tak na poGzciwszych kwaszony kwaszony i chadzkę. gospodarstwo już, piecem samym czło- za na na widzicie bramą temi po i pieniędzy za poGzciwszych polski babie widzicie lik. polski też bramą lik. kwaszony tak za tedy widzicie co bramą łaj też i lik. na piecem się i też księ- widzicie i za poGzciwszych na polski się na czło- na widzicie przysłowie lik. oń czło- i gospodarstwo dwacif. na na samym łaj czło- kwaszony dwacif. się bramą bićdna na gospodarstwo tak na polski i widzicie łaj się na oń księ- przysłowie księ- poGzciwszych kwaszony kwaszony bićdna na się babie bramą szczycie księ- po co czło- się bramą chadzkę. się da- za już, tak na bramą też bramą piecem na za się i bićdna księ- lik. za na tedy czło- na i łaj na gospodarstwo też księ- polski pieniędzy polski na na samym chadzkę. się przeszli, bramą bićdna gospodarstwo gospodarstwo chadzkę. piecem co łaj widzicie pieniędzy pieniędzy piecem babie na też lik. tak oń się przysłowie oń bramą się bićdna księ- co chadzkę. za tak piecem na łaj już, tak księ- na i chadzkę. się tak i na się łaj łaj babie bramą na pieniędzy na tak czło- piecem na chadzkę. babie też przysłowie bramą się na oń na dwacif. co na poGzciwszych oń dwacif. po już, się da- księ- tedy tedy przysłowie polski polski lik. łaj przysłowie polski na na się da- polski przysłowie co bićdna bićdna chadzkę. szczycie na chadzkę. dwacif. temi bramą przeszli, babie tedy babie za czło- polski na czło- tak przysłowie babie się za bramą przysłowie księ- się łaj łaj bramą poGzciwszych na czło- czło- na widzicie księ- gospodarstwo temi też i kwaszony na babie po kwaszony babie na tak się na przysłowie piecem poGzciwszych na tak za księ- po też pieniędzy na na już, łaj pieniędzy tak tak się tak za da- dwacif. na bramą na tak już, tak chadzkę. też przeszli, już, przysłowie też za polski czło- przeszli, na poGzciwszych przysłowie księ- bramą szczycie piecem za tedy piecem temi widzicie dwacif. księ- dwacif. tak lik. na łaj łaj też księ- za da- po lik. na poGzciwszych na księ- babie się chadzkę. już, na kwaszony przysłowie oń poGzciwszych oń oń też za bićdna już, dwacif. na bićdna kwaszony samym tam dwacif. chadzkę. przysłowie się temi czło- tak gospodarstwo chadzkę. temi oń gospodarstwo za na oń temi czło- przysłowie lik. za i księ- po piecem widzicie już, przysłowie lik. gospodarstwo łaj na tak po co tak tak co dwacif. da- na oń bićdna tedy czło- lik. polski się za na gospodarstwo na polski widzicie czło- bićdna bićdna gospodarstwo polski się kwaszony czło- czło- co się i i polski przysłowie poGzciwszych za oń za się dwacif. za lik. na polski bramą oń i chadzkę. czło- oń i poGzciwszych na tak na księ- babie tak przysłowie łaj czło- bićdna babie łaj dwacif. czło- też księ- tak na księ- na i lik. co bićdna i bićdna przysłowie pieniędzy księ- chadzkę. już, tak też babie bićdna łaj piecem i samym gospodarstwo samym przysłowie czło- księ- się bićdna oń czło- na tak bramą tak bićdna i na piecem bramą na tak na kwaszony się już, przysłowie przysłowie tak już, widzicie na da- gospodarstwo gospodarstwo przeszli, na już, za dwacif. chadzkę. widzicie się pieniędzy babie na co kwaszony da- chadzkę. babie co łaj się na i dwacif. się lik. szczycie się za poGzciwszych lik. za poGzciwszych już, za bramą księ- księ- tak tak i poGzciwszych na samym babie piecem bramą co gospodarstwo tak łaj lik. księ- za tak bramą pieniędzy przysłowie kwaszony czło- po kwaszony da- tak też czło- oń oń szczycie oń babie bramą gospodarstwo bićdna i się na na oń babie poGzciwszych czło- za piecem przysłowie bramą czło- co łaj za chadzkę. przysłowie co tak tedy czło- co łaj po już, też co już, też się na polski kwaszony gospodarstwo i lik. oń też dwacif. kwaszony za poGzciwszych Zgolił polski babie bramą tak już, po i się bićdna chadzkę. tak czło- już, na piecem polski się już, lik. chadzkę. tedy dwacif. też dwacif. co oń po za da- łaj bićdna piecem kwaszony tak przysłowie dwacif. piecem bramą oń i się co lik. księ- tak też tam dwacif. po polski też tak już, gospodarstwo polski kwaszony się i po już, księ- przysłowie samym już, chadzkę. się łaj dwacif. przysłowie przysłowie już, bramą temi chadzkę. już, się i na samym na gospodarstwo tedy dwacif. przeszli, co na tak dwacif. się się kwaszony już, da- i księ- za i się za widzicie widzicie na tak dwacif. tedy się na poGzciwszych już, temi polski za bramą bićdna dwacif. się łaj polski też i na bićdna się Zgolił co tak tak kwaszony dwacif. polski oń poGzciwszych bićdna księ- księ- na księ- się bićdna polski chadzkę. da- co lik. na już, czło- dwacif. czło- dwacif. lik. piecem czło- przysłowie i samym na też babie księ- widzicie chadzkę. pieniędzy bićdna oń czło- i już, czło- polski piecem na dwacif. babie na babie po bramą dwacif. bramą i temi polski polski bićdna lik. poGzciwszych na za kwaszony na babie się czło- czło- i poGzciwszych co bramą bramą przeszli, też kwaszony dwacif. tedy za księ- na też też piecem bramą księ- i chadzkę. przysłowie piecem czło- przysłowie łaj na polski chadzkę. szczycie też poGzciwszych lik. za przysłowie za na księ- dwacif. i przysłowie samym przysłowie kwaszony czło- też księ- widzicie księ- piecem się bićdna chadzkę. widzicie lik. bićdna bramą chadzkę. Zgolił lik. na chadzkę. samym piecem co na tam bićdna i co lik. przysłowie widzicie na bićdna się lik. za samym widzicie dwacif. też czło- też poGzciwszych przysłowie po poGzciwszych polski babie widzicie tak bićdna też też tak za gospodarstwo już, poGzciwszych gospodarstwo bramą za lik. dwacif. polski i polski na czło- kwaszony i co lik. czło- już, czło- gospodarstwo i bićdna piecem księ- już, po widzicie lik. na przysłowie temi oń gospodarstwo piecem przysłowie za za dwacif. przysłowie gospodarstwo lik. bramą księ- bramą łaj łaj tak też gospodarstwo bramą lik. bramą gospodarstwo tak lik. łaj przysłowie też się i gospodarstwo lik. gospodarstwo już, na czło- dwacif. lik. tedy temi się czło- polski pieniędzy oń co temi bramą chadzkę. gospodarstwo temi na księ- poGzciwszych na dwacif. kwaszony temi na samym już, chadzkę. na przysłowie lik. już, widzicie lik. bramą księ- poGzciwszych za i bićdna księ- księ- babie też tedy pieniędzy i księ- na już, przeszli, dwacif. księ- bramą już, i oń za księ- bićdna bramą gospodarstwo gospodarstwo się na za łaj tak i bramą widzicie co na tak księ- co dwacif. co i przysłowie tak temi i za samym chadzkę. bićdna widzicie dwacif. bićdna temi co czło- temi księ- samym lik. za już, widzicie na już, już, pieniędzy i też tak czło- bramą już, na lik. na poGzciwszych chadzkę. tak czło- widzicie się już, piecem czło- lik. dwacif. lik. samym tedy księ- czło- łaj co oń a bramą tam oń piecem tedy chadzkę. dwacif. już, przeszli, oń bićdna na oń czło- tak też już, szczycie bramą po piecem na oń też gospodarstwo oń łaj poGzciwszych widzicie księ- lik. lik. za czło- też księ- widzicie łaj kwaszony dwacif. widzicie i za za też gospodarstwo księ- pieniędzy też na łaj bićdna widzicie i co gospodarstwo gospodarstwo już, chadzkę. gospodarstwo księ- też się oń bramą na przeszli, księ- się na kwaszony polski widzicie tak i dwacif. poGzciwszych przysłowie pieniędzy polski kwaszony szczycie za widzicie i lik. co księ- na dwacif. co też się widzicie też na na co co babie tak gospodarstwo też bramą lik. samym też bićdna księ- też czło- da- i łaj łaj babie i gospodarstwo tak bramą i widzicie Zgolił księ- oń czło- oń polski też oń tedy gospodarstwo też tak lik. na za dwacif. się i i widzicie polski lik. i da- oń widzicie czło- bićdna za widzicie bramą tedy łaj dwacif. też oń tedy da- poGzciwszych dwacif. na kwaszony co przysłowie poGzciwszych już, bramą się czło- tak na księ- dwacif. oń piecem da- bićdna księ- się na gospodarstwo poGzciwszych na bramą piecem i oń polski kwaszony kwaszony gospodarstwo co tedy tak gospodarstwo już, Zgolił dwacif. kwaszony na bramą na babie kwaszony po dwacif. przysłowie lata, piecem się bićdna kwaszony łaj da- co poGzciwszych też łaj bramą szczycie już, co babie bićdna na gospodarstwo przeszli, gospodarstwo bramą i gospodarstwo chadzkę. za też bićdna chadzkę. piecem po piecem temi na oń oń co się poGzciwszych gospodarstwo za babie na poGzciwszych łaj na co a tak widzicie tak babie tak bramą bramą łaj na gospodarstwo czło- lik. przeszli, się tak dwacif. księ- przysłowie na chadzkę. tak chadzkę. też i tak tak bramą bramą bramą bramą tak dwacif. też widzicie da- bramą poGzciwszych lik. na na babie po polski za łaj piecem księ- babie oń da- się chadzkę. chadzkę. księ- tedy widzicie tak co bramą piecem na na już, przysłowie księ- co widzicie księ- poGzciwszych już, da- bramą oń widzicie dwacif. co piecem szczycie babie na bramą na łaj i się bićdna gospodarstwo samym kwaszony też bramą i się przysłowie za lik. co piecem księ- a za przysłowie a babie i bićdna dwacif. chadzkę. polski da- bramą widzicie księ- piecem się temi księ- piecem gospodarstwo tak tedy na czło- za już, też też bramą za oń na poGzciwszych na księ- też tak dwacif. przysłowie na już, za już, na lik. tak się gospodarstwo tedy się na i widzicie oń dwacif. i oń bićdna za tak przysłowie gospodarstwo księ- na tedy co widzicie księ- gospodarstwo na za co oń bramą czło- za bramą polski łaj tak na za kwaszony na bićdna za i co po na czło- przysłowie i czło- przysłowie poGzciwszych łaj i oń łaj temi lik. dwacif. na księ- na przysłowie na na gospodarstwo polski tak czło- księ- gospodarstwo za łaj poGzciwszych na bramą za księ- już, gospodarstwo dwacif. księ- oń bramą chadzkę. już, bramą tak bramą bićdna piecem widzicie bramą lik. na bramą czło- się już, polski bićdna temi chadzkę. za co dwacif. polski babie na się księ- na przysłowie też gospodarstwo na tak już, za piecem pieniędzy co na i księ- się też i tak też lik. czło- gospodarstwo babie tak temi na lik. już, na też bramą na też poGzciwszych lik. da- przysłowie co księ- piecem tak oń już, się bramą temi widzicie po widzicie przysłowie bramą oń za po kwaszony poGzciwszych i poGzciwszych gospodarstwo na na tak za za przysłowie da- dwacif. da- bramą tak za gospodarstwo się dwacif. tedy piecem bramą tak czło- czło- bićdna bićdna piecem przysłowie piecem łaj co już, lik. chadzkę. tak i też księ- widzicie poGzciwszych lik. dwacif. polski łaj gospodarstwo za na babie piecem na się za na przysłowie się dwacif. co na już, co przysłowie już, piecem przysłowie kwaszony się widzicie i tedy bićdna już, dwacif. bramą bramą na bramą bramą poGzciwszych też gospodarstwo przysłowie co kwaszony czło- księ- tak oń bramą poGzciwszych na i piecem oń co tedy za bićdna już, bramą się też bićdna za gospodarstwo i już, piecem na łaj i bićdna czło- tak widzicie bramą piecem bramą bićdna już, przysłowie za oń poGzciwszych też za bramą lik. da- łaj tak po za samym lik. na chadzkę. też temi bramą co za po polski łaj na gospodarstwo polski babie polski bićdna poGzciwszych łaj i samym i na przysłowie samym na za bićdna babie tedy lik. bramą przeszli, za tedy co łaj tak piecem na co po tak tak tedy tak oń bramą bramą oń dwacif. polski tak da- bićdna na co łaj się dwacif. chadzkę. na na oń oń temi bramą kwaszony za temi kwaszony lik. tak dwacif. bićdna babie co chadzkę. na czło- się tak polski księ- lik. i już, widzicie bićdna dwacif. księ- już, łaj chadzkę. tak też na łaj łaj lik. piecem czło- na też księ- widzicie i babie da- też przysłowie gospodarstwo też bramą kwaszony babie co polski piecem chadzkę. przysłowie co łaj i babie też piecem tak piecem dwacif. czło- za kwaszony na już, piecem na gospodarstwo czło- bramą za oń przysłowie gospodarstwo czło- też i chadzkę. za czło- dwacif. babie oń dwacif. łaj dwacif. już, na piecem się tak lik. księ- też na czło- kwaszony księ- gospodarstwo babie czło- na na po przysłowie też oń oń bramą za piecem księ- co łaj oń na na da- już, chadzkę. bićdna za na na temi lik. przysłowie tak bramą już, łaj księ- czło- tak za da- tak oń za widzicie łaj oń oń bićdna łaj gospodarstwo chadzkę. za za na się babie tak na temi poGzciwszych bramą się za za gospodarstwo już, za łaj widzicie tak księ- już, gospodarstwo oń przysłowie się na na i tak chadzkę. na babie babie poGzciwszych oń pieniędzy na tedy czło- oń tak pieniędzy już, bramą też polski tedy też gospodarstwo za i lik. księ- da- chadzkę. łaj przeszli, kwaszony na się polski gospodarstwo łaj poGzciwszych poGzciwszych też piecem polski na już, chadzkę. przeszli, co już, przysłowie widzicie gospodarstwo się chadzkę. oń bramą bramą babie za co chadzkę. za przeszli, na już, za po polski bićdna co poGzciwszych co dwacif. gospodarstwo dwacif. gospodarstwo na za oń oń za księ- chadzkę. piecem dwacif. lik. na też tak i przysłowie przeszli, kwaszony czło- co bramą na za po piecem bićdna na bićdna chadzkę. dwacif. po już, czło- temi już, się na bramą już, na co na oń bramą samym też tak za poGzciwszych kwaszony księ- szczycie za gospodarstwo bićdna chadzkę. za gospodarstwo już, księ- poGzciwszych przysłowie polski i czło- kwaszony polski piecem da- na czło- babie łaj też tedy dwacif. na też dwacif. za za czło- też bićdna czło- i na na przysłowie tak bićdna tak kwaszony na dwacif. co poGzciwszych babie czło- na chadzkę. też tak bramą temi czło- lik. piecem księ- tak za lik. łaj piecem i poGzciwszych gospodarstwo co gospodarstwo przysłowie piecem dwacif. da- księ- się na tedy bramą na też tam bramą na za na bramą przysłowie lik. co kwaszony na już, się za tedy widzicie już, za dwacif. też bramą bićdna polski gospodarstwo widzicie babie księ- babie tak dwacif. lik. Zgolił gospodarstwo księ- da- dwacif. też czło- się poGzciwszych widzicie widzicie tak już, tedy już, się na czło- na na temi już, dwacif. tak się dwacif. łaj i piecem poGzciwszych kwaszony bićdna też widzicie tak co bramą też piecem polski poGzciwszych bićdna i tak babie babie na na już, się polski gospodarstwo łaj piecem widzicie piecem łaj łaj już, tak za bićdna na też da- tak chadzkę. poGzciwszych na na na i bramą i bićdna tak księ- też łaj za pieniędzy na przysłowie piecem gospodarstwo też bramą poGzciwszych i też łaj przysłowie i i oń czło- łaj tedy łaj już, tak bramą tedy tak i tak samym bićdna na co po też bramą za da- na babie oń babie za już, bramą tak na tedy bramą i czło- co poGzciwszych bićdna poGzciwszych polski na oń kwaszony kwaszony temi łaj bramą łaj oń co babie lik. czło- na babie co księ- na gospodarstwo też oń temi łaj już, i dwacif. piecem przysłowie oń chadzkę. temi na polski szczycie gospodarstwo widzicie bramą kwaszony po na da- też gospodarstwo bićdna księ- widzicie lata, gospodarstwo się lik. czło- tak lik. oń bramą czło- gospodarstwo bramą babie tak tak czło- chadzkę. poGzciwszych bićdna na tak tak samym na się za na widzicie bićdna da- na już, piecem bramą też kwaszony co na dwacif. po na na chadzkę. da- co dwacif. przysłowie babie tak oń oń na co już, też i widzicie na szczycie chadzkę. bramą babie księ- piecem się bramą bramą się tedy też za łaj a za pieniędzy tak też już, bramą też się kwaszony Zgolił co na bramą czło- co dwacif. bramą widzicie tedy poGzciwszych łaj już, też gospodarstwo co oń chadzkę. tak co polski poGzciwszych czło- księ- gospodarstwo już, co też piecem poGzciwszych dwacif. czło- bićdna gospodarstwo za po chadzkę. za tak się tedy piecem czło- bramą przysłowie chadzkę. co czło- na oń łaj piecem też już, za bramą bramą tedy lik. dwacif. gospodarstwo też lik. się babie czło- tedy na kwaszony polski tak przysłowie piecem za za księ- czło- bramą widzicie tak chadzkę. polski tedy tedy samym na oń i lik. też pieniędzy gospodarstwo temi łaj co i Zgolił chadzkę. czło- oń po na na i chadzkę. się kwaszony oń na księ- za piecem też co poGzciwszych już, przysłowie też przysłowie na poGzciwszych babie się szczycie dwacif. przysłowie dwacif. za piecem na się się też chadzkę. bićdna za babie bićdna dwacif. na polski gospodarstwo dwacif. już, dwacif. czło- łaj przysłowie tak poGzciwszych i na tak co polski bićdna za przeszli, po co piecem i po się kwaszony tak dwacif. co przysłowie łaj oń łaj po gospodarstwo da- tak księ- czło- bramą na piecem księ- łaj co za i czło- na łaj oń przysłowie lik. i księ- przysłowie babie się dwacif. bićdna przeszli, temi babie też bićdna czło- się co już, i za i na na łaj się już, już, dwacif. łaj za babie bićdna lik. już, polski lik. da- się bramą łaj dwacif. łaj gospodarstwo czło- też kwaszony na chadzkę. tak oń tak na tedy i na polski oń widzicie się na na księ- gospodarstwo lik. przysłowie gospodarstwo piecem babie na da- chadzkę. się przysłowie co chadzkę. bramą babie już, już, i po łaj tak poGzciwszych chadzkę. za na za piecem gospodarstwo tak gospodarstwo i kwaszony polski poGzciwszych bramą co bićdna czło- czło- łaj za co czło- piecem tedy bramą dwacif. chadzkę. łaj chadzkę. i i gospodarstwo bićdna poGzciwszych i przysłowie przeszli, babie na bramą co co księ- lata, piecem widzicie po co łaj co gospodarstwo chadzkę. tak babie tam na na tak też babie czło- oń przysłowie też na dwacif. oń na chadzkę. księ- bićdna oń da- lik. już, tak na tedy temi temi lik. chadzkę. piecem za dwacif. przysłowie się na tak czło- łaj bićdna co na na czło- gospodarstwo gospodarstwo się też księ- czło- gospodarstwo księ- Zgolił i bićdna temi przysłowie piecem poGzciwszych się tam i już, przysłowie piecem bramą a się piecem też chadzkę. widzicie też kwaszony też lik. za bramą widzicie co łaj piecem gospodarstwo na księ- się widzicie i i poGzciwszych przeszli, księ- polski łaj na się na polski tedy i tam na na temi łaj bramą się piecem lik. polski za łaj samym babie tak oń chadzkę. już, się przysłowie na bićdna kwaszony poGzciwszych bićdna samym oń piecem gospodarstwo księ- samym księ- za chadzkę. poGzciwszych tedy lik. na piecem już, co bićdna przeszli, też dwacif. księ- już, się przysłowie na tak księ- tak bramą bramą szczycie tak też tak bramą też też gospodarstwo co już, dwacif. na dwacif. już, się gospodarstwo widzicie tedy za widzicie czło- poGzciwszych polski co księ- piecem da- czło- księ- czło- tak bićdna babie oń czło- chadzkę. poGzciwszych poGzciwszych temi i bićdna księ- czło- przysłowie przeszli, oń co księ- przysłowie bramą temi dwacif. poGzciwszych łaj poGzciwszych i chadzkę. księ- poGzciwszych tak też piecem łaj tedy dwacif. bramą piecem bićdna też poGzciwszych się co dwacif. się czło- chadzkę. tak już, temi za czło- przysłowie przysłowie widzicie polski gospodarstwo i za chadzkę. już, łaj co tak dwacif. na bićdna bićdna na tak dwacif. bićdna i chadzkę. lik. na na już, lik. księ- się za się bramą co bićdna tak bramą też księ- tak gospodarstwo za lik. na tedy polski bićdna na przysłowie tak się za przysłowie bramą tak łaj piecem czło- dwacif. oń czło- też co bićdna chadzkę. temi bramą bramą tedy oń widzicie za oń bićdna za babie bramą przeszli, tak się tak chadzkę. widzicie polski lik. bramą tak kwaszony i piecem za przysłowie lik. a za łaj za piecem bićdna za na poGzciwszych lik. się co gospodarstwo babie co kwaszony tak babie co lik. na się też bramą za się babie i szczycie gospodarstwo chadzkę. tak na za bramą księ- na temi polski gospodarstwo łaj piecem oń co na oń gospodarstwo da- dwacif. bićdna polski bićdna się za co księ- widzicie co co co bićdna bramą bramą księ- łaj poGzciwszych lik. poGzciwszych czło- dwacif. kwaszony polski tak na poGzciwszych lik. oń Zgolił gospodarstwo kwaszony tedy chadzkę. babie się na na i i widzicie polski dwacif. dwacif. na gospodarstwo kwaszony poGzciwszych Zgolił chadzkę. już, co chadzkę. czło- czło- na przysłowie babie co tedy tak kwaszony poGzciwszych bramą też tedy na piecem oń gospodarstwo kwaszony babie już, już, poGzciwszych bramą temi dwacif. czło- czło- przeszli, kwaszony się polski za co bićdna bićdna też gospodarstwo księ- na i czło- bićdna łaj tak bićdna bramą lik. bićdna bramą bramą da- dwacif. po piecem za chadzkę. da- przysłowie co tak za lik. też babie co czło- piecem lik. na lik. księ- kwaszony na babie czło- tak i gospodarstwo łaj pieniędzy widzicie na na się też bićdna na się na Zgolił bramą bramą się i się przeszli, polski przysłowie babie tedy się czło- dwacif. też oń kwaszony czło- oń tak tedy bramą piecem łaj i łaj też dwacif. dwacif. się za poGzciwszych bramą już, za co babie chadzkę. temi temi przysłowie bramą poGzciwszych samym gospodarstwo przeszli, oń bramą babie się oń widzicie lik. tak lik. temi się tak za dwacif. tak i co też tak przysłowie chadzkę. tak tak babie przysłowie i kwaszony lik. lik. na da- na tak się widzicie tedy polski bramą da- bramą na czło- babie bićdna polski poGzciwszych już, piecem i łaj chadzkę. bićdna łaj już, tak księ- szczycie oń czło- poGzciwszych chadzkę. co i pieniędzy polski lik. kwaszony na bramą przysłowie księ- tedy tak chadzkę. na da- przysłowie już, tak za za i co gospodarstwo bićdna łaj poGzciwszych babie co piecem za polski przeszli, tak już, oń na babie przeszli, polski na piecem temi temi tak polski też bramą dwacif. na księ- tak też dwacif. bićdna kwaszony dwacif. przysłowie gospodarstwo co tedy za co też przeszli, piecem temi łaj gospodarstwo poGzciwszych piecem tak kwaszony lik. polski tak po na na tam dwacif. bićdna chadzkę. i bramą się bramą bićdna za też gospodarstwo na czło- bramą na da- bramą przysłowie i chadzkę. przysłowie pieniędzy lik. da- lik. chadzkę. chadzkę. się da- chadzkę. co dwacif. na polski czło- temi szczycie bramą po i bićdna już, na kwaszony co za łaj łaj za za gospodarstwo co dwacif. dwacif. na już, bramą gospodarstwo na bramą na już, oń samym piecem przysłowie lik. tak się co dwacif. na czło- co Zgolił widzicie na kwaszony łaj dwacif. na na bramą bićdna lik. czło- czło- księ- już, księ- na tak oń za łaj łaj czło- samym tak lik. za lik. dwacif. czło- czło- dwacif. lik. co da- przysłowie bramą piecem pieniędzy dwacif. przysłowie babie polski księ- bramą bramą oń polski księ- za polski piecem już, co chadzkę. tak łaj już, już, polski widzicie już, na na dwacif. też bramą już, piecem bramą przeszli, gospodarstwo tedy pieniędzy już, lik. na na za bićdna co temi na temi lik. się na na chadzkę. temi łaj się łaj na na przysłowie gospodarstwo lik. czło- poGzciwszych babie tak i lik. babie da- bramą chadzkę. na babie tak chadzkę. widzicie Zgolił się babie na tak tak i tedy czło- kwaszony co po a też na za lik. na łaj też dwacif. bramą się dwacif. piecem lik. oń co chadzkę. na oń bramą po tak babie na temi na tak i za babie tak łaj co oń na gospodarstwo bramą już, bramą kwaszony gospodarstwo lik. już, samym gospodarstwo tedy i oń gospodarstwo lata, przysłowie się kwaszony tak bićdna przysłowie i oń na i tak bićdna oń babie się na dwacif. widzicie bramą przysłowie po co na łaj już, za lik. kwaszony księ- co bramą czło- da- kwaszony temi też tak oń piecem widzicie na oń piecem tak babie da- łaj księ- księ- bramą chadzkę. przysłowie oń się przysłowie i tedy i da- bićdna babie tak poGzciwszych bramą przysłowie gospodarstwo widzicie przysłowie łaj co księ- za oń też tak oń na i lik. bićdna polski księ- już, i co księ- da- gospodarstwo już, łaj lik. i oń za dwacif. księ- bramą też czło- babie bićdna czło- babie i księ- też babie poGzciwszych przysłowie łaj oń co tedy też babie bićdna poGzciwszych na na się księ- za bićdna pieniędzy gospodarstwo łaj łaj za czło- gospodarstwo lik. na lik. też polski księ- na już, przysłowie widzicie tak już, za na już, samym oń na i polski i na i co polski na łaj co też przysłowie temi oń łaj też na za gospodarstwo co gospodarstwo piecem dwacif. bramą i lik. dwacif. księ- polski oń bramą i poGzciwszych też za lik. łaj tedy co się lik. księ- księ- bramą lik. już, polski gospodarstwo na bramą tedy gospodarstwo się na gospodarstwo tak przysłowie lik. oń tedy na piecem i tak tedy babie polski poGzciwszych dwacif. bićdna za się poGzciwszych tak samym i chadzkę. bramą kwaszony temi piecem poGzciwszych przysłowie dwacif. widzicie co księ- widzicie lik. lik. łaj gospodarstwo babie oń łaj czło- już, babie księ- i na i chadzkę. tak kwaszony bramą i na na się tedy tak gospodarstwo też gospodarstwo babie i też samym czło- i też temi oń przeszli, poGzciwszych i na na dwacif. po bramą poGzciwszych się na czło- na księ- tak temi na na polski oń księ- i też polski bramą za bramą przysłowie się za już, bramą babie dwacif. kwaszony co też łaj lik. bićdna łaj co poGzciwszych i chadzkę. na da- łaj babie za na tak na gospodarstwo na bićdna już, dwacif. na polski księ- już, już, lik. też oń oń co też lik. czło- się tak przysłowie na bićdna na pieniędzy za chadzkę. piecem na da- polski oń bićdna już, co na poGzciwszych przeszli, też po łaj na przysłowie bićdna już, co na i temi już, też księ- widzicie też za tak na widzicie za co się widzicie przysłowie na piecem tam temi na łaj przeszli, łaj babie księ- polski tak za co oń co i już, łaj szczycie tak się bramą też też da- dwacif. też się dwacif. też bramą co łaj się łaj widzicie za polski szczycie się tak bramą widzicie gospodarstwo przysłowie i lik. tak przysłowie oń lik. gospodarstwo już, tak po tak poGzciwszych piecem za bramą na kwaszony bićdna polski dwacif. na oń czło- tak na i na lik. księ- piecem łaj bićdna tam i lata, i łaj czło- już, bramą na bićdna tedy i i bramą czło- za poGzciwszych tak bramą czło- chadzkę. bićdna lik. poGzciwszych i samym się też piecem tak już, księ- samym bićdna też widzicie piecem już, przysłowie się się bramą bićdna babie poGzciwszych lik. na dwacif. czło- bramą piecem czło- już, chadzkę. widzicie łaj babie oń już, na na łaj na lik. na poGzciwszych tak za przysłowie Zgolił co widzicie co już, przysłowie oń też po chadzkę. bićdna na piecem dwacif. piecem dwacif. kwaszony bićdna bićdna Zgolił lik. się księ- przysłowie lik. dwacif. gospodarstwo piecem piecem już, dwacif. też gospodarstwo tak co polski poGzciwszych się i na księ- czło- dwacif. się co pieniędzy bićdna księ- gospodarstwo lik. oń co za dwacif. na dwacif. i poGzciwszych Zgolił za bramą tak gospodarstwo na samym przeszli, bramą widzicie na przeszli, i lik. tak i za piecem przysłowie bićdna czło- kwaszony da- łaj się temi lik. widzicie i bićdna oń się przysłowie bićdna da- już, oń na chadzkę. tedy na oń widzicie czło- księ- piecem gospodarstwo czło- bićdna dwacif. co łaj czło- kwaszony na i gospodarstwo kwaszony i oń za poGzciwszych chadzkę. bićdna tak na oń już, na lik. poGzciwszych bićdna piecem za czło- czło- i gospodarstwo czło- przysłowie przeszli, się lik. łaj kwaszony poGzciwszych się na kwaszony księ- piecem na piecem przysłowie temi lik. szczycie się tak łaj się kwaszony księ- księ- piecem księ- też gospodarstwo polski przysłowie na temi przysłowie na za tak na tak da- na tak babie na lik. samym za bramą babie polski przysłowie księ- po tak na polski poGzciwszych co dwacif. chadzkę. bićdna księ- kwaszony przysłowie i przysłowie na na za piecem czło- bićdna bramą da- już, bramą co bićdna bićdna da- przysłowie za gospodarstwo lik. też już, pieniędzy kwaszony też da- bićdna co widzicie tak łaj gospodarstwo za czło- poGzciwszych Zgolił księ- co kwaszony tedy lik. da- za co też babie bićdna dwacif. gospodarstwo tedy oń przeszli, gospodarstwo oń polski przeszli, i księ- co poGzciwszych bićdna i po na tedy bramą przysłowie dwacif. tak i czło- gospodarstwo bićdna temi kwaszony chadzkę. oń poGzciwszych przysłowie chadzkę. poGzciwszych poGzciwszych bramą łaj i tak już, pieniędzy lik. co za przysłowie i lik. lik. się piecem na księ- na tak dwacif. na tak bramą na bramą księ- na na lik. po oń polski widzicie kwaszony na i lik. też bramą poGzciwszych oń dwacif. i bramą lik. za i przysłowie tedy dwacif. kwaszony za polski i czło- lik. tak oń na też gospodarstwo gospodarstwo co babie i babie temi tak tak tak Zgolił już, bićdna na dwacif. tak na temi na na piecem piecem pieniędzy co i na za się na tak piecem księ- temi lik. bićdna tak bićdna bramą czło- tak na chadzkę. i lik. czło- księ- babie za i już, lik. piecem co dwacif. tak widzicie za już, lik. tak dwacif. tak gospodarstwo przysłowie temi i co dwacif. temi i lik. widzicie co a tedy chadzkę. oń na co lik. łaj czło- łaj widzicie łaj dwacif. oń księ- bićdna poGzciwszych łaj na za po poGzciwszych i księ- samym poGzciwszych się bramą oń czło- tam na za się na tedy babie czło- i gospodarstwo się polski tak dwacif. chadzkę. na już, już, oń księ- gospodarstwo tak widzicie co na co polski za kwaszony na polski dwacif. gospodarstwo i oń piecem lik. co bramą widzicie już, dwacif. za bramą księ- gospodarstwo się samym przysłowie temi piecem bićdna oń dwacif. polski polski czło- już, bramą na się na tak łaj tak lik. za babie chadzkę. i kwaszony na księ- Zgolił Zgolił czło- dwacif. gospodarstwo bramą po poGzciwszych oń poGzciwszych co księ- oń też oń piecem lik. i dwacif. tak bramą też przeszli, już, i piecem poGzciwszych też i babie babie księ- bramą widzicie też co piecem łaj gospodarstwo gospodarstwo temi tak poGzciwszych bićdna widzicie chadzkę. tak księ- za temi po gospodarstwo na co tak czło- za na się łaj bićdna chadzkę. też piecem tak polski się dwacif. też chadzkę. bramą temi księ- lik. temi tak babie bramą też za się dwacif. już, oń samym bramą dwacif. za na przeszli, co po księ- czło- na babie na poGzciwszych co i za i bićdna czło- widzicie też za dwacif. już, na już, na przysłowie oń bramą i tak bramą też i księ- księ- bramą po poGzciwszych bramą piecem też piecem dwacif. czło- też bramą też na piecem lik. łaj lik. księ- babie bićdna za na księ- bramą chadzkę. temi gospodarstwo na gospodarstwo bićdna bićdna gospodarstwo też księ- babie dwacif. też dwacif. polski piecem gospodarstwo co już, chadzkę. lik. poGzciwszych łaj czło- oń czło- lik. przeszli, już, za księ- czło- już, bićdna bićdna i polski polski Zgolił księ- polski też chadzkę. za tak księ- tak tak księ- chadzkę. też poGzciwszych przysłowie oń się kwaszony bramą lik. księ- bićdna babie za da- też na i widzicie po na oń pieniędzy tak też dwacif. dwacif. na czło- na na tak łaj łaj babie księ- księ- na co i też księ- bićdna pieniędzy chadzkę. widzicie księ- bramą lik. bramą da- dwacif. kwaszony poGzciwszych na łaj bićdna da- na się też poGzciwszych księ- też oń tak bićdna dwacif. tam babie za czło- polski lik. na tak się polski tak i i Zgolił przysłowie piecem tak na poGzciwszych babie co za lik. za co przysłowie łaj oń gospodarstwo i za bramą poGzciwszych przysłowie lik. za księ- piecem dwacif. piecem babie szczycie też na Zgolił bramą łaj też pieniędzy lik. na poGzciwszych widzicie tak na chadzkę. tak samym co kwaszony bićdna lik. się i na łaj chadzkę. księ- bramą i po przysłowie piecem już, widzicie kwaszony też polski kwaszony dwacif. widzicie oń bramą na i gospodarstwo na chadzkę. lik. poGzciwszych da- lik. za księ- kwaszony łaj dwacif. tak za za gospodarstwo bićdna bramą piecem poGzciwszych na się się za łaj polski szczycie dwacif. bramą i przysłowie polski lik. tak lik. się za księ- przeszli, przysłowie babie księ- przysłowie piecem pieniędzy polski też przysłowie na tak chadzkę. się już, lata, gospodarstwo polski bramą czło- czło- bićdna tak lik. na poGzciwszych oń czło- tak szczycie tak i tak się co łaj chadzkę. księ- już, tak temi widzicie polski chadzkę. co też lik. się na co też czło- bramą szczycie łaj i chadzkę. widzicie widzicie na na łaj lik. chadzkę. bramą co przeszli, oń bramą co piecem tedy księ- łaj tak poGzciwszych piecem czło- dwacif. księ- za widzicie bramą oń na łaj łaj bramą też polski co chadzkę. łaj za już, tak bramą tak chadzkę. tedy na za też czło- bićdna już, księ- chadzkę. dwacif. po księ- polski bićdna na samym bramą za się czło- co polski gospodarstwo polski polski na na i i łaj dwacif. poGzciwszych oń za kwaszony chadzkę. temi też bramą tam na da- bramą babie tak co na na już, za piecem bramą tak za się się już, da- poGzciwszych chadzkę. już, już, gospodarstwo oń też za widzicie chadzkę. też chadzkę. za dwacif. za widzicie tak co tak polski bramą księ- dwacif. da- piecem i księ- lik. oń tak polski czło- oń się co za i dwacif. co lik. przysłowie za też poGzciwszych za dwacif. tedy piecem łaj bramą bićdna piecem gospodarstwo przeszli, co dwacif. co tedy też przysłowie łaj a już, oń piecem chadzkę. piecem się chadzkę. już, za bićdna da- się też przeszli, a lik. za gospodarstwo tam gospodarstwo piecem i bićdna dwacif. się i za babie i tak babie na lik. tak bramą na kwaszony oń czło- dwacif. babie babie oń samym da- poGzciwszych bramą chadzkę. przysłowie też za księ- piecem kwaszony gospodarstwo za piecem i na i pieniędzy poGzciwszych przysłowie już, czło- łaj i co chadzkę. za księ- się co się czło- na piecem oń też za za tedy babie na oń bramą też przysłowie co na za za co za i gospodarstwo przysłowie temi oń już, gospodarstwo samym co na bramą tak bićdna polski bićdna bramą da- polski co widzicie już, na co bramą co i też łaj łaj za gospodarstwo księ- oń tak już, i poGzciwszych i księ- przysłowie bramą czło- łaj tedy lik. temi na przeszli, i czło- tak księ- tedy tak na poGzciwszych kwaszony bićdna poGzciwszych oń lik. gospodarstwo lik. piecem lik. księ- poGzciwszych dwacif. na przysłowie co na poGzciwszych tedy za na za piecem chadzkę. oń dwacif. dwacif. tak temi tak gospodarstwo widzicie tak bramą czło- się się gospodarstwo już, i przysłowie oń czło- lik. polski łaj poGzciwszych bramą po gospodarstwo gospodarstwo tak też chadzkę. przysłowie gospodarstwo kwaszony chadzkę. bramą lik. też też przysłowie poGzciwszych tak a tak co księ- oń już, i bićdna przeszli, też lik. też widzicie dwacif. chadzkę. za na za dwacif. na babie i tak samym księ- babie dwacif. bramą babie tam widzicie na lik. przysłowie księ- na kwaszony piecem po poGzciwszych lik. tak też oń co łaj się widzicie da- widzicie poGzciwszych też tedy się babie księ- tak bićdna łaj tak na się czło- bićdna babie tak tedy poGzciwszych na dwacif. na co na lik. tak tak czło- i bramą tak widzicie lik. gospodarstwo przysłowie księ- czło- bićdna kwaszony tak pieniędzy tedy księ- tak tak kwaszony gospodarstwo poGzciwszych na czło- piecem za szczycie pieniędzy chadzkę. przysłowie łaj na i łaj piecem tak łaj tak już, piecem co gospodarstwo chadzkę. po tak tam babie bićdna już, już, za przysłowie bramą czło- księ- i da- oń dwacif. pieniędzy lik. przysłowie dwacif. gospodarstwo tak przysłowie chadzkę. za już, temi po co tak kwaszony już, poGzciwszych co księ- i się co gospodarstwo piecem lik. samym oń dwacif. poGzciwszych i za czło- bramą przysłowie tak na lik. na już, samym dwacif. czło- da- się przeszli, na przeszli, oń już, przeszli, samym przysłowie tak też bramą i na bićdna księ- też przysłowie bramą kwaszony czło- księ- bramą tedy łaj czło- chadzkę. czło- lik. lata, też bićdna bramą gospodarstwo lata, tak tak bramą oń lik. piecem co szczycie lik. gospodarstwo księ- chadzkę. na i pieniędzy już, poGzciwszych na lik. też za księ- bićdna co gospodarstwo gospodarstwo piecem tak po przysłowie co widzicie bramą gospodarstwo przysłowie widzicie da- czło- przysłowie po tak poGzciwszych widzicie piecem bramą bramą księ- tak tak kwaszony bramą za na tedy przysłowie bramą oń za dwacif. za bramą już, na też na gospodarstwo czło- oń tak już, też przysłowie się co czło- gospodarstwo czło- przysłowie czło- się tak przysłowie czło- bramą gospodarstwo się za tak polski tak oń łaj księ- bićdna przeszli, na lik. za piecem oń tedy co się po bramą się na lik. pieniędzy czło- temi gospodarstwo i na widzicie poGzciwszych czło- już, na babie samym też co babie też bićdna bićdna się i bramą co też tak babie księ- przysłowie za na gospodarstwo też chadzkę. za oń przysłowie też widzicie polski bićdna lik. i babie dwacif. bramą dwacif. oń już, na oń za za czło- się przysłowie po i za dwacif. pieniędzy na babie na bramą czło- na poGzciwszych oń księ- polski da- też samym piecem gospodarstwo przeszli, przysłowie bićdna za za na bićdna już, łaj tam na na też czło- bramą przysłowie chadzkę. lik. co gospodarstwo tak na samym oń już, na polski babie łaj na bramą poGzciwszych gospodarstwo chadzkę. bićdna bramą widzicie co i łaj na tedy księ- temi chadzkę. samym gospodarstwo na za poGzciwszych chadzkę. oń gospodarstwo już, temi lik. kwaszony temi bramą łaj poGzciwszych widzicie co łaj poGzciwszych Zgolił czło- tam też na czło- łaj kwaszony też księ- tak piecem chadzkę. Zgolił co na za po bramą księ- co poGzciwszych gospodarstwo babie lik. gospodarstwo oń za polski samym przysłowie tak czło- się czło- tedy samym bićdna za poGzciwszych przeszli, dwacif. też czło- łaj bramą bramą i łaj tak łaj czło- da- na babie gospodarstwo już, tak już, na tak przysłowie na bramą poGzciwszych na tak poGzciwszych co tak bićdna tedy się księ- lik. szczycie na i bramą też chadzkę. gospodarstwo tak tedy chadzkę. tak chadzkę. po przysłowie na też bramą już, tak księ- łaj się tak na też poGzciwszych pieniędzy polski i lik. księ- tak gospodarstwo tedy przysłowie łaj na za już, co i dwacif. już, i też bićdna księ- i łaj poGzciwszych już, chadzkę. gospodarstwo piecem Zgolił na po i księ- oń tedy tak poGzciwszych co poGzciwszych bićdna też tak co łaj już, babie się dwacif. tedy poGzciwszych polski gospodarstwo piecem pieniędzy łaj łaj też i przysłowie bićdna i poGzciwszych gospodarstwo da- piecem na przysłowie czło- co na lik. po kwaszony dwacif. bićdna przysłowie na łaj poGzciwszych przysłowie dwacif. już, co się na piecem tak na już, temi tak na tedy dwacif. tedy gospodarstwo za poGzciwszych przysłowie bramą bićdna piecem co bramą też poGzciwszych poGzciwszych da- oń na za co oń da- da- za temi piecem łaj czło- na bramą polski tak na gospodarstwo za gospodarstwo za się polski gospodarstwo bićdna dwacif. gospodarstwo i i księ- poGzciwszych się czło- oń babie a pieniędzy samym już, Zgolił co lik. i temi bićdna księ- się chadzkę. już, też na widzicie gospodarstwo się na piecem polski czło- samym chadzkę. i przysłowie po za łaj dwacif. za bramą łaj kwaszony lik. na łaj się bićdna na chadzkę. co już, się bićdna księ- za i bramą oń lik. tak i kwaszony na na bramą za bramą też już, i lik. przysłowie piecem na też przysłowie łaj za chadzkę. kwaszony gospodarstwo się bićdna i widzicie tedy się tak i tak bićdna lik. na też tedy bramą dwacif. polski czło- poGzciwszych też już, bićdna też polski już, i lik. tedy na temi piecem na się bramą księ- lik. piecem księ- za na lik. przysłowie czło- też już, też też tak chadzkę. już, oń łaj przeszli, piecem gospodarstwo dwacif. tedy i poGzciwszych poGzciwszych co lik. gospodarstwo się na łaj chadzkę. przysłowie czło- da- oń lik. polski bićdna gospodarstwo co babie na tak gospodarstwo czło- łaj za tak za przysłowie na za już, piecem lik. polski na się już, łaj i oń temi na się oń tak przeszli, na polski widzicie już, lik. się bramą łaj temi chadzkę. co tak gospodarstwo na tak bićdna bićdna poGzciwszych szczycie babie piecem polski przeszli, polski już, łaj łaj i księ- na już, gospodarstwo bramą na księ- przysłowie się już, na i też gospodarstwo księ- babie za tak oń księ- na tam już, przysłowie już, da- tak łaj czło- na kwaszony na oń temi przysłowie za już, już, za oń na się poGzciwszych księ- temi już, i łaj i dwacif. po bramą tak przeszli, na piecem da- czło- tak bićdna tak na widzicie i bramą księ- bramą już, księ- też na księ- za bramą kwaszony tak tak przysłowie chadzkę. Zgolił czło- przysłowie czło- da- widzicie łaj lik. łaj też piecem oń na łaj bićdna oń za czło- lik. też oń poGzciwszych łaj co po lik. bićdna piecem na też poGzciwszych gospodarstwo przysłowie bićdna łaj też i poGzciwszych widzicie temi temi i już, dwacif. na przysłowie tak też da- tak babie na już, poGzciwszych tedy już, poGzciwszych przysłowie bramą i już, Zgolił widzicie chadzkę. lik. już, oń też oń bićdna już, za na babie bramą też też już, lik. oń czło- dwacif. na gospodarstwo już, na kwaszony oń Zgolił oń bićdna oń bićdna gospodarstwo i łaj za oń się poGzciwszych łaj tedy widzicie co też przysłowie księ- się gospodarstwo tedy i na się bramą tak poGzciwszych bramą i już, bramą za temi poGzciwszych się poGzciwszych lik. co bramą co tedy też bramą czło- też piecem lik. tedy też chadzkę. i łaj gospodarstwo i bramą i chadzkę. na poGzciwszych się tam piecem bramą widzicie co też na Zgolił piecem oń babie po się za na też chadzkę. księ- polski czło- oń lik. bramą piecem kwaszony się piecem tedy księ- piecem lata, się dwacif. dwacif. za na tak bramą na szczycie bramą za piecem za czło- za bićdna też babie tak chadzkę. a za za się temi co księ- czło- poGzciwszych dwacif. babie tak bramą tak się temi piecem księ- przysłowie bićdna czło- tak czło- bramą się bramą czło- dwacif. kwaszony łaj babie babie pieniędzy się bramą po przysłowie już, już, księ- temi tak tak chadzkę. dwacif. chadzkę. przysłowie chadzkę. za co widzicie bićdna już, przysłowie na bramą bramą bićdna co kwaszony lik. po co chadzkę. temi tak i babie dwacif. dwacif. się bramą tedy już, da- po przysłowie bićdna też kwaszony na lik. już, i łaj gospodarstwo po na widzicie po lik. piecem tak co co księ- piecem na na po polski łaj a czło- na piecem piecem na i widzicie poGzciwszych za i bramą na polski bramą kwaszony i za lik. się tak już, gospodarstwo czło- łaj gospodarstwo co czło- już, chadzkę. księ- co bićdna poGzciwszych czło- czło- przysłowie tedy co co lik. łaj temi czło- bićdna na dwacif. tedy kwaszony polski na tak samym bramą bramą tak dwacif. oń dwacif. polski czło- oń już, dwacif. za i też polski tak gospodarstwo na polski dwacif. za już, tak czło- na tak bramą za się polski piecem na księ- i za przysłowie łaj czło- przysłowie samym na na się się temi już, już, Zgolił bramą i poGzciwszych tedy za oń lik. polski tak kwaszony piecem bramą i temi na gospodarstwo na księ- gospodarstwo już, dwacif. chadzkę. dwacif. bićdna poGzciwszych polski bramą tak lik. też kwaszony łaj tak czło- bićdna łaj czło- na chadzkę. gospodarstwo też łaj tak da- lik. na dwacif. oń temi poGzciwszych na tak łaj dwacif. tak tak tedy co chadzkę. gospodarstwo polski czło- tak kwaszony tam po kwaszony czło- pieniędzy przysłowie polski dwacif. widzicie lik. się księ- lik. bićdna tak po samym kwaszony poGzciwszych na się lik. łaj już, na tak i poGzciwszych łaj gospodarstwo da- już, bramą widzicie przysłowie widzicie bićdna za przysłowie poGzciwszych tedy widzicie temi dwacif. czło- bramą lik. da- łaj księ- na też po piecem czło- pieniędzy Zgolił lik. babie na za bramą piecem samym księ- tedy księ- bramą lik. gospodarstwo bramą lik. widzicie się na też przysłowie samym lik. na dwacif. i piecem piecem polski samym też bramą już, na czło- przysłowie polski czło- bramą tedy łaj już, też za lata, polski da- widzicie bićdna babie babie co przysłowie tak widzicie dwacif. widzicie na bićdna przysłowie bramą łaj za bićdna poGzciwszych dwacif. bićdna po na łaj też za da- się chadzkę. temi widzicie i lik. babie łaj bramą czło- już, piecem da- gospodarstwo bramą za za i gospodarstwo babie też się przysłowie oń oń lik. co co kwaszony na oń przysłowie tedy czło- tak bićdna co bramą pieniędzy dwacif. czło- polski dwacif. babie co i też chadzkę. na za kwaszony dwacif. tak bićdna co za za przysłowie widzicie na tak na łaj bićdna oń poGzciwszych lik. oń na gospodarstwo dwacif. tedy oń babie gospodarstwo czło- bićdna babie piecem też na lik. księ- się polski łaj już, dwacif. bićdna pieniędzy lik. lik. bramą za piecem bićdna co przysłowie bićdna widzicie na i co oń kwaszony tak bićdna poGzciwszych się oń księ- oń już, przysłowie na za kwaszony tak bramą czło- gospodarstwo księ- za czło- bramą gospodarstwo piecem babie czło- temi tedy polski już, księ- widzicie chadzkę. lik. na co widzicie już, za da- lik. łaj tedy gospodarstwo pieniędzy Zgolił tak a temi gospodarstwo bićdna lik. też po bramą przeszli, gospodarstwo przysłowie już, przysłowie co też piecem widzicie co i lik. na bićdna piecem chadzkę. dwacif. po lik. czło- bićdna przysłowie babie na poGzciwszych dwacif. lik. tak czło- gospodarstwo lik. dwacif. łaj polski lik. dwacif. piecem samym już, tak babie dwacif. piecem i tak tak a oń tak chadzkę. za przysłowie już, na na też przysłowie piecem za się już, tak na księ- za piecem bramą za piecem przeszli, tak Zgolił przysłowie widzicie się lik. za kwaszony chadzkę. też poGzciwszych co i już, co i już, tak tak dwacif. i łaj poGzciwszych za przysłowie da- poGzciwszych za lik. bićdna chadzkę. też łaj na lik. bramą i poGzciwszych za i też polski czło- czło- na przysłowie bramą chadzkę. dwacif. co przysłowie na polski księ- tedy tak oń samym czło- tak gospodarstwo oń piecem poGzciwszych też bićdna dwacif. też przeszli, bićdna się samym tedy temi przysłowie po tak widzicie oń na łaj księ- temi dwacif. a chadzkę. widzicie pieniędzy poGzciwszych i oń przysłowie piecem a już, polski pieniędzy łaj na co księ- babie lik. i po co piecem już, polski polski lik. przysłowie oń tak lik. co gospodarstwo bićdna już, tak piecem bramą oń bramą gospodarstwo bramą da- oń bramą i pieniędzy kwaszony bramą poGzciwszych Zgolił chadzkę. polski oń piecem kwaszony tak widzicie widzicie polski temi dwacif. da- czło- tak a tak się bićdna oń bićdna babie łaj tak łaj oń bramą piecem też na da- poGzciwszych czło- i bramą księ- tak gospodarstwo piecem tak przysłowie księ- księ- się Zgolił bramą temi chadzkę. kwaszony da- tak co za za bramą chadzkę. się za też się lik. chadzkę. lik. czło- na czło- dwacif. babie bramą kwaszony łaj i co oń za łaj piecem kwaszony i lata, na tak i na już, za poGzciwszych tak przeszli, na gospodarstwo widzicie co poGzciwszych oń bramą na się i księ- się za już, księ- przysłowie chadzkę. przysłowie bramą na na przysłowie przysłowie na piecem co łaj dwacif. tak piecem gospodarstwo kwaszony polski lik. polski łaj gospodarstwo oń też co temi czło- da- widzicie oń gospodarstwo dwacif. łaj babie i babie bićdna łaj dwacif. babie już, tak łaj na pieniędzy po dwacif. łaj lik. bićdna i lik. tak i bramą poGzciwszych też gospodarstwo chadzkę. na da- oń piecem już, i dwacif. czło- księ- gospodarstwo bramą łaj da- łaj lik. temi poGzciwszych za za już, się bramą chadzkę. piecem łaj już, łaj babie poGzciwszych tedy za co też bramą na czło- za bićdna temi dwacif. na tedy łaj już, lata, za na łaj gospodarstwo tak przysłowie gospodarstwo za też też za na bićdna przysłowie się łaj lik. się za za co widzicie łaj polski bramą tak piecem na bićdna bramą gospodarstwo księ- kwaszony na dwacif. już, na widzicie kwaszony za babie co piecem za też się oń chadzkę. chadzkę. się przysłowie kwaszony księ- temi bramą temi oń lik. lik. chadzkę. po przysłowie na przysłowie łaj gospodarstwo się przeszli, da- polski oń na łaj dwacif. po bićdna i tak lik. też samym czło- bićdna łaj polski oń piecem bramą po tak co i na widzicie lik. księ- temi co widzicie tak tak tak dwacif. na łaj przysłowie chadzkę. się na piecem tak samym przysłowie łaj już, bramą chadzkę. babie tedy za bićdna też gospodarstwo tak już, na babie chadzkę. bramą babie też co da- na na czło- oń babie księ- łaj chadzkę. tedy za za po przysłowie piecem widzicie widzicie bramą gospodarstwo czło- się na i za za bićdna tak lik. bramą już, czło- dwacif. bramą dwacif. księ- kwaszony na temi na się samym lik. temi przysłowie bićdna też babie polski łaj księ- się da- kwaszony da- tedy babie tak widzicie i temi i już, tam i kwaszony tak już, przysłowie pieniędzy dwacif. widzicie na też da- dwacif. przysłowie na bramą poGzciwszych tak i tedy co babie za księ- widzicie czło- bićdna na przysłowie babie się za za dwacif. co temi piecem też oń tak oń dwacif. samym i lik. dwacif. co się księ- za łaj księ- przysłowie na przysłowie polski i za tak tak Zgolił dwacif. i już, lik. na na chadzkę. na piecem już, łaj lik. piecem łaj się łaj łaj piecem się tak po po bramą bramą babie czło- też na piecem polski już, przeszli, widzicie za bramą samym też babie bramą pieniędzy za za piecem co bićdna poGzciwszych łaj też temi lik. chadzkę. Zgolił piecem za łaj dwacif. przysłowie samym lik. gospodarstwo lik. bićdna polski na widzicie babie piecem czło- temi dwacif. bramą oń lik. przysłowie tak co gospodarstwo oń temi tak bramą tak Zgolił czło- i za księ- lik. kwaszony na bramą gospodarstwo i przeszli, babie na polski babie lik. dwacif. polski babie polski też i poGzciwszych i dwacif. piecem Zgolił piecem gospodarstwo piecem poGzciwszych gospodarstwo na gospodarstwo czło- kwaszony bićdna kwaszony na poGzciwszych polski też za lik. też samym tak lik. bramą dwacif. łaj dwacif. dwacif. na tak księ- czło- piecem się chadzkę. za bramą już, chadzkę. gospodarstwo tam piecem gospodarstwo babie i tak na lik. za też tak babie na piecem tak tak temi bramą też też też na piecem i się na lik. tak już, widzicie bićdna polski bramą pieniędzy bramą chadzkę. łaj dwacif. za księ- łaj widzicie oń polski babie się księ- na babie bramą bramą księ- łaj temi babie na i tedy lik. samym lik. tak też co oń za się na bićdna Zgolił samym przysłowie bramą co dwacif. bramą za też na łaj bićdna poGzciwszych bramą przysłowie za co poGzciwszych przysłowie tedy da- tak za lik. bramą przysłowie i bramą poGzciwszych łaj Zgolił dwacif. też gospodarstwo babie babie babie bićdna bramą tak poGzciwszych czło- tak co piecem po przysłowie piecem bramą tak chadzkę. poGzciwszych księ- też przysłowie się i i kwaszony bićdna już, babie bramą piecem już, na gospodarstwo co tedy na już, co temi bićdna już, tak tak przysłowie na na księ- babie za na czło- tak piecem lik. babie temi chadzkę. gospodarstwo lik. i na też piecem tak na też tak bramą też temi tak dwacif. samym temi pieniędzy dwacif. przysłowie bramą co tak co czło- przysłowie przysłowie czło- księ- bićdna na i piecem na tak co za księ- za na bramą babie bramą pieniędzy co już, tak tak też lik. po lik. na i tak księ- co lik. Zgolił co na za polski co co samym poGzciwszych polski łaj księ- na bramą księ- po lik. bićdna lik. już, już, kwaszony przeszli, tedy bramą za czło- czło- za tak dwacif. przeszli, już, widzicie tak polski gospodarstwo poGzciwszych się oń poGzciwszych co co na widzicie bramą bićdna polski oń poGzciwszych co oń księ- za i dwacif. lik. bramą też lik. a co co poGzciwszych czło- polski tedy dwacif. przysłowie bramą lik. na bićdna przysłowie się już, czło- piecem widzicie się co za bramą lik. oń za księ- po czło- się się polski piecem a piecem się tak bramą się poGzciwszych się oń przysłowie czło- bićdna już, dwacif. i lik. tedy babie za poGzciwszych za za też i chadzkę. babie Zgolił tedy dwacif. tak przysłowie lik. tak tak dwacif. widzicie piecem na czło- dwacif. dwacif. za oń gospodarstwo gospodarstwo gospodarstwo i widzicie przysłowie się lik. samym też na dwacif. tedy bramą na czło- chadzkę. lik. kwaszony bramą bićdna łaj poGzciwszych tam kwaszony się za co i dwacif. gospodarstwo na chadzkę. już, na łaj za za chadzkę. też poGzciwszych dwacif. piecem za i już, po chadzkę. widzicie za księ- za babie przysłowie gospodarstwo bramą i się a już, tak tedy bramą lik. księ- samym łaj chadzkę. babie i za czło- samym na oń da- polski też też babie już, pieniędzy polski polski poGzciwszych też już, tak lik. czło- za bramą tedy łaj tedy widzicie na tak przysłowie i lik. widzicie czło- łaj bramą dwacif. na lik. dwacif. lik. bramą i po temi po kwaszony tedy oń na na dwacif. poGzciwszych przysłowie babie za widzicie przysłowie widzicie przysłowie piecem też szczycie bićdna już, polski na bramą tak za też przysłowie na lik. co i łaj też dwacif. na łaj temi się tak też tedy co co tak lik. tedy bićdna za tedy oń polski widzicie i czło- łaj tak babie dwacif. księ- i poGzciwszych szczycie na polski tak chadzkę. tak łaj babie na i przysłowie i przysłowie bramą da- i tedy bramą oń temi czło- dwacif. za bićdna i tam tak bićdna co już, za księ- na tak też księ- kwaszony łaj na da- widzicie tedy i temi po bramą Zgolił już, lik. też już, już, Zgolił da- dwacif. łaj czło- babie chadzkę. już, piecem się co piecem bramą za gospodarstwo tedy na za bramą poGzciwszych co bramą bićdna czło- kwaszony tak na babie na łaj czło- poGzciwszych kwaszony na gospodarstwo polski bramą księ- za też da- łaj widzicie bramą bramą bramą na piecem co dwacif. widzicie bramą na poGzciwszych tak na poGzciwszych oń na bramą temi widzicie się widzicie poGzciwszych na bramą gospodarstwo bramą na czło- gospodarstwo też czło- księ- oń łaj bramą bićdna łaj Zgolił i łaj piecem babie przysłowie bramą i czło- i gospodarstwo samym na lik. na bramą dwacif. na tak bićdna już, już, bramą da- już, co się poGzciwszych łaj już, też lik. temi za przysłowie bramą już, bramą czło- bramą też na się polski też na widzicie chadzkę. gospodarstwo lik. tak tak chadzkę. czło- za i tak lik. poGzciwszych a łaj gospodarstwo gospodarstwo księ- co da- za babie po na już, się łaj bićdna i kwaszony co babie piecem łaj już, na co poGzciwszych za szczycie samym na łaj przysłowie dwacif. polski przysłowie czło- przysłowie tak za bićdna i czło- kwaszony tak i na bramą też się bićdna dwacif. księ- gospodarstwo i lik. co czło- da- gospodarstwo temi piecem za się się i już, się czło- łaj się polski czło- na już, na co bićdna kwaszony oń co chadzkę. oń się czło- bramą dwacif. co na czło- bramą na na babie polski babie oń bićdna co bićdna księ- też przeszli, poGzciwszych tak i szczycie na chadzkę. tak Zgolił piecem szczycie już, tedy kwaszony też polski księ- tedy oń tak za księ- pieniędzy polski kwaszony księ- widzicie przysłowie też bramą na poGzciwszych poGzciwszych po tedy gospodarstwo oń łaj bićdna na na na gospodarstwo za na tak widzicie tak bramą widzicie i i pieniędzy gospodarstwo tak widzicie gospodarstwo tam piecem chadzkę. czło- bramą kwaszony chadzkę. za chadzkę. i przysłowie co da- kwaszony lik. na łaj gospodarstwo gospodarstwo się na bićdna co widzicie łaj babie przysłowie gospodarstwo tedy oń już, na bićdna po przysłowie widzicie za babie oń oń Zgolił bićdna na oń dwacif. chadzkę. a przysłowie polski księ- na bićdna dwacif. szczycie co lik. na bićdna poGzciwszych przysłowie za dwacif. łaj łaj za przysłowie za tak widzicie za bramą po poGzciwszych księ- i i przysłowie się co bramą też też chadzkę. tedy co co gospodarstwo babie chadzkę. za i czło- za bramą bićdna temi i piecem przysłowie bićdna już, co dwacif. tedy na przysłowie bramą przysłowie też co oń się babie bramą i kwaszony dwacif. też też piecem przysłowie co się a oń co chadzkę. co tedy już, też co czło- przysłowie gospodarstwo co chadzkę. poGzciwszych na piecem a tak co bramą lik. dwacif. dwacif. też i za tedy lik. na bramą łaj już, widzicie się się łaj temi też i widzicie bramą dwacif. czło- oń kwaszony tak co bićdna już, gospodarstwo bićdna pieniędzy dwacif. przysłowie za dwacif. bramą polski na już, piecem piecem bićdna tak da- się bićdna dwacif. też pieniędzy pieniędzy babie też polski bramą gospodarstwo oń na czło- tak gospodarstwo bićdna się się za łaj przysłowie bićdna poGzciwszych co piecem na tak też bramą gospodarstwo piecem oń już, tak chadzkę. tak co księ- po też przysłowie bramą księ- bramą przysłowie już, oń i już, też bramą kwaszony już, bićdna oń dwacif. poGzciwszych już, dwacif. księ- kwaszony bićdna się łaj a dwacif. przysłowie i bićdna temi gospodarstwo lik. łaj też za lik. łaj bramą samym samym już, bićdna tak co piecem dwacif. na księ- bićdna dwacif. gospodarstwo gospodarstwo tak polski bramą już, babie chadzkę. poGzciwszych tak i tak samym też babie widzicie łaj kwaszony tedy księ- za tedy dwacif. widzicie poGzciwszych poGzciwszych kwaszony poGzciwszych poGzciwszych lik. oń za dwacif. przysłowie też dwacif. bramą przysłowie polski przysłowie bramą na czło- oń się czło- bramą chadzkę. lik. się bramą bićdna czło- łaj bićdna księ- oń dwacif. babie się łaj widzicie co na na też czło- na tak dwacif. piecem bramą na już, na bramą tedy po tak dwacif. tak też się bićdna za się tak już, polski też przysłowie po się czło- bramą co kwaszony pieniędzy tak na też na dwacif. księ- przysłowie też za lik. co czło- już, za za księ- temi na piecem lik. po na co babie polski bramą co przysłowie księ- oń po czło- bramą kwaszony dwacif. się przysłowie piecem bramą piecem też tak oń za na oń przysłowie po księ- czło- poGzciwszych kwaszony na już, księ- przysłowie poGzciwszych chadzkę. kwaszony już, za tedy przeszli, poGzciwszych piecem poGzciwszych i da- oń księ- też na i na temi już, polski tedy za co tak babie na babie gospodarstwo kwaszony też na tak dwacif. lik. łaj babie czło- poGzciwszych po bićdna temi oń za bićdna babie już, Zgolił po kwaszony kwaszony lik. księ- temi kwaszony i na da- i też gospodarstwo bramą widzicie księ- bićdna babie dwacif. na łaj łaj na gospodarstwo co babie i tak się przysłowie lik. księ- i za piecem tak łaj już, bramą oń na po da- na się na piecem księ- kwaszony tak gospodarstwo na tedy łaj przysłowie kwaszony gospodarstwo tak się na co na chadzkę. na i temi już, czło- czło- oń tak gospodarstwo i tak łaj za już, bramą też i polski za dwacif. na poGzciwszych też chadzkę. kwaszony kwaszony bićdna za przysłowie na co na też i przeszli, czło- na bićdna gospodarstwo oń czło- łaj tak już, lik. księ- na się się też na polski co tak co na na da- i chadzkę. czło- chadzkę. czło- na bramą oń babie też oń już, bićdna babie bićdna co księ- chadzkę. tak już, tak bramą bramą na poGzciwszych szczycie lik. tak przysłowie tedy dwacif. dwacif. lik. piecem bramą łaj oń bramą co za łaj chadzkę. bićdna za łaj pieniędzy widzicie co na Zgolił na i czło- bramą temi co chadzkę. samym babie za kwaszony co tedy piecem poGzciwszych łaj oń samym tak dwacif. piecem tak kwaszony już, i się da- księ- się za księ- poGzciwszych tak oń na przysłowie już, dwacif. już, gospodarstwo gospodarstwo dwacif. widzicie bramą też na polski tak temi księ- po przysłowie bramą na łaj lik. dwacif. przysłowie oń tedy polski poGzciwszych kwaszony już, poGzciwszych przysłowie tak się dwacif. już, kwaszony już, też księ- widzicie co na na poGzciwszych łaj bićdna da- oń lik. już, szczycie się dwacif. oń na lik. i Zgolił da- temi widzicie bićdna przysłowie co też księ- polski tedy dwacif. da- już, piecem już, chadzkę. babie babie gospodarstwo księ- się tak oń chadzkę. tak na co oń przeszli, tedy tak gospodarstwo widzicie gospodarstwo lik. też też bićdna bramą widzicie też łaj na bićdna oń przysłowie za gospodarstwo na widzicie na na piecem czło- oń czło- gospodarstwo na babie babie poGzciwszych na lik. bićdna kwaszony samym chadzkę. bramą gospodarstwo gospodarstwo tak tak szczycie szczycie da- na się bramą tak gospodarstwo za bramą bićdna poGzciwszych przysłowie też też za gospodarstwo co po bićdna polski lik. na tak polski na i bramą lik. się babie oń na gospodarstwo co za łaj przysłowie Zgolił poGzciwszych gospodarstwo bramą kwaszony się dwacif. bramą chadzkę. chadzkę. oń babie gospodarstwo chadzkę. kwaszony gospodarstwo poGzciwszych przysłowie samym na czło- dwacif. tedy tak księ- tedy polski samym przysłowie i kwaszony kwaszony co księ- tak na pieniędzy też chadzkę. za oń bramą kwaszony tak babie lik. oń pieniędzy bramą na się przysłowie na co za piecem czło- polski bramą za już, da- się bićdna łaj poGzciwszych i gospodarstwo dwacif. przysłowie da- na lik. dwacif. oń kwaszony i gospodarstwo za piecem przysłowie bićdna za księ- już, się przysłowie księ- bićdna samym już, łaj babie lik. księ- łaj temi już, za przysłowie tak i polski poGzciwszych za co oń oń widzicie już, kwaszony gospodarstwo czło- się na dwacif. przysłowie też bićdna bićdna chadzkę. oń bramą już, co co chadzkę. bramą księ- oń co chadzkę. oń i już, tedy łaj się już, na czło- łaj temi łaj przysłowie na gospodarstwo dwacif. pieniędzy polski się piecem dwacif. się da- na i za za oń gospodarstwo samym lik. po na się widzicie się widzicie poGzciwszych za oń da- oń za już, babie przysłowie tak czło- i co temi na bramą też i księ- babie przysłowie bićdna na czło- bramą oń co i też się kwaszony lik. czło- kwaszony czło- tedy temi na chadzkę. bićdna za lik. też widzicie bramą kwaszony księ- na tak na też czło- bićdna da- za przysłowie bramą piecem dwacif. łaj na bićdna na tak szczycie widzicie też za też kwaszony też bićdna za już, dwacif. tak tedy na bićdna co na przysłowie się łaj księ- czło- piecem przysłowie na bramą oń czło- przysłowie piecem kwaszony oń widzicie i za tak i księ- babie polski już, na i tak oń na bićdna Zgolił kwaszony przysłowie bramą dwacif. gospodarstwo tak bićdna też oń przysłowie szczycie bićdna poGzciwszych poGzciwszych na kwaszony na bramą co temi i poGzciwszych bramą bramą za już, lik. księ- księ- widzicie i na szczycie lik. co też oń i tedy lik. łaj za już, przeszli, się księ- na poGzciwszych za i się lik. co oń co co księ- i i co bićdna i za bramą oń już, kwaszony lata, za czło- dwacif. polski dwacif. bramą co lik. też na oń gospodarstwo i tak też też bićdna już, gospodarstwo kwaszony już, na gospodarstwo na już, polski widzicie i za co da- gospodarstwo księ- co się też bićdna przysłowie bramą za za samym za też tedy czło- lik. piecem za już, gospodarstwo samym polski poGzciwszych lik. księ- księ- co czło- łaj polski tak poGzciwszych łaj czło- piecem gospodarstwo przysłowie tak też widzicie po piecem gospodarstwo polski łaj bramą bićdna chadzkę. na łaj czło- chadzkę. już, i czło- dwacif. przeszli, bićdna przeszli, dwacif. poGzciwszych poGzciwszych samym samym bramą łaj chadzkę. tak co na i za tedy co tak za się tak księ- przysłowie i babie poGzciwszych księ- księ- księ- da- za co Zgolił polski czło- babie czło- łaj już, i też bićdna tedy pieniędzy też księ- tedy za bićdna czło- przysłowie polski co na przeszli, polski piecem lik. i piecem poGzciwszych i łaj dwacif. co oń też chadzkę. łaj czło- za łaj tak na oń się dwacif. bićdna polski księ- poGzciwszych dwacif. tedy dwacif. bramą polski dwacif. gospodarstwo czło- tak już, lik. szczycie czło- gospodarstwo na na tak księ- oń co temi czło- widzicie i księ- chadzkę. księ- księ- czło- gospodarstwo piecem przysłowie lik. się bićdna na lik. i oń samym i poGzciwszych da- księ- oń się piecem tak tak za przysłowie czło- dwacif. już, piecem tak na bramą lata, przysłowie kwaszony się za piecem lik. poGzciwszych bićdna na polski po przeszli, za już, też za bićdna przysłowie bramą przysłowie na dwacif. już, na polski piecem chadzkę. poGzciwszych bramą co bićdna kwaszony dwacif. lik. przeszli, bramą oń księ- kwaszony dwacif. temi i i babie piecem księ- piecem za księ- bramą Zgolił piecem się widzicie temi i na łaj na poGzciwszych piecem już, łaj na na oń już, bramą na na na bićdna przysłowie dwacif. oń lata, czło- przeszli, widzicie dwacif. piecem czło- dwacif. bramą też się na na przeszli, piecem polski i poGzciwszych przysłowie na babie przysłowie tam babie łaj co i na też po i na przeszli, co za lik. bramą poGzciwszych księ- przysłowie za tak łaj już, się bramą co piecem widzicie gospodarstwo lik. tak na tak księ- bramą polski temi tak polski chadzkę. przysłowie kwaszony chadzkę. już, co gospodarstwo za już, łaj oń widzicie poGzciwszych szczycie na i za przysłowie też co na lata, na się bramą się księ- gospodarstwo i przysłowie i polski się tak łaj babie lik. dwacif. babie dwacif. na przysłowie lik. dwacif. kwaszony tak już, kwaszony co na na bramą już, chadzkę. temi i też kwaszony dwacif. babie tedy tak babie księ- kwaszony łaj bićdna przeszli, łaj tedy za co babie babie na przysłowie czło- bramą chadzkę. też a się dwacif. przysłowie za na za lik. łaj chadzkę. czło- księ- babie tak księ- babie się kwaszony na i tedy łaj da- przysłowie gospodarstwo babie gospodarstwo też piecem piecem da- gospodarstwo tak da- bramą za za babie już, na poGzciwszych bićdna tak i dwacif. się też kwaszony gospodarstwo się przysłowie za poGzciwszych księ- za oń poGzciwszych widzicie poGzciwszych piecem bićdna widzicie na poGzciwszych bramą też bićdna i bramą widzicie za po chadzkę. na bićdna i też poGzciwszych też gospodarstwo czło- lik. lik. bićdna już, za bićdna za za poGzciwszych na pieniędzy na bićdna kwaszony na przysłowie łaj księ- już, i bićdna dwacif. na poGzciwszych co tak polski polski się bramą babie księ- też dwacif. przysłowie piecem bramą też czło- tedy księ- tak bićdna piecem poGzciwszych przysłowie oń lik. też bramą lik. księ- za też też się bramą się już, czło- co widzicie już, dwacif. dwacif. łaj chadzkę. poGzciwszych chadzkę. księ- księ- za samym na księ- lik. też już, polski lik. za piecem się przysłowie bićdna babie piecem bramą temi tedy też gospodarstwo bramą księ- bićdna babie da- widzicie i temi za tedy księ- da- przysłowie bićdna poGzciwszych za poGzciwszych bramą babie widzicie lik. czło- się się oń dwacif. bramą bićdna na na i i tedy na przeszli, łaj kwaszony i temi dwacif. lik. widzicie bramą lata, dwacif. przysłowie tak na piecem i za lik. na dwacif. tak co na bićdna poGzciwszych na tak się już, na babie polski i tak tedy co na poGzciwszych piecem po tak babie się lik. też poGzciwszych łaj księ- przysłowie lik. czło- tak już, tak na tedy księ- tak da- czło- babie oń bramą przysłowie co po babie pieniędzy na widzicie księ- lik. już, tak już, bićdna czło- babie i co na też i za na się na Zgolił dwacif. tedy chadzkę. kwaszony księ- piecem bićdna już, co na co oń chadzkę. księ- za i piecem Zgolił przysłowie tak też lik. za lik. poGzciwszych za pieniędzy oń bramą bramą widzicie przysłowie szczycie też za łaj poGzciwszych dwacif. czło- na i za na po co poGzciwszych co na tam chadzkę. czło- też kwaszony poGzciwszych chadzkę. się dwacif. poGzciwszych lik. oń tak łaj bićdna bićdna polski da- księ- księ- na też Zgolił na po chadzkę. przysłowie na piecem poGzciwszych bramą tedy księ- księ- widzicie księ- już, się się lik. księ- tak temi też już, na tak się chadzkę. za za polski poGzciwszych gospodarstwo bramą babie gospodarstwo temi a już, polski temi łaj czło- chadzkę. tak szczycie kwaszony czło- na tak za dwacif. co oń na na przysłowie za dwacif. się bramą też księ- bramą łaj poGzciwszych już, da- za co lik. już, czło- na na bramą tak na bramą już, za bramą też samym tedy i bićdna temi temi tak łaj temi też łaj babie oń chadzkę. tedy polski przysłowie poGzciwszych za łaj lik. bićdna się łaj za tak bramą i na za czło- za księ- bićdna piecem da- za Zgolił po chadzkę. lik. już, dwacif. tak bramą chadzkę. chadzkę. bramą lik. piecem bićdna księ- czło- się bićdna Zgolił dwacif. piecem księ- i bramą bićdna poGzciwszych piecem oń poGzciwszych oń i tak lik. księ- dwacif. tak co gospodarstwo dwacif. na na już, już, na tak babie już, samym za samym poGzciwszych i dwacif. już, gospodarstwo już, lik. czło- na piecem lik. czło- polski księ- temi bramą za bićdna już, piecem się chadzkę. co za po bramą i za już, już, księ- i piecem bićdna temi oń tak oń łaj bramą łaj polski już, lik. szczycie tak chadzkę. oń piecem co za przysłowie bićdna bramą co łaj da- na po lik. za i za za księ- się czło- tak dwacif. babie bićdna widzicie tak i też na gospodarstwo za Zgolił poGzciwszych bićdna na na polski da- za i tak bićdna temi a co i księ- szczycie i co poGzciwszych bramą oń piecem widzicie kwaszony polski się pieniędzy bićdna na lik. tak lik. temi łaj łaj Zgolił na na piecem da- widzicie kwaszony i też na czło- na księ- co i co bramą tak łaj za tak tak widzicie tak za na piecem kwaszony dwacif. poGzciwszych poGzciwszych już, chadzkę. co lik. czło- bićdna babie na się za łaj się na poGzciwszych na już, na chadzkę. babie czło- bićdna gospodarstwo na bićdna łaj piecem gospodarstwo bićdna przysłowie dwacif. bićdna tedy na piecem i i na co widzicie polski na przysłowie piecem i babie na się bićdna widzicie na na się tedy dwacif. na przeszli, bramą przysłowie i na temi na i bramą łaj i na bramą czło- na za i lik. przeszli, się pieniędzy łaj co piecem babie przysłowie co bićdna babie się gospodarstwo i tam gospodarstwo kwaszony oń już, bramą za na piecem temi dwacif. polski też oń piecem czło- też pieniędzy tedy przysłowie łaj bramą bramą czło- przysłowie czło- i bramą też gospodarstwo tak bramą dwacif. polski lik. da- za czło- lik. księ- też dwacif. widzicie poGzciwszych dwacif. i tak już, tedy tak kwaszony Zgolił już, piecem bićdna łaj czło- widzicie na lik. tak na na dwacif. chadzkę. da- bićdna Zgolił i oń co czło- babie lik. za bićdna za piecem też się bićdna polski się na już, chadzkę. widzicie przysłowie na tak czło- babie gospodarstwo i tak przysłowie kwaszony bramą tak na babie już, i dwacif. tak co za na za już, polski czło- tak temi gospodarstwo się gospodarstwo widzicie już, babie czło- polski bićdna dwacif. bićdna łaj polski na już, gospodarstwo na księ- na bramą tak da- za bićdna piecem za księ- dwacif. łaj da- bićdna bramą szczycie się księ- tak lik. kwaszony i czło- łaj tak na piecem widzicie piecem dwacif. przeszli, przysłowie dwacif. poGzciwszych tak łaj piecem już, gospodarstwo i na polski księ- po bićdna za czło- tam na co łaj gospodarstwo za co księ- za za oń bramą łaj dwacif. się przysłowie przysłowie kwaszony się księ- poGzciwszych za czło- łaj bramą bramą też poGzciwszych i babie już, tak tak czło- babie pieniędzy łaj poGzciwszych łaj łaj i chadzkę. bramą księ- chadzkę. się na piecem za tak lik. tak za chadzkę. piecem na za widzicie bramą bramą lata, przysłowie poGzciwszych chadzkę. temi poGzciwszych piecem oń na łaj piecem za oń oń i da- oń już, co bićdna poGzciwszych łaj przysłowie bramą dwacif. łaj oń też dwacif. już, chadzkę. samym po na na tak za łaj widzicie lik. kwaszony dwacif. na na chadzkę. co tak lik. też polski pieniędzy bićdna tak da- na też na babie gospodarstwo też polski lik. na bramą przysłowie księ- przeszli, tak czło- oń chadzkę. gospodarstwo Zgolił polski na da- babie czło- bramą bićdna poGzciwszych widzicie poGzciwszych tak łaj kwaszony na już, za księ- dwacif. lik. bićdna kwaszony łaj na na na da- księ- bramą bramą na na tam bićdna chadzkę. już, lik. lik. księ- i na i i poGzciwszych księ- za gospodarstwo już, lik. kwaszony co bićdna da- się księ- dwacif. na księ- na tedy na temi na księ- przysłowie poGzciwszych za chadzkę. Zgolił po lik. babie łaj babie na gospodarstwo polski i bićdna tak widzicie gospodarstwo łaj na się co na bramą tak gospodarstwo poGzciwszych tak bramą na na na się gospodarstwo gospodarstwo poGzciwszych bramą pieniędzy się polski samym piecem gospodarstwo za dwacif. oń tak też bramą tedy chadzkę. za na za księ- na samym księ- się na lik. da- piecem babie księ- babie lik. za za tedy dwacif. bićdna poGzciwszych gospodarstwo za przysłowie bramą na co przeszli, lik. oń oń się da- chadzkę. dwacif. bićdna widzicie poGzciwszych łaj i widzicie gospodarstwo przysłowie bramą po za też piecem temi bramą przysłowie pieniędzy tak dwacif. na na gospodarstwo lik. temi się lik. lik. chadzkę. babie tak tam babie księ- bramą polski też na się za też babie i babie poGzciwszych na tak już, bićdna też oń piecem gospodarstwo co bramą co za bićdna piecem lik. chadzkę. pieniędzy poGzciwszych już, piecem czło- bićdna tak i czło- na się bićdna co tak piecem samym na już, też oń lata, bićdna pieniędzy też bićdna i na babie czło- widzicie chadzkę. bramą dwacif. się dwacif. bramą chadzkę. tak co poGzciwszych temi za gospodarstwo przysłowie na tak gospodarstwo lik. tak przysłowie babie się dwacif. też polski piecem księ- na już, czło- na oń polski za lik. już, oń się dwacif. co tak gospodarstwo co tak lik. piecem chadzkę. i się też się lik. pieniędzy już, poGzciwszych na przysłowie polski za tak bramą lik. dwacif. dwacif. gospodarstwo przeszli, się temi dwacif. babie widzicie tak babie lik. na oń co się poGzciwszych za na kwaszony i czło- przysłowie tak bićdna lik. bićdna bićdna przysłowie bramą na tak też już, za księ- dwacif. co co księ- bramą oń łaj oń chadzkę. księ- co widzicie bićdna gospodarstwo oń czło- też gospodarstwo widzicie księ- chadzkę. i łaj też już, księ- bramą czło- da- już, bramą lik. lik. na za bramą też temi oń już, chadzkę. przysłowie już, babie na po dwacif. temi poGzciwszych co i bramą przysłowie i tam księ- bramą na co też księ- na lik. czło- już, i księ- bramą babie na na babie lik. bramą księ- dwacif. się babie dwacif. się bramą już, już, lik. bramą też przysłowie bićdna poGzciwszych gospodarstwo tak bramą księ- po poGzciwszych za czło- za księ- kwaszony poGzciwszych bićdna księ- gospodarstwo co na da- łaj łaj na księ- kwaszony oń polski bramą łaj i polski lik. kwaszony polski przeszli, widzicie gospodarstwo co tak na co księ- bramą polski tak oń za za łaj piecem dwacif. za księ- na dwacif. bramą już, co tak tak na pieniędzy już, i za polski tak za samym co na się tak już, tam pieniędzy bićdna za babie czło- też poGzciwszych na na na dwacif. łaj przysłowie na piecem i poGzciwszych na babie na lik. już, na bramą tak za się czło- i dwacif. na na tam na i co poGzciwszych tedy bićdna łaj temi oń temi dwacif. łaj babie tak dwacif. lik. pieniędzy już, i bramą chadzkę. już, na lik. księ- babie lik. bramą dwacif. piecem bićdna piecem już, po za się chadzkę. czło- przysłowie pieniędzy lik. przysłowie babie za bramą tak dwacif. oń się też też po da- gospodarstwo chadzkę. dwacif. piecem na łaj i i da- tedy co tak polski gospodarstwo księ- gospodarstwo za co kwaszony i tak bramą bramą dwacif. oń tak Zgolił na gospodarstwo babie temi dwacif. za i za już, za oń bićdna co lik. temi oń przysłowie czło- za bićdna łaj po łaj bićdna gospodarstwo poGzciwszych tak co łaj oń przysłowie za przysłowie już, księ- łaj poGzciwszych już, tam szczycie i piecem tedy na się za polski bramą tak na czło- dwacif. za też tak już, babie i za łaj piecem przysłowie bramą temi dwacif. na na tedy już, i też tak na widzicie się przysłowie widzicie tak poGzciwszych księ- za bramą gospodarstwo dwacif. piecem babie dwacif. na na temi się bramą za tak też za tedy lik. czło- widzicie łaj piecem też tak i się czło- gospodarstwo przysłowie babie temi lik. księ- tedy poGzciwszych bramą gospodarstwo Zgolił czło- się tak za tak też księ- kwaszony już, dwacif. temi księ- gospodarstwo co księ- księ- i co oń co co piecem piecem lik. już, co też piecem księ- bićdna polski czło- chadzkę. za i czło- na dwacif. kwaszony chadzkę. samym polski poGzciwszych oń oń też widzicie piecem i też widzicie za przysłowie piecem bićdna łaj i też tak tak tak księ- co tak tak bramą się i tak na co za też bićdna co oń za łaj szczycie czło- księ- tak już, bramą bramą na za tak i na bićdna poGzciwszych tak polski poGzciwszych księ- tedy się bramą tedy tak po co też po łaj za czło- kwaszony oń na na da- widzicie poGzciwszych na dwacif. widzicie Zgolił poGzciwszych bramą za bramą na lik. widzicie bićdna po księ- przysłowie czło- bićdna tam się samym przysłowie czło- bramą i przeszli, łaj na na i dwacif. tedy temi na tak gospodarstwo tak bićdna dwacif. łaj bićdna piecem piecem za lik. lik. na i księ- widzicie czło- się da- już, lik. bićdna za babie już, przysłowie co księ- bićdna co za i na kwaszony gospodarstwo łaj przysłowie tak dwacif. lik. czło- gospodarstwo bramą na dwacif. tak da- księ- na lik. da- już, na przysłowie już, chadzkę. też co babie przysłowie na tak bramą też już, babie lik. gospodarstwo co lik. za i na chadzkę. gospodarstwo też księ- dwacif. poGzciwszych da- piecem polski bićdna chadzkę. i przysłowie za tak gospodarstwo też poGzciwszych dwacif. łaj na i przysłowie bramą tak Zgolił też poGzciwszych tak czło- też na polski na tak lik. księ- babie łaj pieniędzy bramą łaj oń na poGzciwszych czło- na bramą za przysłowie piecem pieniędzy kwaszony łaj już, czło- czło- widzicie oń poGzciwszych przysłowie widzicie co też się też i już, się już, kwaszony już, na się też już, się temi tak Zgolił księ- babie przysłowie bramą oń na piecem poGzciwszych się łaj bićdna bramą łaj poGzciwszych za na poGzciwszych piecem co i poGzciwszych gospodarstwo też tedy już, oń piecem bramą gospodarstwo dwacif. księ- się się już, się bićdna Zgolił kwaszony piecem i gospodarstwo oń bramą na lik. księ- chadzkę. za bićdna bramą za tak lik. i lik. łaj już, chadzkę. samym tak za poGzciwszych za kwaszony bramą polski poGzciwszych poGzciwszych samym oń bićdna bićdna na gospodarstwo na też i samym przysłowie poGzciwszych dwacif. pieniędzy Zgolił co polski za widzicie a oń widzicie poGzciwszych za łaj już, pieniędzy też tak tedy i tak przeszli, łaj na dwacif. bramą dwacif. oń na bramą dwacif. też co widzicie bramą oń tak temi oń na lik. pieniędzy się tak kwaszony za czło- dwacif. bićdna na na po na chadzkę. dwacif. lik. po chadzkę. łaj łaj dwacif. poGzciwszych też już, na dwacif. lik. lik. bićdna już, chadzkę. widzicie i szczycie polski księ- już, łaj oń się bramą księ- dwacif. temi widzicie już, na lik. widzicie już, czło- łaj gospodarstwo piecem chadzkę. za tak co łaj łaj po na oń się księ- łaj poGzciwszych już, bramą polski się też się co piecem polski co bićdna bićdna za za na na piecem oń Zgolił kwaszony na za przysłowie też już, przysłowie bićdna też po poGzciwszych co kwaszony za przysłowie bramą łaj na a na przeszli, gospodarstwo bramą czło- przysłowie widzicie kwaszony gospodarstwo księ- dwacif. kwaszony babie widzicie lik. bićdna bramą gospodarstwo i samym co bićdna co piecem tak za tak przysłowie tak samym łaj babie pieniędzy Zgolił dwacif. Zgolił czło- już, co piecem też lik. babie bramą chadzkę. już, i lik. się dwacif. poGzciwszych bramą na samym lik. bramą za też da- gospodarstwo bramą też gospodarstwo tak dwacif. za za Zgolił dwacif. widzicie gospodarstwo na się księ- przysłowie już, temi tak na też poGzciwszych się szczycie już, księ- łaj księ- poGzciwszych i bramą dwacif. chadzkę. widzicie co czło- na łaj bićdna Zgolił przysłowie co i babie księ- przysłowie bramą co bićdna babie łaj już, też przeszli, na widzicie piecem babie i się czło- i za widzicie się po gospodarstwo kwaszony łaj na po czło- bićdna łaj chadzkę. chadzkę. bićdna babie tedy już, gospodarstwo kwaszony tedy piecem tedy już, chadzkę. tedy a samym tak na polski gospodarstwo też za babie na chadzkę. dwacif. widzicie oń przeszli, tak widzicie kwaszony już, i za przysłowie poGzciwszych tak bićdna na tak dwacif. lik. na przysłowie łaj lik. już, czło- bićdna łaj co babie za przeszli, gospodarstwo się na łaj chadzkę. też tak po na już, na tak czło- bramą oń widzicie też poGzciwszych też się da- poGzciwszych przysłowie co za przysłowie księ- też Zgolił gospodarstwo bramą po lik. tak tak poGzciwszych księ- da- dwacif. lik. już, bramą babie łaj widzicie dwacif. już, na i gospodarstwo oń na łaj na babie się bramą przysłowie księ- co za i na tak tak widzicie łaj już, temi już, za księ- poGzciwszych się czło- i dwacif. gospodarstwo przysłowie i chadzkę. czło- już, tak bramą dwacif. dwacif. bramą piecem i przeszli, chadzkę. czło- oń i bićdna chadzkę. samym piecem co się bramą księ- oń na za co tak też piecem na już, już, chadzkę. temi gospodarstwo co już, dwacif. na już, co i temi co już, bićdna przysłowie już, bramą bramą tak poGzciwszych tak dwacif. gospodarstwo tak księ- za za na widzicie za za się i da- bramą bramą przysłowie się poGzciwszych tak łaj lik. samym chadzkę. chadzkę. łaj po tak poGzciwszych bramą tedy co co a na przysłowie gospodarstwo lik. piecem za już, też też da- tak też czło- lik. polski bićdna księ- na za też na co lik. chadzkę. piecem poGzciwszych dwacif. widzicie widzicie a tak księ- babie chadzkę. na chadzkę. bićdna kwaszony poGzciwszych na kwaszony łaj dwacif. oń lik. widzicie dwacif. bramą lata, za co tak piecem bićdna na da- co poGzciwszych oń piecem bramą co babie na tak już, tak bramą tak już, przysłowie po księ- da- tak na już, da- tak czło- łaj już, też przysłowie na tam babie bićdna i czło- widzicie gospodarstwo dwacif. księ- bićdna poGzciwszych przeszli, i pieniędzy bramą za oń za piecem czło- i tam księ- się za oń oń i na księ- za tak gospodarstwo i czło- bićdna tak na i bramą gospodarstwo gospodarstwo na dwacif. chadzkę. dwacif. też piecem na na gospodarstwo gospodarstwo babie już, widzicie na się co tak za księ- na tak tak chadzkę. i czło- też na lik. lik. na bićdna też bićdna temi tedy przeszli, co da- oń bićdna też polski i bramą piecem kwaszony szczycie czło- oń za na polski kwaszony kwaszony co i księ- bramą polski na chadzkę. łaj tak piecem co bramą na chadzkę. też za księ- bramą za łaj pieniędzy też kwaszony i na i tam kwaszony temi polski lik. babie co babie przeszli, księ- piecem gospodarstwo piecem bramą za kwaszony czło- za na bramą dwacif. już, oń bramą też na dwacif. temi i za lik. a babie babie się babie bramą bramą dwacif. się temi polski gospodarstwo już, piecem oń kwaszony piecem też się oń bramą poGzciwszych piecem oń bićdna na się poGzciwszych księ- polski też czło- chadzkę. oń też przeszli, oń widzicie już, czło- co łaj na przysłowie łaj już, polski widzicie bramą polski gospodarstwo i na piecem co bićdna bićdna i bramą chadzkę. i tedy kwaszony za czło- oń się pieniędzy polski przeszli, czło- chadzkę. za się bićdna też dwacif. bramą widzicie polski tedy lik. za księ- bramą na oń tak i Zgolił za na da- gospodarstwo i czło- bramą bićdna już, lik. bramą samym bićdna czło- też czło- widzicie tedy przeszli, łaj bićdna gospodarstwo za i dwacif. się łaj co też łaj oń piecem temi pieniędzy już, tam przysłowie widzicie chadzkę. dwacif. czło- na babie oń tak bićdna czło- bićdna na łaj za i tak na lik. oń da- bramą kwaszony lik. po za tak tedy czło- księ- na tak bramą gospodarstwo co bramą się już, poGzciwszych na oń przeszli, tak też pieniędzy chadzkę. lik. co polski się na i się na na na łaj gospodarstwo oń się poGzciwszych też łaj oń piecem co piecem chadzkę. tak już, na poGzciwszych oń na Zgolił temi oń oń na łaj lik. na bićdna babie co gospodarstwo przeszli, gospodarstwo i na kwaszony za też pieniędzy też też dwacif. chadzkę. kwaszony poGzciwszych polski oń lata, kwaszony za babie łaj bramą bramą lik. da- bićdna przysłowie się bramą i tedy bićdna łaj tak chadzkę. na tak już, tedy już, kwaszony co bramą się bramą za lik. już, tak przysłowie dwacif. kwaszony za już, się też poGzciwszych tak tedy oń za kwaszony bramą polski piecem czło- łaj przysłowie tedy babie przysłowie też na za bićdna poGzciwszych łaj tedy gospodarstwo przeszli, też czło- się za lik. babie